Mardešić Sibe, akademik

Preminuli članovi II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti
Mardešić Sibe

Datum rođenja:

 • 20.06.1927

Mjesto rođenja:

 • Bergerdorf – Hamburg

Datum smrti:

 • 18.06.2016

Mjesto smrti:

 • Zagreb

Mardešić Sibe, akademik

Preminuli članovi II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti

Akademske titule:

 • doktor znanosti
 • akademik

Institucije:

 • professor emeritus – Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu (1996. – 18.06.2016)
 • fellow – American Mathematical Society (2013. – 18.06.2016)
 • dopisni član – Slovenska akademija znanosti i umjetnosti (12.06.2003. – 18.06.2016)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (19.05.1988. – 18.06.2016)
 • izvanredni član – Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (06.06.1975. – 19.05.1988.)

Biografija

Rođen: Bergedorf, Hamburg, Njemačka, 20.06.1927.

 • dipl. matemat. 1950 (PMF, Zagreb),
 • dr. matematičkih znanosti 1957. , Sveučilište u Zagrebu (disertacija: “Homološka svojstva nekih funkcionalnih prostora”, mentor .. Marković),
 • habilitirao na PMF-u 1960. (“On covering dimension and inverse limits”, Illinois J. Math. 4 (1960), 278-291).
 • 1951. asistent,
 • 1960. docent,
 • 1962. izvanredni profesor,
 • 1966. redovni profesor na Prir. matemat. fakultetu u Zagrebu.
 • 1991. umirovljen.
 • Professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu 1996
 • 1961/62. pročelnik Matematičkog odjela PMF-a,
 • 1964/65. prodekan PMF-a,
 • 1966/67. predsjednik Savjeta PMF-a,
 • 1974/75. i 1975/76. dekan PMF-a,
 • 1983/84. dekan Matematičkog odjela PMF-a,
 • 1978-82. predstojnik Zavoda za topologiju Mat. odjela PMF-a,
 • od 1960. do 1971. voditelj sveučilisnog postdiplomskog studija za matematiku,
 • od 1963. do 1976. glavni i odgovorni urednik časopisa Glasnik matematički
 • od 1971.  član Savjetavnog odbora, međunarodnog časopisa Topology and its Applications
 • od 2002. član Savjetavnog odbora časopisa Glasnik Matematički, Zagreb
 • od 2002. član Savjeta uredništva časopisa Radovi matematički, Sarajevo
 • od 2003. član Uređivačkog odbora časopisa Mediterranean Journal of Mathematics, Bari
 • od 1957. do 1959. gostujući član na Institute for Advanced Study, Princeton, N.J.,
 • 1965/66. gostujući predavač na Univ. of Washington, Seattle,
 • 1971/72. gostujući prof. na Univ. Heidelberg, zimski sem.
 • 1972/73. gostujući prof. na Univ. Pittsburgh,
 • 1977/78. gostujući prof. na Univ. Utah, Salt Lake City i Univ. Kentucky, Lexington,
 • 1987. gostujući prof. na Univ. of Washington, Seattle.

Studijski boravci i serije predavanja od po najmanje mjesec dana na sveučilištima:

 • L’Aquila (1979)
 • Tsukuba (1981)
 • Perugia (1985. 1990, 1998, 1999.)
 • Oklahoma (1987)
 • Milano (1993)

Bavi se topologijom, napose, teorijom dimenzije, teorijom oblika i teorijom homologije.

Objavio 148 znanstvenih radova, 40 stručnih radova i 18 knjiga.

Objavljivao u

Topology and its Appl.,
Topology
Fund. Math.,
Trans. Amer. Math. Soc.
Proceedings of the American Mathematical Society,
Bulletin of the American Mathematical Society
Comptes Rendus de l’Academie Paris,
Doklady Akademii Nauk SSSR,
Michigan Mathematical Journal,
Illinois Mathematical Journal
Pacific Mathematical Journal
Rocky Mountains Mathematical Journal
Bulletin of the Polish Academy of Sciences
Uspehi Matematiceskih Nauk
Tsukuba Journal of Mathematics
Mathematica Japonica

Najvažniji radovi:

 • S. Mardešić and J. Segal, Shape Theory, North-Holland, Amsterdam, 1982;
 • Ju. T. Lisica and S. Mardešić, Steenrod-Sitnikov homology for arbitrary spaces, Bull. Amer. Math. Soc. 9 (1983), 207-210;
 • S. Mardešić nd L. R. Rubin, Cell-like mappings and and non-metrizable compacta of finite cohomological dimension, Trans. Amer. Math. Soc. 311 (1989), 53-79;
 • S. Mardešić, Nonvanishing derived limits in shape theory, Topology 35(1996), 521-532.
 • S. Mardešić, Comparison of singular and v Cech homology in  locally connected spaces, Michigan Math. J. 6 (1959), 151 – 166.
 • S. Mardešić, On covering dimension and inverse limits for compact spaces, Illinois J. Math. 4 (1960), 278 – 291.
 • S. Mardešić, On the Hahn-Mazurkiewicz theorem in non-metric spaces, Proc. Amer. Math. Soc. 11 (1960), 929 – 937.
 • S. Mardešić, J. Segal, epsilon-mappings   onto polyhedra, Trans. Amer. Math. Soc. 109 (1963), 146 – 164.
 • S. Mardešić, Images of ordered compacta are locally peripherally metric, Pacific J. Math. 23 (1967), 557 – 568.
 • S. Mardešić, J. Segal, Shapes of compacta and ANR-systems, Fund. Math. 72 (1971), 41 – 59.
 • S. Mardešić, Shapes for topological spaces,  General Topology and its Appl. 3 (1973), 265 – 282.
 • S. Mardešić, On the Whitehead theorem in shape theory I, Fund. Math. 91 (1976), 51 – 64.
 • S. Mardešić, Approximate polyhedra, resolutions of maps and shape fibrations, Fund. Math. 114  (1981), 53 – 78.
 • Ju. T. Lisica, S. Mardešić, Coherent prohomotopy and strong shape theory, Glasnik Mat. 19 (39) (1984), 335 – 399.
 • Ju. T. Lisica, S. Mardešić, Strong homology of inverse systems of spaces, I, II, Topology and its Appl. 19 (1985), 29 – 43. 45 – 64.
 • S. Mardešić, A. V. Prasolov, Strong homology is not additive, Trans. Amer. Math. Soc. 307 (1988), 725 – 744.
 • S. Mardešić, L.R. Rubin, Approximate inverse systems of compacta and covering dimension, Pacific J. Math. 138 (1989), 129 – 144.
 • S. Mardešić, T. Watanabe, Approximate resolutions of spaces and mappings, Glasnik Mat. 24 (1989), 587 – 637.
 • S. Mardešić, Strong expansions and strong shape theory, Topology and its Appl. 38 (1991), 275 -291.
 • S. Mardešić, A. V. Prasolov, On strong homology of compact spaces, Topology and its Appl. 82 (1998), 327-354.
 • S. Mardešić, Coherent homotopy and localization,Topology and its Appl. 94 (1999), 253-274.
 • S. Mardešić, Strong shape and homology, Springer monographs in mathematics, Berlin Heidelberg New York 2000, XII + 489.
 • S. Mardešić, V. Matijević, Classifying overlays of topological spaces, Topology and its Appl. 113 (2001), 167-209.
 • S. Mardešić, A resolution for the product of a compactum with a polyhedron, Topology and its Appl. 133 (2003), 37-63.
 • J. Dydak and S. Mardešić: A counterexample concerning products in the shape category, Fund. Math. 186 (2005), 39-54.
 • S. Mardešić, The Cartesian product of a compactum and a space is a bifunctor in shape, Topol. Appl. 156 (2009), 2326 – 2345.
 • S. Mardešić, The standard resolution of the product of a compactum and a polyhedron consists of ANEs for metric spaces, Houston J. Math. 36 (2010), No. 3, 887 – 904.

Napisao gotovo 500 referata za međunarodne referativne časopise. Preko 308 nastupa na konferencijama i univerzitetima u 20 zemalja.
Prvi fakorizacijski teorem u teoriji dimenzija.
Razvio teoriju oblika metodom inverznih sustava
.
Razvio teoriju jake homologije za topološke prostore.
Na dodiplomskom studiju uglavnom predavao Matematičku analizu i topologiju.
Na postdiplomskom studiju realizirao 13 različitih kolegija.

1971-1974. predsjednik Društva matrematičara i fizičara Hrvatske.

Organizator više međunarodnih znanstvenih skupova i škola.

Članstva:

 • 1975. izabran za izvanrednog člana JAZU (sada HAZU),
 • a 1988. za redovitog člana.
 • 1990. izabran za člana Academia Europaea.
 • Član američkog matematičkog društva od 1958,
 • od 1992. član emeritus američkog matematičkog društva (Member emeritus of the American Mathematical Society)
 • 12.06.2003 izabran za dopisnog člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti u 3. Razredu za matematičke, fizičke, kemijske i tehničke znanosti.
 • 2013. Fellow of American Mathematical Society

 

Nagrade:

 • 1964. republička nagrada za znanstveni rad “Rudjer Bošković”,
 • 1975. orden rada sa Zlatnim vijencem,
 • 1978. nagrada grada Zagreba,
 • 1990. republička nagrada za životno djelo.

U povodu smrti članak na Croatian World Network – CROWNSibe Mardesic 1927-2016 distinguished Croatian mathematician, Member of Croatian Academy of Sciences and Arts and a Fellow of the American Mathematical Society