Krmpotić-Nemanić Jelena, akademkinja

Preminuli članovi IV. Razred za medicinske znanosti
Krmpotić-Nemanić Jelena

Datum rođenja:

 • 15.03.1921

Mjesto rođenja:

 • Sremska Mitrovica

Datum smrti:

 • 02.06.2008

Mjesto smrti:

 • Zagreb

Krmpotić-Nemanić Jelena, akademkinja

Preminuli članovi IV. Razred za medicinske znanosti

Akademske titule:

 • akademkinja
 • doktor znanosti
 • professor emeritus

Institucije:

 • redovita profesorica u miru – Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • professor emeritus – Sveučilište u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za medicinske znanosti (24.07.1991. – 02.06.2008)
 • izvanredni član – Razred za medicinske znanosti (09.06.1983. – 24.07.1991.)

Prof.dr.sci. Jelena Krmpotić-Nemanić rođena je u Sremskoj Mitrovici 15. ožujka 1921. godine. Klasičnu gimnaziju završila je u Zagrebu s odličnim uspjehom 1939. godine. Medicinski fakultet u Zagrebu završila je također s odličnim uspjehom i promovirala 31. siječnja 1944. godine.

U nastavi iz anatomije sudjeluje od 1941. godine isprva kao demonstrator, a od 1942. godine vrši dužnost pomoćnog asistenta, od 1944. godine radi kao asistent vježbenik, a od 31.12.1945. kao asistent. Završila je propisani liječnički staž. Godine 1948. habilitira i stiče naziv privatnog docenta za predmet Anatomija čovjeka. 1949. godine izabrana je za sveučilišnog docenta. Godine 1953. izabrana ja za izvanrednog profesora. 1961. godine postavljena je za predstojnika Zavoda za anatomiju, na kojem je položaju ostala do . Godine 1963, izabrana je za redovnog profesora.

Doktorat znanosti obranila je u Zagrebu 1957. godine (O endoplastici malog mozga).

Od 1948. godine, kada prvi puta kao stipendista Svjetske zdravstvne organizacije boravi 3 mjeseca u Velikoj Britaniji na usavršavanju iz struke Anatomija, Jelena Krmpotić-Nemanić gotovo svake godine i po nekoliko puta sudjeluje na međunarodnim skupovima i kongresima s vrlo zapaženim predavanjima i referatima tako da je još kao vrlo mlada stekla niz međunarodnih priznanja i međunarodni renome u čemu joj je pomoglo i odlično poznavanje više stranih jeziika. Ona govori, čita i piše engleski, francuski, njemački, talijanski španjolski i …

Godine 1957. za otkriće: “Neuromuskularnog kronometrijskog indeksa” dodijeljena joj je Jansenova nagrada Nacionalne Medicinske akademije u Parizu i titula “Laureat”.

Da bi uspostavila što bolju suradnju Anatomije s kliničkim strukama i omogućila dinamički razvitak anatomije u pravcu približavanja praktičnoj medicini, obavila je specijalizaciju iz otorinolaringologije i godine 1960. položila specijalistički ispit. Od tada aktivno obogaćuje obje struke i kliničku, funkcionalnu anatomiju i otorinolaringologiju.

Godine 1966. boravila je po pozivu 4 mjeseca na ORL Klinici Univerziteta u Munsteru, u svojstvu gostujućeg profesora. U istom svojstvu boravila je kraće vrijeme na ORL klinici u Berlinu 1968. godine, 1970. godine boravila je 5 mjeseci u SAD na ORL klinici u Čikagu i gostovala s predavanjima u Bostonu (Harward), Baltimoru (J. Hopkins), u San Francisku, St. Louisu, New Yorku, Denveru. 1972. godine boravi 2 mjeseca u Sudanu, u Kartumu, kao savjetnik Svjetske zdravstvene organizacije pridonijevši poboljšanju izvođenja nastave iz anatomije u toj zemlji. Posjetila je, ili kraće vrijeme boravila, te održala predavanja u većini europskih univerziteta.

Godine 1981. izabrana je za “Honnorarprofessor” Univerziteta u Munchenu pa od tada održava u Munchenu predavanja iz anatomije.

Član je brojnih stručnih udruženja. Zbora liječnika Hrvatske, Sekcije za ORL, za normalnu morfologiju i sekcije za biomehaniku pri čemu je bila vrlo aktivna u radu sekcija. Od 1983. godine izvanredni je član JAZU, a od 1991. redovni član HAZU. Član je senata Hrvatske Akademije medicinskih znanosti. Član je Udruženja anatoma Hrvatske. Član je Anatomische Gesellschaft, te Europskog i svjetskog udruženja anatoma. Počasni je član Academie du Chant francais od 1958. Član je ekskluzivnog međunarodnog društva “Collegium otolaryngologicum amicitiae sacrum”. Dopisni član Liječničkog društva u Beču (Korrespondierendes Mitglied der Gesellschaft der Aerzte in Wien 1974). Dopisni član Deutshe Gesellschaft fur Hals-Naen-Ohren-Heilkunde, Kopf und Hals Chirurgie, Wiesbaden (1975), dopisni član društva “Otolaryngologische Gesellschaft in Berlin” (1976), počasni je član austrijskog otorinolaringološkog društva, član je njemačkog i francuskog HNO udruženja.

U redakcijskom je odobro više časopisa: Folia anatomica, Zeitschrift f. Laryng., Rhinol., Otologie, Morphologia Clinica (od god. 1969), European Archives of Oto-Rhino-Laryngologie.

PRIZNANJA, NAGRADE I POČASNI NASLOVI
Prof.dr. Jelene Krmpotić-Nemanić

 • 1957. Laureat Nacionalne Medicinske Akademije u Parizu uz Jansenovu nagradu za otkriće Neuromuskularnog kronometrijskog indeksa (inervacija grkljana)
 • 1958. Počasni član L’Academie du Chant francais
 • 1977. Nagrada “Ruđer Bošković” za radove iz područja istraživanja staračke nagluhosti i otoskleroze
 • 1979. Nagrada “Ludwiga Haymana” za radove na području angiologije glave i vrata
 • 1979. Za potpuno novu obradu 26. izdanja Told-Hochstetterovog atlasa dobila je od predsjednika Republike Austrije orden: Oesterreichisches Ehrenkreuz fur Wissenschaft und Kunst I Klasse (Spomenuti atla je prevela i na hrvatski jezik)
 • Odlikovana je od Predsjednika Republike SFRJ Ordenom zasluga za narod sa srebrnim zracima.
 • 1980. Nagrada za životno djelo
 • 1996. Orden predsjednika Republike Hrvatske “Orden Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića”

OCJENA ZNANSTVENE DJELATNOSTI
Dr.Sci. JELENE KRMPOTIĆ-NEMANIĆ

Znanstvena djelatnost je vidljiva po brojnim radovima što su objavljeni (pretežno) u kvalitetnim časopisima s međunarodnom recenzijom. Većina radova navedena je u posebnom spisku što se nalazi u prilogu. Za doprinos znanosti posebno su značajne slijedeće skupine radove:

 1. radovi iz funkcionalne anatomije uha, grla i nosa
 2. radovi na problemu neuromuskularnog kronometrijskog indeksa
 3. Istraživanja uzroka patogeneze staračke nagluhosti (presbiakuzije)
 4. istraživanja živčanog sustava

Kao poseban dokaz kvalitet navodimo da su radovi Jelene Krmpotić-Nemanić citirani i u vodećim svjetskim udžbenicima. Jelena Krmpotić-Nemanić je svojim radom stekla i druge zasluge za znanost. Okupila je i odgojila vrstan znanstveni kadar, koji uživa ugled u svijetu. U Zavodu za anatomiju, od kada je J. Krmpotić-Nemanić bila predstojnik, izrađeno je preko stotinu doktorata i magisterija a J. Krmpotić-Nemanić je bila mentor u više desetina doktorata i magisterija.

Pod vodstvom J. Krmpotić-Nemanić, Zavod za anatomiju se razvio od klasične anatomske ustanove u Institut sa suvremenim programom istraživanja. Osnovani su odjeli i laboratoriji od kojih neki imaju svjetski priznate rezultate kao Odjel za neuroanatomiju, Odjel za biomehaniku i Odjel za istraživanje koštanog sustava.

Iako je Jelena Krmpotić-Nemanić prvenstveno anatom postigla je dobre rezultate u primjeni svojih znanstvenih spoznaja kao stručnjak-specijalista otorinolaringolog. Stručna publicistika J. Krmpotić-Nemanić je izuzetno opsežna i kvalitetna. ističemo i veliki doprinos u Medicinskoj enciklopediji.

Priznanja za znanstveni rad J. Krmpotić-Nemanić jesu najviše republičke i međunarodne nagrade.