Erdmann Elisabeth

Dopisni članovi V. Razred za filološke znanosti
Erdmann Elisabeth

Datum rođenja:

  • 1956

Mjesto rođenja:

  • Frankfurt na Majni

E-mail adrese:

Erdmann Elisabeth

Dopisni članovi V. Razred za filološke znanosti

Akademske titule:

  • doktor znanosti

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za filološke znanosti (28.05.1998. – …)

Životopis

Elisabeth von Erdman, njemačka filologinja, rođena je u Frankfurtu na Majni 5. studenog 1956. Studirala je slavensku filologiju, istočnoeuropsku povijest i filozofiju u Bonnu, Zagrebu i Freiburgu im Breisgauu, gdje je 1986. doktorirala. Profesorica slavenskih književnosti i povijesti ideja na Sveučilištu Friedrich-Alexander, sa sjedištem u Erlangenu i Nürnbergu. Godine 1988. pokrenula je jedini niz izvan Hrvatske o hrvatskoj kulturi (Vrela i prinosi za hrvatsku kulturnu povijest – Quellen und Beiträge zur kroatischen Kulturgeschichte), koji broji 10 svezaka u 11 knjiga. Tu su izašla nova izdanja djela J. Dragišića, B. Kašića, R. Džamanjića, I. Bandulavića i F. Petrića, popraćena studijama o njima, te izbor iz radova Ž. Muljačića o hrvatsko-romanskim vezama na Jadranu – Dalmatski (Das Dalmatische, 2000). Prva je u njemačkoj slavistici zastupala tezu o posebnosti hrvatskog jezika u nizu radova u znanstvenoj periodici. U Zagrebu je 1997. objavila zbirku tekstova Bartola Kašića Izabrana štiva. Dopisna članica HAZU od 1998.