Jauk-Pinhak Milka

Preminuli članovi V. Razred za filološke znanosti

Jauk-Pinhak Milka

Preminuli članovi V. Razred za filološke znanosti

Institucije:

  • docentica – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik – Razred za filološke znanosti (17.05.1990. – 05.02.2013.)

 


Životopis

Doc. dr. sc. Milka Jauk-Pinhak, indologinja, jedna od začetnica hrvatske indologije i zagrebačke orijentalistike, rođena je 14. prosinca 1939. u Skradu. Godine 1963. diplomirala je francuski i njemački na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a još za vrijeme studija zainteresirala se za indoeuropsku lingvistiku. Milka Jauk-Pinhak bila je jedan od pionira naše indologije i zagrebačke orijentalistike još od 1961. godine, kada je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu osnovan studij indologije. Od 1963. radila je kao asistent na katedri za indologiju Filozofskog fakulteta, doktorirala je 1976., a 1977. izabrana je za docenta za indologiju.

Znanstveni rad prof. dr. sc. Milke Jauk-Pinhak bio je mnogostran i obuhvaćao nekoliko glavnih područja. Dala je ozbiljne priloge staroindijskoj tvorbi riječi i gramatičkom opisu hindskog jezika, a njezin je rad zapažen i dijelom objavljen i u inozemstvu. Objavila je zapažene radove o tradiciji indijske gramatike i njezine teorije. Bavila se poviješću orijentalnih studija i njihovim mjestom u kulturnoj povijesti Europe. Posebno se zanimala za autora prve sanskrtske gramatike u Europi, Filipa Vesdina, i njegov pionirski rad u indoeuropeistici. U svojim radovima pokazivala je velku temeljitost, izvrsnu znanstvenu pronicljivost i izrazit smisao za kulturno značenje indološkog i orijentalističkog rada u europskoj kulturnoj povijesti i u našoj sredini. Važnost i vrijednost njezina rada razabire se u punoj mjeri tek onda kad se uzme u obzir njezin prinos utemeljivanju i izgrađivanju mlade struke, brojnim predavanjima i emisijama za širu javnost i njezina suradnja pri enciklopedijskim izdanjima Leksikografskog zavoda.

Članica suradnica Hrvatske akademije u Razredu za filološke znanosti bila je od 1990. u Razredu za filološke znanosti.

Doc. dr. sc. Milka Jauk-Pinhak bila je tajnik Odbora za orijentalistiku Razreda za filološke znanosti od njegova osnivanja. Godine 1994.-1998. bila je prodekanica za nastavu. Od 1994. vodila je Katedru za hungarologiju i bila voditelj studija hungarologije. Doc. dr. sc. Milka Jauk-Pinhak aktivno je sudjelovala u izradi Deklaracije o znanju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.