Krainc Dimitri

Dopisni članovi IV. Razred za medicinske znanosti
Krainc Dimitri

Rođen:

  • Celje, Slovenija

E-adrese:

Krainc Dimitri

Dopisni članovi IV. Razred za medicinske znanosti

Akademske titule:

  • profesor doktor znanosti

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za medicinske znanosti (16.5.2024. – …)

Životopis

Dimitri Krainc rođen je u Celju, Slovenija. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a specijalizaciju iz neurologije završio je na Sveučilištu Harvard (Massachusetts General Hospital), gdje je postigao zvanje profesora neurologije. Nakon više od dvadeset godina na Harvardu preuzeo je mjesto predstojnika Klinike za neurologiju na Medicinskom fakultetu Feinberg u Chicagu, gdje je i direktor Instituta za neuroznanost te direktor Centra za neurogenetiku. Kao jedan od vodećih istraživača u području neurodegenerativnih istraživanja profesor Krainc definirao je ključne molekularne putove u patogenezi neurodegeneracije posebice otkrivanjem mitohondrijskih i lizosomskih mehanizama. Istraživačka grupa prof. Krainca napravila temeljno otkriće izravnih kontakata između mitohondrija i lizosoma pružajući novi pristup za proučavanje tih organela u zdravlju i bolesti.  Njegova grupa otkrila je patogene mehanizme neurodegeneracije kod Parkinsonove bolesti opažene samo u ljudskim neuronima, ali ne i u modelima miševa. To ključno otkriće pruža novi okvir za razvoj ciljanih terapija za Parkinsonovu bolest koje se temelje na detaljnom mehaničkom razumijevanju bolesti u relevantnim ljudskim neuronima. Na temelju tih otkrića njegova je istraživačka grupa razvila nove terapijske pristupe za pacijente s Parkinsonovom bolešću. Kao voditelj Klinike za neurologiju, prof. Krainc utrostručio je istraživanja i kliničke usluge, osnovao nekoliko centara i unaprijedio kliniku u jednu najboljih u SAD-u.

Kumulativni Impact Factor njegovih 10 najznačajnijih radova kao zadnjeg i dopisnog autora iznosi 567 (56 po radu). Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja za svoj rad, uključujući Javits Neuroscience Award i Nagradu za izvanrednog istraživača koju dodjeljuje Nacionalni institut za zdravlje u SAD-u (NIH). Izabran je u Udrugu američkih liječnika (Association of American Physicians), američku Nacionalnu medicinsku akademiju (National Academy of Medicine), koja je dio američke Nacionalne akademije znanosti, inženjerstva i medicine (National Academy of Science, Engineering and Medicine), i američku Nacionalnu akademiju izumitelja (National Academy of Inventors). Krainc je i prvi neamerikanac izabran za predsjednika Američkoga neurološkog udruženja od njegova osnutka prije 150 godina.

Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu osnovao je Centar za Funkcionalnu Genomiku te tijekom godina sudjelovao u raznim akademskim aktivnostima na Medicinskom fakultetu i Kliničkom Centru u Zagrebu.