Kostial-Šimonović Krista, akademkinja

Preminuli članovi III. Razred za prirodne znanosti
Kostial-Šimonović Krista

Datum rođenja:

  • 19.12.1923

Mjesto rođenja:

  • Osijek

Datum smrti:

  • 29.04.2018

Mjesto smrti:

  • Zagreb

Kostial-Šimonović Krista, akademkinja

Preminuli članovi III. Razred za prirodne znanosti

Akademske titule:

  • akademkinja
  • doktor znanosti

Institucije:

  • znanstvena savjetnica u miru – Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član – Razred za prirodne znanosti (24.07.1991. – 29.04.2018)
  • izvanredni član – Razred za prirodne znanosti (04.06.1981. – 24.07.1991.)

DATUM I MJESTO ROĐENJA: 19. prosinca 1923., Osijek, Hrvatska

OBRAZOVANJE I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE:

1943.-1949.
studij medicine na Medicinskom fakultetu Sveucilišta u Zagrebu

1949.-1951.
Postdiplomski tecaj medicine rada u Školi narodnog zdravlja
“Andrija Štampar”, Sveucilište u Zagrebu

1951.-1952.
Zavod za fiziologiju Medicinskog fakulteta Sveucilišta u Zagrebu

1952.-1953.
Department of Physiology, University College, London, UK
Honorary Research Assistant (stipendija WHO)

1960.-1961.
Radiobiological Research Unit, MRC, Harwell, UK (stipendija IAEA)

ZNANSTVENO-NASTAVNA ZVANJA:

1949.
doktor medicine, Medicinski fakultet Sveucilišta u Zagrebu

1955.
doktorat medicinskih znanosti, Sveucilište u Zagrebu

1956.
habilitirala iz predmeta “Fiziologija”

naslovni docent Medicinskog fakulteta Sveucilišta u Zagrebu

1963.
honorarni profesor Prirodoslovno-matematickog fakulteta Sveucilišta u Zagrebu

ZAPOSLENJA:

1950.-1989.
Institut za medicinska istrazivanja i medicinu rada, Zagreb

1950.
znanstveni asistent

1956.-1964.
viša znanstvena suradnica; voditeljica Odjela za toksikologiju;

voditeljica Odjela za biofiziku

1964.-1989.
znanstvena savjetnica;

voditeljica Odjela za fiziologiju mineralnog metabolizma;

zamjenica ravnatelja

od 1981.
izvanredni clan Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti,

Razred prirodnih znanosti

od 1991.
redoviti clan Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

ZNANSTVENA DJELATNOST:

Podrucje istrazivanja: fiziologija i toksikologija

Znanstveni interes: mineralni metabolizam

Nakon umirovljenja sudjeluje u znastveno-istrazivackom projektu i temi:

1-03-138 “Metali u covjekovoj okolini i njihov utjecaj na zdravlje” (1991.-1994.);

00220102 “Metali: izlozenost, ucinci i antidoti” (od 1996.)

Znanstvene publikacije: oko 280 izvornih znanstvenih radova (clanaka) u znanstvenim casopisima, knjigama i kongresnim zbornicima (vidi Popis publikacija).

Citiranost radova: oko 1500 citata u Science Citation Indexu.

NASTAVNA DJELATNOST:

Voditeljica kolegija “Fiziologija mineralnog metabolizma” na Poslijediplomskom studiju prirodnih znanosti Sveucilišta u Zagrebu, polje Biologija – Fiziologija i imunobiologija (prije Biomedicina) od 1960.

Voditeljica izrade 20 magistarskih radnji i 19 doktorskih disertacija na Medicinskom fakultetu i Prirodoslovno-matematickom fakultetu Sveucilišta u Zagrebu.

ZNANSTVENA I STRUCNA DRUŠTVA, UREDNIŠTVA CASOPISA I SLICNO:

Clanica: Physiological Society (London); American Nuclear Society; Society of Human Biologists; clanstvo i brojne funkcije u nacionalnim društvima: Hrvatsko društvo fiziologa od osnivanja; Hrvatsko društvo za zaštitu od zracenja, Društvo za kalcificirana tkiva

Pocasna clanica Hamdard Foundation, Karachi, Pakistan

Clanica Izvršnih urednickih odbora znanstvenih casopisa: Arhiv za higijenu rada i toksikologiju Journal of Applied Toxicology, Advances in Biosiences

Uvrštena u medunarodne registre znacajnih osoba XX st.: Marquis Who’s Who in the World (New Providence, NJ, SAD), International Biographical Centre (Cambridge, UK) i druge

NAGRADE I ODLICJA:

Odlikovanje za znanstveni doprinos, 1965.
Nagrada “Ruder Boškovic”, Republika Hrvatska, 1969.
Nagrada i plaketa americkih ustanova United States Environmental Protection Agency i National Institutes of Health – Agriculture Research Service za rezultate postignute u vodenju medunarodnih ugovora, 1979.
Nagrada Instituta za medicinska istrazivanja i medicinu rada, 1988.
Priznanje i plaketa Sveucilišta u Zagrebu povodom 320.-te obljetnice Dies Academicus, 1989.
Nagrada za zivotno djelo, 1994.
Odlicje reda Danice Hrvatske s likom Rudera Boškovica za osobite zasluge u znanosti, odlukom predsjednika Republike Hrvatske, 1996.

OSTALE AKTIVNOSTI:

1982.-1996.
sudjelovala u izradi 7 medunarodnih dokumenata (WHO; US EPA; US DOE, IPCS, CEC; IAEA; FAO) Prilog 1.

1978.-1989.
konzultant medunarodnih znanstvenih organizacija na 11 sastanaka skupina eksperata (WHO; CEC; IAEA) Prilog 2.

1961.-1988.
voditeljica (cijelog ili dijela) 9 medunarodnih znanstveno-istrazivackih projekata (IAEA; CEC; US EPA; US NIH-ARS) Prilog 3.

1977.-1990.
pozvani predavac na medunarodnim skupovima (21 put) Prilog 4.

1979.-1991.
objavila na poziv 19 znanstvenih radova (u medunarodnim izdanjima) Prilog 5.

1986., 1991.
objavila na poziv dva pregledna clanka (u medunarodnim izdanjima) Prilog 6.

Prilozi

Prilog 1.

Medunarodni dokumenti

1982. – Lead Air Quality Criteria Document, US Environmental Protection Agency (recenzent dokumenta)
1984. – Health Assessment Document for Manganese, US Environmental Protection Agency (autorica dijela dokumenta)
1986. – Environmental Health Criteria 59. Principles for Evaluating Health Risks from Chemicals during Infancy and Early Childhood: The Special Need for a Special Approach. International Programme on Chemical Safety, Commission of the European Communities, World Health Organization (sudjelovala u donošenju cijelog dokumenta)
1988. – Environmental Health 32. Heavy Metal and PAH Compounds from Municipal Incinerators. World Health Organization – Regional Office for Europe, Copenhagen (sudjelovala u donošenju cijelog dokumenta)
1992. – IAEA-TEC DOC “Significance of Hair Mineral Analysis as a Means for Assessing Body Burdens of Environmental Mineral Pollutants” (autorica dijela dokumenta koji se odnosi na pokuse na zivotinjama)
1992. – WHO/FAO/IAEA “Trace Elements” (autor poglavlja o utjecaju fizioloških i prehrambenih cimbenika na toksikokinetiku i toksicnost metala)
1996 US EPA-US DOE “Mercury Speciation Workshop” (recenzent radova za sastanak)
Prilog 2.

Konzultant medunarodnih znanstvenih organizacija

1978. – izabrana je za konzultanta Svjetske zdravstvene organizacijer za SAD na podrucju prehrane i toksicnosti metala (Washington, DC, SAD)
1983. – konzultant CEC-a i WHO na sastanku eksperata “Principles for Evaluating Health Risks from Chemicals during Infancy and Childhood”, Cambridge, Engleska (potpredsjednica sastanka)
1983. – konzultant IAEA na sastanku eksperata “Handling of Over-Exposed People”, Bec, Austrija
1983. – konzultant WHO na sastanku “IPCS Workig Group on Lead Risk in Children”, Zeneva, Švicarska
1984. – konzultant IAEA na sastanku “Hair as an Indicator of the Body Burden of Metals”, Bec, Austrija (predsjedavateljica sekcije)
1984. – konzultant CEC-a i WHO na sastanku “Workshop on the Evaluation of the Health Risks from Chemicals in Infancy and Childhood Including the Assessment of the Toxicity of Chemicals in Human Milk” (potpredsjednica sastanka), Luxemburg
1985. – konzultant IAEA na sastanku “Significance of Hair Mineral Analysis as a Means for Assessing Internal Body Burdens of Environmental Mineral Pollutants”, Neuherberg, Njemacka
1985. – konzultant CEC-a i WHO na sastanku “Principles for Evaluating Health Risks from Chemicals during Infancy and Childhood”, Cambridge, Engleska (potpredsjednica sastanka)
1987. – konzultant WHO na sastanku “Working Group on Health Hazards of Heavy Metals and PAH Compounds from Municipal Waste Incineration”, Firenca, Italija (potpredsjednica sastanka)
1987. – konzultant IAEA na sastanku “Significance of Hair Mineral Analysis as a Means for Assessing Internal Body Burdens of Environmental Mineral Pollutants”, Amsterdam, Nizozemska (predsjednica sekcije)
1989. – konzultant IAEA na sastanku “The Significance of Hair Mineral Analysis as a Means to Assessing Internal Body Burden of Environmental Pollutants”, Neuherberg, Njemacka (predsjednica sekcije)
Prilog 3.

Vodenje medunarodnih znanstveno-istrazivackih projekata

Some Factors Influencig Mammalian Retention of Radioactive Strontium (International Atomic Energy Agency, 1961.-1964. – glavni istrazivac)
Studies on Abnormal Lead Absorption, Lead Poisoning and lead Chelation (National Institute of Health, SAD, 1972.-1976. – voditelj eksperimentalnog dijela projekta)
Lead and Peripheral Neuropathy (US Environmental Protection Agency, 1972.-1976. – voditelj eksperimentalnog dijela projekta)
Factors Influencing Lead Absorption from the Intestine (US Environmental Protection Agency, 1972.-1976. – glavni istrazivac)
Calcium Metabolism in Relation to Age, Sex and Calcium Intake (US Department of Agriculture, Agricultural Research Service – 1972.-1977. – glavni istrazivac)
Effect of Environmental Pollutants in Relation to Age and Dietary Influence. Toxic Trace Elements (US Environmental Protection Agency, 1978.-1983. – glavni istrazivac)
Evaluation of the Effect of Lead on Reproduction. Animal Study to Evaluate the Effect of Lead on Reproduction Following Male and Female Exposure to Lead (Evropska Ekonomska Zajednica, 1983.-1984. – glavni istrazivac)
Significance of Hair Mineral Analysis as a Means for Assessing Body Burdens of Environmental Mineral Pollutants. Influence of Age. (International Atomic Energy Agency, 1983.-1988. – glavni istrazivac)
Delayed Effct of Lead on Kidney Function and Structure (US Environmental Protection Agency, 1984.-1985. – voditelj eksperimentalnog dijela projekta)
Prilog 4.

Predavanja na poziv (medunarodni sastanci)

1977. – Meeting on Factors Influencing Metabolism and Toxicity of Metals, Stockholm, Švedska (na poziv Karolinska Institute i WHO)
1977.-71. – Annual Meeting APCA, Houston, Texas (na poziv organizatora)
1978. – International Conference on Cadmium, National Institutes of Health, Bethesda, SAD (na poziv National Institute of Health)
1979. – YU-USA Seminar “Effects of Industrial Pollution on the Environment”, University of Prishtina and Fullbright Commission. Priština (na poziv Fullbright Foundation)
1979. – Symposium on Metal Toxicities, Nutrition Society, Great Britain, Aberdeen, Velika Britanija (na poziv Royal Academy)
1980. – International Symposium “Lead in the Marine Environment”, Rovinj (na poziv organizatora)
1981. – Symposium on the Health Evaluation of Heavy Metals in Infant Formula and Junior Food, Berlin, Njemacka (na poziv Ministarstva zdravlja Njemacke)
1982. – 15th Annual Conference on Reproductive and Developmental Toxicology of Metals, Rochester, SAD (na poziv University of Rochester i National Institute of Health)
1982. – Metallothionein and Cadmium Nephrotoxicity Conference, Research Triangle Park, SAD (na poziv National Institute of Health)
1983. – International Symposium on Elements in Health and Disease, Karachi, Pakistan (na poziv Hamdard Foundation)
1985. – Second NAS-SAJ Joint Workshop “Selected Aspects of Exposure to Heavy Metals in the Environment, Monitor, Indicators and High Risk Groups”, Washington 1985 (na poziv Americke akademije znanosti)
1985. – Seminar “Speciation of Fission and Activation Products in the Environment”, Oxford, Engleska (na poziv CEC-a i National Radiological Protection Board)
1986. – XVIII International Congress of Pediatrics, Honolulu, Hawaii, SAD (na poziv organizatora – neodrzano zbog nemogucnosti prisustvovanja)
1988. – International Symposium on Chemical Mixtures: Risk Assessment and Management, Cincinati, SAD (na poziv US Environmental Protection Agency)
1989. – International Conference on Elements in Health and Disease, Karachi, Pakistan (na poziv Hamdard Foundation)
1989. – Consultation on Genetic Predisposition to Toxic Effects of Chemicals, Krefeld, Njemacka (na poziv WHO)
1989. – Third International Congress on Trace Elements in Health and Disease, Adana, Turska (na poziv organizatora)
1990. – Seventh International Symposium on Trace Elements in Man and Animals (TEMA-7), Dubrovnik (na poziv Parrent Committee TEMA)
1990. – Teisinger’s Days, Prag, Cehoslovacka (na poziv Instituta za higijenu rada, Prag)
1990. – Symposium on Advances in Mercury Toxicology, Tokyo (na poziv National Science Foundation, SAD i Japan Society for Promotion of Science)
1990. – Chemical Speciation and Bioavailability, Chapel Hill, North Carolina, SAD (na poziv US Environmental Protection Agency)
Prilog 5.

Radovi na poziv (u medunarodnim izdanjima)

Kostial K, Jugo S, Rabar I, Maljkovic T (1979). The influence of age on metal metabolism and toxicity. Environ Health Perspect 25:81-86.
Kostial K, Kello D, Blanuša M, Maljkovic T, Rabar I (1979). Influence of some factors on cadmium pharmacokinetics and toxicity. Environ Health Perspect 28:89-95
Kostial K, Rabar I, Blanuša M, Landeka M (1979). Influence of age on heavy metal absorption. Proc Nutr Soc 38:251-256
Kostial K, Kello D, Blanuša M, Maljkovic T, Rabar I, Bunarevic A, Stara JF (1980). Toxicologic studies of emissions from coal gasification process. I. Subchronic feeding studies. J Environ Pathol Toxicol 3:437-448
Kostial K (1980). Some factors influencing lead metabolism. U: Lead in the Marine Environment (M. Branica, Z. Konrad, ur.), Pergamon Press, str. 271-277.
Kostial K (1982). The absorption of heavy metals by the growing organism: experimental experience with animals. U: Health Evaluation of Heavy Metals in Infant Formula and Junior Food (E.H.F. Schmidt, A. Hildebrandt, ur.), Springer Verlag Berlin, str. 99-104.
Kostial K (1983). Specific features of metal absorption in suckling animals. U: Reproductive and Developmental Toxicity of Metals (T.W. Clarkson, G.F. Nordberg, P.R. Sager, ur.), Plenum Press New York, str. 727-744.
Kostial K (1987). Age as a factor influencing metal metabolism. U: Selected Aspects of Exposure to Heavy Metals in the Environment. Monitors, Indicators and High Risk Groups. Summary Proceedings of a Workshop. National Academy of Sciences USA and Council of Academies and Arts Yugoslavia. Washington, DC 1985. National Academy Press. Washington, DC 1987. str. 28-35.
Kostial K (1984). Effect of age and diet on renal cadmium retention in rats. Environ Health Perspect 54:51-56.
Kostial K (1984). Age as a factor in element metabolism and toxicity. Proceedings of the First International Conference on Elements in Health and Disease (S.B. Vohora, M.S.Y. Khan, ur.), New Delhi 1984. Institute of History of Medicine and Medical Research. New Delhi 1984. str. 246-254.
Kargacin B, Kostial K (1986). Uptake of radionuclides from the gastrointestinal tract in rats fed different food. Speciation-85 Seminar “Speciation of Fission and Activation Products in the Environment” (R.A. Bulman, J.R. Copper, ur.), Elsevier Applied Science Publishers London – New York, str. 184-190.
Kostial K, Blanuša M, Maljkovic T, Kello D, Rabar I, Stara JF (1989). Effect of a metal mixture in diet on the toxicokinetics and toxicity of cadmium, mercury and manganese in rats. Toxicol Ind Health 5:685-698.
Kostial K, Blanuša M, Kargacin B, Landeka M (1989). Effect of age, sex and chelating agents on the retention of metals in hair of rats. U: Elements in Health and Disease (M. Said, M.A. Rahman, L.A. D’Silva, ur.), Proceedings of 2nd International Conference, Karachi: Hamdard University Press, str. 331-342.
Kostial K, Blanuša M, Maljkovic T, Kargacin B, Piasek M, Momcilovic B (1991). Age and sex influence the metabolism and toxicity of metals. U: Trace Elements in Man and Animals – 7. Proceedings of TEMA-7 (B. Momcilovic, ur.), Dubrovnik 1990. Zagreb: Institute for Medical Research and Occupational Health University of Zagreb. str. 11/1-5.
Kostial K, Kargacin B, Landeka M (1991). Efficiency of chelation therapy in relation to age. U: Trace’89. Proceedings of the Third International Congress on Trace Elements in Health and Disease (G.T. Yuregir, O. Donma, L. Kayrin, ur.), Adana, Turska 1989. Adana: Cukurova University Publishing Company, str. 135-144.
Kostial K, Kargacin B, Are`ina R, Landeka M, [imonovi} I (1991). Factors influencing the efficiency of chelation therapy. J Hyg Epidemiol Microbiol Immunol 35:337-350.
Blanuša M, Kostial K (1991). Dietary exposure to lead and cadmium in Yugoslavia. Chemical Speciation and Bioavailability 3:17-20.
Kostial K, Blanuša M, Kargacin B, Piasek M, Maljkovic T, Kello D (1991). Sex-related differences in genetic susceptibility to toxic metals. U: Ecogenetics: Genetic Predisposition to the Toxic Effects of Chemicals (E.C. Grandjean, ur.), WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark. Chapman & Hal London, str. 111-122.
Kargacin B, Kostial K (1991). Methods for decreasing Hg-203 retention in relation to age and route of exposure. U: Advances in Mercury Toxicoloty (T. Suzuki, N. Imura, T.W. Clarkson, ur.), Plenum Press New York, str. 135-155

Prilog 6.

Pregledni radovi na poziv (u medunarodnim izdanjima)

Kostial K (1986). Cadmium. U: Trace Elements in Human and Animal Nutrition. Vol. II, 7th Edition (W. Mertz, ur.), Academic Press New York, str. 319-345.
Kargacin B, Kostial K (1991). Toxic Metals: Influence of Macromolecular Dietary Components on Metabolism and Toxicity. Chapter 7. U: Nutrition, Toxicity, and Cancer (I.R. Rowland, ur.), CRC Press Inc. Boca Raton, str. 197-221.