Kraljević Hrvoje

Dopisni članovi II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti
Kraljević Hrvoje

Datum rođenja:

  • 1944

Mjesto rođenja:

  • Zagreb

E-mail adrese:

Kraljević Hrvoje

Dopisni članovi II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti

Akademske titule:

  • redoviti profesor u trajnom zvanju

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (18.06.1992. – …)

Životopis

Hrvoje Kraljević, hrvatski je matematičar rođen u Zagrebu 16. ožujka 1944. Diplomirao je teorijsku fiziku 1966., a doktorirao u području matematike 1973. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu gdje je i radio od 1966. godine, a redoviti je profesor od 1982. godine. Bio je na studijskim boravcima u SAD-u (Princeton, 1974/75.), Francuskoj (Palaiseau, 1978.) i Italiji (Trento, 1979., 1981). Bavi se teorijom reprezentacija te funkcionalnom analizom i algebrom. Najznačajniji mu je znanstveni rezultat istraživanje unitarnog i neunitarnog duala skupine SU(n,1), dao je generalizaciju indeksa za poluproste Banachove algebre, pridonio istraživanju nejednakosti Landauova tipa za infinitezimalne generatore i teoriji gotovo-sumabilnosti. Bio je direktor Matematičkog odjela Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta (1983.-1989.) i njegov dekan (1991.-1998.), glavni urednik znanstvenoga časopisa Glasnik matematički (1990.-1992.) te urednik zbornika Functional Analysis (1982., 1986., 1990., 1994). Dobitnik je Nagrade za znanost »Ruđer Bošković« (1983.).

Dopisni je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za matematičke, fizičke i kemijske znanosti od 1992. Bio je ministar znanosti i tehnologije (2000.-2002.), saborski zastupnik i predsjednik saborskog Odbora za znanost, visoko školstvo i kulturu (2002.-2003.)

Hrvoje Kraljević – osobna stranica