Fučić Branko, akademik

Preminuli članovi VII. Razred za likovne umjetnosti
Fučić Branko

Datum rođenja:

 • 08.09.1920

Mjesto rođenja:

 • Bogovići u Dubašnici kraj Malinske

Datum smrti:

 • 31.01.1999

Mjesto smrti:

 • Rijeka

Fučić Branko, akademik

Preminuli članovi VII. Razred za likovne umjetnosti

Akademske titule:

 • doktor znanosti
 • akademik

Institucije:

 • dopisni član – Slovenska akademija znanosti i umjetnosti (18.05.1989. – 31.01.1999)

Funkcije u Akademiji:

 • znanstveni savjetnik – Kabinet za arhitekturu i urbanizam

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za likovne umjetnosti (24.07.1991. – 31.01.1999)
 • izvanredni član – Razred za likovne umjetnosti (09.06.1983. – 24.07.1991.)
 • član suradnik – Razred za likovne umjetnosti (06.06.1975. – 09.06.1983.)

 

Pokojni akademik Fučić bio je jedan od najuglednijih akademika HAZU pa je iz toga razloga vrijedno u nekoliko osnovnih biografskih podataka potsjetiti na njega.

Akademik Branko Fučić, povjesničar umjetnosti i konzervator (selo Bogovići u Dubašnici na Krku, 8. IX. 1920. – Rijeka, 31. I. 1999.) 1944. diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu1965. doktorirao na Filozofskom fakultetu Univerze u Ljubljani (disertacija: Srednjovjekovno zidno slikarstvo u Istri)
Znanstveni savjetnik u Historijskom institutu JAZU, danas Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u Zagrebu odnosno Rijeci,u mirovini od 1990.

Članstvo u akademijama

6. VI. 1975. član suradnik,9.VI.1983. izvanredni član i24.VII.1991. redoviti član (akademik) u Razredu za likovne umjetnosti HAZU,18. V. 1989. dopisni član izvan radnog sastava SAZU u Ljubljani Područja znanstvenog interesaGlavno je područje njegova znanstvenog rada srednjovjekovna istarsko-primorska likovnoumjetnička, arheološka i glagoljskoepigrafička baština, napose fresko-slikarstvo. Pri istraživanju arheoloških i kulturnopovijesnih znamenitosti u Istri prenio je zanimanje s većih urbanih središta u agrarne gradiće u unutrašnjosti te na malom prostoru otkrio bogate tragove romansko-slavenske kulturne simbioze u graditeljstvu, slikarstvu i epigrafici, kojoj su najveći prinos dali domaći majstori i njihove radionice.

Najznačajnija djela objavljena za života Istarske freske (1963.), koautorstvo u Leksikonu ikonografije liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva (1979., 1985., 1990.), Glagoljski natpisi (1982.), Apsyrtides. Kulturno-povijesni putopis po otočju Cresa i Lošinja (1990., 1995., na više jezika), Vincent iz Kastva (1992., na više jezika) i Terra incognita(1997., 1998.).

– Nagrade i priznanja
– 1985, Herderova nagrada
– 1988. Republička nagrada za životno djelo
– 1991. nagrada za popularizaciju znanosti
– Papa Ivan Pavao II. proglasio ga je 1983. Vitezom komendatorom reda sv. Grgura

Velikog (Eques commendator Ordinis Sancti Gregorii Magni), a Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu dodijelio mu 1986. godine počasni doktorat teologije, odnosno od 11. ožujka 1996. on je počasni doktor Sveučilišta u Zagrebu jer je te godine nakon dugo vremena nepravde Katolički bogoslovni fakultet ušao u sastav zagrebačkog Sveučilišta.

Osim temama iz povijesti umjetnosti bavio se i slavistikom, arheologijom, etnologijom i književnošću (pisao pjesme i zastupljen u antologiji Lirika hrvatskih sveučilištaraca 1939. i u talijanskom prijevodu 1942.). Mišljenja sam da se ovom kratkom biografijom HAZU barem djelomično odužila svojemu uglednomu članu akademiku Branku Fučiću.