Kranjec Velimir, akademik

Preminuli članovi III. Razred za prirodne znanosti
Kranjec Velimir

Datum smrti:

 • 07.02.2002

Kranjec Velimir, akademik

Preminuli članovi III. Razred za prirodne znanosti

Akademske titule:

 • akademik
 • doktor znanosti

Institucije:

 • redoviti profesor u miru – Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za prirodne znanosti (24.07.1991. – 07.02.2002)
 • izvanredni član – Razred za prirodne znanosti (11.03.1986. – 24.07.1991.)
 • član suradnik – Razred za prirodne znanosti (06.06.1975. – 11.03.1986.)

rodjen 17. 6. 1930. Ivanić Grad, Hrvatska;
roditelji: Andrija. K. i lMilka /rodj. Pečić/ – poljoprivrednici.
Supruga: Vesna Bačić Kranjec, prof. pedagoije i klavira.
Djeca: kći Željka, prof. klavira i sin Zoran, dipl. inž. geol.

Obrazovanje: Tehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu /1955., dipl. inžo rud. geologije/; doktorat geol. zaanosti na Rud.-geol.-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 1965.

Zaposlenja:

 • asistent u Zavodu za. geologiju nafte i ugljena Tehničkog fakulteta. Sveuč. u Zagrebu /1955./;
 • docent u Zavodu za opću i primijenjenu geologiju Rud.-geol.-naftnog fakulteta Sveuč. u Zagrebu /1965/;
 • izv. prof. /1969./
 • redoviti prof. /1973./ i predstojnik /1973.-1981./ Zavoda za inženjersku geologiju, hidrogeologiju i geologiju nafte i ugljena Rud.-geol.-naftnog fakulteta Sveuč. u Zagrebu – Ured: Pierottijeva 6, 10 000 Zagreb, Hrvat:ka.

Članstvo i funkcije:

 • član suradnik JAZU /1975/, izvanredni član JAZLU /1986/ i redoviti član HAZU /1991/;
 • predsjednik Znan. vijeća za. naftu HAZU /1985.-1989./
 • predsjednik Hrvatsko geološko društvo – Zagreb /1972.-1974./
 • član INQUA – Neotectonic Comimission – Stocholm;
 • Starješina Geološkog odjela Rud.-geol.-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Nagrade:

 • nagrada “Rudjer Bošković” za značajnu znanstvenoistraživačku aktivnost u oblasti prirodnih znanosti u području geologije nafte /1983./
 • plaketa počasnog i zaslužnog člana Znanstvenog vijeća za naftu HAZU
 • plaketa počasnog i zaslužnog člana Društva inženjera i tehničara Hrvatske (odn. Jugoslavije)
 • “Medalja Sveučilišta u Zagrebu” /1998./ za znanstveni i nastavni rad te doprinos Sveučilištu

Bibliografija (reduciran popis radova) K. V. objavio je

 • oko 90 zrianstvenih radova u domaćim časopisima /Nafta-Zagreb, Geološki vjesnik – Zagreb, Bull. Sci. Cons. Acad. Yougosl. /A/ – Zagreb, Pomorski zbornik – Rijeka, …/ i stranim časopisima, i to, najviše istraživačke probleme i rezultate u naftnoj geologiji Panonskog. bazena i podmorja Jadrana;
 • više od sto /100/ stručnih i ekspertističkih studija, osobito s različitim dubinskim geološkim kartama. i neotektonikom;
 • nekoliko knjiga i skripata za studente iz predmeta dodiplomskih i postdiplomskih studija.

Znanstveni i stručni skupovi:

sudjelovao na brojnim geološkim kongresima i znanstvenim skupovima, većinom usmenim prilozima s naslovima (neki se vide u reduciranu popisu)

Znanstveni projekti:

dosad bio voditeljom nekoliko opsežnih i višegodišnjih naftnogeoloških, strukturnogeomorfoloških i neotektonskih istraživaranja u različitim područjima Hrva.tske, koje su financirali SIZ-III za znanost i M:inistarstvo znanosti Hrvatske; -takodjer bio učesnikom projekata nekolicine drugih voditelja sa sličnim proučavanjima.

Nastavna djelatnost:

obavljao nastavu iz više predmeta

 • na dodiplomskim studijima za geologe, rudare i nafteše: Geološko kartiranje, Strukturna geologija, Dubinsko kartiranje, Geologija kaustobiolita, Geologija naftnih i plinskih ležišta, Geologija ležišta fluida;
 • na postdiplomskim studijima za geologe: Odabrana poglavlja iz tektonike i strukturne geologije /s akad. M. Herakom i članom suradnikom E. Prelogovićem/, Neotektonika i morfometrija / s članom suradnikom E. Prelogovićem/

Voditeljstvo teza:

voditelj 65 diplomskih radova, 10 magistarskih i 12 doktorskih teza.

Uredjivanje publikacija:

izdavač i recenzent, član; uredničkog odbora u časopisima Nafta – Zagreb, Geološki vjesnik – Zagreb, Rudarski zbornik – Zagreb i još nekih.