Eberhardsteiner Josef

Dopisni članovi IX. Razred za tehničke znanosti
Eberhardsteiner Josef

Rođen:

  • 16. ožujka 1957. u Linzu, Austrija

E-mail adrese:

Eberhardsteiner Josef

Dopisni članovi IX. Razred za tehničke znanosti

Akademske titule:

  • doktor znanosti

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za tehničke znanosti (2020. – )

Josef Eberhardsteiner, redoviti profesor i prorektor Tehničkog sveučilišta u Beču, rođen je 1957. u Linzu u Austriji. Doktorirao je 1989., a habilitirao 2001.

Njegova znanstvena djelatnost pretežno se odnosi na simbiozu numeričke i eksperimentalne mehanike konstrukcijskih i bioloških materijala, kao i na same mehaničke konstrukcije, posebice podzemne. U svjetskoj znanosti osobitu pažnju izazvali su njegovi radovi s područja istraživanja drva i drvne građe, za koja je osnovao dva specijalizirana laboratorija. Radovi vezani uz materijale razmatraju modeliranje njihovih makro i mikro svojstava. Na temelju eksperimentalno dobivenih podataka o pojedinim materijalima postavio je višeslojni pristup mehanici kontinuuma. Tim se pristupom uspješno rješavaju mehanička ponašanja višeslojnih struktura kao što su kombinacije betona, asfalta, drva i drugih. U mehanici loma dao je doprinos spoznajama kod nastajanja pukotine pri višeaksijalnim opterećenjima anizotropnih materijala.

Objavio je kao autor ili koautor 6 knjiga i 20 poglavlja u knjigama te uredio 26 knjiških izdanja. Od više od 350 publiciranih radova, 129 ih je indeksirano u bazi Web of Science. Član je izdavačkih odbora 19 međunarodnih časopisa.

Pravi je član Austrijske akademije znanosti od 2013., nakon što je 2009. izabran za dopisnog člana. Redoviti je član Europske akademije znanosti i umjetnosti, vanjski član Ruske akademije za arhitekturu i građevinarstvo, član Njujorške akademije znanosti i Njemačke akademije tehničkih znanosti. Počasni je doktor znanosti Sveučilišta za arhitekturu, građevinarstvo i geodeziju u Sofiji, Bjeloruskog nacionalnog tehničkog sveučilišta Minsk i Državnog tehničkog sveučilišta Kalashnikov Izhevsk u Rusiji.

Obnašao je dužnost predstojnika i zamjenika predstojnika Instituta za mehaniku materijala i konstrukcija te dekana Građevinskog fakulteta Tehničkog sveučilišta u Beču. Predsjednik je Savjeta Europskog virtualnog instituta za na znanju zasnovane multifunkcionalne materijale KMM-VIN, predsjednik Međunarodne udruge za primijenjenu matematiku i mehaniku GAMM, potpredsjednik Europskog društva za računalne metode u primijenjenim znanostima ECCOMAS te dužnosnik i član drugih stručnih udruga.

Za svoj je rad dobio više nacionalnih i međunarodnih nagrada i priznanja.

Dugogodišnji je suradnik i prijatelj Sveučilišta u Zagrebu. Od 1994. aktivan je u udruzi Danubia-Adria koju su zajednički osnovali Austrija, Hrvatska i Mađarska, a u kojoj zastupa Austriju i svesrdno podržava hrvatske predstavnike. U posljednjih 20 godina sudjeluje u zajedničkim projektima Austrije i Hrvatske, posebno u obrazovanju mladih znanstvenika koji tijekom višemjesečnih boravaka u laboratoriju profesora Eberhardsteinera stječu nova znanja iz eksperimentalne i numeričke mehanike.

Za dopisnog člana HAZU izabran je 2020.