Ikić Drago, akademik

Preminuli članovi IV. Razred za medicinske znanosti
Ikić Drago

Datum rođenja:

 • 02.07.1917

Mjesto rođenja:

 • Foča, BiH

Datum smrti:

 • 19.11.2014

Mjesto smrti:

 • Zagreb

Ikić Drago, akademik

Preminuli članovi IV. Razred za medicinske znanosti

Akademske titule:

 • akademik (07.06.1977. – 19.11.2014)
 • doktor znanosti (1958. – 19.11.2014)

Institucije:

 • ravnatelj (u miru) – Imunološki zavod u Zagrebu
 • redoviti profesor u miru – Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

 • voditelj – Zavod za imunologiju i genetiku tumora (01.01.1982. – 30.01.2008.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za medicinske znanosti (07.06.1977. – 19.11.2014)
 • izvanredni član – Razred za medicinske znanosti (20.06.1968. – 07.06.1977.)
 • Rođen je u Foči, 02. 07. 1917. Osnovnu školu zavšio u Bečkom, gimnaziju 1936. u Zagrebu, Medicinski fakultet 1942., u Zagrebu, a zatim radio u Državnoj bolnici u Tuzli.
 • Od 1944. do 1946. voditelj Zdravstvenog odjela Okružnog NO Biokovo, odnosno voditelj Oblasnog NO Dalmacije.
 • Od 1946. do 1947. stručno usavršavanje iz područja  bakteriologije i higijene u Parizu, Zurichu, Ženevi, a 1952. u Londonu i Kopenhagenu iz područja vakcinologije.
 • Od 1947. do 1950. pomoćnik ministra zdravlja NRH.
 • 1950. godine položio je specijalistički ispit iz higijene.
 • 1954. godine položio je specijalistički ispit iz bakteriologije.
 • Od 1953. do 1956. vodi Odjel za kontrolu i ispitivanje imunobioloških preparata u Centralnom higijenskom zavodu.
 • 15. 05. 1956. direktor Zavoda za kontrolu i ispitivanje imunobioloških preparata.
 • 25. 06. 1956. direktor Ustanove za priređivanje seruma i vakcina (Serovakcionalni zavod)
 • 16. 12. 1958. direktor Zavoda za kontrolu i ispitivanje imunobioloških preparata i predsjednik Naučnog savjeta Serovakcionalnog zavoda i Zavoda za ispitivanje i kontrolu imunobioloških preparata.
 • 1958. stekao je stupanj doktora medicinskih znanosti na Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Disertacija: Međusobni utjecaj na visinu imuniteta pojedinih antigena u miješanim cjepivima.
 • 1961. – 1982. ravnatelj Imunološkog zavoda u Zagrebu
 • 1962. godine habilitirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu s temom: Aktivni test na miševima kao metoda za ispitivanje vrijednosti cjepiva protiv trbušnog tifusa (završno saopćenje).
 • Objavio više od 250 znanstvenih i stručnih radova iz područja imunologije, virusnih i bakterijskih cjepiva, interferona.

Važnije funkcije i članstva u zemlji:

 • 1960. – 1962. predsjednik Savjeta Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 • 1960. – 1962. predsjednik Sekcije za Hrvatsku Jugoslavenskog mikrobiološkog društva.
 • 1962. imenovan za višeg zdravstvenog savjetnika.
 • 1963. – 1965. narodni poslanik Socijalno zdravstvenog vijeća Savezne skupštine.
 • 1965. – 1967. predsjednik zajednice ustanova i organizacija za medicinska i farmaceutska istraživanja SR Hrvatske.
 • 1966. – 1968. predsjednik Društva mikrobiologa SR Hrvatske.
 • 1968. izabran je za dopisnog člana Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, 1972. za izvanrednog člana i 1977. za redovnog člana.
 • 1978. – 1989. tajnik Razreda za medicinske znanosti JAZU. i član Predsjedništva JAZU. Od 1970. do 1975. predsjednik Imunobiološke sekcije JAZU.
 • 1982. – 2008.  voditelj Zavoda, kasnije Kabineta za istraživanje i standardizaciju imunoloških supstancija HAZU.
 • 1982. – 1991. predsjednik Međuakademijinog odbora za biološke preparate.

Odlikovanja i nagrade:

 • Orden rada sa zlatnim vijencem 1959.
 • Nagrada Savjeta za narodno zdravlje SR Hrvatske 1961.
 • Republička nagrada Rudjer Bošković 1972.
 • Orden rada sa crvenom zastavom 1972.
 • Orden zasluga za narod sa zlatnom zvijezdom 1979.
 • Republička nagrada za životno djelo 1980.
 • Red Danice hrvatske s likom Rudjera Boškovića (28. lipnja 2012.)

Članstva u međunarodnim znanstvenim tijelima:

 • Član tijela eksperata za biološku standardizaciju Svjetske zdravstvene organizacije. Izabran  1957., ponovno izabran 1962., 1972., i 1977. godine.
 • Član Izvršnog vijeća Stalne sekcije za mikrobiološku standardizaciju Međunarodnog udruženja mikrobioloških društava. Izabran 1959., ponovno izabran 1963. i 1967. godine. U izbornom periodu 1959. vršio dužnost zamjenika generalnog tajnika ovog Tijela.
 • od 1961. do 1981. član The Royal Society of Medicine.
 • od 1964. godine doživotni član Njujorške akademije znanosti.
 • od 1966. godine član Američkog udruženja za unaprijeđenje nauke.
 • Od 1971. – 1982. rukovodilac i glavni istraživač Suradnog laboratorija za istraživalački rad i uspostavljanje referentnih preparata i metoda Svjetske zdravstvene organizacije u Imunološkom zavodu.
 • Od 1973. – 1982. rukovodilac Međunarodnog referentnog centra za bakterijska cjepiva Svjetske zdravstvene organizacije osnovanog u Imunološkom zavodu.
 • 1974. godine izabran za počasnog člana Svesaveznog naučnog društva mikrobiologa i epidemiologa “I. I. Mečnikov” u SSSR-u.
 • 1975. inozemni član Akademije medicinskih znanosti SSSR-a.

Urednik i član uredničkog odbora znanstvenih publikacija u zemlji:

 • “Radovi Imunološkog zavoda”. Izdavač Imunološki zavod u Zagrebu. Od 1963. – 1979. ukupno objavljeno 10 knjiga
 • “Mikrobiologija”. Acta biologica Iugoslavica. Serija B. Unija bioloških naučnih društava Jugoslavije, Beograd. Od 1964. (član uredničkog odbora)
 • Savjetovanje o kliničkim ispitivanjima humanog leukocitnog interferona JAZU, 1974. Objavljena knjiga

Član uredništva inozemnih znanstvenih publikacija:

 • “Progress in Immunobiological Standardization”. Karger, Basel/New York. Od 1964. do 1970.
 • “Symposia Series on Immunobiological Standardization”. Izdavač Karger, Basel/New York. Od 1967. do 1971.
 • “Arzneimittelstandardisierung”. Izdavač Deutsches Institut fur Artzneimittelwesen und VVB Pharmaceutische Industrie; VEB Georg Thieme, Leipzig. Od 1961. do 1969.
 • Časopis: “Higijena, epidemiologija, mikrobiologija i imunologija”. Izdavač Institut epidemiologije i mikrobiologije u Pragu. Avicenum, Medicinska naklada, Prag. Od 1970.
 • “Voprosy virusologii”. Izdanje Medicina, Moskva. Od 1973.

Organizacija i rukovođenje međunarodnih znanstvenih skupova u zemlji

Akademik Drago Ikić u zemlji je organizirao i rukovodio znanstvenim programima 18 međunarodnih znanstvenih skupova.

 1. Treći međunarodni sastanak o biološkoj standardizaciji. Opatija, 1957.
 2. Međunarodni simpozij o imunologiji. Opatija 1959.
 3. Međunarodni simpozij o mikrobiološkoj standardizaciji. Opatija, 1960.
 4. Simpozij o karakterizaciji i upotrebi humanih diploidnih stanica. Opatija, 1963.
 5. Prvi sastanak Komiteta za kulture stanica. Zagreb, 1964.
 6. Međunarodni simpozij JAZU o onkogenosti i virusnim vakcinama. Zagreb, 1968.
 7. Međunarodni simpozij JAZU o akutnim respiratornim bolestima. Zagreb, 1968.
 8. Međunarodni simpozij JAZU o velikim boginjama. Zagreb, 1969.
 9. Međunarodni simpozij JAZU o humanim diploidnim stanicama. Zagreb, 1970.
 10. Međunarodni simpozij JAZU o živom cjepivu protiv influence. Zagreb, 1971.
 11. Međunarodni simpozij JAZU o bakterijskim vakcinama. Zagreb, 1971.
 12. Simpozij o mješanim cjepivima. 7. međunarodni imunobiološki simpozij JAZU. Zagreb, 1972.
 13. Simpozij o terenskim ispitivanjima cjepiva. 8. međunarodni imunobiološki simpozij JAZU. Zagreb, 1973.
 14. Simpozij o kliničkoj primjeni interferona. 9. međunarodni imunobiološki simpozij JAZU. Zagreb, 1975.
 15. Simpozij o stabilnosti i djelotvornosti cjepiva protiv ospica, poliomielitisa i hripavca. 10. međunarodni imunobiološki simpozij JAZU. Zagreb, 1976.
 16. Sastanak međunarodne radne grupe za bakterijska cjepiva Svjetske zdravstvene organizacije. Zagreb, 1977.
 17. Simpozij o priređivanju, standardizaciji i kliničkoj primjeni interferona. 11. međunarodni imunobiološki simpozij JAZU. Zagreb, 1977.
 18. Simpozij o interferonu 1979. 12. međunarodni imunobiološki simpozij JAZU. Zagreb, 1979.

Naprijed spomenuti međunarodni skupovi objavljeni su u 15 knjiga na engleskom jeziku.

Organizacija i rukovođenje interregionalnih kurseva iz imunobiološke standardizacije Svjetske zdravstvene organizacije:

 1. Prvi interregionalnih kurs iz imunobiološke standardizacije Svjetske zdravstvene organizacije. Imunobiološki zavod, Zagreb, 1967.
 2. Drugi interregionalnih kurs iz imunobiološke standardizacije Svjetske zdravstvene organizacije. Imunobiološki zavod, Zagreb, 1968.
 3. Četvrti interregionalnih kurs iz imunobiološke standardizacije Svjetske zdravstvene organizacije. Imunobiološki zavod, Zagreb, 1973.
 4. Peti interregionalnih kurs iz imunobiološke standardizacije Svjetske zdravstvene organizacije. Imunobiološki zavod, Zagreb, 1976.
 5. Sastanak međunarodne radne grupe za bakterijska cjepiva Svjetske zdravstvene organizacije. Zagreb, 1977.