Luetić Tihana, dr. sc.

Zaposlenici Akademije
Luetić Tihana, dr. sc.

Datum rođenja:

  • 12.06.1976

Mjesto rođenja:

  • Split

Adrese:

  • Odsjek za povijesne znanosti, Strossmayerov trg 2, 10000 Zagreb

Telefoni:

  • +385 01 4895 192

E-mail adrese:

Luetić Tihana, dr. sc.

Zaposlenici Akademije

Akademske titule:

  • doktor znanosti

Institucije:

  • viši znanstveni suradnik – Odsjek za povijesne znanosti, Zavoda za povijesne i društvene znanosti u Zagrebu, HAZU

Životopis

Tihana Luetić rođena je 1976. godine u Splitu gdje je završila I. gimnaziju „Natko Nodilo“ . Diplomirala je 2000. na studiju jednopredmetne povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, te stekla stručni naziv diplomirani povjesničar. Magistririrala je 2005. u okviru poslijediplomskog studija iz hrvatske povijesti na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i doktorirala 2011. godine obranivši doktorsku disertaciju naslova Studenti Sveučilišta u Zagrebu (1874.-1914.). Svakodnevica i društveni život iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijesti, te stekla akademski stupanj doktora znanosti.

Od prosinca 2000. zaposlena je na poslovima stručnog suradnika u Odsjeku za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u Zagrebu (na zamjeni). U studenom 2003. izabrana je u zvanje mlađeg asistenta, a od siječnja 2004. prevedena u zvanje asistenta u istom odsjeku. U ožujku 2012. godine izabrana je u zvanje znanstvenog suradnika, a u prosincu 2017. u zvanje višeg znanstvenog suradnika.

Od početka radnog odnosa radila je na tadašnjem znanstvenoistraživačkom projektu «Izvori, studije i pomagala za hrvatsku povijest od 7. do 19. stoljeća» (gl. istraživač dr. sc. Ante Gulin), od 2007. na znanstvenoistraživačkom projektu «Glagoljski i latinički izvori i studije za povijest stanovništva i svakodnevlja» (gl. istraživač dr. sc. Zoran Ladić) a od lipnja 2015. na projektu Hrvatske zaklade za znanost «Izvori, studije i pomagala za hrvatsku povijest od srednjeg vijeka do kraja dugog 19. stoljeća» (voditelj dr. sc. Damir Karbić).

Područje njezina istraživačkog rada su socijalna i kulturna povijest druge polovice 19. i početka 20. stoljeća, razdoblje modernizacije i formiranja građanskog društva u Hrvatskoj, s naglaskom na polje visokoškolskog obrazovanja. Do sada obrađivane teme vezane su uz djelovanje povjesničara i arheologa Šime Ljubića, zatim uz povijest Zagrebačkog sveučilišta, posebice Filozofskog fakulteta te svakodnevicu i društveni život studentske populacije u Zagrebu krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Zasebno je obrađivano i pitanje početka visokoškolskog obrazovanja za djevojke u Hrvatskoj, pitanje formiranja prirodoslovne zajednice u Hrvatskoj, društveni život katoličke mladeži na Sveučilištu u Zagrebu, kao i pitanja vezana uz hrvatsko-bugarske odnose na prijelazu stoljeća, posebice ona vezana uz akademsku sredinu. Bavila se i demografskim istraživanjem stanovništva grada Samobora od kraja 18. do druge polovice 19. stoljeća.

Sudjelovala je na više domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova i kongresa, sa temama iz područja povijesti školstva, posebice visokoškolskog obrazovanja te svakodnevlja i društvenog života akademske mladeži na prijelazu stoljeća.

U sklopu međunarodne razmjene Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Bugarske akademije znanosti u svibnju 2005. i lipnju 2007. boravila je na studijskom boravku u Sofiji, surađujući sa Institutom za balkanistiku s Centrom za trakologiju Bugarske akademije znanosti. U okviru zajedničkog projekta HAZU i BAN «Izvori studije i pomagala za hrvatsku povijest od srednjeg vijeka do 19. stoljeća. Bugari i Hrvati u Jugoistočnoj Europi od 7. do 19. stoljeća»), sudjelovala je u organizaciji zajedničkih konferencija, te izdavanju zbornika radova.

Kao honorarni suradnik radila je na izradi članaka za Hrvatski biografski leksikon i Hrvatsku enciklopediju u izdanju Leksikografskog zavoda «Miroslav Krleža» te sam povremeno surađivala kao autorica u časopisu Matice Hrvatske Hrvatska revija.

Član je uredništva znanstvenog časopisa Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU. Članica je Društva za istraživanje povijesti žena «Clio».

Strani jezici koje koristi su engleski i talijanski (aktivno), njemački i bugarski (pasivno).


Bibliografija:

Tihana Luetić – Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI