Dürrigl Theodor

Preminuli članovi IV. Razred za medicinske znanosti
Dürrigl Theodor

Datum rođenja:

 • 10.10.1926

Mjesto rođenja:

 • Zagreb

Datum smrti:

 • 20.07.2022.

Mjesto smrti:

 • Zagreb

Dürrigl Theodor

Preminuli članovi IV. Razred za medicinske znanosti

Akademske titule:

 • doktor znanosti

Institucije:

 • predstojnik Zavoda za reumatske bolesti i rehabilitaciju u miru – KBC – Zagreb
 • redoviti profesor u miru – Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

 • predsjednik Odbora – Odbor za medicinsku leksikografiju

Članstvo u Akademiji:

 • član suradnik – Razred za medicinske znanosti (11.03.1986. – 20.07.2022.)

Životopis

Theodor Dürrigl rođen u Zagrebu 10. listopada 1926. Osnovnu školu, Klasičnu gimnaziju i Medicinski fakultet završio u Zagrebu, diplomirao 1953. Po obavljanju staža zapošljava se u Reuma-stanici (kasnije: Zavod za reumatske bolesti) u Zagrebu, te specijalizira fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Od 1966. do 1992. zaposlen na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Kliničkom bolničkom centru Rebro, predstojnik Zavoda za reumatske bolesti i rehabilitaciju. Od 01. 10. 1992. u mirovini. U travnju 1964. na Medicinskom fakultetu izabran je za predavača za predmet „Reumatologija“ time se reumatologija kao nastavni predmet prvi puta pojavila na zagrebačkom Medicinskom fakultetu. U srpnju 1964. g. postigao je doktorat znanosti iz područja reumatologije. 1965. izabran je za naslovnog docenta na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, od 1971. g. izvanredni profesor, a 1975.g. izabran je za redovitoga profesora Na Medicinskom fakultetu član više odbora i komisija; od 1972.do1974. g. prodekan, a od 1983. do 1989. g. predsjednik Odbora za magistarske radove. U Hrvatskom liječničkom zboru tajnik, pa predsjednik Sekcije za reumatologiju i fizikalnu medicinu, osnovao je samostalnu Reumatološku sekciju U Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti član suradnik od 1986. g., a od 2000 voditelj njezina Odbora za medicinsku leksikografiju. U Akademiji medicinskih znanosti Hrvatske redoviti član od njezina osnutka, glavni urednik „Biltena“ od njegova pokretanja 1972. do posljednjeg broja 1981. g.; 1988.-1992. član Suda časti; 1992. g. izabran za člana Uredničkoga savjeta „Acta medica Croatica“; član Senata Akademije od njegova pokretanja 1993.; 1992.-1993. predsjednik novoosnovanog Odbora za medicinski turizam i prirodne ljekovite činitelje; 1993.-2000. član Glavnog odbora Akademije. U Leksikografskom zavodu „Miroslav Krleža“ član uredništva ili pomoćnik glavnog urednika u „Medicinskoj enciklopediji“, „Medicinskom leksikonu“, „Rječniku hrvatskoga jezika“, „Rječniku humanog i veterinarskog medicinskog nazivlja“; urednik struke medicina u „Hrvatskoj općoj enciklopediji“. Od 1964. do 1991. glavni urednik časopisa „Reumatizam“. Član uredništva ili uredničkog savjeta u časopisima „Liječnički vjesnik“, „Acta medica Croatica“, „Zeitschrift für Rheumatologie“ (1981.-1994.g.), „Archives of Interamerican Rheumatology“, „Smotra/Rundschau“ i dr. Objavio ukupno oko 470 znanstvenih i stručnih publikacija, od toga 7 knjiga; pozvani autor 14 poglavlja u knjigama i udžbenicima domaćih i stranih izdanja Priznanja: Orden rada sa zlatnim vijencem, Orden zasluga za narod sa srebrnim zracima; nagrade Hrvatskoga liječničkog zbora. Laureat Akademije medicinskih znanosti Hrvatske za 2008. godinu. Laureat Akademije medicinskih znanosti za 2009. godinu. Počasna članstva: Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko reumatološko društvo, te Njemačko, Austrijsko, Čehoslovačko, Slovensko i Argentinsko reumatološko društvo. U tadašnjoj Višoj školi za medicinske sestre i zdravstvene tehničare, na smjeru za fizioterapeute godinama je (do rujna 1998.) bio nastavnik iz predmeta reumatologija, gdje je održavao teorijsku nastavu (praktičnu je vodila mr. sc. Vera Vitulić). Zajedno su napisali udžbenik iz reumatologije namijenjen upravo tim studentima. Godine 1978. primio nagradu Udruženja fizioterapeuta i radnih terapeuta Hrvatske, a 1988. g. o 30. obljetnici Saveza fizioterapeuta i povelju toga saveza. Bio je mentor ili član komisije u diplomskim radovima 85 studenata spomenute Više škole. Nakon umirovljenja još se neko vrijeme bavio polikliničkom reumatologijom, a osobito se posvetio leksikografskom radu. Objavio je još nekoliko poglavlja u knjigama i članaka, a s prof. dr. Kristinom Potočki objavio je 2011. g. sveučilišni udžbenik Klinička reumatološka radiologija.

Theodor Dürrigl umro je u Zagrebu 20. srpnja 2022.

 

Obrazovanje

 • 1945. Klasična gimnazija u Zagrebu
 • 1945.-1953. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1959. Specijalizacija iz fizikalne medicine i rehabilitacije, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1964. Doktorat medicinskih znanosti iz područja reumatologije, Sveučilište u Zagrebu
 • 1965. Habilitacija za predmet fizikalna medicina i rehabilitacija, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Zaposlenje

 • 1956.-1966. Liječnik, a od 1963. šef odjela u Zavodu za reumatske bolesti, Zagreb
 • 1966.-1991. Predstojnik Zavoda (kasnije Klinike) za reumatske bolesti i rehabilitaciju Kliničkog bolničkog centra i Medicinskog fakulteta u zagrebu
 • 1969. Izvanredni profesor
 • 1974.-1992. Redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na katedri Fizikalne medicine i rehabilitacije

Stručne i znanstvene djelatnosti:

 • 1963.-1991. Glavni urednik časopisa “Reumatizam”
 • 1967. U okviru Hrvatskoga liječničkog zbora osnovao Reumatološku sekciju (danas: hrvatsko reumatološko društvo) i predsjedao joj do 1976.
 • 1978. Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu pokrenuo poslijediplomski studij iz reumatologije
 • 1989.-1993. Associated Editor EULAR-Biltena (časopisa Europskog reumatološkog društva)
 • 1972.-1976. Istraživač na znanstvenom projektu “Ispitivanje kliničke pouzdanosti fotometrijskog lateks-testa na reumatoidni artritis” (voditelj: Gj. Deželić)
 • 1986. član suradnik HAZU
 • 2001. Predsjednik Odbora za medicinsku leksikografiju HAZU

Članstva:

 • Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, član suradnik 1986.
 • Akademija medicinskih znanosti hrvatske, redoviti član 1961.
 • Začasno članstvo: Čehoslovačko reumatološko društvo (1969.), Argentinsko reumatološko društvo (1973.), Njemačko reumatološko društvo (1980.), Slovensko
 • reumatološko društvo (1986.), Hrvatsko reumatološko društvo (1993.) te Hrvatski liječnički zbor (1994.)

Bibliografija

Publikacije (izbor):

Knjige

 • T. Dürrigl i sur. Odabrana poglavlja iz reumatologije. (1966., 1972., 1975.)
 • T. Dürrigl. Liječenje reumatoidnog artritisa solima zlata (Ljubljana 1976.)
 • T. Dürrigl i V. Vitulić. Reumatologija (Zagreb 1982.)
 • M. Vujčić i T. Dürrigl. termografija u reumatologiji (HAZU, Osijek 1987)
 • T. Dürrigl. Reumatologija (Sveučilište u Zagrebu, 1997.)

Ostalo

 • Veći broj poglavlja u udžbenicima i priručnicima iz reumatologije, Interne medicine, farmakoterapije i Fizikalne medicine i rehabilitacije; brojna poglavlja o reumatskim bolestima u Medicinskoj enciklopediji (zagreb 1962.-1970.).
 • Preko 300 radova u inozemnim i domaćim znanstvenim časopisima.

Theodor Dürrigl – Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI