Lehn Jean-Marie

Dopisni članovi II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti
Lehn Jean-Marie

Datum rođenja:

  • 1939

Mjesto rođenja:

  • Rosheim (Francuska)

E-mail adrese:

Lehn Jean-Marie

Dopisni članovi II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti

Dobitnik Nobelove nagrade za kemiju 1987

Akademske titule:

  • profesor doktor znanosti

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (17.05.1990. – …)

Životopis

Jean-Marie Lehn, francuski kemičar i dobitnik Nobelove nagrade za kemiju 1987. rođen je 30. rujna 1939. u Rosheimu u pokrajini Alsace. Visoku naobrazbu stekao je na Sveučilištu u Strasbourgu, na kojem je i doktorirao iz područja kemije radom na istraživanjima konformacije triterpena. Nakon postdoktorskog studija u SAD, gdje je radio na totalnoj sintezi vitamina B12, na Sveučilištu Louis Pasteur u Strasbourgu postaje docent (1966.) te ubrzo izvanredni i redoviti profesor 1970. Izuzetno značajan doprinos kemijskoj znanosti, posebno organskoj kemiji ogleda se u preko 320  dosad objavljenih znanstvenih radova, preko 20 značajnih patenata i preko 10 knjiga, odnosno poglavlja.

Njegovim istraživanjima razvila se supramolekularna kemija kao nova disciplina, pa ga znanstvena javnost priznaje kao utemeljitelja ovog dijela molekularnih znanosti. Priznanje svjetske znanstvene javnosti ogleda se i u dodjeli Nobelove nagrade za kemiju 1987. Odužio se svjetskoj javnosti i brojnim predavanjima u svim poznatim znanstvenim centrima svijeta kao pozvani ili počasni predavač, a sudjelovao je i na više stotina znanstvenih skupova. Počasni je član visokih znanstvenih institucija širom svijeta i dobitnik više desetaka međunarodnih nagrada i priznanja.Njegova područja istraživanja odnose se na teorijsku organsku kemiju, dinamičku nuklearnu magnetsku rezonanciju, molekularnu dinamiku i tekuće strukture, kriptate, molekularne receptore i koreceptore, koordinacijsku kemiju aniona, supramolekularnu katalizu, procese transporta, fotokemiju, čuvanje sunčeve energije, bioorgansku kemiju i biološku primjenu, modeliranje molekularnih uređaja i komponenata u odnosu na molekularne signale i molekularno samoorganiziranje.

Za dopisnog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za matematičke, fizičke i kemijske znanosti, izabran je 1990.

Jean-Marie Lehn – osobna stranica