Lökös István

Dopisni članovi VI. Razred za književnost
Lökös István

Datum rođenja:

  • 1933.

Mjesto rođenja:

  • Eger, Mađarska

Lökös István

Dopisni članovi VI. Razred za književnost

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za književnost (18.05.2000. – …)

Životopis

István Lökös, mađarski kroatist, hungarolog, profesor književnosti i prevoditelj, rođen je 10. studenog 1933. u Egeru. Od završetka svojih studija krajem pedesetih godina 20. stoljeća bavi se hrvatskom književnošću, i to kao znanstveni istraživač njene povijesti i prevoditelj djelâ hrvatskih pisaca na mađarski jezik. Kao istraživač hrvatske književnosti prof. Lökös se bavio posebice atraktivnim razdobljem renesanse i baroka, sigetskom tradicijom i protuturskom epskom tradicijom u hrvatskoj književnosti 16. i 17. st., zatim hrvatskim romanom i stvaralaštvom Miroslava Krleže, kao i hrvatsko-mađarskim književnim i kulturnim vezama. O svim tim tematskim cjelinama objelodanio je veliki broj radova, na mađarskom, njemačkom i na hrvatskom jeziku. Cjelovitost svoga poznavanja hrvatske književnosti potvrdio je svojim djelom Povijest hrvatske književnosti na mađarskom jeziku(A horvát irodalom története, 1996.) , a domet svoga prevodilaštva postigao je prijevodom Marulićeve Judite na mađarski jezik (Marko Marulić: Judit, 1999.) s opširnom studijom te iscrpnim komentarima na kraju knjige. Najugledniji je mađarski kroatist koji ulazi u krug najdjelatnijih i najuglednijih kroatista u svijetu.

Za dopisnog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za književnost izabran je 2000.

István Lökös – Matica hrvatska