Lucu Čedomil

Članovi suradnici III. Razred za prirodne znanosti
Lucu Čedomil

Datum rođenja:

  • 28.03.1938

Mjesto rođenja:

  • Koprivnica

Lucu Čedomil

Članovi suradnici III. Razred za prirodne znanosti

Akademske titule:

  • doktor znanosti

Institucije:

  • voditelj – Laboratorij za ekofiziologiju i toksikologiju Centra za istraživanje mora u Rovinju

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik – Razred za prirodne znanosti (18.06.1992. – …)

 

Životopis

 

Čedomil LUCU rođen je 28. ožujka 1938. u Koprivnici, Osnovnu školu i gimnaziju završio u Koprivnici (1956.), Diplomirao 1961. god. na Prirodoslovno matematičkom fakultetu , Biologija; Magistrirao, 1964. PMF, Sveučilište u Zagrebu, Oceanologija; Doktorirao 1967. Biotehnički fakultet u Ljubljani, Biologija, fiziologija.

Zaposlenja i dužnosti: 1962.-1973. Asistent u Institutu Ruđer Bošković, Laboratorij za marinu radiobiologiju u Rovinju 1973.-1977. Znanstveni suradnik, Institut R. Bošković, CIM Rovinj 1977.-1978. viši znanstveni suradnik, voditelj Laboratorija za ekofiziologiju i toksikologiju CIM Rovinj 1978.- 1980. profesor Medicinskog fakulteta u Rijeci, predstojnik Zavoda za biologiju 1980.-  znanstveni savjetnik Instituta R. Bošković, voditelj Laboratorija. Umirovljen u Institutu Ruđer Bošković (2003.). Danas; nositelj projekta sa Ministarstvom nanosti (IR) vanjski suradnik i  profesor na Dubrovačkom Sveučilištu.

Izobrazbe i usavršavanja: 1970.-1972.  Humboldtova stipendija u Njemačkoj (Biol. Anstalt Helgoland, Hamburg) 1974. Texas A&M University, gostujući profesor 1977. University of Miami, višegodišnja Hrvatsko-Njemačka znanstvena suradnja, suradnja sa Sveučilištem u Nijmegenu.

Član suradnik HAZU, dobitnik nagrade za znanstveno otkriće (Republika Hrvatska 2000.). Objavio oko 100 znanstvenih radova u C.C. znanstvenim časopisima, i više radova u ostalim časopisima. Vodio  suradnike za diplomske, magisterske i doktorske radove (ukupno 16).

 

Klub hrvatskih humboldtovaca


 

Bibliografija

 

Pregled radova po znanstveniku u bazi CROSBI