Fleš Dragutin, akademik

Preminuli članovi IX. Razred za tehničke znanosti
Fleš Dragutin

Rođen:

  • 01. kolovoza 1921. u Vukovaru

Preminuo:

  • 11. lipnja 2005. u Zagrebu

Fleš Dragutin, akademik

Preminuli članovi IX. Razred za tehničke znanosti

Akademske titule:

  • akademik
  • doktor znanosti

Institucije:

  • redoviti profesor u miru – Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član – Razred za tehničke znanosti (24.07.1991. – 11.06.2005.)
  • izvanredni član – Razred za tehničke znanosti (04.06.1981. – 24.07.1991.)

Spomenica Dragutin Fleš : 1921.-2005. / uredio Stjepan Jecić

 

Životopis

Akademik Dragutin Fleš, hrvatski kemičar, rodio se 1. kolovoza 1921. godine u Vukovaru, a umro u Zagrebu 2005. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Zemunu, a 1941. godine upisao se na Kemijski odjel Tehničkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je diplomirao 1946. godine. Iste godine zaposlio se u Plivi – tvornici lijekova u Zagrebu, u Odjelu za proizvodnju kemoterapeutika. Doktorirao je 1952. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, iz područja sumporovih optički aktivnih aminokiselina. Godine 1950., te 1952./53. provodi na Massachusetts Institute Tecnology (MIT) u Cambridgeu, Mass., SAD, na poslijediplomskom studiju gdje postiže vrlo zapažene rezultate na sintezi i strukturi poliena. God. 1957./58. boravi na Sveučilištu Illinois, Urbana, ILL. SAD  gdje radi na katalitičkim reakcijama i apsolutnoj konfiguraciji Senecio alkaloida.
Svoj radni vijek akademik Dragutin Fleš proveo je u gospodarstvu, u hrvatskoj kemijskoj industriji. Radio je u Plivi (1946.-1958.), OKI-u (1958.-1967.) i INA-i (1967.-1985.), gdje je djelovao kao pogonski inženjer, direktor istraživanja i savjetnik sve do umirovljenja 1985. Godine 1975. izabran je za naslovnog redovitog profesora na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je održavao nastavu na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju iz predmeta Stereokemija organskih spojeva. Bio je jedan od osnivača poslijediplomskoga studija makromolekulskih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu. Kao gostujući profesor boravio je 1977. na Sveučilištu Johannes Gutenberg u Mainzu, a 1984. na Sveučilištu Massachussett. Istraživačka područja akademika Fleša po kojima je postao prepoznatljiv u svijetu znanosti ponajprije su stereospecifične organske reakcije, te sinteza, karakterizacija i primjena makromolekulskih spojeva.
Za izvanrednog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti izabran je 1981., za redovitog 1992., a od 1997., kada je utemeljen Razred za tehničke znanosti, bio je prvi tajnik tog razreda. Društvo plastičara i gumaraca bira ga za počasnog člana 1983., što je potvrdila i Skupština Društva za plastiku i gumu 2000. Godine 1998. izabran je za počasnog člana Hrvatske akademije tehničkih znanosti.
Za znanstvena postignuća akademik Dragutin Fleš primio je brojna priznanja i nagrade od kojih treba spomenuti Republičku nagradu Ruđer Bošković, Republičju nagradu za životno djelo, Republičku nagradu tehničke kulture za značajnu inventivnu djelatnost, Orden rada sa zlatnim vijencem, počasno članstvo Akademije tehničkih znanosti i brojna druga počasna članstva.
Akademik Fleš bio je uspješan znanstvenik i nastavnik. Objavio je više od 200 znanstvenih radova od čega 100 publikacija citira SCI. Autor je i 70 stručnih i preglednih radova, 31. patenta te približno 100 članaka objavljenih u zbornicima međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova. Bio je član uredništva brojnih svjetskih i domaćih znanstvenih časopisa.