Filipović Rudolf, akademik

Preminuli članovi V. Razred za filološke znanosti
Filipović Rudolf

Datum smrti:

  • 20.12.2000

Filipović Rudolf, akademik

Preminuli članovi V. Razred za filološke znanosti

Akademske titule:

  • akademik
  • doktor znanosti
  • professor emeritus

Institucije:

  • redoviti profesor u miru – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • professor emeritus – Sveučilište u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član – Razred za filološke znanosti (15.11.1979. – 20.12.2000)
  • izvanredni član – Razred za filološke znanosti (26.01.1973. – 15.11.1979.)