Jecić Stjepan, akademik

Redoviti članovi IX. Razred za tehničke znanosti
Jecić Stjepan

Datum rođenja:

 • 1934

Mjesto rođenja:

 • Vinkovci

Adrese:

 • Adresa: Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Razred za tehničke znanosti HAZU: +385 01 4895 170

E-mail adrese:

Jecić Stjepan, akademik

Redoviti članovi IX. Razred za tehničke znanosti

Akademske titule:

 • akademik
 • doktor znanosti

Institucije:

 • professor emeritus – Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

 • tajnik – Razred za tehničke znanosti (01.01.2011. – 31.12.2018.)
 • član Predsjedništva – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (01.01.2004. – 31.12.2018.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za tehničke znanosti (18.05.2000. – …)

Životopis

Obrazovanje

 • 1953. Klasična gimnazija u Zagrebu
 • 1959. Elektrotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1969. Mr. sc. Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
 • 1972. Dr. sc. Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

Kretanja u službi

 • 1959. – 1963. Biro „Instalacije“, Zagreb
 • 1963. – 1970. Asistent na Katedri za tehničku mehaniku, FSB Zagreb
 • 1970. – 1976. Docent, FSB Zagreb
 • 1976. – 19 82. Izvanredni profesor, FSB Zagreb
 • 1982. – 2005. Redoviti profesor, FSB Zagreb
 • 1992. – 1994. Dekan Fakulteta
 • 2006. počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu

Profesionalna djelatnost

Na studijima strojarstva i brodogradnje, predavao je profesor Stjepan Jecić temeljne predmete tehničke mehanike, a u završnim semestrima i na postdiplomskom studiju predmete više, eksperimentalne i numeričke mehanike, koje je dobrim dijelom osnovao i uveo. Više godina predavao je mehaniku na Elektrotehničkom fakultetu, na Studiju dizajna, na postdiplomskom studiju Fakulteta  poljoprivrednih znanosti u Zagrebu, te na postdiplomskom studiju Sveučilišta u Zagrebu Vođenje i upravljanje pokretnim objektima. Predavao je na dvije ljetne škole u Internacionalnom centru za mehaničke znanosti (CISM) u Udinama. Po pozivu održao je javna predavanja na sveučilištima i institutima u Kijevu,  Münchenu,  Budimpešti,  Waterloo  (Kanada), Beogradu, Beču i Darmstadtu. Održao je nekoliko pozvanih uvodnih predavanja na simpozijima, kolokvijima i kongresima, od kojih pet u inozemstvu. U dva navrata bio je gost profesor  na Tehničkom sveučilištu u Münchenu (predavanja iz Tehničke mehanike i Teorije elastičnosti anizotropnih tijela). Na domaćim sveučilištima i u industrijskim poduzećima održao je profesor Jecić niz znanstvenih, stručnih i popularnih predavanja.

Znanstvena djelatnost dr. sc. Stjepana Jecića pretežno je u području primijenjene i eksperimentalne  mehanike. Publicirao je 93 znanstvena rada (40 u inozemnim časopisima i zbornicima). Objavio je četiri udžbenika (jedan u koautorstvu) i jednu monografsku knjigu (u koautorstvu). Za Leksikografski zavod Miroslav Krleža pisao je priloge za više izdanja te je bio vanjski urednik za strojarstvo, brodogradnju i osnovne znanosti. Razvio je stručnu suradnju s nizom značajnih domaćih i stranih poduzeća, instituta i sveučilišta, iz koje se mogu izdvojiti 14 značajnijih znanstvenoistraživačkih radova. Od 1971. godine vodi znanstvene projekte financirane iz državnog proračuna. Od 1978. do 1989. vodio je profesor Jecić dva znanstvena projekta u suradnji s Tehničkim sveučilištem u Münchenu. Bio je voditelj petogodišnjeg zajedničkog projekta s Meh-mat fakultetom Sveučilišta u Kijevu, a od 1993.- 2000. vodio je hrvatski dio zajedničkog projekta s Tehničkim sveučilištem u Beču i s Austrijskim istraživačkim centrom iz Seibersdorfa.

Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u dva je mandata bio prodekan i u jednom dekan Fakulteta (1992-1994). Godine 1997. osniva profesor Jecić Katedru za eksperimentalnu mehaniku na Fakultetu strojarstva i brodogradnje te unutar katedre i Laboratorij za eksperimentalnu mehaniku. Duži niz godina radio je i radi profesor Jecić u komisijama, odborima i predsjedništvima Sveučilišta u Zagrebu, u ministarstvima za znanost i prosvjetu te u nekoliko strukovnih društava i saveza. U dva je mandata bio predsjednik Hrvatskog društva za mehaniku. Četiri godine zastupao je Jugoslaviju u Internacionalnoj uniji za mehaniku (IUTAM), te je bio korespondent Evropskog udruženja za mehaniku EUROMECH (1984-1994). Hrvatsku je zastupao u dva internacionalna komiteta mehaničkih znanosti (IMEKO-TC15 i Danubia-Adria). Bio je član Nacionalnog vijeća za znanost, predsjednik Matične komisije za strojarstvo brodogradnju i tehnologiju prometa, predsjednik Odbora za koordinaciju rada  matičnih povjerenstava te predsjednik Znanstvenog savjeta za ocjenu i praćenje znanstvenog programa Brodarskog instituta. Bio je član Vojnotehničkog savjeta Ministarstva obrane Republike Hrvatske i njegovog Kolegija postdiplomskog studija VUPO. Bio je dugogodišnji potpredsjednik Hrvatsko-Austrijskog društva, a kraće vrijeme i voditelj. Bio je član Ravnateljstva Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža od 1993. do 2001.

Nagrade i priznanja

Za svoj rad primio je dr. sc. Stjepan Jecić više priznanja i odlikovanja među kojima Plaketu Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (1969.), Republičku nagradu za znanstvenu djelatnost “Nikola Tesla” (1979.), odlikovanje Reda Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića (1995.), Nagradu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (1999.) za dostignuća u tehničkim znanostima. Državnu nagradu za životno djelo primio je profesor Stjepan Jecić 2006. godine.

Počasni je član Hrvatskog društva za mehaniku, Hrvatskog društva za kontrolu bez razaranja i međunarodnog komiteta Danubia-Adria.
Za više podataka: Tko je tko u hrvatskoj znanosti


Bibliografija

Znanstveni radovi u časopisima i periodikama

 1. S. Jecić, Proračun vibracija sistema masa-opruga-masa pomoću Rayleighove metode. Strojarstvo 9 (1967) 11/12, 161-167.
 2. S. Jecić, O nekim rješenjima dodira dvaju valjaka. Zbornik radova I, FSB, Zagreb 1970, 191-213.
 3. S. Jecić, O nekim efektima pri analizi naprezanja i deformacija metodom fotoelastične obloge. Strojarstvo, 12 (1970) 1/2, 13-16.
 4. S. Jecić, Experimentelle Bestimmung der Spannungskonzentration beim Querschnittsübergang in orthotropen Materialien. Beiträge zur Spannungs- und Dehnungsanalyse VII, Akademie-Verlag, Berlin 1973, 137-156. Rad prikazan u Ref. žn., Moskva 1973, 8 B 908.
 5. S. Jecić, M. Husnjak, N. Maljković, Fotoelastična analiza naprezanja u području stičnog spoja željezničkih tračnica. Strojarstvo, 15 (1973) 4/5, 89-93.
 6. S. Jecić, Separacija glavnih naprezanja u anizotropnim konstrukcijama pri metodi fotoelastične obloge. Strojarstvo, 16 (1974) 7/8, 139-148. Rad prikazan u Ref. žn., Moskva 1975, I B 1498.
 7. E. Ficker, S. Jecić, Beitrag zur Darstellung von Formzahlen. VDI Berichte, 271 (1976), 47-51. Rad prikazan u Ref. žn., Moskva 1979, 7 B 31. Rad korišten kao metoda u knjizi G. Niemann, H. Winter, Maschinenelemente, Bd. II, Springer-Verlag, 1987.
 8. S. Jecić, Doprinos baždarenju fotoelastične obloge i kuta kosog osvjetljavanja. Zbornik radova III, FSB, Zagreb 1977, 29-35.
 9. S. Jecić, R. Kuch, Eigenschaften einiger spannungsoptischen Modellmaterialien bei Gamma Bestrahlung. VDI-Berichte, 313 (1979), 51-56. Rad prikazan u Appl. Mech. Rev., 32 (1979) 10, 8337.
 10. S. Jecić, M. Husnjak, Ž. Goja, Utjecaj gama zračenja na opterećene fotoelastične modele. Strojarstvo, 21 (1979) 6, 327-332.
 11. S. Jecić, M. Husnjak, Ž. Goja, Prikazivanje faktora koncentracija naprezanja u linearnom obliku. Zbornik radova VI, FSB, Zagreb 1980, 1-13.
 12. M. Husnjak, S. Jecić, Über einige Aspekte der Genauigkeit von Eigenspannungsmessung. VDI-Berichte, 480 (1983), 181-185.
 13. E. Ficker, S. Jecić, E. Daffner, Zur Bestimmung der Spannungen bei kleinen Krümmungsradien. Konstruktion, 36 (1984) 1, 7-12.
 14. S. Jecić, Neke primjedbe uz separaciju naprezanja u ortotropnim materijalima primjenom fotoelastične obloge. Zbornik radova X, FSB, Zagreb 1985, 9-22.
 15. S. Jecić, Ž. Goja, Einige Aspekte der Anwendung von Gammabestrahlung in der Spannungsoptik. Österr. Ing.-und Arch. Zeitschrift, 132 (1987) 7/8, 243-248. Rad prikazan u Ref. žn., Moskva, 6 (1988), 6 D 698.
 16. S. Jecić, D. Semenski, Određivanje faktora intenzivnosti naprezanja u ortotropnim materijalima. Zbornik radova XII, FSB, Zagreb 1988, 1-12.
 17. S. Jecić, J. Kodvanj, Stress Concentration Factors for Pressurized Thick Cylinders with Holes. Österr. Ing.-und Arch. Zeitschrift, 134 (1989) 7/8, 397-400.
 18. S. Jecić, Mjerenje naprezanja i deformacija na površini ortotropnog tijela. Zbornik radova XIV, FSB, Zagreb 1990, 1-10. Rad referiran u Ref. žn., Moskva, (1992) 3, 3 B 135.
 19. K. Stevanović-Hedrih, S. Jecić, D. Jovanović, Glavni naponi u točkama konture eliptično- prstenaste ploče ravno napregnute parovima koncentrisanih sila. Mašinstvo, 39 (1990) 11-12, 731-738.
 20. S. Jecić, Zur Kaustikform um die Rißspitze in orthotropen Werkstoffen. Österr. Ing.- und Arch. Zeitschrift, 136 (1991) 6, 207-210.
 21. S. Jecić, D. Semenski, Eksperimentalno određivanje faktora intenzivnosti naprezanja putem kaustike. Strojarstvo, 34 (1992) 6, 215-223. Rad referiran u Ref. žn., Moskva, (1994) 6, 5 B 309.
 22. S. Jecić, G. Krpanec, Primjena termoelastičnosti u eksperimentalnoj analizi naprezanja. Zbornik radova XI, FSB, Zagreb 1992, 11-18.
 23. S. Jecić, M. Gomerčić, Stereofotogrametrijska analiza progiba i naprezanja. Strojarstvo, 35 (1993) 1/2, 67-71.
 24. S. Jecić, G. Krpanec, Primjena termoelastičnosti u fotoelasticimetriji, Zbornik radova XVII, FSB, Zagreb 1993, 7-14.
 25. S. Jecić, G. Krpanec, M. Gomerčić, Primjena makrolona u fotoelasticimetriji. Zbornik radova XVII, FSB, Zagreb 1993, 15-22.
 26. D. Semenski, S. Jecić, The Shapes of Caustics for Different Characteristics of Mechanicaly Orthotropic Materials. ÖIAZ, Sonderheft 7/A (1994), 1-8.
 27. Ž. Domazet, V. Grubišić, S. Jecić, Faktor strukturnog naprezanja – pokazatelj učinkovitosti sanacije zamornih oštećenja. Strojarstvo 37(1,2)5-13 (1995).
 28. S. Jecić, M. Gomerčić, G. Krpanec, Anwendung von Makrolon in der experimentellen Spannungsanalyse. Östereichische Ing. und Arch. Zeitschrift, 41(1996)4, 156-160.
 29. R.J. Beer, J. Wedrinsky, W. Grinauer, S. Jecić, Dreidimensionale Spannungsoptik mit neuen strahlengehärteten Polymeren, ÖIAZ  142 (1997) 5, 379-383.
 30. N. Vulić, S. Jecić, V. Grubišić, Validation of crack arrest technique by numerical modeling, Int. Journal of Fatigue, 19(1997)4, 283-291.
 31. D. Semenski, S. Jecić, Optička metoda kaustike u mehanici loma anizotropnih materijala. Strojarstvo 40 (1998) 1,2, 5-16.
 32. D. Semenski, s. Jecić, Experimental Caustics Analysis in Fracture Mechanics of Anisotropic Bodies. Experimental Mechanics, Vol. 39, No. 3, September 1999, 176-182.
 33. S. Jecić, S. Goja, Neke primjedbe uz termoelastičnu analizu naprezanja. Strojarstvo, 40(1998)5,6, 169-177.
 34. R. Beer, S. Jecić, J. Kodvanj, W. Grinauer, Primjena djelomično polimeriziranog araldita B u radijacijskoj fotoelasticimetriji. Strojarstvo, 41(1999)5,6, 173-179.
 35. V. Barlé, V. Grubišić, S. Jecić, On the Sensitivity of Residual Stresses Determined Using the Hole-Drilling. Naše more, 48(2001)3-4, 137-144.
 36. N. Drvar, S. Jecić, M. Gomerčić, Flexible Multi-camera Optical Surface Digitization System. Strojarstvo, 52 (2010) 3, 283-302.
 37. S. Jecić, N. Drvar, RAD HAZU, 2010

Radovi na međunarodnim skupovima

 1. S. Jecić, Ein Streifenschichtverfahren für Bestimmung des Spannungs-Dehnungszustandes in orthotropen Materialien. Proceedings ICEM 72, Prague 1974, 206-213. Rad opisan kao metoda u knjizi R.S. Doroszkiewicz, Elastooptika, Varšava 1975.
 2. S. Jecić, Systematic Photoelastic Examination of Stress Concentration of The Basis of its Linearity. Proceedings of 7th Congress on Material Testing, Budapest 1978, II. Vol., 559-563. Rad prikazan u Ref. žn., Moskva 1980, 2 B 86.
 3. E. Ficker, S. Jecić, R. Roengvorapoj, K primeneniu metoda rassejanogo sveta i umnoženiah polos pri kručenii. Proceedings VII Svesoj. konf. po metodu fotouprugosti, Tallinn 1979, Vol. II, 70-73
 4. E. Ficker, E. Daffner, S. Jecić, Beitrag zur Genauigkeit und Verringerung des Aufwandes bei der Spannungsermitlung an komplizierten Bauteilen. Proceedings of the seventF( int. conf. on Exp. Stess Anal., Haifa 1982, 461-471.
 5. S. Jecić, Ž. Goja, Some Aspekts of Gamma-Iradiation Applied on Photoelastic Models. Proceedings of The First Danubia-Adria Symposium on Exp. Methods in Solid Mech., Stubičke toplice, 1984, 42-44.
 6. S. Jecić, Ž. Goja, Photoelastic Investigation of Contact Stresses by Means of Gamma-Ray-Irradiation. Proceedings of 3th Danubia-Adria Symp. on Exp. Methods in Solid Mech., Budapest 1986, Vol. II, 397-401.
 7. Ž. Goja, M. Husnjak, S. Jecić, Photoelastic and Strain Gauge Analysis of Thick-Walled Shell of Revolution. Proceedings of Intern. Conf. of Measur., IMEKO, Plzen 1987, Vol. I, 194-198.
 8. S. Jecić, D. Semenski, Some Remarks on Determination of Stress Intensity Factors. Proceedings of Intern. Conf. of Measur., IMEKO, Plzen 1987, Vol. I, 267-271.
 9. K. Kraljević, M. Bareis, S. Jecić, Stress Distribution in The Partially Edentulous Mandible: a Photoelastic Study. 12th Annual Meeting of Europ. Prosthodontic Assoc., Oslo 1988, Abstracts, 55.
 10. S. Jecić, Experimental and Numerical Determination of Stresses in Pressurized Thick Cylinder with Holes. Proceedings of The Fifth Danubia-Adria Symp. on Exp. Meth. in Solid Mech., CISM-Udine 1988, 13-14.
 11. S. Jecić, The Numerical Solution of the Shape of Caustics in Mechanically Orthotropic Materials, Proceedings of The 9th Intern. Conf. on Exp. Mech., Copenhagen 1990, VOl. 1, 415-421. Rad referiran u Ref. žn., Moskva, 27 (1991) 12 B, 12 B 771.
 12. S. Jecić, D. Semeski, J. Kodvanj, Correction of the Stress Concentration Diagrams for Main Types of Notches. Proceedings of Seventh Danubia-Adria Symp. on Exp. Meth. in Solid Mech., Pula 1990, 19-20.
 13. S. Jecić, G. Krpanec, Making The Choise on Model Materials and Temperature Resolution of Equipment for Stress Pattern Analysis by Thermal Emission. Proceedings of The 9th Danubia-Adria Symp. on Exp. Meth. in Solid Mech., Trieste 1992, 91-92
 14. D. Semenski, S. Jecić, S. Kožul, The Shapes of Caustics for Different Characteristics of Mechanicaly Orthotropic Materials. Proceedings of The 9th Danubia-Adria Symp. on Exp. Meth. in Solid Mech., Trieste 1992, 41-42
 15. S. Jecić, G. Krpanec, M. Gomerčić, Application of Macrolon in Experimental Stress Analysis. Proceedings of Elevent Danubia-Adria Symp. on Exp. Meth. in Solid Mech., Baden 1994, 47-48.
 16. S. Jecić, D. Semenski, Investigation of Stress Intensity Factor by Means of Caustics in Mechanically Anisotropic Materials. Proceedings of EUROMECH 334 (Textile composites and textile structures), Lyon 1995, 58-72.
 17. S. Jecić, J. Kodvanj, J. Eberhardsteiner, R. Schaudy, Optical Creep of Radiation Cured Polymers. 1st Int. Conf. on Mechanics of Time Dependent Materials, Proceedings, Ljubljana 1995, 201-206.
 18. R. J. Beer, J. Wedrinsky, W. Grinauer, S. Jecić, Three dimensional photoelasticity using new radiation cured polymers. Twelft Danubia-Adria Symp. Sopron 1995. Abstracts, 2-4.
 19. S. Jecić, About Possibilites of Estimating Stress Intensity Factors for Cracks in Isotropic and Anisotropic Materials. Proceedings of Int. Conf. on Material Engineering, Gallipoli-Lecce 1996, 15-22. Pozvano plenarno predavanje.
 20. S. Jecić, Besonderheiten bei der Messung an Verbundwerkstoffen (Composites), GESA-Symposium, Schliersee 1996. VDI-GMA Berichte 29,
  13-24. Pozvano plenarno predavanje.
 21. S. Jecić, R. J. Beer, R. Schaudy, J. Eberhardsteiner, Recent developments in 3-D photoelasticity by means of ionizing radiation. XIV IMEKO World Congress, Tampere 1997, Volume IXA, 43-50.
 22. S. Jecić, D. Semenski, Risk Minimization in The  Designing Procedure. Uvodno predavanje. Proceedings of the 5th Intern. Design Conference – DESIGN ’98, Dubrovnik 1998, 629-634.
 23. S. Jecić, Stabilnost pukotine kao preduvjet pouzdanosti konstrukcije. Plenarno predavanje. Zbornik radova međunarodnog savjetovanja MATEST ’98, Brijuni 1998, 31-37.
 24. S. Jecić, S. Goja, Recent Development in Thermoelastic Stress Analysis. Intern. Conf. on quantitative infrared thermography QIRT ’98. Łődz (Poljska) 1998. Rad tiskan nakon konferencije u D. Balageas et al.: Quantitative InfraRed Thermography 4, Lodz 1998,   108-1011.
 25. E. Ficker, S. Jecić, Some aspects of statisical size effect in fatigue life prediction. Proceedings of The 3rd International Congress of Croatian Society of Mechanics,
  Cavtat, September 2000, 11-16.
 26. D. Semenski, S. Jecić, S. Goja, L. Mažar, On The Method of Caustics in Contact Problems. Proceedings of The 3rd International Congress of Croatian Society of Mechanics, Cavtat, September 2000, 389–386.
 27. M. Gomerčić, S. Jecić, A new self-calibrating optical method for 3D-shape Measurement. 17th Danubia-Adria Symposium on experimental methods in solid Mechanics, Prag, October 2000, 113-116.
 28. J. Barle, S. Jecić, On the reliability of residual stresses determined using the hole drilling method. 17th Danubia-Adria Symposium on experimental methods in solid Mechanics, Prag, October 2000, 21-24.
 29. J. Kodvanj, J. Eberhardsteiner, R. J. Beer, S. Jecić, Einfluss der Modelldicke auf die Formzahlen bei Kerbspannungsproblemen. GESA-Symposium 2001, Chemnitz 2001, VDI – Berichte 1599, 77-82.
 30. S. Jecić, M. Đuras, New Device for Body Moments of Inertia Measurement Using Torsion Pendelum.18th Danubia-Adria-Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics, Steyr (Austria), September 2001, 123-125.
 31. D. Semenski, S. Jecić, A. Bakić, Experimental Contact Caustics in Isotropic Materials.Danubia-Adria-Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics, Steyr (Austria), September 2001, 15-17.
 32. R. J. Beer, J. Kodvanj, St. Jecić, W. Grienauer, Shrinking of  photo-elastic polymers during fixation of isochromatic pattern using Gamma-radiation. 19th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics, Polanica Zdrój (Poland), September 2002, 76-77.
 33. J. Kodvanj, R. J. Beer, S. Jecić, Fixing the spatial photoelastic-photoplastic effect by ionising irradiation applied to contact problems. Sixth International Conference on Computational Methods in Contact Mechanics. Crete (Greece), March 2003. Rad tiskan u knjizi Computational Methods in Contact Mechanics VI (Editor C.A.Brebbia), WIT Press, Southampton, Boston (2003), 157-165.
 34. S. Jecić, R. J. Beer, J. Kodvanj, M. Fleischmann, Shrinking of  polymers in technical problems consistin of two different parts determined by 3D Photoelasticity using Gamma irradiation. XVII IMEKO World Congress, June 2003, Dubrovnik, Proceedings (CD) 1935-1938.
 35. S. Jecić, N. Drvar, The assessment of structured light and laser scanning methods in 3D shape measurements. 4th International Congress of Croatian Society of Mechanics, Bizovac (Croatia), September 2003.
 36. A, Bakić, D. Semenski, S. Jecić, The caustics method in the problems of anisotropic materials, 14th International Conference on Experimental Mechanics, Poitier 2010, Book of Abstracts, 11003, 1-2.
 37. A. Bakić, D. Semenski, S. Jecić, Contact Caustics Measurements Expanded to Anisotropic Materials, keynote lecture, 27th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, Wroclaw 2010, Book of Abstracts, 1-2.

Radovi na domaćim skupovima

 1. S. Jecić, Separacija glavnih naprezanja u anizotropnim konstrukcijama metodom kosog osvjetljavanja fotoelastične obloge. Zbornik radova XI Jug. kong. mehanike, Baško Polje 1972, 155-166.
 2. E. Ficker, S. Jecić, Prilog eksperimentalnom određivanju faktora koncentracije naprezanja. Zbornik radova XII Jug. kong. meh., Ohrid 1974, C3, 1-10.
 3. S. Jecić, N. Vranković, Raspodjela glavnih naprezanja u ravninskim ortotropnim konstrukcijama. Zbornik radova XIII Jugoslavenskog kongresa racionalne i primijenjene mehanike, Sarajevo 1976. C 6-4, 1-9.
 4. O. Muftić, S. Jecić, O primjeni polimernih materijala u biomehaničkim istraživanjima. Zbornik radova 3. Savjetovanja o proizv., primj. i preradi polimera, Zagreb 1977, R 11/1-R 11/5.
 5. S. Jecić, Primjena fotoelastičnih metoda u prostornoj analizi naprezanja. Zbornik radova JUREMA, 23 (1978), 3. sv., 68-71.
 6. S. Jecić, M. Husnjak, Ž. Goja, Primjena gama zračenja u fotoelasticimetriji. Zbornik radova XIV Jugoslavenskog kongresa racionalne i primijenjene mehanike, Portorož 1978. C 6-8, 539-546.
 7. S. Jecić, N. Vranković, I. Marić, Naprezanja u cilindričnoj ljuski s dubokim utorima. Zbornik radova PPPR, Stubičke toplice 1980, 219-229.
 8. S. Jecić, E. Ficker, G. Sonntag, Prilog rješenju problema nastajanja pukotina na kamenoj površini opterećenoj ledenjakom. Zbornik radova XV Jugoslavenskog kongresa racionalne i primijenjene mehanike, Kupari 1981. C-107, 387-394.
 9. S. Jecić, Fotoelastična svojstva poliestera. Zbornik radova savjetovanja “Ojačani poliesteri”, Kopar 1983, Po 02/01-Po 02-04.
 10. S. Jecić, Noviji optički postupci u eksperimentalnoj analizi naprezanja. Zbornik uvodnih referata XVI Jug. kong. meh., Bečići 1984, 69-83.
 11. Ž. Goja, S. Jecić, Neki efekti kod zamrzavanja naprezanja gama zračenjem. Zbornik C-6 radova XVI Jugoslavenskog kongresa teorijske i primijenjene mehanike, Bečići 1984. C 8-21, 653-657.
 12. M. Husnjak, S. Jecić, J. Sorić, Analiza naprezanja u debelostijenoj rotacionosimetričnoj ljusci. Zbornik C-6 radova XVI Jugoslavenskog kongresa teorijske i primijenjene mehanike, Bečići 1984. C 8-18, 623-629.
 13. S. Jecić, I. Jerčić, Faktori koncentracija naprezanja vratila s utorom. Zbornik C-6 radova XVI Jugoslavenskog kongresa teorijske i primijenjene mehanike, Bečići 1984. C 7-28, 447-454.
 14. S. Jecić, Ž. Goja, M. Husnjak, Linearni dijagrami faktora koncentracije naprezanja. Zbornik radova Znanstvenog skupa o konstruiranju, Zagreb 1984, B 2-IV, 1-9.
 15. S. Jecić, M. Husnjak, Ž. Goja, Naprezanja u krutim raketnim gorivima. Zbornik radova XV Simp. o ekspl. mat., Titovo Užice 1984, 653-657.
 16. S. Jecić, Naprezanja u raketnim gorivima s krutim plaštem. Zbornik radova XVI Simp. o ekspl. mater., Vogošča 1986, 25-31.
 17. S. Jecić, Modificirani kriterij cikličke čvrstoće ortotropnog materijala. Zbornik radova XVIII Jugoslavenskog kongresa teorijske i primijenjene mehanike, Vrnjačka Banja, 1988. C 1-42, 165-168.
 18. S. Jecić, D. Semenski, Z. Bilušić, Principles of Crack-Typ Mode Caustics in Mechanically Anisotropic Materials. Zbornik radova 1. Kongresa Hrvatskog društva za mehaniku, Pula 1994.
 19. D. Semenski, S. Jecic, T. Udiljak, 3D SCANNING IMAGE ANALYSIS AND DESIGN OF ORTHOSES AND PROSTHESES. 1. CROATIAN CONGRESS ON TELEMEDICINE WITH INTERNATIONAL PATICIPATION, Zbornik radova. Makarska 16.- 18. svibnja 2002.

Knjige, skripta, prilozi u knjizi

 1. S. Jecić, Teorija elastičnosti. Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1977.
  Popravljena izdanja 1981. i 1986.
 2. I. Alfirević, S. Jecić, Fotoelasticimetrija. Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1983. 269 stranica.
  Popravljeno izdanje 1988.
 3. S. Jecić, Mehanika II (Kinematika i Dinamika). Tehnička knjiga, Zagreb 1989. 250 stranica.
  Drugo izdanje 1995.
 4. S. Jecić, Some New Trends in Optical Methods of Experimental Stress Analysis.
  Skripta za Advanced school on Optical Methods in Mechanics, CISM, Udine 1983.
 5. I. Alfirević, S. Jecić, Fotoelasticimetrija. Materijali seminara EKSPERIMENTALNE METODE MJERENJA DEFORMACIJA I NAPREZANJA U STROJOGRADNJI. Zenica 1976. 1-24.
 6. S. Jecić, Pregled inženjerskih metoda eksperimentalne analize naprezanja. Seminar POGONSKA ČVRSTOĆA, Split 1990, 91-99.
 7. S. Jecić, Mehanika. Priručnik PRAKTIČAR I, Školska knjiga, Zagreb, 1971.
 8. I. Alfirević, S. Jecić, Fotoelasticimetrija. TEHNIČKA ENCIKLOPEDIJA, 5. svezak, Jug. leksikografski zavod, Zagreb 1976, 525-531.
 9. S. Jecić, Kinematika. TEHNIČKA ENCIKLOPEDIJA, 8. svezak, Jug. leksikografski zavod, Zagreb 1982, 23-36.
 10. S. Jecić, Numeričke metode u mehanici. TEHNIČKA ENCIKLOPEDIJA,  9. svezak, Jug. leksikografski zavod, Zagreb 1984, 559-568.
 11. S. Jecić, Teorija elastičnosti. TEHNIČKA ENCIKLOPEDIJA, 12. svezak, Leksikografski zavod “Miroslav Krleža”, Zagreb 1992, 690-701.
 12. S. Jecić, Kinematika. INŽENJERSKI PRIRUČNIK 1, Školska knjiga, Zagreb 1996, 396-406.
 13. S. Jecić, Dinamika. INŽENJERSKI PRIRUČNIK 1, Školska knjiga, Zagreb 1996, 407-421.
 14. S. Jecić, Fotoelasticimetrija. INŽENJERSKI PRIRUČNIK 1, Školska knjiga, Zagreb 1996, 990- 1005.
 15. S. Jecić, D. Semenski, Jednadžbe teotije elastičnosti. Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb 2001.
 16. S. Jecić, Kinematika krutih tijela. . Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb 2002.