Goldner Vladimir, akademik

Preminuli članovi IV. Razred za medicinske znanosti
Goldner Vladimir

Datum rođenja:

 • 19.12.1933

Mjesto rođenja:

 • Ogulin

Datum smrti:

 • 13.11.2017

Mjesto smrti:

 • Zagreb

Goldner Vladimir, akademik

Preminuli članovi IV. Razred za medicinske znanosti

Akademske titule:

 • professor emeritus (10.07.2001. – 13.11.2017)
 • akademik
 • doktor znanosti

Institucije:

 • redoviti profesor u miru – Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • professor emeritus – Sveučilište u Zagrebu (10.07.2001. – 13.11.2017.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za medicinske znanosti (15.05.2002. – 13.11.2017.)
 • član suradnik – Razred za medicinske znanosti (12.05.1994. – 15.05.2002.)

Rođen 19.12.1933. g. u Ogulinu

Edukacija: Osnovna i srednja škola u Ogulinu

Medicinska izobrazba: 1953-1959. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Poslijediplomsko obrazovanje i liječnička aktivnost:

 • 1960. liječnički staž u MC Sisak
 • 1961-1964. liječnik opće medicine u DNZ “Trnje” Zagreb
 • 1964-1968. specijalizacija interne medicine u Općoj bolnici “Dr. J. Kajfeš” Zagreb. Specijalistički ispit položio 1968.g.
 • 1968-1970. liječnik specijalist internist na Internom i Naučno-istraživačkom odjelu Opće bolnice “Dr. J.Kajfeš” Zagreb
 • 1970-1973. liječnik specijalist internist u Internoj propedeutičkoj klinici, kasnije Zavodu za bolesti srca i krvnih žila Rebro, Zagreb
 • 1976. 3 mj. usavršavanje u kardiološkim klinikama Pariza stipendija francuske vlade
 • 1973. (od osnivanja) – 1978. šef Koronarne jedinice Zavoda za bolesti srca i krvnih žila Rebro
 • od 1978. do umirovljenja šef Odjela intenzivne skrbi koronarnih bolesnika, za aritmije i elektrostimulaciju srca u Klinici za bolesti srca i krvnih aila:
 • Uveo je prvi u nas u rutinski rad i nastavu brojne dijagnostičke i terapijske metode. Godine 1977/78. prvi je u bivšoj Jugoslaviji izvodio elektrofiziološka ispitivanja provodnog sustava srca i osnovao istoimeni laboratorij u kojem je 1985. izveo i prve električne ablacije.
 • Prvi je u svijetu primijenio elektrostimulator srca s RDR sistemom (kod neurokardiogene sinkope kardioinhibitornog tipa refraktorne na medikamentnu terapiju) što je kasnije postala uobičajena praksa.
 • S akademikom Ivančićem prvi je objavio povoljne učinke propafenona u liječenju fibrilacije atrija i ventrikulske ekstrasistolije (danas je to obično prvi lijek u takovih aritmija).
 • Član je ekipa koje su prve u svijetu izvele teleprogramiranje elektrostimulatora srca, konstruirali i primijenili uređaj za neinvazivni trodimenzijski prikaz aktivnosti Hisova snopa, demaskirali skriveni Brugada fenomen propafenonom, a prvi je objavio cjeloviti prikaz stavova i smjernica o ocjeni radne sposobnosti bolesnika s aritmijama srca.
 • 1978. dodijeljen naslov primarijusa
 • 1996. dodjeljena titula subspecijaliste kardiologa Ministarstva zdravstva RH

Nastavna i znanstvena aktivnost:

 • 1965-1970. honorarni asistent interne medicine na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu
 • 1970-1981. honorarni asistent interne medicine na Medicinskom fakltetu u Zagrebu
 • 1980. obranio doktorsku disertaciju na Medicinskom fakultetu u Zagrebu pod naslovom “Mioglobinemija i mioglobinurija u akutnom infarktu miokarda”
 • 1981-1985. docent Medicinskog fakulteta u Zagrebu
 • 1985-1988. profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu
 • 1988.- 2000. redoviti profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu (posljednji reizbor 2000. u trajno znanstveno-nastavno zvanje)
 • 2001. professor emeritus
 • Mentor 10 magistarskih radova i doktorskih disertacija
 • Predavač i voditelj kolegija na poslijediplomskim studijima iz kardiologije, pulmologije, kliničke farmakologije, urgentne medicine itd.
 • Voditelj 10 završenih istraživačkih projekata
 • Suradnik u većem broju znanstvenih i stručnih projekata Aktivno, kao predavač, predsjedatelj i/ili recenzent sudjelovao na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima i simpozijima (od kojih je više njih organizirao)
 • Autor odnosno koautor više od 200 radova koji se citiraju više od 200 puta u svjetskoj literaturi
 • Kourednik je i koautor jedinog kompletnog udžbenika iz kardiologije na hrvatskom jeziku (Klinička kardiologija), kao i autor poglavlja ili kourednik u 27 knjiga iz područja kardiologije, posebno aritmija srca
 • Suvlasnik je 4 patenta iz elektrokardiografije

Stručno-društvena aktivnost:

Funkcije:

 • 1981-1989. predsjednik Kardiološke sekcije Zbora liječnika Hrvatske
 • 1985-1989. član Predsjedništva Udruženja kardiologa Jugoslavije
 • 1985-1989. potpredsjednik Radne grupe za elektrostimulaciju i elektrofiziologiju Udruženja kardiologa Jugoslavije
 • 1989-1991. predsjednik Udruženja kardiologa Jugoslavije
 • 1992.-2000, član Glavnog odbora Hrvatske akademije medicinskih znanosti
 • 1992.- sada voditelj Radne grupe za elektrostimulaciju Hrvatskoga kardiološkog društva i drugo

Članstvo

 • Redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Fellow European Society of Cardiology, North American Society of Pacing and Electrophysiology, Radne grupe za elektrostimulaciju i elektrofiziologiju Europskog kardiološkog društva i Radne grupe za kardiovaskularnu farmakoterapiju Europskog kardiološkog društva i drugo
 • Dobitnik nagrade grada Zagreba (1990. za dva pronalaska iz područja elektrokardiografije) i Strossmayerove nagrade za najbolje znanstveno djelo (1995. Klinička kardiologija)
 • Član Uredničkog odbora Acta medica Croatica i Journal of Clinical and Experimental Cardiology

Patenti

 • M. Majetić, D. Kovačić, V. Goldner, M. Jelinek. Elektrokardiografski uređaj za snimanje memoriranje, reprodukciju i prijenos odvoda EKG-a putem telefaksa ili radio-veze. Savezni zavod za patente 1987. P 559/87.
 • M. Majetić, D. Kovačić, V. Goldner, M. Jelinek. Cardiophone 12 – elektrokardiografski uređaj za prijenos 12 odvoda EKG-a akustičkom ili električnom vezom putem telefona ili radio-stanice te za snimanje na audio kasetu i kasniju reprodukciju. Savezni zavod za patente 1987. R 754/87.
 • V. Goldner, M. Majetić. Pace pulser – elektrokardiografski uređaj za istovremeno snimanje i memoriranje elektrokardiograma i pletizmografskog pulsa, te za njihovu reprodukciju direktno ili putem telefona. Savezni zavod za patente 1989. P 1484/89.
 • M. Majetić, V. Goldner. Uređaj za snimanje, memoriranje i prijenos signala EKG-a 1 do 12 odvoda i/ili drugih bioloških signala na daljinu prema telefaksu. Državni zavod za patente 1994. P 920031A.

Organiziranje međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova

 • IX. zajednički sastanak Kardioloških sekcija Zbora liječnika Hrvatske i Srpskog lekarskog društva, Split, 6-8.10.1983.
 • II. Jugoslavenski simpozij o elektrostimulaciji srca s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, 22-24.11.1984.
 • International Postgraduate Course on Cardiac pacing Complications and Rate Responsive Systems, Dubrovnik, June 11-13, 1988.
 • 2nd International Postgraduate Course on Rate Responsive Systems and Automatic Implantable Cardioverter – Defibrillators, Dubrovnik, June 16-18, 1990.

U svojstvu predsjednika Kardiološke sekcije Zbora liječnika Hrvatske (1981. do 1989.) i predsjednika Udruženja kardiologa Jugoslavije (1989.-1991.) te voditelja Radne grupe za elektrostimulaciju i elektrofiziologiju Hrvatskoga kardiološkog društva (1992. do sada) organizirao je veći broj jednodnevnih sastanaka.