Hercigonja Eduard, akademik

Redoviti članovi V. Razred za filološke znanosti
Hercigonja Eduard

Datum rođenja:

 • 20.08.1929

Mjesto rođenja:

 • Zagreb

Adrese:

 • : Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Razred za filološke znanosti HAZU: +385(0)14895-170

E-mail adrese:

Hercigonja Eduard, akademik

Redoviti članovi V. Razred za filološke znanosti

Akademske titule:

 • akademik
 • doktor znanosti

Institucije:

 • redoviti profesor u miru – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za kroatistiku

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za filološke znanosti (24.07.1991. – …)
 • izvanredni član – Razred za filološke znanosti (11.03.1986. – 24.07.1991.)
 • član suradnik – Razred za filološke znanosti (06.07.1977. – 11.03.1986.)

 

Životopis

 • rođen u Zagrebu 20. kolovoza 1929.
 • 1948. gimnaziju završio u Sisku
 • 1955. diplomirao slavistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 1970. doktorirao na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (doktorska disertacija: Glagoljaška  neliturgijska književnost 15. stoljeća i Petrisov zbornik)
 • 1957. postao asistent
 • 1970. izabran za docenta
 • 1974. izabran za izvanrednog profesora
 • 1977. – 1993. redoviti profesor Katedre za staroslavenski jezik Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1968. – 1993. voditelj Katedre)
  • uže područje znanstvenog interesa: književnost i jezik hrvatskoga srednjovjekovlja (glagolizam i glagoljaštvo, povijest hrvatskoga književnog jezika, stilematika pojedinih spisa, književna povijest i tekstologija i kulturna povijest)

Nagrade i priznanja:

 • 1976. Nagrada “Božidar Adžija” i Nagrada Grada Zagreba
 • 1984. Nagrada “Vladimir Nazor” (godišnja)
 • 1994. Povelja Filozofskog fakulteta u Zagrebu
 • 1995. Nagrada “Stjepan Ivšić”
 • 1995. Povelja Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku
 • 1996. posvećen mu je trobroj časopisa Croatica (Hercigonjin zbornik)
 • 2005. Drugi Hercigonjin zbornik posvećen 75. obljetnici života
 • 2009. Državna Nagrada za znanost za životno djelo za područje humanističkih znanosti

Za više informacija: Matica hrvatska