Livljanić Katarina

Dopisni članovi VIII. Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju
Livljanić Katarina

Datum rođenja:

  • 1966.

Mjesto rođenja:

  • Zadar

E-mail adrese:

Livljanić Katarina

Dopisni članovi VIII. Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju

Akademske titule:

  • doktor znanosti

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju (16.5.2024. – …)

Životopis

Katarina Livljanić rođena je 1966. u Zadru. Međunarodna je stručnjakinja za izvedbu glazbe ranoga srednjovjekovlja. Diplomirala je i magistrirala muzikologiju na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, doktorirala na Ecole Pratique des Hautes Etudes u Parizu (na srednjovjekovnoj glazbi u benediktinskoj opatiji Monte Cassino), gdje se usavršavala u pjevanju.

Više od 20 godina bila je profesorica na Sorbonni, a od 2019. djeluje kao profesorica na svjetski uglednoj Scholi Cantorum Basiliensis, visokoj glazbenoj školi i istraživačkom institutu utemeljenima 1933. u Baselu, u Švicarskoj, gdje vodi Katedru vokalne srednjovjekovne i renesansne glazbe. Redovito gostuje kao pozvani profesor ili rezidencijalni umjetnik na renomiranim sjevernoameričkim i europskim sveučilištima i institutima (npr. Harvard, Yale, Wellesley, Boston University, Fondazione Cini) i festivalima (npr. Cité de la musique u Parizu, BOZAR u Bruxellesu, Edinburgh International Festival, WDR u Kölnu, Lincoln Center u New Yorku, Boston Early Music Festival, Getty Museum u Los Angelesu, u Utrechtu (gdje je 2023. bila pozvanim suvoditeljem festivala) i drugdje). Za svoj pedagoški, znanstveni i umjetnički rad (vokalne izvedbe, umjetničko vodstvo ansambla Dialogos i istraživačko-skladateljske projekte) dobila je 2016. godine visoko odličje francuske vlade Chevalier des Arts et des Lettres, a francuska i međunarodna kritika nagradile su je za visoku razinu njezinih snimaka priznanjima poput Diapason d’or i Choc du monde de la musique (prema glazbenome časopisu Diapason, program iz hrvatske glazbene baštine Tondalova vizija proglašen je najboljim međunarodnim nosačem zvuka sa ranom glazbom za čitavu 2004. godinu).

Godine 1996. osnovala je međunarodni ansambl Dialogos, s kojim otada izvodi srednjovjekovni repertoar i vlastite originalne glazbeno-scenske projekte temeljene na srednjovjekovnim izvorima, često s temama iz rane hrvatske povijesti i na temelju zabilježbi izvornoga glagoljaškog pjevanja, u kojima srednjovjekovni repertoar poprima nove dimenzije kroz suvremenu scensku obradu i izvedbu. Nastupala je u većem broju europskih zemalja te u Sjevernoj Americi, Kanadi, Australiji, Sjevernoj Africi i Latinskoj Americi, uključujući brojne radijske i televizijske produkcije.

Osim bavljenja srednjovjekovnom glazbom, aktivna je i u interpretaciji suvremene glazbe: posljednjih je godina praizvela cikluse koje su za nju skladali naš nedavno preminuli
akademik Davorin Kempf te francuski skladatelj Thierry Pécou, s čijim ansamblom Variances također redovito nastupa kao solistica.

Objavljuje i znanstvene i stručne članke u svjetskim časopisima specijaliziranim za ranu glazbu, a ujedno je i autorica jednog sveska u renomiranoj zbirci Paléographie Musicale, pokrenutoj 1889. u Solesmesu, u Francuskoj.

Osobna stranica

Bibliografija 

Diskografija