Krapac Davor, akademik

Preminuli članovi I. Razred za društvene znanosti
Krapac Davor

Datum rođenja:

 • 31.08.1947

Mjesto rođenja:

 • Zagreb

Datum smrti:

 • 02.11.2016

Mjesto smrti:

 • Zagreb

Krapac Davor, akademik

Preminuli članovi I. Razred za društvene znanosti

Akademske titule:

 • akademik (10.05.2012. – 02.11.2016)
 • doktor znanosti

Institucije:

 • redoviti profesor – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • sudac – Ustavni sud Republike Hrvatske (2007. – 2016.)

Funkcije u Akademiji:

 • predsjednik Znanstvenog vijeća – Etičko povjerenstvo (28.11.2014. – 02.11.2016.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za društvene znanosti (10.05.2012. – 02.11.2016.)
 • član suradnik – Razred za društvene znanosti (20.05.2004. – 10.05.2012.)

 

Davor KRAPAC rođen je 1947. u Zagrebu, gdje je na Pravnome fakultetu diplomirao, magistrirao i doktorirao. Na matičnome fakultetu posvetio se području kaznenog, odnosno kaznenog procesnog prava i tamo prošao put do danas redovnoga profesora u trajnom zvanju. Sudac je Ustavnog suda RH. Od 2004. je član suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
Rezultati znanstvenog i stručnog rada profesora Krapca nalaze se u 10 knjiga ili samostalnih publikacija te u više od 70 znanstvenih i stručnih članaka u domaćim te nekim inozemnim časopisima (Njemačka, Nizozemska, Italija, Kanada, Slovenija, Makedonija, Španjolska). U izdanjima Hrvatske akademije Krapac je objavio četiri opsežna rada. U nastavničkoj karijeri predavao je na Poslijediplomskom studiju iz kaznenopravnih znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i na drugim poslijediplomskim studijima (iz autorskog, obiteljskog i europskog prava). Od 2004. godine voditelj je toga studija, koji spada u naše najstarije kontinuirane poslijediplomske pravne studije. U inozemstvu je Krapac predavao na Pravnome fakultetu Sveučilišta u Mariboru (1992. – 1997.), a pojedinačna predavanja održavao je na pravnim fakultetima sveučilišta u Ljubljani, Sarajevu i Grazu.
Davor Krapac bio je stipendist Humboldtove zaklade 1986./87./88. boraveći na Institutu za strano i međunarodno kazneno pravo Max-Planck u Freiburgu u SR Njemačkoj. Višekratno je boravio na seminarima Istituto superiore di scienze criminali u Siracusi u Italiji. Sudjelovao je na brojnim međunarodnim konferencijama i seminarima te na svim međunarodnim kongresima Međunarodne udruge za kazneno pravo (AIDP) od XIII. kongresa u Hamburgu (1979.) do danas, na nekima i kao nacionalni referent.
Na stručnom planu ističe se Krapčev rad u okviru Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu: od 1991. do 2004. bio je predsjednikom toga udruženja.

Radovi Davora Krapca velik su doprinos hrvatskoj znanosti kaznenog prava, pa je on vodeći teoretičar za to područje u Republici Hrvatskoj i u široj regiji kojoj pripada. Svojim radovima utječe na praksu naših kaznenih sudova. Aktivan je u profesionalnoj udruzi za kazneno pravo organiziranjem godišnjih savjetovanja i sudjelovanjem u cjeloživotnom obrazovanju pravnika i drugih koji se bave kaznenim pravom.

Iz: Pregled kandidata za nove članove Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
IZBORNA SKUPŠTINA – 10. svibnja 2012.

Više na https://www.pravo.unizg.hr/_download/repository/Datoteke/KRAPAC-ZIVOTOPIS.pdf