Goldštajn Aleksandar, akademik

Preminuli članovi I. Razred za društvene znanosti

Goldštajn Aleksandar, akademik

Preminuli članovi I. Razred za društvene znanosti

Institucije:

  • redoviti profesor u miru – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član – Razred za društvene znanosti (24.07.1991. – 20.10.2010)
  • izvanredni član – Razred za društvene znanosti (15.11.1979. – 24.07.1991.)
  • član suradnik – Razred za društvene znanosti (07.06.1977. – 15.11.1979.)