Koroman Veselko

Dopisni članovi VI. Razred za književnost
Koroman Veselko

Datum rođenja:

  • 1934

Mjesto rođenja:

  • Radišići kod Ljubuškog, BiH

Koroman Veselko

Dopisni članovi VI. Razred za književnost

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za književnost (17.05.1990. – …)

Životopis

Veselko Koroman, hrvatski književnik, rodio se 7. travnja 1934. u Radišićima kraj Ljubuškog. Studij južnoslavenskih književnosti i filozofije završio je na Filozofskome fakultetu u Sarajevu 1965. Radio je kao gimnazijski profesor i lektor, uređivao sarajevski časopis Život (1969–72) i mostarski Osvit (1995–98). Redoviti je član Akademije nauka i umjetnosti BiH od 2012.

Piše refleksivne pjesme, jezgrovita, katkad hermetična izraza (zaokupljen egzistencijalnom problematikom, prirodom i zavičajem: Grad prema sjeveru, 1957; Crne naranče, 1965; Knjiga svanuća, 1967; Svjetiljka od trnja, 1971; Sjaj i rana, 1975; Na tom svijetu, 1977; Dok vlada prah, 1986; Na dan svega, 1997; Sok od velebilja, 2001; Stariji od vremena, 2008. i dr.), pjesničke proze (Zemljom, snovi, 1987), književne kritike, eseje, putopise (Pogled iz zrcala, 1974; Svijet ili dvije polovice, 1979; Potraga za cjelinom, 1996). Objavio je i autobiografski roman Mihovil (1983).

Bavi se istraživanjem hrvatske književne baštine u BiH (antologije Hrvatska proza Bosne i Hercegovine od Matije Divkovića do danas, 1995; Hrvatsko pjesništvo Bosne i Hercegovine od Lovre Sitovića do danas, 1996; Hrvatska drama Bosne i Hercegovine od Matije Divkovića do danas, 2007).

Od 1990. godine dopisni je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za književnost.