Horbec Ivana

Članovi suradnici I. Razred za društvene znanosti
Horbec Ivana

Datum rođenja:

  • 1977.

Mjesto rođenja:

  • Zagreb

Adrese:

  • Hrvatski institut za povijest, Opatička 10, 10000 Zagreb

Telefoni:

  • +385 01 4851 721

E-mail adrese:

Horbec Ivana

Članovi suradnici I. Razred za društvene znanosti

Akademske titule:

  • doktor znanosti

Institucije:

  • znanstvena savjetnica –  Hrvatski institut za povijest

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik – Razred za društvene znanosti (19.5.2022. – …)

Životopis

Ivana Horbec, rođena u Zagrebu 1977. godine, znanstvena je savjetnica na Hrvatskom institutu za povijest. Doktorirala je 2009. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s radom na temu ranonovovjekovne hrvatske povijesti. Usavršavala se na Sveučilištu Georg August u Göttingenu, Sveučilištu u Beču te Institutu za povijest Mađarske akademije znanosti u Budimpešti. U Austriji i Mađarskoj je provodila dugotrajna arhivska istraživanja. Surađivala je u nizu domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata i bila je voditeljicom uspostavnog istraživačkog projekta financiranog od Hrvatske zaklade za znanost.

Njezin znanstveni interes usmjeren je na društvenu, institucionalnu i intelektualnu povijest ranoga novoga vijeka s naglaskom na područje Kraljevina Hrvatske i Slavonije. Poglavito istražuje razvoj protomoderne države, oblikovanje sustava javnoga zdravstva, predmoderne protuepidemijske mjere, razvoj školstva i transfere znanja na području srednje i srednjoistočne Europe. Dobitnica je Državne nagrade za znanost za knjigu „Zdravlje naroda – bogatstvo države. Prosvijećeni apsolutizam i počeci sustava javnoga zdravstva u Hrvatskoj“ (2015.) te Nagrade Mirjana Gross za knjigu „Prema modernoj državi. Uprava i politika u Banskoj Hrvatskoj 18. stoljeća“ (2018.). Prevodila je i pripremala za objavljivanje arhivsku građu na njemačkom jeziku, uredila više znanstvenih izdanja te objavila niz znanstvenih radova u domaćim i inozemnim publikacijama.

Za članicu suradnicu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti izabrana je 19. svibnja 2022.


Bibliografija

Ivana Horbec – Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI