Holzer Georg

Dopisni članovi V. Razred za filološke znanosti
Holzer Georg

Datum rođenja:

  • 1957

Mjesto rođenja:

  • Beč

E-mail adrese:

Holzer Georg

Dopisni članovi V. Razred za filološke znanosti

Akademske titule:

  • profesor doktor znanosti

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za filološke znanosti (29.05.2008. – …)

Georg HOLZER, austrijski slavist, rođen je 9. ožujka 1957. u Beču. Nakon školovanja u St. Pöltenu studirao je na Sveučilištu u Beču: od 1975. slavistiku i od 1976. i indoeuropeistiku. Doktorirao je 1982. u Beču promocijom „sub auspiciis praesidentis rei publicae“. Učitelji su mu bili František Václav Mareš, Radoslav Katičić i Manfred Mayrhofer. Od 1980. do 1983. radio je kao austrijski lektor za njemački jezik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1983. zaposlen je na Institutu za slavistiku na Sveučilištu u Beču. Godine 1989. habilitirao se za slavensko jezikoslovlje. Od 1997. radi na navedenome institutu kao izvanredni sveučilišni profesor. Usavršavao u Zagrebu, Wrocławu, Ljubljani i Krakovu. Osim u Beču, držao je povremena tzv. blok-predavanja: Osnove poredbene lingvistike i Od indoeuropskoga do hrvatskoga u Zagrebu te u Zadru u okviru kolegija Jezici i kulture u dodiru. Predavao je u Krakowu, Münsteru, Jeni, Leipzigu, Klagenfurtu, Berlinu, Michiganu, Ljubljani, Regensburgu, Dresdenu, Helsinkiju… Od 1996. član je udruge Balkan-Kommission der Österreichischen Akademie. Bio je u Uredništvu uglednog časopisa Wiener Slavistischen Jahrbuch, a od 2003. urednik je toga časopisa. Izabran je također u Uredništvo časopisa Rocznik Slawistyczny te u Uredništvo Rasprava Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Autor je zapaženih i visoko ocijenjenih monografija: 1. Posuđenice iz dosad nepoznatih indoeuropskih jezika u praslavenskom i prabaltičkom, 1989., 231 str., 2. Die Slaven im Erlaftal, 2000., 156 str., 3. Rekonstruowanie języków niepoświadczonych, Kraków 2001.,156 str., 4. Historische Grammatik des Kroatischen, 2007., 156 str., i drugih. Izdao je nekoliko djela, među kojima su zapaženi zbornici njegovim profesorima Františeku Václavu Marešu i Radoslavu Katičiću. U svojim znanstvenim radovima bavi se praslavenskim glasovnim zakonima, inovacijama nakon praslavenskog i njihovim kronologijama, istraživao je i prepoznavao slavenski kontinuum nakon slavenskih raseoba, vrednovao je toponime antičkoga postanja s obzirom na hrvatski glasovni razvitak, pisao je o slavenskom leksičkom supstratu u Austriji, o slavenskim palatalizacijama u svjetlu hrvatsko-romanske jezične simbioze itd. Bio je voditeljem projekta Die Sprache des mittelalterilichen Slaventums in Osterreich. Za dopisnog člana HAZU izabran je 2008.

Za više podataka: https://www.hrstud.unizg.hr/djelatnik/georg.holzer