Klepac Dušan, akademik

Preminuli članovi III. Razred za prirodne znanosti
Klepac Dušan

Rođen:

  • 17. svibnja 1917. u Čabru

Preminuo:

  • 18. travnja 2006. u Zagrebu

Klepac Dušan, akademik

Preminuli članovi III. Razred za prirodne znanosti

Akademske titule:

  • akademik
  • doktor znanosti

Institucije:

  • redoviti profesor u mirovini – Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član – Razred za prirodne znanosti (24.07.1991. – 18.04.2006.)
  • izvanredni član – Razred za prirodne znanosti (07.06.1977. – 24.07.1991.)
  • član suradnik – Razred za prirodne znanosti (06.06.1975. – 07.06.1977.)

Spomenica Dušan Klepac : 1917.-2006. / uredio Željko Kućan

 

Životopis

Akademik Dušan Klepac, hrvatski šumarski stručnjak, rođen je 17. svibnja 1917. u Čabru, Gorski kotar. Osnovnu je školu završio 1927., a II. mušku realnu gimnaziju 1935. u Zagrebu. Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i diplomirao 1939. godine.

Akademik Klepac bio je prvi dekan novoosnovanoga osamostaljenoga Šumarskoga fakulteta u Zagrebu, a izabran je za dekana i po drugi put školske godine 1972./73. i 1973./74. Prodekan je bio šk. g. 1960./61. i 1968./70. Vodio je Zavod za šumarska istraživanja Šumarskog fakulteta u Zagrebu.

Tijekom svoga rada akademik Dušan Klepac bio je na većem broju studijskih putovanja u gotovo svim europskim zemljama te u Sjevernoj i Latinskoj Americi, Japanu, jednom dijelu Azije i Afrike. Akademik Klepac bio je počasni član-osnivač Meksičke akademije šumarskih znanosti, dopisni član Akademije šumarskih znanosti Italije u Firenzi, izvanredni član JAZU u Zagrebu (11. lipnja 1977.) i redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 1991. te gost profesor Međunarodnoga centra za poslijediplomsku nastavu u Parizu. Od 1997. redoviti je član Akademije šumarskih znanosti u Zagrebu.

D. Klepac bio je dvije godine predsjednik Savjeta za daljinska istraživanja i fotointerpretaciju JAZU (1983. i 1984.), a od 1977. do 27. listopada 2004. voditelj Centra za znanstveni rad JAZU, odnosno HAZU u Vinkovcima. Bio je član Savjeta NP Plitvička jezera, član Uredništva Glasnika za šumske pokuse, Šumarskoga lista, Šumarske enciklopedije te glavni urednik monografije Hrast lužnjak u Hrvatskoj.

Na Šumarskome fakultetu uz redovnu nastavu bio je voditelj velikoga broja znanstvenoistraživačkih zadataka i tema, voditelj poslijediplomske nastave iz Uređivanja šuma, bio je predsjednik Izvršnoga odbora za nastavno-pokusne šumske objekte, član Izvršnoga odbora Zavoda za šumarska istraživanja, član Poslovodnoga odbora Šumarskoga fakulteta, predsjednik Sindikata (1954.) i član Savjeta Poljoprivredno-šumarskoga fakulteta od 1956. do 1960. godine. Bio je član Hrvatskoga šumarskoga društva, počasni član Društva inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije te Ekološkoga društva Žumberak.

Akademik Klepac napisao je velik broj znanstvenih i stručnih radova o uređivanju šuma te rastu i prirastu šumskih vrsta drveća. Objavio je u svemu 211 radova, četiri knjige, jedan priručnik i veći broj priopćenja, prikaza, recenzija i sl. Od toga je 101 izvorni znanstveni rad. Rezultati nekih znanstvenih radova D. Klepca našli su svoju primjenu u šumarskoj praksi u svijetu i u našoj zemlji. D. Klepac primio je više odlikovanja, priznanja i nagrada među kojima: Srebrenu plaketu Udruženja inženjera šumarstva u Meksiku (1968.); Zlatnu plaketu i povelju Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije SR Hrvatske (Zagreb, 1976.); Republičku nagradu Ruđer Bošković za znanstvenu djelatnost u području prirodnih znanosti (Zagreb, 1980.); Republičku nagradu za životno djelo (Zagreb, 1986.); Povelju Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za osobiti doprinos razvoju i promicanju šumarske sveučilišne nastave i znanosti (Zagreb, 1998.); Čovjekom godine proglašen je za 1997. – 1998. u izboru Međunarodnoga bibliografskoga centra Cambridge, Engleska, (Cambridge, 1998.). Počasni doktorat znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dodijeljen mu je na Dan Sveučilišta 26. svibnja 2000. prigodom 25. obljetnice Sveučilišta u Osijeku. Dobitnik je i Nagrade za životno djelo za izuzetan doprinos afirmaciji šumarstva Vukovarsko-srijemske županije (Vinkovci, 11.  studenoga 2003.)