Krvavica Slavko, akademik

Preminuli članovi III. Razred za prirodne znanosti

Datum rođenja:

  • 04.08.1920

Mjesto rođenja:

  • Knin

Datum smrti:

  • 26.12.2003

Mjesto smrti:

  • Zagreb

Krvavica Slavko, akademik

Preminuli članovi III. Razred za prirodne znanosti

Akademske titule:

  • akademik
  • doktor znanosti

Institucije:

  • redoviti profesor u miru – Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član – Razred za prirodne znanosti (24.07.1991. – 26.12.2003)
  • izvanredni član – Razred za prirodne znanosti (07.06.1977. – 24.07.1991.)

Osnovna škola u Kninu, realna gimnazija u Sinju 1932-1936, u Zagrebu 1936-1940.

Diplomirao na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu 1947, doktorirao 1948, habilitirao 1954.

Na Zavodu za patofiziologiju Veterinarskog fakulteta nakon diplome asistent, od 1955. docent (iako su mu još 1950, kao asistentu, povjerena predavanja iz poglavlja Patofiziologija mijene tvari, a od 1952. kompletna nastava i ispiti iz Patofiziologije), od 1959. izvanredni, od 1964. redoviti profesor patološke fiziologije.

Specijalizacija (švicarska stipendija) u Bernu i Baselu, 1949-1950. Kraći boravci u inozemstvu: 1955. u Zürichu, 1957. u Londonu, 1989. u Cambridgeu.

Dekan Veterinarskog fakulteta 1966-1968.

Član suradnik HAZU 1977, reizabran 1983. Izvanredni član 1990, redoviti 1991.

Tajnik Razreda za prirodne znanosti 1990-1991.

Orden rada sa zlatnim vijencem 1965, nagrada „Ruđer Bošković“ 1979, Nagrada za životno djelo 1985.

Oko 90 znanstvenih radova u časopisima, uredio (zajedno sa Stjepkom Gamulinom i Markom Marušićem) udžbenik Patofiziologija (1988).

Dobar poznavatelj starohrvatske povijesti i glagoljice.