Garde Paul

Preminuli članovi V. Razred za filološke znanosti
Garde Paul

Datum rođenja:

  • 18.12.1926.

Mjesto rođenja:

  • Avignon

Preminuo:

  • 27. srpnja 2021. u Parizu

Garde Paul

Preminuli članovi V. Razred za filološke znanosti

Akademske titule:

  • profesor doktor znanosti

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za filološke znanosti (18.05.2006. -25.07.2021.)

Paul Garde, francuski lingvist i slavist međunarodnoga ugleda, rođen je u Avignonu 18. prosinca 1926. Bio je profesor slavistike na sveučilištu u Aix-en-Provence i nakon Andréa Vaillanta najznačajniji francuski lingvist u području slavistike. Izvrstan je poznavatelj slavenskih jezika, književnosti i kultura, pa tako i južnoslavenskih jezika i sociolingvističkih prilika na prostorima jugoistočne Europe. Slavenske je jezike podjednako proučavao u poredbenopovijesnoj i u sinkronijskoj perspektivi, a o njegovim znanstvenim interesima govore djela poput L’ emploi du conditionnel et de la particule by en russe, 1963 (Uporaba kondicionala i čestice by u ruskom), Histoire de l’ accentuation slave, 1976 (Povijest slavenske akcentuacije), Grammaire russe, 1980 (Ruska gramatika) i dr.  Poznavanje povijesnih i funkcionalnih aspekata slavenske akcentuacije omogućilo mu je da o prozodijskim problemima napiše djelo značajno za opću lingvistiku Accent, 1968 (Akcent). Kao jedan od vodećih slavista predavao je u niz navrata na sveučilištima u SAD-u te na sveučilištima različitih europskih zemalja. U mnogobrojnim radovima što ih je objavio u znanstvenim časopisima posvjedočio je duboko poznavanje lingvistike i njezine metodologije kao i slavenske jezične građe.

Kada se raspala SFR Jugoslavija, Paul Garde je u francuskim glasilima objektivno i nepristrano raščlanjivao uzroke sukoba te znatno pridonio da se u Francuskoj i općenito na Zapadu sazna prava istina ne samo o tim događajima nego i o političkim, civilizacijskim, kulturnim, gospodarskim i povijesnim uzrocima sloma jedne protuprirodne političke tvorevine. Toj su tematici posvećene knjige Vie et mort de la Yougoslavie, 1992 (Život i smrt Jugoslavije), Les Balkans, 1994 (Balkan), Journal de voyage en Bosnie-Herzégovine: octobre 1994, 1995 (Putopis u Bosnu i Hercegovinu: listopad 1994). U njima se osjeća stalno nastojanje da se tematika kojom se autor bavi svestrano osvijetli, bez apriornih tvrdnji i postavki. Posljednja Gardeova knjiga Le discours balkanique, 2004 (Balkanski diskurs) promatra južnoslavenski kulturnopovijesni, geopolitički i jezični kompleks u širem balkanskom i jugoistočnoeuropskom kontekstu; bez obzira na to što se o tom zamršenom spletu pitanja može raspravljati na različite načine, profesor Garde svoj tekst piše na temelju raščlambe relevantnih elemenata kloneći se zaključaka i tvrdnji na temelju osobnih simpatija ili antipatija.

Godine 2006. izabran je za dopisnog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.