Majer Vladimir, akademik

Preminuli članovi III. Razred za prirodne znanosti
Majer Vladimir

Datum rođenja:

 • 14.09.1922

Mjesto rođenja:

 • Sisak

Datum smrti:

 • 04.02.2012

Mjesto smrti:

 • Zagreb

Majer Vladimir, akademik

Preminuli članovi III. Razred za prirodne znanosti

Akademske titule:

 • akademik
 • doktor znanosti
 • professor emeritus

Institucije:

 • redoviti profesor u miru – Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • professor emeritus – Sveučilište u Zagrebu
 • dopisni član – Makedonska akademija znanosti i umjetnosti (07.05.1991. – 04.02.2012.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za prirodne znanosti (11.03.1986. – 04.02.2012)
 • izvanredni član – Razred za prirodne znanosti (26.01.1973. – 11.03.1986.)

Datum rođenja i mjesto
14. rujna, 1922, Sisak, Hrvatska.

Narodnost
Čeh

Roditelji
Otac Ivan Majer, željezničar, rođen u Sisku, (1887-1948); majka Ružena r. Novaček, rođena u Zbraslav, Moravska, Češka, (1892-1976)

Školovanje
Osnovna škola u Sisku (1928-1932), realna gimnazija u Sisku (1932-1940), Tehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu (rudarstvo) 1940-1948, 8 semestara kemije na Tehničkom fakultetu i 4 semestra mineralogije i petrologije na PMF 1948-1953.

Doktorat
1955., Tehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Disertacija: Petrografija i petrogeneza ultrabazičnih stijena Brezovice na sjevernoj strani Šar planine. Mentor: prof. L. Marić

Habilitacija
1958., Tehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Veniam docendi iz petrologije i mineralogije.
Teza: Magmatske stijene Baer-Bassita kod Kessaba u sjeverozapadnoj Siriji. Mentor: prof. L. Marić

Zaposlenja
Od 1945. do 1955. i od 1960. do 1991., Tehnički fakultet, Tehnološko-rudarski fakultet i Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, te 1956. do 1960 Prirodo-matematički fakultet Univerziteta u Skopju, i to 1945-1948 pom. asistent, 1948-1955 asistent, 1956-1960 docent, 1960-1964 izv. profesor, 1946-1991 redovni profesor. Umirovljen 13. kolovoza 1991.

Izvanredna zaposlenja
1945-1955, Asistent Odjela za minerološko-petrografska ispitivanja u Laboratoriju građevinarstva Zagreb; 1956-1960 Šef odjela mineralogije i petrologije Geološkog zavoda Skoplje; 1956-1962 honorarni nastavnik na Agronomskom, Šumarskom i Tehničkom fakultetu Univerziteta u Skopju; 1949-1953 honorarni nastavnik mineralogije i petrologije na Srednjoj tehničkoj školi u Zagrebu; 1955-1970 suradnik ekspert poduzeća Elektrosond, Geotehnika i Geološkog zavoda u Sarajevu.

Nastavni predmeti
U dodiplomskoj nastavi: Mineralogija, Petrologija, Petrologija magmatskih i metamorfnih stijena, Sedimetologija, Mineralogija glina, Mikrofiziografija stijena i metode ispitivanja.
U postdiplomskoj nastavi: Odabrana poglavlja iz petrologije magmatskih i metamorfnih stijena, Odabrana poglavlja iz sedimentologije.

Funkcije
Predstojnik Zavoda za mineralogiju, petrologiju i ekonom. geologiju RGN-fakulteta, 1979-1983. Dekan RGN-fakulteta, 1964-1968, prodekan 1969-1970. Predsjednik Savjeta RGN-fakulteta, 1971-1972. Starješina rudarskih odjela Tehnološko-rudarskog fakulteta 1962-1963.
Dekan geol. odjela (OOUR-a) RGN-fakulteta, 1985-1987. Predsjednik Hrvatskog geološkog društva, 1971-1973. Predsjednik Makedonskog geološkog društva, 1957-1960. Predsjednik Jug. nac. komiteta za IGCP-UNESCO (Int. program geološke korelacije), 1976-1983, potpredsjednik 1983-1991.

Član Glavnog odbora (Board) IGCP-UNESCO, 1980-1986. Voditelj saveznog projekta “Ultramafiti Jugoslavije” (I a,b,c,II,III), 1970-1975.
Predsjednik projektnog savjeta projekta br. 14 – “Geologija Hrvatske”, SIZ-III, SRH, 1982-1985.
Tajnik Razreda za prirodne znanosti HAZU (3) i član Predsjedništva HAZU, 1992-1994 i 1995-1997.
Voditelj i glavni istraživač projekta 1-09-014 Ministarstva znanosti i tehnologije RH, 1991-1995.