Marčelja Stjepan

Dopisni članovi II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti
Marčelja Stjepan

Datum rođenja:

  • 1941

Mjesto rođenja:

  • Zagreb

E-mail adrese:

Marčelja Stjepan

Dopisni članovi II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti

Akademske titule:

  • doktor znanosti
  • profesor doktor znanosti

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (30.01.1997. – …)

Životopis

Stjepan Marčelja, hrvatski i australski fizičar, rođen je u Zagrebu 22. rujna 1941. Diplomirao je fiziku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (PMF) u Zagrebu 1964., na kojem je radio kao asistent i docent od 1964. do 1978. s jednogodišnjim boravkom na Freie Universität u Berlinu i Australian National University. U međuvremenu (1967. – 1970.) pohađao je postdiplomski studij na Sveučilištu u Rochesteru (USA), gdje je i magistrirao, a jedno vrijeme bio je znanstveni suradnik na Sveučilištu Utah (1970. – 1971.). Na Australskom nacionalnom sveučilištu bio je znanstveni suradnik i viši znanstveni suradnik (1978. – 1993.) te redoviti profesor od 1994. godine. Ravnatelj Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu bio je 2002. – 2004. Boravio je i na sveučilištima u Francuskoj (Pariz), Švedskoj (Göteborg) i Izraelu (Tel Aviv). Bavi se supravodljivošću, tekućim kristalima, biofizikom membrana i vizualnoga korteksa te fizikalnom kemijom ionskih otopina. Objavio je preko 80 znanstvenih radova ok kojih su mnogi uvelike citirani u prestižnim inozemnim časopisima. Njegovi najvažniji znanstveni rezultati su Uređenje lanaca u tekućim kristalima i dvoslojnim membranama te rezultati istraživanja Reprezentacija slika u primarnom vizualnom korteksu. Dobitnik je vrijednih nagrada: Eastman Kodak nagrada Sveučilišta Rochester 1969., Nagrada Ruđer Bošković 1974. Redoviti je član Australske akademije znanosti od 1992. godine.

Za dopisnog člana HAZU izabran je 1997.

Stjepan Marčelja – osobna stranica