Janko Zvonimir

Preminuli članovi II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti
Janko Zvonimir

Datum rođenja:

  • 1932

Mjesto rođenja:

  • Bjelovar

Datum smrti:

  • 12. travnja 2022.

Mjesto smrti:

  • Heidelberg

 

Janko Zvonimir

Preminuli članovi II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti

Akademske titule:

  • professor emeritus
  • profesor doktor znanosti

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (03.12.1992. – 12.04.2022.)

Zvonimir Janko, istaknuti je hrvatski matematičar, profesor emeritus Sveučilišta u Heidelbergu. Rođen je 26. srpnja 1932. godine u Bjelovaru gdje je pohađao osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je 1956. na Prirodoslovno- matematičkom fakultetu u Zagrebu. Sa Sveučilišta je isključen na dvije godine zbog polaganja vijenca na grob dr. Ante Starčevića. U međuvremenu je radio u Gimnaziji u Širokom Brijegu (Bosna i Hercegovina, 1956-1961.). Doktorirao je matematiku na PMF-u u Zagrebu 1961. Od 1962. do 1968. boravi u Australiji, najprije kao istraživač na ˝Australskom nacionalnom sveučilištu˝ u Canberri a zatim kao redoviti profesor na sveučilištu Monash u Melbourneu. Od 1968.do 1972. Janko je proveo u SAD kao gostujući profesor na sveučilištu Princeton i kao redoviti profesor na Državnom sveučilištu u Columbusu (Ohio). Od 1972. godine do umirovljenja (2000.) bio je redoviti je profesor u Heidelbergu. Zvonimir Janko poznat je po dostignućima iz teorije konačnih grupa. Najznačajnija su otkrića novih sporadičnih prostih grupa, danas poznatih pod nazivom ˝Jankove grupe˝. Ostavio je neizbrisiv trag i u teoriji projektivnih ravnina i dizajna. Profesor Zvonimir Janko sudjelovao je u poslijediplomskoj nastavi na Matematičkom odjelu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u zagrebu, održao je niz predavanja u Zagrebu, Splitu i Mostaru. Suradnik je i mentor mnogim hrvatskim i stranim matematičarima. Tijekom rada u Heidelbergu zapažena je bila njegova pomoć Hrvatskoj u različitim oblicima.

Dopisni je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti bio od 1992. Umro je u Heidelbergu 12. travnja 2022.