Margetić Lujo, akademik

Preminuli članovi I. Razred za društvene znanosti
Margetić Lujo

Rođen:

  • 18. listopada 1920. u Donjoj Stubici

Preminuo:

  • 17. svibnja 2010. u Rijeci

Margetić Lujo, akademik

Preminuli članovi I. Razred za društvene znanosti

Akademske titule:

  • akademik
  • professor emeritus
  • profesor doktor znanosti

Institucije:

  • redoviti profesor u miru – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
  • professor emeritus – Sveučilište u Rijeci

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član – Razred za društvene znanosti (24.07.1991. – 17.05.2010.)
  • izvanredni član – Razred za društvene znanosti (11.03.1986. – 24.07.1991.)

Spomenica Lujo Margetić : 1920.-2010. / urednik Tomislav Raukar

 

Akademik Lujo Margetić, istaknuti pravni povjesničar, rođen je 18. listopada 1920. u Donjoj Stubici. Klasičnu gimnaziju i pravni fakultet završio je u Zagrebu, gdje je diplomirao 1945., a doktorirao 1946. godine. Od 1947. do 1956. radio je u općini Rijeka, a od tada do 1976 u „Elektroprimorju“ Rijeka kao pravni savjetnik. 1975. godine počinje predavati rimsko pravo na Pravnom fakultetu u Rijeci kao docent, izvanredni i konačno redoviti profesor. Od 1983. godine do umirovljenja 1989. držao je predavanja iz Opće povijesti države i prava te Povijesti države i prava naroda Jugoslavije.

Prof. Margetić bio je glavni urednik Zbornika Pravnog fakulteta u Rijeci, tajnik Društva sveučilišnih nastavnika u Rijeci, urednik struke Opća povijest države i prava u Pravnoj enciklopediji, član uredništva časopisa Rad HAZU, Zbornika radova Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru i Problemi sjevernog Jadrana, Rijeka.

1986. godine imenovan je izvanrednim, a 1991. godine redovitim članom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 1996. godine postaje professor emeritus Sveučilišta u Rijeci, a 2004. godine i prvi počasni član Povijesnoga društva Rijeke. Dobitnik je Nagrade za životno djelo grada Rijeke 1991. i Državne nagrada za životno djelo 1998.godine.

Akademik Margetić objavio je oko 50 knjiga, 5 skripata te 410 rasprava, članaka, ocjena i prikaza. Brojni radovi prof. Margetića, objavljivani u Hrvatskoj i inozemstvu, na hrvatskome i na stranim jezicima, pokazuju njegovo izvanredno poznavanje domaće i strane pravno-povijesne literature. Bio je jedini hrvatski pravni povjesničar koji se bavio starim grčkim pravom. Trećina njegovih radova odnosi se na pravnu povijest staroga vijeka (grčkog, rimskog i bizantskog prava), a dvije trećine na hrvatsku srednjovjekovnu pravnu povijest koja predstavlja temeljno žarište Margetićeva znanstvenog interesa.