Forró László

Dopisni članovi II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti
Forró László

Datum rođenja:

  • 1955

Mjesto rođenja:

  • Bačko Petrovo Selo

E-mail adrese:

Forró László

Dopisni članovi II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti

Akademske titule:

  • doktor znanosti

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (20.05.2010. – …)

Životopis

László Forró, mađarski fizičar, rođen je 1955. u Bačkom Petrovom Selu. Magistrirao je 1979. u Budimpešti, te doktorirao 1985. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radio je kao istraživač na Institutu za fiziku Sveučilišta u Zagrebu, te na Ruhr-Universitat Bochum, Fonteney aux Roses i Grenoble u Francuskoj, State University u New Yorku te na Columbia University, New York, kao gostujući profesor. Redoviti je profesor na Saveznoj politehničkoj školi u Lausannei (École Polytechnique Fédérale de Lausanne) od 2002., a kroz cijelu svoju uspješnu, znanstvenu djelatnost radio je ili surađivao sa znanstvenim institucijama u Hrvatskoj, napose s Institutom za fiziku i s Prirodoslovno-matematičkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu.

Jedan je od vodećih svjetskih istraživača u eksperimentalnoj fizici kondenziranih tvari, a proširio je svoj interes i na biološke sustave. Znanstvenu je djelatnost započeo u Parizu mjerenjima i interpretacijama fizikalnih svojstava kvazijednodimenzionalnih organskih i neorganskih vodiča. Nastavio je na visokotemperaturnim kupratnim supravodičima, od kojih je neke sam sintetizirao. Već se 1991. uključio u ranu fazu istraživanja na vodljivim fulerenima, iz kojih izvire današnja nanofizika i nanotehnologija, te sam otkrio jedan važan fuleren. Tako stečenu ekspertizu primijenio je na biosustave mjereći njihova odabrana fizikalna svojstva. Na primjer, mjerenje optičke vodljivosti orijentiranog nanokonopčića pomoću sinkrotronskog infracrvenog mikroskopa otvorilo je cijeli istraživački program u području bolesti vezanih na amiloide, kao što su Alzheimerova i Huntingtonova bolest te multipla skleroza. Iznimno velik odziv doživjelo je njegovo opažanje da blizina nanocjevčica znatno utječe na razmnožavanje živih stanica.

Radovi Lászla Forre citirani su više od 13.000 puta. Ključ takvog iznimnog uspjeha leži u izboru relevantnih problema vezanih uz njegovo izvanredno intuitivno poimanje fizikalnih pojava i razumijevanje njihove teorijske obrade, u tretiranju tih problema najadekvatnijim eksperimentalnim metodama te u sposobnosti da okuplja suradnike i odgaja mlade istraživače, uključujući i mnoge iz Hrvatske.

László Forró redoviti je član Mađarske akademije znanosti, a za dopisnog člana HAZU izabran je 2010.

László Forró – osobna stranica