Kapetanić Davor

Dopisni članovi VI. Razred za književnost
Kapetanić Davor

Datum rođenja:

  • 1928

Mjesto rođenja:

  • Zagreb

E-mail adrese:

Kapetanić Davor

Dopisni članovi VI. Razred za književnost

Akademske titule:

  • professor emeritus

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za književnost (18.05.2000. – …)

Davor KAPETANIĆ, hrvatski književni povjesničar, rodio se u Zagrebu, 28. lipnja 1928. Studij slavistike završio je 1953. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, gdje je 1972. doktorirao disertacijom Književni rad Silvija Strahimira Kranjčevića u sarajevskoj Nadi 1894–1903. Bio je asistent te viši znanstveni suradnik Instituta za književnost i teatrologiju JAZU 1957. – 1973. (danas Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU),od 1973. bio je izvanredni te potom redoviti profesor na Odsjeku za slavistiku University of Washington u Seattleu do 1993., a od tada je redoviti profesor emeritus. Kao gost predavao  je na sveučilištima u SAD-u i Kanadi. Godine 2000. izabran je za dopisnog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za književnost. Istaknuo se mnogobrojnim tekstološkim i bibliografskim obradbama djela hrvatskih književnika (I. Mažuranića, S. S. Kranjčevića, A. G. Matoša, V. Vidrića, A. Cesarca i dr., posebno bibliografijom djela M. Krleže i literature o njemu) te teorijskim prilozima o istraživanjima i pripremanju kritičkih izdanja (Bibliografija djela Miroslava Krleže 1914. – 1963., u knj. Zbornik o Miroslavu Krleži, 1963.; Bibliografija djela Miroslava Krleže i Literatura o Miroslavu Krleži 1914. -1967., u knj. Bibliografija Miroslava Krleže, 1999.). Za dopisnog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti izabran je 2000. godine.

Za više podataka: https://slavic.washington.edu/people/davor-kapetanic