Hricak Hedvig

Dopisni članovi IV. Razred za medicinske znanosti
Hricak Hedvig

Datum rođenja:

  • 1946

Mjesto rođenja:

  • Zagreb

E-mail adrese:

Hricak Hedvig

Dopisni članovi IV. Razred za medicinske znanosti

Akademske titule:

  • doktor znanosti
  • redoviti profesor

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za medicinske znanosti (20.05.2004. – …)

Hedvig Hricak je rođena 23. rujna 1946. u Zagrebu. Osnovno i srednje obrazovanje, V. Gimnaziju, završila je u Zagrebu. Studij medicine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu upisala je 1965. a diplomirala je 1970. godine. Godine 1971. i 1972. (do srpnja) boravila je kao stažist a zatim kao specijalizant na radiologiji u bolnici “Dr. Mladen Stojanović” (sada Klinička bolnica Sestre milosrdnice) u Zagrebu. Nakon toga odlazi s obitelji u SAD gdje nastavlja sa specijalizacijom iz radiologije koju dovršava 1977. u St. Joseph Mercy Hospital, Pontiac, Michigen. U godinama 1977.- 1978. radi u Henry Ford Hospital, Detroit, a u 1979.-1981. kao Assistant Clinical Professor na dijagnostičkoj radiologiji, University of Michigen, Ann Arbor. Od godine 1982.-2000. boravi u Kaliforniji, SAD, kao Assistant Professor, pa Associate Professor te Professor of radiology and urology na Kalifornijskom sveučilištu u San Francisku. Dr. Hedvig Hricak državljanin je SAD-a. Doktorat medicinskih znanosti stekla je u razdoblju 1991.-1992. u Karolinska Institutet, Stockholm, Švedska.

Dr. Hedvig Hricak je voditelj Odjela za radiologiju u MemoriaI Sloan Kettering Center za rak u New Yorku. Zauzima vodeće mjesto u Sloan Kettering Institute u programu istraživanja molekularnih i farmakoloških ljekovitih pripravaka te u razvoju molekularnog predočavanja (imaging) magnetskom rezonancijom (MR) i positron emission tomography (PET). Profesor je radiologije u Weil Medical College, Cornell University New York. Tijekom svoje karijere bila je vrlo aktivna u različitim profesionalnim organizacijama s područja radiologije i znanstvenim tijelima Nacionalnih instituta za zdravlje (NIH) i Nacionalnog instituta za rak SAD. Godine 2002. izabrana je za članicu Nacionalnih akademija znanosti SAD (Institut za medicinu).

Glavni istraživački interes dr. Hedvig Hricak uključuje poprečno (cross sectional), anatomsko i molekularno predočavanje (imaging) genitourinarnog trakta s posebnim osvrtom na tumorske bolesti (rak prostate, ovarija i uterusa). U razdoblju od 1983. do 2000. bila je glavni istraživač ili suistraživač u 24 projekta sponzoriranih od različitih fondacija i od industrije. Vodila je i bila suistraživač u 13 projekata Nacionalnih instituta za zdravlje, odnosno Nacionalnog instituta za rak, SAD. U tijeku je nekoliko projekata (4) s Nacionalnim institutom za rak u kojima dr. Hricak kao glavni istraživač povezuje istraživačke aktivnosti s područja molekularne genetike s onima koje se odnose na unapređenje i usavršavanje dijagnostike korištenjem magnetske rezonancije.

Dr. Hricak je urednik ili suurednik 19 objavljenih knjiga (u 6 je samostalni urednik – autor, u 13 suurednik i autor). U 135 objavljenih knjiga autor je pojedinih poglavlja. Objavila je 613 znanstvenih radova. Radovi su najvećim dijelom tiskani u američkim ali i u europskim odnosno međunarodnim časopisima s impact faktorom od 1.116 pa do 10.517 (Circulation). Časopis Radiology u kojem je objavila najviše svojih radova ima impact faktor 4.759. Autorica je 137 revijskih pregleda, pripremljenih ili tiskanih najvećim dijelom na poziv. O izuzetnom znanstvenom opusu dr. Hricak svjedoče 34718 citata njezinih radova i H-index >105  u razdoblju od 1991. godine na ovamo.

Dr. Hricak bila je Associate Editor u 4 znanstvena časopisa, a sada je na toj dužnosti u 4 čaopisa (Journal of Women’s Health, Journal of Women’s Imaging, Radiology, Journal of Magnetic Resonance Imaging). Član je uredničkih savjeta u 9 časopisa, uključujući naš Liječnički Vjesnik. Za 19 časopisa sudjeluje kao recenzent ponuđenih radova. Bila je pozvani predavač na 19 nacionalnih i/ili međunarodnih znanstvenih skupova te gostujući profesor na poziv 20 nacionalnih organizacija – sveučilišta te 11 međunarodnih institucija. Član je 22 američkih i međunarodnih znanstveno-stručnih društava.

Za svoj rad i znanstvena dostignuća dobila je brojna priznanja (Fellow, American College of Radiology -1989.; Fellow, Society of Uroradiology -1988., Marie Curie Award, American Association of Women Radiologists – 2002.; Gold Medalist, International Society for Magnetic Resonance in Medicine – 2003.; Honorary Lecturer; European Congress of Radiology – 2003.; Honorary Member, British Institute of Radiology).

Dobitnik je 17 različitih nagrada za najbolje radove i priopćenja, izloške na znanstveno-stručnim skupovima i izložbama te obavljene recenzije. Dr. Hedvig Hricak nikada nije prekinula znanstvene i stručne veze s Hrvatskom. Uz izbor za gosta profesora na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1993. redovito aktivno sudjeluje na našim nacionalnim kongresima te pruža nesebičnu pomoć u organiziranju boravka i edukaciji naših mladih znanstvenika i stručnjaka u SAD. Organizator je i predavač u programima njihove kontinuirane edukacije.

Dopisni je član HAZU od 2004. godine.

Hricak Hedvig ŽIVOTOPIS

Hricak Hedvig POPIS RADOVA

Za više podataka: https://www.mskcc.org/cancer-care/doctors/hedvig-hricak