Grabovac Ivo

Članovi suradnici I. Razred za društvene znanosti
Grabovac Ivo

Datum rođenja:

  • 28.08.1934

Mjesto rođenja:

  • Split

Telefoni:

  • +385 021 393 542

E-mail adrese:

Grabovac Ivo

Članovi suradnici I. Razred za društvene znanosti

Akademske titule:

  • doktor znanosti
  • professor emeritus

Institucije:

  • redoviti profesor – Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik – Razred za društvene znanosti (28.05.1998. – …)

Životopis

Ivo Grabovac rodio se u Splitu 28. kolovoza 1934. godine. U Splitu je završio Klasičnu gimnaziju, a Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, gdje je magistrirao (1965.) i doktorirao (1967.). Redoviti je profesor, do umirovljenja 1. listopada 2004., iz predmeta Pomorsko i opće prometno pravo i Pravo osiguranja na Pravnom fakultetu u Splitu od 1976. godine. Radio je na Pravnom fakultetu u Splitu od njegova osnivanja (1961.). Predavao je i na Pomorskom fakultetu u Splitu i na Sveučilišnom studiju u Splitu, Odjel za studij mora i pomorstva – morsko ribarstvo. Bio je dekan (1978-1980., 1994-1996.) i predsjednik Savjeta (1991.-1993.) Pravnog fakulteta u Splitu. Osnivač je poslijediplomskog studija iz Pomorske privrede Sveučilišta u Splitu 1976. (jedna generacija), a jedan je od utemeljitelja poslijediplomskog studija Pravo mora odnosno Pomorskog prava Pravnog fakulteta u Splitu (1979., trinaest generacija), na kojem je više puta bio ravnatelj. Predavao je na nekoliko poslijediplomskih studija u Hrvatskoj i u inozemstvu.

Bio je višegodišnji urednik Zbornika radova Pravnog fakulteta u Splitu, a sada je urednik Pomorske biblioteke u Književnom klubu Split. Bio je pročelnik sekcije za društveno-znanstvene aspekte pomorstva Znanstvenog savjeta za pomorstvo JAZU odnosno HAZU, član Odbora za Ustav, poslovnik i politički sustav Zastupničkog doma Hrvatskog državnog sabora, a sada je stalni vanjski znanstveni savjetnik Ustavnog suda Republike Hrvatske, dopredsjednik Književnog kruga Split, predsjednik Gradskog društva Crvenog križa Split.

Objavio je više od 700 radova, od toga oko 300 izvornih znanstvenih radova, druge publikacije, skripta itd., te 30 knjiga (monografije, komentari, udžbenici, enciklopedija pojmova) iz područja pomorskog i prometnog prava. Objavio je i 18 posebnih studija u sklopu znanstvenoistraživačkog rada na mnogim znanstvenim projektima iz područja pomorskog prava. Sudjelovao je na više od 60 znanstvenih skupova i stručnih savjetovanja u zemlji i inozemstvu. Bavio se i enciklopedistikom. Napisao je nekoliko stotina natuknica u svojoj Enciklopediji pojmova iz pomorskog prava (1991.), u Pomorskoj enciklopediji, u Pomorskom leksikonu i u Pravnom leksikonu.

Ostavio je u svome dugogodišnjem znanstvenoistraživačkom radu (preko 50 godina) nesumnjive i neizbrisive tragove u području pomorskog prava. Sudjelovao je i u zakonodavnom radu (Pomorski zakonik Republike Hrvatske). Njegove su knjige i ostali radovi nezaobilazno štivo pomorskopravnim znanstvenicima, stručnjacima praktičarima i studentima dodiplomskih i poslijediplomskih studija pravnih i pomorskih fakulteta.

Za svoje prinose hrvatskoj pravnoj znanosti dobio je mnoge nagrade za znanost. Godine 1988. dobio je godišnju državnu nagradu Hrvatske “Božidar Adžija” za značajnu znanstvenu djelatnost u oblasti društveno-humanističkih znanosti u području pomorskog prava. Godine 1991. dobitnik je godišnje nagrade (za 1990.) grada Splita u području znanosti za monografiju “Odgovornost prijevoznika” (Split 1989.). Godine 1996. dodijeljena mu je nagrada Splitsko-dalmatinske županije za zasluge u promicanju znanosti. Godine 2000. dobio je nagradu Splitsko-dalmatinske županije za životno djelo za izniman doprinos u promicanju nastavnog procesa i znanosti iz područja pomorskog prava. Godine 2004. dobitnik je nagrade za životno djelo ugledne novinske kuće “Slobodna Dalmacija”, Split. Godine 2004. dobitnik je nagrade “Josip Juraj Strossmayer” (Zagrebački velesajam i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti) za knjigu Plovidbeno pravo Republike Hrvatske koja je ocijenjena kao najuspješnije znanstveno djelo koje je na hrvatskom jeziku objavljeno u 2003. godini na području društvenih znanosti. Godine 2006. dobio je nagradu za životno djelo grada Splita za osobita znanstveno-istraživačka dostignuća i doprinose na području gospodarskog i društvenog života. U travnju 2007. godine dobio je nagradu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj u području društvenih znanosti. U srpnju 2007. godine dobio je u Hrvatskom saboru državnu nagradu za znanost za životno djelo za cjelokupni znanstvenoistraživački rad u području društvenih znanosti. Odlukom Senata Sveučilišta u Splitu, u prosincu 2004. godine, dodijeljeno mu je počasno zvanje professor emeritus za priznatu nastavnu i znanstvenu izvrsnost, te zasluge za napredak i razvitak Sveučilišta u Splitu.

Član je suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za društvene znanosti od 1998. godine.


Bibliografija

Ivo Grabovac – Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI