Kuljerić Igor, akademik

Preminuli članovi VIII. Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju
Kuljerić Igor

Datum rođenja:

 • 01.02.1938

Mjesto rođenja:

 • Šibenik

Datum smrti:

 • 20.04.2006

Kuljerić Igor, akademik

Preminuli članovi VIII. Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju

Mjesto smrti:

 • Zagreb

Akademske titule:

 • akademik
 • profesor

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju (20.05.2004. – 20.04.2006)
 • član suradnik – Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju (16.05.2002. – 20.05.2004.)

 

Životopis

 • 1938. –  1. veljače rodio se u Šibeniku
 • 1957. – Nakon završene srednje škole u Zadru dolazi u Zagreb i upisuje se na Muzičku akademiju.
 • 1957.  –  Počinje raditi kao korepetitor u Operi HNK u Zagrebu; uči dirigiranje kod Milana Sachsa u Opernom studiju HNK. Kasnije će u toj opernoj kući postati asistent dirigenta, te dirigent.
 • 1965. –   Diplomirao kompoziciju u razredu Stjepana Šuleka na Muzičkoj akademiji u Zagrebu.
 • 1965. – Prva važna izvedba; diplomski rad, balet U posljednjoj ulozi praizvodi se pod ravnanjem Pavla Dešpalja a u koreografiji Sonje Kastl i Nevenke Biđin na pozornici HNK u Zagrebu.
 • 1966. –  Nagrada Radio-televizije Ljubljana za balet Večernje novosti.
 • 1966. –  Nagrada Jugoslavenske radiotelevizije (JRT) za Koncert za rog i gudače.
 • 1966./1968. – Član Zagrebačkih solista (kao čembalist) i asistent Antonia Janigra;
 • 1967. – dirigentski debi ostvaruje na višemjesečnoj turneji Zagrebačkih solista po SAD kada zamjenjuje bolesnog Antonia Janigra
 • 1968. – Usavršava se u dirigiranju kod Igora Markeviča u Monte Carlu; asistent je Milana Horvata, tadašnjeg šefa dirigenta Zagrebačke filharmonije.
 • 1968. – Postaje dirigent Zagrebačkih simfoničara i Zbora HRT, ravna ansamblima u brojnim programima zagrebačkih koncerata te na uglednim festivalima i turnejama u inozemstvu (SAD, Rusija, Izrael, Njemačka, Španjolska, Italija, Francuska, Austrija…), ostvarujući uz redovni repertoar veliki broj praizvedbi i izvedbi djela hrvatskih autora.
 • 1970./71. –  Predaje teorijske predmete na Muzičkoj akademiji u Zagrebu.
 • 1971. –  Nagrada JRT za skladbu Impulsi II za gudački kvartet.
 • 1972. –  Nagrada grada Zagreba.
 • 1972./73. – Vodi seminar o suvremenoj glazbi u na ljetnim tečajevima u Međunarodnom centru Glazbene mladeži u Grožnjanu.
 • 1973. –  Vjesnikova nagrada Josip Štolcer Slavenski
 • 1973.  –  Nagrada JRT za skladbu Solo-Tutti za klavir i orkestar.
 • 1975./1976.  – Studira elektroničku glazbu u Studio di fonologia RAI u Milanu.
 • 1977.  –  Nagrada INE za operu Moć vrline.
 • 1980./1981.  –  Predsjednik Hrvatskog društva skladatelja.
 • 1980. – 1983. – Umjetnički direktor Muzičkog biennala Zagreb.
 • 1980. – 1984.  – Programski direktor Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog.
 • 1977. – 1988.  – Šef programa Tribine muzičkog stvaralaštva Jugoslavije u Opatiji.
 • 1982.  –  Nagrada UNESCO-a za skladbu Song za gudački kvartet.
 • 1984.  –  Predsjednik Prosvjetnog sabora Hrvatske (danas Hrvatski sabor kulture).
 • 1984./1985.   –  Glazbeni direktor Dubrovačkih ljetnih igara.
 • 1987.  –  Nagrada grada Zagreba za operu Richard III.
 • 1987.   –  Vjesnikova nagrada Josip Štolcer Slavenski za operu Richard III.
 • 1987.    –  Nagrada Vladimir Nazor za operu Richard III.
 • 1991.  –  Nagrada na natječaju za solo marimbu 3. Deutsches Percussion Symposium 91′, Hannover za skladbu Lied ohne Worte
 • 1992. – 1994.  –  Ravnatelj opere HNK u Zagrebu.
 • 1993.  –  Zlatna arena za glazbu u filmu Kontesa Dora Zvonimira Berkovića
 • 1994. – 2003.  –  Dirigent u Operi HNK u Zagrebu.
 • 1995.  –  Umjetnički direktor Međunarodnog natjecanja za dirigente Lovro pl. Matačić.
 • 1996.  –  Nagrada grada Zadra.
 • 1998.  –  Nagrada Josip Štolcer Slavenski za Hrvatski glagoljaški rekvijem.
 • 2002.  –  Nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za Hrvatski glagoljaški rekvijem.
 • 2003.  –  U povodu 30. obljetnice Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog imenovan njenim počasnim članom.
 • 2004.  –  Nagrada Porin za Valcer D9 – G9, za najbolju skladbu za solo ili manji sastav.
 • 2004.  –  Nagrada Porin za Koncert za marimbu i orkestar, za najbolju skladbu za veliki sastav.
 • 2004.  –  15. lipnja proglašen redovitim članom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
 • 2004.   –  Zlatna arena (sa S. Leopoldom) na Filmskom festivalu u Puli za glazbu u filmu Duga mračna noć Antuna Vrdoljaka.
 • 2004.  –  Nagrada Boris Papandopulo Hrvatskog društva skladatelja za operu Životinjska farma
  Dobitnik odličja Danice hrvatske s likom Marka Marulića za zasluge u kulturi.
 • 2006.  –  20. travnja preminuo u Zagrebu.

priredio akademik Nikša Gligo