Goldner Vladimir, akademik

Preminuli članovi IV. Razred za medicinske znanosti
Goldner Vladimir

Rođen:

  • 19. prosinca 1933. u Ogulinu

Preminuo:

  • 13. studenog 2017. u Zagrebu

Goldner Vladimir, akademik

Preminuli članovi IV. Razred za medicinske znanosti

Akademske titule:

  • akademik
  • professor emeritus
  • doktor znanosti

Institucije:

  • redoviti profesor u miru – Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • professor emeritus – Sveučilište u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član – Razred za medicinske znanosti (15.05.2002. – 13.11.2017.)
  • član suradnik – Razred za medicinske znanosti (12.05.1994. – 15.05.2002.)

Spomenica Vladimir Goldner : 1933.-2017. / uredio Ivo Čikeš