Maceljski Milan, akademik

Preminuli članovi III. Razred za prirodne znanosti
Maceljski Milan

Rođen:

  • 27. prosinca 1925, u Zagrebu

Preminuo:

  • 24. lipnja 2007. u Zagrebu

Maceljski Milan, akademik

Preminuli članovi III. Razred za prirodne znanosti

Akademske titule:

  • akademik
  • professor emeritus
  • doktor znanosti

Institucije:

  • redoviti profesor u miru – Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • professor emeritus – Sveučilište u Zagrebu
  • dopisni član – Slovenska akademija znanosti i umjetnosti.

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član – Razred za prirodne znanosti (03.12.1992. – 24.06.2007.)

Spomenica Milan Maceljski : 1925.-2007. / uredio Željko Kućan

Akademik Milan Maceljski, hrvatski agronom, entomolog i fitomedicinar, rođen je 27. prosinca 1925. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu, srednju školu i Poljoprivredni fakultet. Radio je kao agronom Fonda za mehanizaciju u Slavonskoj Orahovici, referent za zaštitu bilja u Fitosanitetskoj stanici Zagreb te referent i stručni savjetnik u “Agrariacoop”-u u Zagrebu. Od 1961. godine bio je na Poljoprivrednom fakultetu u Zagrebu (sada Agronomski fakultet), prvo kao honorarni, a potom kao redoviti asistent iz poljoprivredne entomologije. Doktorirao je 1963. godine, biran je 1964. godine za docenta, 1969. g. za izvanrednog, a 1974. g. za redovitog profesora na Poljoprivrednom fakultetu u Zagrebu. Na dodiplomskoj i postdiplomskoj nastavi predavao je više predmeta iz područja entomologije i zaštite bilja. Bavio se entomologijom fitofarmacijom, aplikacijom pesticida, integriranom zaštitom bilja od štetnika i ekološkom zaštitom bilja. M. Maceljski bio je glavni urednik i član uređivačkih odbora brojnih znanstvenih i stručnih časopisa: Biljna zaštita (sadašnji Glasnik zaštite bilja), Glasilo biljne zaštite, Entomologia Croatica, Acta forestales, Savjeti poljodjelcima Matice Hrvatske, Acta entomologica Jugoslavica, Poljoprivredni savjetnik, monografija Hrana i razvoj i Bibliography of Plant Protection in Yugoslavia te više priručnika i zbornika znanstvenih skupova. Od 1973. do 1976. bio je predsjednik Biotehničkog odjela Agronomskog fakulteta, od 1978. do 1985. direktor Instituta za zaštitu bilja, od 1985. do 1987. g. bio je dekan Agronomskog fakulteta, a od 1988. do umirovljenja 1993. predstojnik Zavoda za poljoprivrednu zoologiju Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Prof. M. Maceljski bio je dopisni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, dopisni član Academie dei Georgofili u Firenci, predsjednik Saveza društava za zaštitu bilja Jugoslavije, predsjednik Hrvatskog entomološkog društva, član Hrvatskog društva biljne zaštite, predsjednik Znanstvenog vijeća za poljoprivredu i šumarstvo HAZU, te član brojnih drugih domaćih i međunarodnih organizacija iz područja entomologije i zaštite bilja. M. Maceljski objavio je 65 znanstvenih radova od čega 15 u inozemstvu, 104 znanstvena priopćenja i visoko stručnih radova, 9 pozvanih referata, 6 preglednih radova, oko 680 stručnih i stručno-popularnih radova u raznim časopisima, sam i u koautorstvu napisao je 25 knjiga i sveučilišnih skripata te 23 popularna rada. Bio je glavni istraživač više znanstvenih projekata odobrenih od Vlade SAD, te glavni istraživač na projektima Proučavanje djelovanja inertnih prašiva na insekte, Proučavanje vrste Autographa gamma L., Biološko suzbijanje nametnika, Biološko suzbijanje šest sjevernoameričkih i jugoslavenskih korova i Biološko suzbijanje korova. Za sve završene projekte prof. Maceljski primio je posebno priznanje Ministarstva poljoprivrede SAD. Dobitnik je godišnje državne nagrade za popularizaciju i promidžbu znanosti za područje biotehničkih znanosti u 1997. godini. Prof. Maceljski održao je na međunarodnim skupovima u inozemstvu brojna predavanja i priopćenja na engleskom, njemačkom, francuskom i talijanskom jeziku. Uvršten je u European Directory Of Pesticide Experts. U inozemstvu je bio priznat i cijenjen istaknuti znanstvenik, čime je pridonio priznavanju i ugledu naše znanosti u svijetu. U svom istraživačkom radu u trajanju od preko 40 godina M. Maceljski dao je veliki znanstveni doprinos entomologiji i fitofarmaciji, te utjecao na znanstveni razvoj tih dviju disciplina.