Mardešić Sibe, akademik

Preminuli članovi II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti
Mardešić Sibe

Rođen:

  • 20. lipnja 1927. u Bergerdorfu, Hamburg

Preminuo:

  • 18. lipnja 2016. u Zagrebu

Mardešić Sibe, akademik

Preminuli članovi II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti

Akademske titule:

  • akademik
  • doktor znanosti

Institucije:

  • professor emeritus – Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • fellow – American Mathematical Society
  • dopisni član – Slovenska akademija znanosti i umjetnosti

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član – Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (19.05.1988. – 18.06.2016.)
  • izvanredni član – Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (06.06.1975. – 19.05.1988.)

Spomenica Sibe Mardešić : 1927.-2016. / uredio Marko Tadić

 

Akademik Sibe Mardešić, istaknuti hrvatski matematičar svjetskog glasa rodio se u Bergedorfu kraj Hamburga 20. lipnja 1927., a djetinjstvo je proveo Splitu gdje je završio osnovnu i srednju školu. Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (PMF) Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je matematiku 1950., a doktorirao 1957. Od 1951. radio je na PMF-u kao asistent, od 1960. kao docent, od 1962. kao izvanredni, a od 1966. kao redovni profesor, sve do umirovljenja 1991. Za professora emeritusa Sveučilišta u Zagrebu izabran je 1996. Od 1974. do 1976. bio je dekan PMF-a, a od 1983. do 1984. dekan Matematičkog odjela PMF-a. Od 1960. do 1971. bio je voditelj sveučilišnog postdiplomskog studija za matematiku, od 1963. do 1976. glavni i odgovorni urednik časopisa Glasnik matematički. Kao gostujući profesor predavao je na više sveučilišta u inozemstvu, među ostalim i u SAD-u.

Za izvanrednog člana HAZU izabran je 1975., a 1988. za redovitog člana. Od 2001. do 2004. bio je tajnik Razreda za matematičke, fizičke i kemijske znanosti HAZU. Od 1990. bio je i član Academije Europaeae, od 2003. dopisni član Slovenske akademije znanosti i umjetnosti, a od 2013. redoviti član Američkog matematičkog društva.

Kao matematičar akademik Mardešić bavio se topologijom, napose teorijom dimenzije, teorijom oblika i teorijom homologije. Dokazao je prvi faktorizacijski teorem u teoriji dimenzija te razvio teoriju oblika metodom inverznih sustava i jake homologije za topološke prostore. Objavio je 148 znanstvenih radova, 40 stručnih radova i 18 knjiga.

U povodu smrti članak na Croatian World Network – CROWNSibe Mardesic 1927-2016 distinguished Croatian mathematician, Member of Croatian Academy of Sciences and Arts and a Fellow of the American Mathematical Society


Bibliografija

Sibe Mardešić – Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI