Kapetanić Davor

Preminuli članovi VI. Razred za književnost
Kapetanić Davor

Datum rođenja:

  • 1928

Mjesto rođenja:

  • Zagreb

Datum smrti:

  • 2023.

Mjesto smrti: Seattle

Kapetanić Davor

Preminuli članovi VI. Razred za književnost

Akademske titule:

  • professor emeritus

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za književnost (18.05.2000. – 13.02.2023.)

Biografija

Davor Kapetanić, hrvatski književni povjesničar, rodio se u Zagrebu, 28. lipnja 1928. Studij slavistike završio je 1953. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, gdje je 1972. doktorirao disertacijom Književni rad Silvija Strahimira Kranjčevića u sarajevskoj Nadi 1894–1903. Bio je asistent te viši znanstveni suradnik Instituta za književnost i teatrologiju JAZU 1957. – 1973. (danas Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU). Od 1973. bio je izvanredni te potom redoviti profesor na Odsjeku za slavistiku University of Washington u Seattleu do 1993., a od tada je redoviti profesor emeritus. Kao gost predavao  je na sveučilištima u SAD-u i Kanadi.  Istaknuo se mnogobrojnim tekstološkim i bibliografskim obradbama djela hrvatskih književnika (I. Mažuranića, S. S. Kranjčevića, A. G. Matoša, V. Vidrića, A. Cesarca i dr., posebno bibliografijom djela M. Krleže i literature o njemu) te teorijskim prilozima o istraživanjima i pripremanju kritičkih izdanja.

Godine 2000. izabran je za dopisnog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za književnost. Umro je u Seattleu 13. veljače 2023.