Matejka Ladislav

Preminuli članovi V. Razred za filološke znanosti

Matejka Ladislav

Preminuli članovi V. Razred za filološke znanosti

Institucije:

  • profesor slavenske filologije u miru – Sveučilište Michigan u Ann Arboru

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za filološke znanosti (17.05.1990. – 29.09.2012)