Judaš Miloš

Članovi suradnici IV. Razred za medicinske znanosti
Judaš Miloš

Datum rođenja:

  • 01.05.1961

Mjesto rođenja:

  • Petrinja

Adrese:

  • Hrvatski institut za istraživanje mozga, Medicinski fakultet, Šalata 12, 10000 Zagreb

Telefoni:

  • +385 01 4596 801
  • +385 01 4596 942

E-mail adrese:

Judaš Miloš

Članovi suradnici IV. Razred za medicinske znanosti

Akademske titule:

  • profesor doktor znanosti

Institucije:

  • redoviti profesor neuroznanosti i anatomije – Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • pročelnik – Hrvatski institut za istraživanje mozga, Odsjek za razvojnu neuroznanost

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik – Razred za medicinske znanosti (14.06.2018. – …)
  • član suradnik – Razred za medicinske znanosti (29.05.2008. – 14.06.2018.)

Životopis

Miloš Judaš, rođen je 1. svibnja 1961. U Petrinji, Republika Hrvatska. U Zagrebu je završio Klasičnu gimnaziju te Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (1984.), na kojem je zaposlen od 1985. godine do danas – sada kao redoviti profesor u trajnom zvanju za predmete Neuroznanost i Anatomija, ravnatelj je Hrvatskog instituta za istraživanje mozga te voditelj Znanstvenog centra izvrsnosti za temeljnu, kliničku i translacijsku neuroznanost.  Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu bio je prodekan za znanost u pet mandata (1998.-2000., 2005.-2014.), predsjednik Odbora za doktorske radove (2005.- 2014.) te član brojnih drugih fakultetskih odbora i povjerenstava. Na Sveučilištu u Zagrebu bio je član Uredničkog odbora sveučilišnih izdanja (2000.- 2003.), član Vijeća područja biomedicine i zdravstva (2005.-2014.), član Ureda za projekte (2007.-2012.), Predsjednik Povjerenstva za dodjelu Rektorovih nagrada (2007.-2014.) te član Senata (2009.-2014.).

Član je upravnih i organizacijskih tijela vodećih europskih i svjetskih organizacija u području neuroznanosti (član Internationa Brain Research Organization (IBRO) – Central and Eastern European Regional Committee 1999-2012.; član IBRO PanEuropean Regional Committee 2012-2017.; član Federation of European Neuroscience Societies (FENS) Council 2012. – danas; član IBRO Council 2012. –  danas).

U siječnju 2014. Bio je i predsjednik (Chair) panela za ocjenu 27 kompetitivnih projekata u sklopu EU Flagship projekta „Human Brain Project”. Područje znanstvenog i stručnog interesa i najvažnija znanstvena i stručna postignuća: područje djelovanja prof. dr. Sc. M. Judaša je razvojna neuroznanost i neuroanatomija ljudskog mozga, razvojna i evolucijska neurobiologija kognitivnih funkcija i jezika te povijest neuroznanosti.

Objavio je 169 radova, koji su do sada citirani: u bazi WoS 2.025 puta (h-indeks 22), u bazi Scopus 2.324 puta (h-indeks 22) te u bazi Google Scholar 3.104 puta (h-indeks 24). Tijekom posljednjih 5 godina, svojim radovima ostvario je 1.827 novih citata u bazi Google Scholar, a kumulativni IF za 10 njegovih najznačajnijih radova je veći od 100. Objavio je i 2 monoautorske knjige, 12 poglavlja u inozemnim knjigama i monografijama, te 30 poglavlja u domaćim knjigama. Radovi su mu citirani i u vodećim svjetskim udžbenicima i priručnicima (npr. Nelson CA, Luciana M, eds (2001) Handbook of Developmental Cognitive Neuroscience, The MIT Press – Bradford Book; Paxinos G, Mai JK, eds (2004) The Human Nervous System, 2nd ed. Amsterdam: Elsevier; O’Rahilly R, Mueller F (1999) The Embryonic Human Brain. An Atlas of Developmental Stages, 2nd ed. New York: John Wiley & Sons; Barkovich AJ (2005) Pediatric Neuroimaging, 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; Johnson MH i sur. (2002) Brain Development and Cognition: A Reader. Oxford: Blackwell; Eliot L (2001) Early Intelligence: How the Brain and Mind Develop in the First Five Years of Life. London: Penguin Books).

Bio je pozvani predavač na nizu uglednih međunarodnih kongresa i škola (Innsbruck, Graz, Wien, Jena, London, Oxford, Helsinki, Turku, Osaka, New Haven, Cold Spring Harbor).

Uz akademika Ivicu Kostovića je najzaslužniji za osnivanje Hrvatskog instituta za istraživanje mozga i Hrvatskog društva za neuroznanost, osnivanje katedre neuroznanosti te doktorskog studija neuroznanosti.

Dobitnik je godišnje državne nagrade za znanost za 2011. godinu, nagrade Medicinskog fakulteta za iznimnu znanstvenu produktivnosti (2011.) i za mentora najproduktivnijeg doktoranda (2012.); također je nositelj priznanja za poseban doprinos u Domovinskom ratu: Spomenice Domovinskog rata (1994.), posebne pohvale Predsjednika Republike Hrvatske (1994.) i Reda hrvatskog trolista (1997.).

Član suradnik Razreda za medicinske znanosti HAZU je od 2008. godine.


Bibliografija

Miloš Judaš – Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI