Ilakovac Ksenofont, akademik

Preminuli članovi II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti
Ilakovac Ksenofont

Rođen:

  • 16. kolovoza 1928. u Zagrebu

Preminuo:

  • 30. travnja 2024. u Zagrebu

Ilakovac Ksenofont, akademik

Preminuli članovi II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti

Akademske titule:

  • doktor znanosti
  • akademik

Institucije:

  • professor emeritus – Sveučilište u Zagrebu
  • redoviti profesor u mirovini – Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

  • zamjenik tajnika – Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (01.01.2004. – 31.12.2010.)
  • tajnik – Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (01.01.2001. – 31.12.2003.)

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član – Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (24.07.1991. – 30.04.2024.)
  • izvanredni član – Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (06.06.1975. – 24.07.1991.)

Životopis

Ksenofont Ilakovac, hrvatski fizičar, rodio se u Zagrebu 16. kolovoza 1928. Gimnaziju je završio u Slavonskom Brodu 1947., diplomirao je fiziku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu 1951., a doktorirao eksperimentalnu nuklearnu fiziku u Birminghamu 1954.

Ksenofont Ilakovac je 1951. postao asistent Ivana Supeka u Zavodu za teorijsku fiziku PMF-a i bio njegov blizak suradnik kod ustrojavanja Instituta Ruđer Bošković. Ondje je od 1956. bio voditelj Nuklearno-strukturne grupe, od 1957. pročelnik Odjela nuklearne fizike, a od 1964. do 1967. pročelnik Odjela za nuklearna i atomska istraživanja. U Institutu je utemeljio Laboratorij za elektroslabe interakcije.  U Fizičkom zavodu PMF-a predavao je od 1956., od 1964. kao izvanredni profesor, a od 1973. kao redoviti. Bio je pročelnik Fizičkog odjela od 1968. do 1970. i predstojnik Fizičkog zavoda od 1984. do 1992. Predavao je i nakon umirovljenja 1998. kad postaje professor emeritus. Na PMF-u je 1991. osnovao Laboratorij za atomsku i nuklearnu spektroskopiju, a kao voditelj od 1971. do 1983. preustrojio je poslijediplomski studij fizike u okviru Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i gost profesor na University of Washington u Seattleu od 1962. do 1964.

Akademik Ksenofont Ilakovac bio je redoviti član HAZU od 1991., a izvanredni član od 1975. Od 2001. do 2003. bio je tajnik Razreda za matematičke, fizičke i kemijske znanosti.

Glavno je područje njegova istraživanja nuklearna i atomska fizika. Suotkrivač je međudjelovanja neutron-neutron u konačnom stanju reakcije D(n, p)2n i prvog određivanja n-n duljine raspršenja. Prvi je u Hrvatskoj pokrenuo istraživanja nuklearnih reakcija s tri tijela u konačnom stanju i dvokvantnih raspada. Otkrio je rezonantni učinak u dvojnim rendgenskim raspadima. Bio je član Savezne komisije za nuklearnu energiju i predsjednik Komisije za fiziku od 1967. do 1969.

Akademik Ksenofont Ilakovac preminuo je u utorak 30. travnja 2024. u Zagrebu je u 96. godini života.