Mang Herbert

Dopisni članovi IX. Razred za tehničke znanosti
Mang Herbert

Rođen:

  • 05. siječnja 1942. u Beču, Austrija

E-mail adrese:

Mang Herbert

Dopisni članovi IX. Razred za tehničke znanosti

Akademske titule:

  • profesor doktor znanosti

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za tehničke znanosti (20.05.2004. – …)

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za tehničke znanosti (20.05.2004. – …)

Životopis

Herbert Mang rođen je 1942. u Beču. Diplomu inženjera građevinarstva stekao je 1967. na Tehničkom sveučilištu u Beču, a doktorom tehničkih znanosti postao je 1970. na matičnom Sveučilištu. Stupanj doktora filozofije postigao je 1974. na Texas tehničkom sveučilištu. Za redovitog profesora izabran je 1983. godine. Na Tehničkom sveučilištu u Beču obnašao je dužnosti dekana Građevinskog fakulteta i prorektora Tehničkog sveučilišta u Beču. Godine 1979. bio je gostujući profesor na Tokijskom sveučilištu. Kao ekspert Ujedinjenih nacija proveo je 1981. godine 3 mjeseca u Zhengzhou znanstveno-istraživačkom institutu za strojarstvo u NR Kini. Izabran je za glavnog tajnika Austrijske akademije znanosti 1995., a za njenog predsjednika 2003. godine. Iste godine izabran je za člana Znanstvenog savjeta Federalne vlade Austrije, te za člana Upravnog odbora Austrijske nacionalne znanstvene fondacije.

Profesor Mang istaknuti je znanstvenik svjetskog ugleda na području tehničke mehanike i građevinarstva. Prisutan je u mnogim međunarodnim časopisima i udrugama. Područje njegova istraživanja jest računarstvo, numerička mehanika krutih i deformabilnih tijela, te sve vrste građevinskih i strojarskih konstrukcija i geomehanika; koautor je odnosno suizdavač 10 knjiga s tog područja; objavio je 324 rada; održao je 307 javnih predavanja od čega 130 pozvanih. Već dugi niz godina prof. Mang uspješno surađuje s hrvatskim institucijama i istaknutim znanstvenicima i stručnjacima na obostranu korist i zadovoljstvo. Posebno treba istaknuti aktivnosti: suradnja s Hrvatskim društvom za mehaniku (HDM); podrška i pomoć pri učlanjenju HDM u međunarodne udruge; održavanje niza pozvanih predavanja na Kongresima HDM. Zadnje predavanje održao je 2003. godine na 40. obljetnicu Građevinskog fakulteta u Zagrebu; zaslužan je za stručno usavršavanje naših mladih znanstvenika na Tehničkom sveučilištu u Beču; voditelj je međunarodnog projekta “Zamrzavanje 3D deformacija pomoću ionizirajućeg zračenja” u kojem sudjeluje i Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb; održao je pozvano predavanje u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, u organizaciji Razreda za tehničke znanosti i Odbora za proizvodne znanosti, godine 2003.

Za dopisnog člana HAZU izabran je 2004.

Herbert Mang – osobna stranica