Lucu Čedomil

Članovi suradnici III. Razred za prirodne znanosti
Lucu Čedomil

Datum rođenja:

  • 28.03.1938

Mjesto rođenja:

  • Koprivnica

Lucu Čedomil

Članovi suradnici III. Razred za prirodne znanosti

Akademske titule:

  • doktor znanosti

Institucije:

  • voditelj – Laboratorij za ekofiziologiju i toksikologiju Centra za istraživanje mora u Rovinju (1980 – 2003)

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik – Razred za prirodne znanosti (18.06.1992. – …)

Životopis

Čedomil Lucu rođen je 28. ožujka 1938 u Koprivnici, Osnovnu školu i gimnaziju završio u Koprivnici. Diplomirao je biologiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Sarajevu 1961. Magistrirao je iz područja oceanografije na Sveučilištu u Zagrebu i doktorirao biološke znanosti na Sveučilištu u Ljubljani  1965. godine.

Zaposlenja i dužnosti:

1962-1973 asistent u Institutu Ruđer Bošković, Laboratorij za marinu radiobiologiju u Rovinju

1973-1977 znanstveni suradnik  u Institutu Ruđer Bošković, Centar za istraživanje mora Rovinj

1977-1978 viši znanstveni suradnik, voditelj Laboratorija za ekofiziologije i toksikologiju CIM Rovinj

1978- 1980 profesor Medicinskog fakulteta u Rijeci, predstojnik zavoda za biologiju

1980 – 2003 znanstveni savjetnik Instituta R. Bošković, voditelj Laboratorija

2003 umirovljen u Institutu Ruđer Bošković

Izobrazbe i usavršavanja:

1970-1972  Humboldtova stipendija u Njemačkoj (Biol. Anstalt Helgoland, Hamburg)

1974 Texas A&M University, gostujući profesor

1977 University of Miami

Višegodišnja Hrvatsko-Njemačka znanstvena suradnja

Suradnja sa Sveučilištem u Nijmegenu

Član je suradnik HAZU od 1992. godine. Dobitnik je godišnje državne nagrade za znanost 1999. iz područja prirodnih znanosti, kao i priznanja za doprinos radu Sveučilišta u Rijeci (2005. i 2008. godine). Objavio oko 100 znanstvenih radova u C.C. znanstvenim časopisima, i više radova u ostalim časopisima. Vodio  suradnike za diplomske, magistarske i doktorske radove (ukupno 16). Čedomil Lucu dao je značajan doprinos disciplini ekofiziologije i toksikologije morskih organizama na području prirodnih znanosti.

Klub hrvatskih humboldtovaca


Bibliografija

Čedomil Lucu – Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI