Kostial-Šimonović Krista, akademkinja

Preminuli članovi III. Razred za prirodne znanosti
Kostial-Šimonović Krista

Rođena:

  • 19. prosinca 1923. u Osijeku

Preminula:

  • 29. travnja 2018. u Zagrebu

Kostial-Šimonović Krista, akademkinja

Preminuli članovi III. Razred za prirodne znanosti

Akademske titule:

  • akademkinja
  • doktor znanosti

Institucije:

  • znanstvena savjetnica u miru – Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član – Razred za prirodne znanosti (24.07.1991. – 29.04.2018.)
  • izvanredni član – Razred za prirodne znanosti (04.06.1981. – 24.07.1991.)

Životopis

Akademkinja Krista Kostial-Šimonović, istaknuta hrvatska liječnica, rođena je u Osijeku 19. prosinca 1923. Studij medicine završila je 1949. na Medicinskom fakultetu u Zagrebu gdje je 1955. doktorirala. U dva navrata usavršavala se u Velikoj Britaniji. Od 1950. do 1988. radila je u Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu gdje je vodila odjele za toksikologiju, biofiziku i fiziologiju mineralnoga metabolizma. Bila je izvanredna profesorica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu i naslovna docentica Medicinskog fakulteta. Na tim je fakultetima bila voditeljica izrade 20 magistarskih radnji i 19 doktorskih disertacija.

Redovita članica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, u Razredu za prirodne znanosti, postala je 1991., a od 1981. bila je izvanredna članica.

Istraživala je farmakokinetiku i toksičnost teških metala, metabolizam kalcija, cinka i nekih drugih esencijalnih mikroelemenata te metabolizam radioaktivnoga stroncija. Njezina su istraživanja utjecala na donošenje međunarodnih preporuka o dopuštenoj izloženosti teškim metalima u okolišu kao i preporuka o dnevnom unošenju kalcija u organizam. U više je navrata bila konzultatica Svjetske zdravstvene organizacije i drugih međunarodnih institucija. U Hrvatskoj i inozemstvu objavila je oko 280 izvornih znanstvenih radova u znanstvenim časopisima, knjigama i kongresnim zbornicima, vodila je i desetak međunarodnih projekata i predavala na međunarodnim znanstvenim skupovima. Akademkinja Krista Kostial-Šimonović 1994. je dobila Nagradu za životno djelo, a 1996. odlikovana je Redom Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića za osobite zasluge u znanosti.


Bibliografija

Krista Kostial-Šimonović – Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI