Ilakovac Ksenofont, akademik

Redoviti članovi II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti
Ilakovac Ksenofont

Datum rođenja:

 • 16.08.1928

Mjesto rođenja:

 • Zagreb

Adrese:

 • Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti HAZU: +385 01 4895 170

E-mail adrese:

Ilakovac Ksenofont, akademik

Redoviti članovi II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti

Akademske titule:

 • doktor znanosti
 • akademik

Institucije:

 • professor emeritus – Sveučilište u Zagrebu
 • redoviti profesor u mirovini – Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

 • zamjenik tajnika – Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (01.01.2004. – 31.12.2010.)
 • tajnik – Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (01.01.2001. – 31.12.2003.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (24.07.1991. – …)
 • izvanredni član – Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (06.06.1975. – 24.07.1991.)

Životopis

Ksenofont Ilakovac, hrvatski fizičar (Zagreb, 16. VIII. 1928). Diplomirao je (1951) na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, doktorirao (1954) iz područja eksperimentalne nuklearne fizike na Sveučilištu u Birminghamu. Zaposlen (1951–98) i redoviti profesor (od 1973) na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu u Zagrebu, gdje je obavljao dužnosti pročelnika Fizičkog odjela (1968–70) i predstojnika Fizičkoga zavoda (1984–92) te bio utemeljitelj Laboratorija za atomsku i nuklearnu fiziku, profesor emeritus od 1998. Također je radio u Institutu »Ruđer Bošković« (od 1956), gdje je bio voditelj Grupe za nuklearnu fiziku (1957–64) i pročelnik Odjela za nuklearna i atomska istraživanja (1964–67) te utemeljitelj Laboratorija za elektromagnetske interakcije. Bio je gostujući profesor na Sveučilištu Washington u Seattleu (1962–64). Bavi se nuklearnom i atomskom fizikom. U nas je pokrenuo znanstvena istraživanja nuklearne reakcije triju tijela u konačnom stanju i dvokvantnih raspada te, među ostalim, otkrio rezonantni efekt u dvojnim rendgenskim raspadima. Glavni je urednik časopisa Fizika (od 1991). Dobitnik Nagrade za znanstveni rad »Ruđer Bošković« (1962), redoviti član HAZU (od 1991).

Ilakovac, Ksenofont. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020.