Duraković Zijad

Članovi suradnici IV. Razred za medicinske znanosti
Duraković Zijad

Datum rođenja:

 • 04.03.1943

Mjesto rođenja:

 • Prijedor

Telefoni:

 • +385 01  4586 049
 • +385 099 3809 060

E-mail adrese:

Duraković Zijad

Članovi suradnici IV. Razred za medicinske znanosti

Akademske titule:

 • profesor doktor znanosti

Institucije:

 • redoviti profesor u trajnom zvanju – Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • znanstveni savjetnik – Institut za antropologiju (2008. – 2013.)

Članstvo u Akademiji:

 • član suradnik – Razred za medicinske znanosti (03.12.1992. – …)

Životopis

 • Rodom iz Hercegovine, iz Stoca, rođen u Prijedoru 4. ožujka 1943.g., živi u Zagreb od lipnja 1943;
 • Supruga: prof.dr.sc. Marjeta Mišigoj Duraković , internist, antropolog;
 • Sin: Din Duraković
 • Majka i otac: pok. Remza Duraković, rođena Festić, pok. Bekir Duraković;
 • Braća: prof.dr sc. Senadin Duraković, Zagreb i prof.dr sc. Asaf Duraković, Washington, D.C., S.A.D.

Zvanje i sadašnji položaj

 • član suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti;
 • znanstveni savjetnik;
 • redoviti profesor interne medicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u trajnom znanstveno-nastavnom zvanju;
 • voditelj konzilijarne internističke službe u Klinici za unutrašnje bolesti Rebro, Kliničkog bolničkog centra i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu do 31. siječnja 2008 g.;
 • znanstveni savjetnik i voditelj Odjela za medicinsku antropologiju i epidemiologiju u Institutu za antropologiju u Zagrebu od 1. veljače 2008. do 31. prosinca 2013

Obrazovanje i akademski stupanj

 • 1957. Osnovna škola Anka Butorac, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 6, Zagreb;
 • 1961. Matura, gimnazija  “Braća Ribar” , Križanićeva ul. 4, Zagreb;
 • 1968. Doktor medicine, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (23. siječnja);
 • 1969. Poslijediplomski studij iz medicine rada na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu;
 • 1971. Magistarski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, tema:  Prilog epidemiologiji koronarne srčane bolesti s posebnim osvrtom na dijagnostičku vrijednost subjektivnih simptoma, mentor akademik Marko Šarić, povjerenstvo za ocjenu i obranu rada: akademik Radovan Ivančić, prof.dr Milorad Mimica, akademik Marko Šarić;
 • 1976. stipendist u Nefrološkoj klinici Medicinskog fakulteta „Claude Bernard” u Lyonu, Francuska, stekao naslov: l,assistant étranger;
 • 1978. Disertacija, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, tema: Učestalost i kliničko značenje češćih promjena elektrokardiograma u populaciji, mentor prof.dr Milorad Mimica, povjerenstvo za ocjenu i obranu rada: akademik Radovan Ivančić, prof.dr Zdenko Radošević, prof.dr Milorad Mimica;
 • 1980. Poslijediplomski studij iz kardiologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Radna mjesta, usavršavanje i znanstveni stupanj

 • 1969. poslijediplomski studij iz higijene rada, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,;
 • 1971. asistent iz interne medicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u Klinici   za unutrašnje bolesti Rebro, Klinički bolnički centar;
 • 1976.  specijalistički ispit iz interne medicine u Zagrebu pred povjerenstvom u sastavu: prof.dr Erik Hauptmann, prof.dr Laslo Kallai, prof.dr Ljubo Barić;
 • 1977. assistant étranger, Service de Nephrologie, l,hôpital „Edouard Herriot”, Medicinski fakultet “Claude Bernard” u Lyonu, Francuska;
 • 1980.  poslijediplomski studij iz kardiologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu;
 • 1980.  viši znanstveni suradnik pri Ministarstvu znanosti Republike Hrvatske u Zagrebu;
 • 1982.  docent iz interne medicine u Klinici za unutrašnje bolesti Rebro Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Kliničkog bolničkog centra;
 • 1984. poslijediplomski tečaj iz ehokardiografije, Klinički bolnički centar, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu;
 • 1986-1980 i 1989-1992. continuing medical education, physician,s recognition award; The American Medical Association;
 • 1986. znanstveni savjetnik, Republički komitet za znanost, tehnologiju i informatiku Republike Hrvatske;
 • 1986.  redoviti profesor iz interne medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u Klinici za unutrašnje bolesti Rebro, Kliničkog bolničkog centra;
 • 1987.  voditelj kliničkog odjela Zavoda za hitnu internu medicinu Klinike Rebro, KBC u Zagrebu (od travnja do prosinca);
 • 1987.  voditelj Zavoda za kardiologiju Klinike za unutrašnje bolesti Rebro, KBC u Zagrebu (od prosinca 1987.do siječnja l993.);
 • 1992.-1995. predstojnik Klinike za unutrašnje bolesti s poliklinikom Rebro, KBC, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
 • 1996-2008: voditelj konzilijarne internističke službe u Klinici za unutrašnje bolesti Rebro, Medicinskog fakulteta i Kliničkog bolničkog centra u Zagrebu;
 • 1997. redoviti profesor iz interne medicine u trajnom znanstveno-nastavnom zvanju, izabran od Rektorata Sveučilišta u Zagrebu;
 • 2003.  stalni sudski vještak iz interne medicine, Županijski sud u Zagrebu
 • 2004. subspecijalist iz nefrologije, izborom od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske;
 • 2004. subspecijalist iz intenzivne medicine, izborom od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske;
 • 2004. subspecijalost iz kardiologije, izborom od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske;
 • 2005. primarius, izborom od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske;
 • 2007. nadalje: stalni sudski vještak iz interne medicine, reizbor;
 • 2008. znanstveni savjetnik i voditelj Odjela za medicinsku antropologiju i epidemiologiju Instituta za antropologiju u Zagrebu do 31. prosinca 2013.

Nastavna djelatnost

 • 1997.  redoviti profesor interne medicine u trajnom znanstveno-nastavnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
 • 2000.  nositelj kolegija: Nutricionizam u starijoj dobi, doktorski studij pri Sveučilištu u Zagrebu, na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu;
 • 2002.  vanjski suradnik kolegija: Izabrana poglavlja iz interne medicine na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu;
 • 2008 nadalje: nositelj obveznog kolegija: Geriatric, na 6-oj godini studija medicine na engleskom jeziku Medicinskog fakulteta u Zagrebu;
 • 2008 nadalje: predavač na studiju medicine Medicinskog fakulteta u Zagrebu na engleskom jeziku: Basic toxicology and principles of poisoning therapyBasic propedeutical skillPhysical examination-general survey;
 • 2008 nadalje: nositelj izbornog kolegija: Antropologija starenja, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, studij Antropologije;
 • 2011 nadalje: nositelj izbornog kolegija: Starija dob u zdravstvenom turizmu, Veleučilište turizma u Opatiji: Zdravstveni turizam;
 • 2011 nadalje: Predavač je na dodiplomskom i doktorskom studiju tema: Farmakoterapija starije dobi, u okviru Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku;
 • 2011 nadalje: nositelj kolegija: Antropologija starenja, na Sveučilištu u Kopru;

Nastavni rad

Dodiplomski studij

Od zimskog semestra 2000. g. osnivač je i voditelj izbornog predmet na Medicinskom fakultetu u Zagrebu: Klinička toksikologija, u trajanju od 30 sati, a od 2001.g. održavao se u ljetnom i u zimskom semestru, dakle u ukupnom trajanju od 60 sati godišnje.

Vanjski je suradnik i bio je voditelj kolegija: Izabrana poglavlja iz interne medicine, na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u trajanju od 30 sati u ljetnom semestru.

Od studenog 2008: voditelj je obveznog dodiplomskog kolegija: Geriatrics, na diplomskom studiju na engleskom jeziku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u trajanju od 30 sati godišnje i jedini je ispitivač toga predmeta;

Predavač je na tom studiju od početka studija, dviju tema iz predmeta Clinical propedeutics: Basic propedeutic skill, kao i: Physical examination-general survey, u trajanju od 4 sata godišnje;
Predavač je na tom studiju teme: Basic toxicology and principles of poisoning therapy, 2 sata godišnje, od početka tog studija na engleskom jeziku;

Od listopada 2008: voditelj izbornog kolegija: Antropologija i starenje, na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, studija: Antropologija, u trajanju od 30 sati u zimskom semestru i jedini je nastavnik i ispitivač toga predmeta;

Osnivač je i voditelj predmeta: Antropologija starenja, na Sveučilištu u Kopru, Slovenija (voditelj studija prof.dr Rade Pišot) u trajanju od 120 sati godišnje;

Voditelj je predmeta: Starije osobe u zdravstvenom turizmu, unutar poslijediplomskog studija: Zdravstveni turizam Veleučilišta u Opatiji, u okviru Talasoterapije Opatija, u trajanju od  30 sati godišnje (voditelj doc.dr V.Peršić);

Predavač je na dodiplomskom i doktorskom studiju tema: Farmakoterapija starije dobi, u okviru Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, u trajanju od 30 sati godišnje (voditelj prof.dr J. Čulig);

Godinama je voditelj obveznog predmeta: Nutricionizam u starijoj dobi, na doktorskom studiju iz Nutricionizma, Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u trajanju od 20 sati godišnje (voditelj studija prof.dr I. Colić Barić).

Sudjelovanje u udžbenicima za dodiplomsku nastavu

Autor je 4 poglavlja u. B.Vrhovac i sur. Udžbenik Interne medicine, što je udžbenik za pripremanje ispita iz interne medicine, u 1. izdanju objavljenom 1995.g, u 2. izdanju objavljenom 1997.g., a autor je 7 poglavlja u 3. izdanju, objavljenom 2003 g., 4 poglavlja u 4. izdanju objavljenom 2007 g.

Autor je 4 poglavlja u knjizi. N.Hadžić i sur. Priručnik interne medicine; Medicinska naklada, Zagreb 1989.;

Urednik je knjige-udžbenika. Z.Duraković i sur. Elektrokardiogram za studente i liječnike, i autor je 12 poglavlja; knjige koja je objavljena u 2 izdanja: 1993 i 2003 g., a u pripremi je 3. izdanje.

Autor je 4 poglavlja u knjizi. M.Marušić, S. Gamulin i sur.: Patofiziologija, što je nastavni udžbenik iz predmeta Patofiziologija, na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, a koja je upravo objavljena u 6-om obnovljenom izdanju 205 g.

Urednik je i autor 12 poglavlja u knjizi. Z. Duraković i sur.: Medicina starije dobi; Naprijed, Zagreb 1990.

Urednik je i autor 11 poglavlja u knjizi. Z.Duraković i sur. Primjena lijekova u starijoj dobi. Obje su knjige namijenjene bloku dodiplomske nastave: Medicina starije dobi, koji je ranije bio ustrojen sa 6 tjedana nastave izbornog kolegija šestogodišnjeg studija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, no zbog premalog broja slušatelja, smanjen je na mali izborni predmet, kako je ranije navedeno. Voditelj je jednog od tih blokova u trajanju od tjedan dana, s ukupno 30 sati nastave. Sve su knjige navedene u poglavlju: nastavni tekstovi.

Urednik je i autor 66 tekstova, u knjizi-udžbeniku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: Klinička toksikologija, koja je udžbenik Medicinskog fakulteta u Zagrebu, za mali izborni predmet: Klinička toksikologija;

Urednik je i autor u 17 poglavlja udžbenika Medicinskog fakulteta u Zagrebu: Gerijatrija-Medicina starije dobi, koji je izborni predmet u 6-godišnjem studiju medicine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu;

Urednik je i autor 25 poglavlja dvojezičnog udžbenika pet Medicinskih fakulteta: Sveučilišta u Zagrebu, Osijeku, Mostaru, Splitu i Rijeci: Farmakoterapija u gerijatriji / Geriatric Pharmacotherapy (izdavač: CT-poslovne informacije, Zagreb 2007).

Poslijediplomski studij

Voditelj kolegija na poslijediplomskim studijima

 1. Z. Duraković: predavao je: Pristup srčanom bolesniku i bolesti miokarda i perikarda, poslijediplomski studij iz Kardiovaskularnih bolesti na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu-vodio do ukidanja tog studija,
 2. Z. Duraković: predavao je: Hitna stanja u internoj medicini, poslijediplomski studij iz Hitne medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a potom: Plućna embolija;
 3. Z. Duraković: predavao je: Specifičnosti internih bolesti u starijoj dobi, poslijediplomski studij iz Gerontologije Medicinskog i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, (predavanja 20 sati, seminari 20 sata, vježbe 20 sata, ukupno 60 sati) do ukidanja studija;
 4. Z. Duraković. predavao je: Klinička medicinska propedeutika, poslijediplomski studij iz Gerontologije Medicinskog i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (8 sati predavanja i 8 sati seminara, ukupno l6 sati);
 5. Z.Duraković. bio je koordinator medicinskog dijela poslijediplomskog studija iz Gerontologije na Medicinskom i Filozofskom fakultetu u Zagrebu;
 6. Z. Duraković. predavač i ispitivač: Nutritivne potrebe osoba starije dobi,  poslijediplomski studij iz Biotehničkih znanosti. Nutricionizam, Sveučilišta u Zagrebu (20 sati predavanja svake godine).:

Predavanja na poslijediplomskim studijima, u kolegijima u kojima nije voditelj

 1. Z. Duraković. predavao je: Specijalna metodika kliničkog ispitivanja diuretika (2 sata) i. Antiagregacijska terapija (2 sata), poslijediplomski studij iz Kliničke farmakologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu;
 2. Z. Duraković. predavao je: Arterijska hipertenzija u starijih osoba (l sat), poslijediplomski studij iz Nefrologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (do ukidanja tog studija prije nekoliko godina);
 3. Z. Duraković. predavao je: Osobitosti primjene lijekova u starijoj dobi (l sat), poslijediplomski studij iz Opće medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu;
 4. Z.Duraković. predavao je: EKG u koronarnoj bolesti (l sat), u kolegiju: Elektrokardiografija i vektokardiografija,  poslijediplomski studij iz Kardiovaskularnih bolesti na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu ( do ukidanja tog studija);
 5. Z.Duraković: predavao je: Profilaktička digitalizacija, 2 sata, na poslijediplomskom studiju iz Anesteziologije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu,
 6. Z.Duraković: predavao je: Plućna embolija, 2 sata, poslijediplomski studij iz Hitne interne medicine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu,
 7. Z.Duraković: održavao je: Medicinski aspekti tjelovježbe, 4 sata na poslijediplomskom studiju Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (voditelj kolegija prof.dr M. Relac),
 8. Z.Duraković: predavao je: Opasnosti tjelovježbe, 4 sata, ibidem (voditelj kolegija);
 9. Z. Duraković: predavao je godinama: ST,T promjene (1 sat), poslijediplomski tečaj iz Elektrokardiografije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koji se održava 2x godišnje (voditelj M. Bergovec);
 10. Z.Duraković: predaje jednom godišnje: Kardiovaskularne opasnosti tjelovježbe, poslijediplomski studij na Fakultetu za šport Sveučilišta u Ljubljani, 2 sata.

Udžbenici za poslijediplomsku nastavu

 1. Z. Duraković. autor 2 poglavlja u knjizi. Čustović F i sur. Klinička kardiologija, Medicinska naklada, naklada, Zagreb 1995.(udžbenik za poslijediplomsku nastavu iz Kardiovaskularnih bolesti)
 2. Z. Duraković. autor 2 poglavlja u knjizi: B. Vrhovac i sur. Kliničko ispitivanje lijekova,Školska knjiga, Zagreb 1984.(za poslijediplomsku nastavu iz Kliničke farmakologije)
 3. Z. Duraković. prevoditelj poglavlja u knjizi: Laurence-Benett. Klinička farmakologija (ured. B. Vrhovac), JUMENA Zagreb 1990. (udžbenik za poslijediplomsku nastavu iz kliničke farmakologije);
 4. Z. Duraković i sur. Medicina starije dobi, Naprijed, Zagreb 1990.(za poslijediplomsku nastavu iz Gerontologije)
 5. Z. Duraković i sur. Primjena lijekova u starijoj dobi, Naprijed, Zagreb 1991.(za poslijediplomsku nastavu iz Gerontologije)
 6. Z. Duraković i sur. Elektrokardiogram, Naprijed, Zagreb, 1993. (za poslijediplomsku nastavu iz tog područja)
 7. Z. Duraković i sur. Elektrokardiogram, 2. izdanje, Grafos, Zagreb 2003.
 8. Z. Duraković i sur. Gerijatrija-Medicina starije dobi, CT-poslovne informacije, Zagreb 2007.
 9. Z. Duraković i sur. Farmakoterapija u gerijatriji / Geriatric Pharmacotherapy, CT-poslovne informacije, Zagreb 2011.

Projekti – voditeljstvo

 1. Z.Duraković. Preekscitacija­ epidemiološko, kliničko i genetsko istraživanje, Hrvatsko ministarstvo znanosti, br.l.08.03.0l.l4.(razdoblje:l987-l990)
 2. Z.Duraković. Starenje i promjene funkcija unutrašnjih organa, Hrvatsko ministarstvo znanosti, br.3-0l-002(razdoblje: l99l-l995)
 3. Z.Duraković: Promjene funkcija organa starenjem i racionalna terapija, Hrvatsko ministarstvo znanosti, br.108064, razdoblje: 1996-2001 g.
 4. Z. Duraković: Starenje, promjene funkcija organa, racionalna dijagnostika i terapija, Hrvatsko ministarstvo znanosti, br. 108078, razdoblje: 2002-2004 g.
 5. Z. Duraković: Promjene funkcija organa starenjem, radna sposobnost i biološka dob,  Hrvatsko ministarstvo znanosti br. 196-0342282-0291, razdoblje: 2006-2013.

Obnašao dužnosti u tijelima Medicinskog fakulteta u Zagrebu

 • 1979-1983: član Odbora za nastavu;
 • 1986-1990: član Odbora za izdavačku djelatnost;
 • 1991-1995: predsjednik odbora za izdavačku djelatnost;
 • 1991-1994: dopredsjednik Katedre za internu medicinu;
 • 1991-2000: član Suda časti;
 • 1991-1995: član odbora za odlikovanja;
 • 1992-1993: član povjerenstva za nastavu;
 • 1994 – ­naprijed: član odbora za sudska mišljenja.

Obnašao dužnosti u tijelima Kliničkog bolničkog centra Zagreb

 • l975-l977. predsjednik samoupravne radničke kontrole Interne klinike Rebro, KBC;
 • l978-l982:član Povjerenstva za medjusobne odnose i osobne dohotke Interne klinike Rebro, KBC;
 • l980-l982. član Središnjeg Savjeta KBC;
 • l978-l982. član Povjerenstva za lijekove KBC

Obnašao druge dužnosti

 • 1978-1986 blagajnik Internističke sekcije Hrvatskog liječničkog zbora
 • 1980. delegat uprava bolnica Sekretarijata za zdravstvo grada Zagreba
 • 1992-1995: član uredničkog odbora časopisa Medicinski anali, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu
 • 1990-1992 osobni liječnik predsjednika Republike Hrvatske dr Franje Tuđmana
 • 1992-2000 predsjednik povjerenstva za lijekove Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
 • 2004-2007: član Povjerenstva za lijekove Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
 • 2000 nadalje: predsjednik uredničkog odbora časopisa: Medix u Zagrebu
 • 2000 nadalje: član uredničkog odbora časopisa Vaše zdravlje (Oktal Pharma) u Zagrebu
 • 2001. nadalje: član savjetodavnog odbora međunarodnog časopisa: Collegium Antropologicum;
 • 2003-2005.: član etičkog povjerenstva Hrvatskog kardiološkog društva
 • 2009-2011: član Upravnog vijeća Instituta za antropologiju u Zagrebu;
 • 2011-2103: član Upravnog vijeća Instituta za antropologiju u Zagrebu.

Članstvo ili predsjedništvo povjerenstava pri obrani diplomskih radova

 1. Đendinović N. Nagla smrt u internističkih bolesnika, diplomski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1983.(mentor J.Čiček, član povjerenstva Z.Duraković);
 2. Cirković Lj.Protektivno djelovanje bromokriptina na želučani ulkus, diplomski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1984. (mentor J.Geber, predsjednik povjerenstva Z.Duraković);
 3. Šimičić M. Indikacije za stavljanje umjetne valvule srca, diplomski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1984. (mentor Z.Ašperger, član povjerenstva Z.Duraković);
 4. Perković R. Procjena zdravstvenog stanja radnika eksponiranih vinilkloridu, diplomski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1985. (mentor E.Žuškin, član povjerenstva Z.Duraković);
 5. Jurković V. Arterijske embolije­ analiza postoperativnog letaliteta, diplomski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1986. (mentor V.Luetić, predsjednik povjerenstva Z.Duraković);
 6. Radić I. Eksperimentalni ulkus želuca u štakora, diplomski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1986. (mentor J.Geber, predsjednik povjerenstva Z.Duraković);
 7. Starčević K. Usporedba učinka ligature pilorusa i ligature fundusa na čir želuca u štakora, diplomski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb l988. (mentor J.Geber, predsjednik povjerenstva Z.Duraković);
 8. Đaković N. Učinak stresa na nastajanje i razvoj želučanog ulkusa u štakora, diplomski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1989. (mentor J. Geber, član povjerenstva Z.Duraković);
 9. Rebić B. Oštećenje cirkulacije kao najvažniji uzrok želučanog ulkusa, diplomski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1989. (mentor P.Sikirić, predsjednik povjerenstva Z.Duraković);
 10. Carić D. Utjecaj hipotermije na kardiotoksične učinke egzogenog kalija, diplomski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1989. (mentor S.Gamulin, član povjerenstva Z. Duraković);
 11. Korolija D. Kirurško liječenje endokarditisa, diplomski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1989. (mentor I.Jelić, predsjednik povjerenstva Z.Duraković)
 12. Filipović-Čugura J. Miksomi srca, diplomski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1989. (mentor I. Jelić, predsjednik povjerenstva Z. Duraković);
 13. Novosel D. Učenje interpretacije elektrokardiograma pomoću elektroničkog računala, diplomski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1990. (mentor Đ. Deželić, predsjednik povjerenstva Z. Duraković);
 14. Grgić Z.”Body protection compound” na modelu hemoragijskog šoka u štakora, diplomski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1992 (mentor P.Sikirić, predsjednik povjerenstva Z. Duraković);
 15. Garčević O. Učinak cervikalne vagotomije na frekvenciju srca u štakora, diplomski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1992 (mentor P.Sikirić, predsjednik povjerenstva Z. Duraković);
 16. Dragun R. Učinak subdijafragmalne vagotomije na frekvenciju srca u štakora, diplomski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1992 (mentor P.Sikirić, predsjednik povjerenstva Z. Duraković)

Članstvo ili predsjedništvo povjerenstava pri ocjeni i obrani doktorskih disertacija

 1. Čorović N. Prognostičko značenje depresije S-T segmenta u elektrokardiogramu populacije srednje zivotne dobi, doktorska disertacija, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1990 (mentor M. Mimica, član povjerenstva  Z. Duraković);
 2. Modrić B. Učestalost morfoloških i funkcijskih promjena srca u asimptomatskih kroničnih alkoholičara s cirozom jetre i bez ciroze jetre, doktorska disertacija, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1992 (mentor I.Čikeš, predsjednik povjerenstva  Z. Duraković);
 3. Vrcić-Keglević M. Prepoznavanje tipova kliničkog prosudjivanja liječnika opće medicine i njihove karakteristike, doktorska disertacija, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1995.(mentor Ž.Jakšić, član povjerenstva Z. Duraković);
 4. Šeparović J. Učinak novog peptida BPC na eksperimentalne modele toksičnosti, doktorska disertacija, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1996.(mentor P.Sikirić, član povjerenstva Z. Duraković)
 5. Jazbec AM. Interakcija kardiovaskularnih i respiratornih čimbenika te životnih navika u procjeni doživljenja, doktorska disertacija, Medicinski fakultet u Zagrebu, 2001. (mentor J.Kern, član povjerenstva Z. Duraković)
 6. Knežević A. Procjena uloge mehanoreceptora srca u vazovagalnoj sinkopi tilt-table testom, doktorska disertacija, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2002.(mentor A. Jović, predsjednik povjerenstva za obranu Z. Duraković)
 7. Jug M. Uloga endotelina u procjeni akutog infarkta miokarda, doktorska disertacija, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2004. (mentor V. Goldner, član povjerenstva Z. Duraković)

Članstvo ili predsjedništvo povjerenstava pri ocjeni i obrani magistarskih radova

 1. Čerič B. Arterijska hipertenzija u populaciji i kardiovaskularna sposobnost, magistarski rad, Sveučilište u Zagrebu, poslijediplomski studij prirodnih znanosti, Zagreb 1980.(mentor M. Mimica, član povjerenstva Z. Duraković);
 2. Opačić M. Uživanje alkoholnih pića kao uzrok kroničnih bolesti želuca, jetre i pankreasa u čovjeka, magistarski rad, Sveučilište u Zagrebu, poslijediplomski studij prirodnih znanosti, Zagreb l982.(mentor M. Mimica, član povjerenstva Z. Duraković);
 3. Behani AM. Cardiovascular pathology in the Yemenese youth, masters degree thesis, Medical Faculty University of Zagreb, Zagreb 1983.(mentor F. Čustović, predsjednik povjerenstva Z. Duraković);
 4. Gulič F. Organizacija kardiološke službe v občini Maribor, magistarski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1983. (mentor S.Cvahte, član povjerenstva  Z.Duraković);
 5. Muačević D. Inhibicija kolinesteraze rendgenskim kontrastnim sredstvima, magistarski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1986.(mentor E. Kunec-Vajić, član povjerenstva Z. Duraković);
 6. Kučić A. Učestalost i oblici poremećaja srčanog ritma u akutnom infarktu miokarda i njihov utjecaj na ranu prognozu, magistarski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1987 (mentor F. Čustović, predsjednik povjerenstva Z. Duraković);
 7. Stojičić Dj. Izoenzimi laktat dehidrogenaze kod akutnog infarkta miokarda, magistarski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1987.(mentor F.Čustović, predsjednik povjerenstva Z.Duraković);
 8. Goronja M. Poremećaj acidobazne ravnoteze kod akutnog infarkta miokarda različite lokalizacije, magistarski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1988¸ (mentor M. Radonić, predsjednik povjerenstva Z. Duraković);
 9. Biščević A. Prevalencija gojaznosti i njen značaj za razvoj faktora rizika od koronarne bolesti kod industrijskih radnika, magistarski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1989.(mentor R. Buzina, član povjerenstva Z. Duraković);
 10. Hamuda AM. Comparison between echo-doppler and cardiac catheterization data in patients with aortic and mitral valve disease, master thesis, Medical faculty University of Zagreb 1989. (mentor I. Čikeš, predsjednik povjerenstva Z. Duraković);
 11. Madani AR. Serum uric acid in patients with essential hypertension, master of sciences degree thesis, facultry University of Zagreb, Zagreb 1989. (mentor M.Marinković, predsjednik povjerenstva Z. Duraković);
 12. Gašparac I. Usporedba elektrokardiografskih, rendgenoloških i ehokardiografskih M-mode kriterija hipertrofije lijevog i desnog ventrikula, magistarski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1989. (mentor I.Bogdan, predsjednik povjerenstva  Z. Duraković);
 13. Bolić G. Invalidnost zbog kroničnih poremećaja dišnog sustava na zadarskom području, magistarski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1989.(mentor M. Pavlović, predsjednik povjerenstva Z. Duraković);
 14. Stoisavljević-Šatara S. Individualizacija doze digoksina, magistarski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1990. (mentor F. Plavšić, predsjednik povjerenstva  Z. Duraković);
 15. Zimonja M. Analiza frekvencija i poremećaja ritma srca kod novaka i starijih vojnika pomoću dinamičke elektrokardiografije i testa opterećenja, magistarski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1990 (mentor V. Goldner, predsjednik povjerenstva Z. Duraković);
 16. Zuran I. EKG spremembe v odvodih V4R in CR4R pri akutnem miokardnem infarktu spodnje stene in desnega prekata, magistarsko delo, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1991.(mentor V. Goldner, predsjednik povjerenstva Z. Duraković);
 17. Husedžinović I. Utjecaj sastava otopine za kardioplegiju na pojavu postoperativne aritmije srca nakon primjene izvantjelesnog krvotoka, magistarski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1991 (mentor J. Sokolić, predsjednik povjerenstva  Z. Duraković);
 18. Škrinjarić-Cincar S. Diltiazem i penbutolol u liječenju stabilne angine pektoris s posebnim osvrtom na nijeme miokardne ishemije, magistarski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb l99l (mentor K. Čatipović Veselica, predsjednik povjerenstva  Z. Duraković);
 19. Bergman-Marković B. Učestalost činitelja rizika od kardiovaskularnih bolesti u odnosu na znakove koronarne bolesti u populaciji starije životne dobi, magistarski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1992 (mentor M. Bergovec, predsjednik povjerenstva Z. Duraković);
 20. Pivac N. Usporedba diuretskih učinaka infuzije i endovenskog bolusa furosemida u dekompenziranih srčanih bolesnika, magistarski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Split 1995. (mentor Z. Rumboldt, član povjerenstva Z. Duraković);
 21. Kirbiš J. Analiza viabilnosti miokarda s pomoću segmentalnog epikardijalnog elektrokardiograma za vrijeme operacije na otvorenom srcu, magistarski rad, Medicinski fakultet u Zagrebu 1997. (mentor I. Jelić, predsjednik povjerenstva Z. Duraković).

Priznanja

 • 1992. Član suradnik Razreda za medicinske znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti;
 • 2002. Član suradnik Razreda za medicinske znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, reizbor;
 • 2008. dobitnik nagrade za najbolje znanstveno djelo iz medicinskih znanosti Josip Juraj Strossmayer za 2007.g. od Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti;
 • 1982: Plaketa, Klinički bolnički centar u Zagrebu;
 • 1989. Spomenica, za sudjelovanje na stručno-znanstvenim sastancima internista Slavonije, Osijek;
 • 2001. član Društva hrvatskih književnika;
 • 2003.  član The International Society of Poets;
 • 2009. izabran za doživotnog člana suradnika Razreda za medicinske znanosti Hrvatske  akademije znanosti i umjetnosti.
 • 2010. nadalje: predsjednik Hrvatskog gerontološkog i gerijatrijskog društva.

Članstva u profesionalnim društvima

 • 1970. Hrvatski liječnički zbor; član slijedećih društava: Hrvatsko društvo za intenzivnu medicinu, Hrvatsko kardiološko društvo, Hrvatsko društvo za nefrologiju, Hrvatsko društvo za kliničku farmakologiju, Hrvatsko gerontološko društvo;
 • 1979-1985. Internistička sekcija HLZ, Zagreb, blagajnik;
 • 1981. The New York Academy of Sciences;
 • 1982. The American Medical Association;
 • 1985. Odbor za ekologiju i medicinu rada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu;
 • 1986. Odbor za proučavanje respiratornog distres odraslih, u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti u Zagrebu;
 • 1986. The American College of Physicians (ACP);
 • 1986. Odbor za medicinu rada i ekologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu;
 • 1987. The International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy;
 • 1987. The Mediterranean Cardiological Society;
 • 1990: član Hrvatskog antropološkog društva;
 • 1991. Fellow of the American College of Physicians (FACP);
 • 1993. Member of the Worldwide Hungarian Medical Academy, Boston, USA
 • 1995. Member of the American Academy of Anti-Aging Medicine
 • 1995. Odbor za aterosklerozu Hrvatske Akademije Znanosti i Umjetnosti u Zagrebu;
 • 2000. The European College of Sport Science;
 • 2003-2005. Etički odbor Hrvatskog kardiološkog društva;
 • 2000: Hrvatsko gerontološko i gerijatrijsko društvo Hrvatskog liječničkog zbora.

Članstvo u kolegijima stručnih i znanstvenih časopisa

 • Predsjednik uredničkog kolegija časopisa Medix;
 • Član savjetodavnog odbora međunarodnog časopisa Collegium Antropologicum;
 • Član savjetodavnog odbora međunarodnog časopisa Acta Medica Academica.

 


Bibliografija

Znanstveni radovi

Kvalifikacijski radovi 

 1. Duraković Z. Prilog epidemiologiji koronarne srčane bolesti s posebnim osvrtom na dijagnostičku vrijednost subjektivnih simptomamagistarski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1971.
 2. Duraković Z. Učestalost i kliničko značenje češćih promjena elektrokardiograma u populaciji, doktorska disertacija, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1978.

Znanstveni naslovi objavljeni u međunarodnim časopisima koji se citiraju u Current Contents – Science Citation Index

 1. Duraković Z, Štilinović L, Bakran I jr. Electrocardiographic changes in rats after inhalation of dichlorotetrafluoroethane, Arcton 114, C2Cl2F4, Japanese Heart Journal l976; l7: 753-759. (impact factor 0.400)
 2. Vrhovac B, Bakran I jr, Duraković Z, Gjurašin M, Francetić I, Mohaček I. The effect of propranolol, prindolol, proctolol and verapamil versus placebo on exercise-induced tachycardia in patients with ventricular preexcitation, International Journal of Clinical Pharmacology 1976; 14: 132-143. (impact factor 1.215)
 3. Bakran I jr, Koršić M, Duraković Z, Vrhovac B, Tajić M. The effect of alternate-day prednisone therapy on cortisol secretion rate in cortocosteroid-dependent asthmatics, International Journal of Clinical Pharmacology 1977; 15: 57-60.  (impact factor 1.215)
 4. Bakran I jr, Koršić M, Duraković Z, Vrhovac B, Gjurašin M, Tajić M. Cortisol secretion rate during bechlomethasone aerosol therapy in bronchial asthma, International Journal of Clinical  Pharmacology 1977; 15: 13-15. (impact factor 1.215)
 5. Duraković Z, Mimica M. Left axis deviation and tall R waves in the electrocardiogram, Journal of Electrocardiology 1981; 14: 31-37.  (impact factor 1.073)
 6. Duraković Z, Macarol B, Rudan P, Szirovicza L. Quantitative dermatoglyphic traits in patients with preexcitation syndrome. Collegium Antropologicum, suppl. 1982; 6: 9-12. (impact factor 0.500)
 7. Duraković Z, Plavšić F, Ivanović D, Gašparović V, Gjurašin M. Resin hemoperfusion in the treatment of tricyclic antidepressant overdose. Artificial Organs l982; 6: 205-207. (impact factor 2.000)
 8. 7. Duraković Z, Mimica M. Right bundle branch block in a prospective population study, Cor et Vasa 1983; 25:1 85:190.
 9. Duraković Z, Mimica M. Proteinuria in the elderly. Gerontology 1983; 29: 121-124. (impact factor 4.598)
 10. Duraković Z, Vrhovac B, Plavšić F. Electrocardiogram and high plasma digoxin concentration, International Journal of Clinical Pharmacology, Therapy and Toxicology 1984; 22: 45-47. (impact factor 0.871)
 11. Duraković S, Duraković Z, Beritić T, Radić B, Lalić LjM, Delaš F. Biosynthesis of aflatoxins by Aspergillus parasiticus on roasted coffee beans. Periodicum Biologorum 1985; 87(4): 503-510. (impact factor 0.204)
 12. Duraković Z. Creatinine clearance in the elderly: a comparison of direct measurement and calculation from serum creatinine. Nephron 1986; 44: 66-69. (impact factor 2.743)
 13. Tomašković M, Duraković Z, Gerenčer M, Kerhin-Brkljačić V, Brkljačić-Šurkalović Lj, Kaštelan A. The HLA-antigens in preexcitation syndrome. Periodicum Biologorum 1986; 88(1): 182-183. (impact factor 0.204)
 14. Duraković S, Duraković Z, Duraković A, Beritić T, Pospišil O, Delaš F. Effect of temperature and moisture on growth and aflatoxin formation by fungi cultured on corn, Periodicum Biologorum 1987; 89: 45-52. (impact factor 0.204)
 15. Duraković Z, Ivanović D, Duraković A. Digoxin­ like substance in the serum of uremic patients before and after hemodialysis. Cardiovascular Drugs and Therapy 1989; 2: 757-760. (impact factor 3.130)
 16. Durakovic S, Galic J, Rajnovic P, Durakovic Z, Durakovic A, Beritic T, et al. The use of new synthetized analogs of dehydroacetic acid to control ochratoxin-a accumulation. Periodicum Biologorum. 1989;91(1):3-11. (impact factor 0.204)
 17. Duraković Z, Duraković A, Duraković S. The lack of clinical value of laboratory parameters in predicting outcome in acute renal failure. Renal Failure 1990; 11: 213-219. (impact factor 0.820)
 18. Čorović N, Duraković Z, Mimica M. A prospective study of ST segment depression in the electrocardiogram during a 13-year period, Collegium Antropologicum 1991; 15: 213-223. (impact factor 0.500)
 19. Šmalcelj A, Duraković Z, Puljević D, Buljević B, Bogdan I, Grgić V. Hypertensive heart disease-morphological and functional echocardiographic study. Collegium Antropologicum 1991; 15: 225-240. (impact factor 0.500)
 20. Duraković Z. The high plasma digoxin level: comparison with clinical symptoms and an electrocardiogram in the elderly and younger patients. Collegium Antropologicum 1992; 16: 371-376. (impact factor 0.500)
 21. Mišigoj-Duraković M, Medved R, Duraković Z, Delladio J. The corrected Q-T interval in the electrocardiogram of athletes. International Journal of Sports Cardiology 1992; 1: 83-87.
 22. Duraković Z, Duraković A, Duraković S, Ivanović D. Poisoning with 2,4-dichlorophenoxyacetic acid treated by hemodialysis. Archives of Toxicology 1992; 66: 518-521. (impact factor 2.626)
 23. Duraković Z, Duraković A, Kaštelan A. The preexcitation syndrome: epidemiological and genetic study. International Journal of Cardiology l992; 35: 181-186. (impact factor 3.121)
 24. Duraković Z. Cyanopsia due to digitalis intoxication in an elderly patient. Cardiology in the Elderly 1994; 2: 51-52. (impact factor 0.750)
 25. Čubrilo-Turek M, Duraković Z, Stavljenić-Rukavina A, Salzer B, Brkljačić V, Turek S. Factor analysis in the study of coronary heart disease. Collegium Antropologicum 1994; 18: 115-119. (impact factor 0.500)
 26. Duraković Z, Duraković A, Koršić M. Changes of the corrected Q-T interval in the electrocardiogram of patients with anorexia nervosa. International Journal of Cardiology 1994; 45: 115-120. (impact factor 3.121)
 27. Duraković Z. Does any correlation exist between a high plasma digoxin level and an electrocardiogram in older and younger patients. Annals of the New York Academy of Sciences 1994; 717: 293-298. (impact factor 3.155)
 28. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M, Čorović N, Čubrilo-Turek M, Martinović K. Acute renal failure due to cardiogenic shock in older patients. Collegium Antropologicum 1995; 19: 20l-207. (impact factor 0.500)
 29. Duraković Z. Increase of plasma digoxin levels after withdrawal from therapy in an elderly patient. Cardiovascular Drugs and Therapy 1995; 9: 829-830. (impact factor 3.130)
 30. Čorović N, Duraković Z. A prospective study of changes in the electrocardiogram in a middle-aged population of Croatia during a 13 year period. Collegium Antropologicum 1996; 20: 193-199. (impact factor 0.500)
 31. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M, Čorović N, Čubrilo- Turek M, Turek S, Manitašević A. Hospitalization of older and younger patients in a Department of Internal medicine: variety of reasons and outcome. Collegium Antropologicum 1996; 20: 213-220. (impact factor 0.500)
 32. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M, Čorović N, Golem AZ, Golem H, Brinar V. The electrocardiogram in comatose states. Collegium Antropologicum, 1996; 9: 419-425. (impact factor 0.500)
 33. Čubrilo-Turek M, Urek R, Duraković Z. Hormonal replacement therapy – influence on serum lipids and Doppler-derived parameters in the postmenopausal women with high plasma concentration of lipoprotein Lp(a). Collegium Antropologicum 1996; 20: 453-463. (impact factor 0.500)
 34. Čorović N, Duraković Z. A prospective study of S-T segment depression in the electrocardiogram and mortality in the population. Collegium Antropologicum 1997; 21: 157-166. (impact factor 0.500)
 35. Puljević D, Šmalcelj A, Duraković Z, Goldner V. Q-T dispersion, daily variations, Q-T interval adaptation and late potentials and risk markers for ventricular tachycardia. European Heart Journal 1997; 18: 1343-1349. (impact factor 8.917)
 36. Puljević D, Šmalcelj A, Duraković Z, Goldner V. The influence of atenolol and propafenone on Q-T interval dispersion in patients three months after myocardial infarction. International Journal of Clinical Pharmacology and Therapeutics 1997; 35: 381-384. (impact factor 1.180)
 37. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M, Čorović N, Pezerović Dž, Gašparović V, Čubrilo-Turek M, Turek S, Đurek M, Naumovski-Mihalić S, de Syo D. Hypothermia and acute renal failure in the elderly. Collegium Antropologicum 1998; 22: 135-140. (impact factor 0.500)
 38. Puljević D, Šmalcelj A, Duraković Z, Goldner V. Effects of postmyocardial infarction scar size, cardiac function and severity of coronary artery disease on Q-T interval dispersion as a risk for complex ventricular arrhythmia. Pacing and Cardiac Electrophysiology (PACE) 1998; 21: 1508-1516. (impact factor 1.351)
 39. Čubrilo-Turek M, Stavljenić-Rukavina A, Turek S, Kušec V, Duraković Z. The usefullness of biochemical bone markers in predicting the response of hormone replacement therapy in perimenopausal cigarette smoking healthy women. Collegium Antropologicum 1999; 23: 195-201. (impact factor 0.500)
 40. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M, Čorović N, Čubrilo-Turek M, Turek S. The corrected Q-T interval in the elderly with urban hypothermia. Collegium Antropologicum 1999; 23: 683-690. (impact factor 0.500)
 41. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M, Čorović N, Čubrilo-Turek M. Urban hypothermia and hyperglycemia in the elderly. Collegium Antropologicum 2000; 24: 405-409. (impact factor 0.500)
 42. Čorović N, Duraković Z, Zavalić M, Zrinšćak J. Electrocardiographic changes in ex-prisoners of war released from detention camps. International Journal of Legal Medicine 2000; 113: 197-200. (impact factor 2.587)
 43. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M, Čorović N. Q-T and JT dispersion in the elderly with urban hypothermia. International Journal of Cardiology 2001; 80: 221-226. (impact factor 3.121)
 44. Mišigoj-Duraković M, Matković Br, Ružić L, Duraković Z, Babić Z, Janković S, Ivančić-Košuta M. Body composition and functional abilities in terms of the quality of professional ballerinas. Collegium Antropologicum 2001; 25: 585-590. (impact factor 0.500)
 45. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M, Medved R, Škavić J, Čorović N. Sudden death due to physical exercise in the elderly. Collegium Antropologicum 2002; 26: 239-243. (impact factor 0.500)
 46. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M, Škavić J. Sudden death due to physical exercise in physicians. Collegium Antropologicum 2002; 26: 509-513. (impact factor 0.500)
 47. Čorović N, Duraković Z, Mišigoj-Duraković M.  Dispersion of the corrected Q-T interval in the electrocardiogram of the ex-prisoners of war. International Journal of Cardiology 2003; 88: 279- 283. (impact factor 3.121)
 48. Jazbec A, Šimić D, Čorović N, Duraković Z, Pavlović M. Impact of coffee and other selected factors on general mortality and mortality due to cardiovascular disease in Croatia. Journal of Health Population and Nutrition 2003; 21: 332-340. (impact factor 0.950)
 49. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M, Vuori I, Čorović N, Kuvalja, S, Kuvalja D, Škavić J, Definis-Gojanović M. Acute cardiovascular complications due to physical exercise in teenagers. Collegium Antropologicum 2004; 28: 271-276. (impact factor 0.500)
 50. Mišigoj-Duraković M, Duraković Z, Ružić L, Findak V. Gender differences in cardiovascular diseases risk for physical education teachers. Collegium Antropologicum 2004; 28: 251-257. (impact factor 0.500)
 51. Misigoj-Durakovic M, Vucetic V, Durakovic Z, Wolf-Cvitak J, Matkovic Br, Corovic N, Bonevski A. Body physique and composition in premenarchal ballerinas and female athletes in aesthetic sport. Medical Problems of Performing Artists 2005; 2: 175-179. (impact factor 0.545)
 52. Durakovic Z, Misigoj-Durakovic M, Vuori I, Skavic J, Belicza M. Sudden cardiac death due to physical exercise in male competitive athletes. A report of six cases. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 2005; 45(4): 532-536. (impact factor 0.847)
 53. Čorović N, Duraković Z, Mišigoj-Duraković M. Dispersion of the corrected QT and JT interval in the electrocardiogram of alcoholic patients. Alcoholism: Clinical and Experimental Research 2006; 30(1): 150-154. (impact factor 3.343)
 54. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M. Does chronological age reduce working ability? Collegium Antropologicum 2006; 30: 213-219. (impact factor 0.500)
 55. Žuškin E, Mustajbegović J, Schachter NE, Turčić N, Smolej-Narančić N, Kern J, Duraković Z. Respiratory findings in a nursing home population. Archives of Gerontology and Geriatrics 2007; 44: 153-161. (impact factor 1.496)
 56. Duraković Z, Mišigoj Duraković M, Škavić J, Tomljenović A. Myopericarditis and sudden cardiac death due to physical exercise in male athletes. Collegium Antropologicum 2008; 32: 399-401. (impact factor 0.500)
 57. Tucak Zorić S, Bilić Čurčić I, Mihalj H, Dumančić I, Zelić Ž, Majetić Cetina N, Smolić R, Volarević M, Missoni S, Tomljenović A, Szirovicza L, Duraković Z, Xi H, Chakraborty R, Deka R, Tucak A, Rudan P. Prevalence of metabolic syndrome in the interior of Croatia: the Baranja region. Collegium Antropologicum 2008; 32(3): 659-665. (impact factor 0.500)
 58. Duraković S, Duraković L, Vahčić N, Skelin D, Duraković Z. Effect of moulds growth in mixed cultures on production of aflatoxins on maize hybrid. Cereal Research Communications 2008; 36(suppl.S): 1615-1619. (impact factor 0.390)
 59. Duraković Z, Mišigoj Duraković M, Škavić J, Duraković L. Physical exercise and sudden cardiac death due to pneumonia in male teenagers. Collegium Antropologicum 2009; 33: 387-390. (impact factor 0.500)
 60. Mišigoj Duraković M, Duraković Z. The early prevention of metabolic syndrome by physical exercise. Collegium Antropologicum 2009; 33: 759-764. (impact factor 0.500)
 61. Karns R, Zhang G, Jeran N, Havas-Augustin D, Missoni S, Niu W, Subba Rao Indugula SR, Sun G, Durakovic Z, Smolej Narancic N, Rudan P, Chakraborty R, Deka R. Replication of genetic variants from genome-wide association studies with metabolic traits in an island population of the Adriatic coast of Croatia. European Journal of Human Genetics 2011; 19(3): 341-346. (impact factor 4.400)
 62. Zhang G, Karns R, Smolej Narancic N, Sun G, Cheng H, Missoni S, Durakovic Z, Rudan P, Chakraborty R, Deka R. Common SNPs in FTO gene are associated with obesity related anthropometric traits in an island population from the eastern Adriatic coast of Croatia, PLoS ONE, 2010; 5(4): 1-9. (impact factor 4.411)
 63. Duraković Z, Mišigoj Duraković M. Suppurative tonsillitis and sudden cardiac death due to physical training in a young soccer player. Collegium Antropologicum 2010; 34(4): 159-161. (impact factor 0.500)
 64. Duraković Z, Mišigoj Duraković M, Škavić J, Definis Gojanović M. Physical activity and sudden cardiac death in elders: A Croatian study. Collegium Antropologicum 2011; 35(1): 103-106. (impact factor 0.500)
 65. Duraković Z, Mišigoj Duraković M, Škavić J. Arrhythmogenic right ventricular dysplasia and sudden cardiac death in young athletes in Croatia in 25-year period. Collegium Antropologicum 2011; 35(3): 793-796. (impact factor 0.500)
 66. Duraković Z, Mišigoj Duraković M, Škavić J. Hypertrophic cardiomyopathy and sudden cardiac death due to physical exercise in Croatia in a 27-year period, Collegium Antropologicum 2011; 35(4): 1051-1054. (impact factor 0.500)
 67. Zhang G, Karns R, Sun G, Indugula SR, Cheng H, Havas-Augustin D, Novokmet N, Rudan D, Durakovic Z, Missoni S, Chakraborty R, Rudan P, Deka R. Extent of height variability explained by known height-associated genetic variants in an isolated population of the Adriatic coast of Croatia. PLoS ONE 2011; 12(6): 1-8, e29475 (impact factor 4.411)
 68. Deka R, Durakovic Z, Niu W, Zhang G, Karns R, Smolej-Narancic N, Missoni S, Caric D,  Caric T, Rudan D, Salzer B, Chakraborty R, Rudan P. Prevalence of metabolic syndrome and related metabolic traits in an island population of the Adriatic. Annals of Human Biology, 2012; 39: 46-53. (impact factor 1.703)
 69. Karns R, Zhang G, Sun G, Indugula SR, Cheng H, Havas-Augustin D, Novokmet N, Rudan D, Durakovic Z, Missoni S, Chakraborty R, Rudan P, Deka R. Genome-wide association of serum uric acid concentration: replication of sequence variants in an island population of the Adriatic coast of Croatia. Annals of Human Genetics 2012; 76: 121-127 (00,1-7, doi: 10.1111/j.1469-1809.2011.00698.x) (impact factor 2.604)
 70. Duraković Z, Mišigoj Duraković M, Škavić J, Definis Gojanović M. Unexpected cardiac death due to recreational swimming and diving in men in Croatia in a 14-year period. Collegium Antropologicum 2012; 36(2): 641-645.(impact factor 0.500)
 71. Misigoj Durakovic M, Bok D, Soric M, Dizdar D, Durakovic Z, Jukic I. The effect of cigarette smoking history on muscular and cardio-respiratory endurance. Journal of Addictive Diseases, 2012; 31: 389-396 (October 2012, DOI: 10.1080/10550887.2012.735567). (impact factor 1.460)
 72. Zhang G, Karns R, Sun G, Indugula SR, Cheng H, Havas Augustin D, Novokmet N, Durakovic Z, Missoni S, Chakraborty R, Rudan P, Deka R. Finding missing heritability in less significant loci and allelic heterogeneity: genetic variation in human height. PLoS ONE 2012; 7: 1-7. (impact factor 4.411)
 73. Sahay R, Couch SC, Missoni S, Sujoldzic A, Smolej Narancic N, Novokmet N, Durakovic Z, Rao MB, Music Milanovic S, Vuletic S, Deka R, Rudan P.  Modeling metabolic syndrome through structural equations of metabolic traits, co-morbid diseases, and GWAS variants, Obesity 2013 (impact factor 4.280) in review process
 74. Sahay R, Couch SC, Missoni S, Sujoldzic A, Smolej Narancic N, Novokmet N, Durakovic Z, Rao MB, Music Milanovic S, Vuletic S, Deka R, Rudan P. Dietary Patterns of Adults from an Adriatic Island of Croatia and Their Associations with Metabolic Syndrome and its Components, Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, a manuscript 2013
 75. Durakovic Z, Sahay R, Missoni S, Salzer B, Deka R, Rudan P. Smoking habits according to metabolic traits in an island population of the Eastern Adriatic coast, a manuscript 2013
 76. Duraković Z, Mišigoj Duraković M, Škavić J, Definis Gojanović M. Sudden death due to recreational swimming and diving in the elderly, manuscript, prepared for publication 2013

Znanstveni naslovi u međunarodnim časopisima koji se citiraju u TR Web of Knowledge/SCI

 1. Duraković Z. Aging, Periodicum Biologorum 2013; 115: 491-498.
 2. Mišigoj Duraković M, Duraković Z. Physical exercise and quality of life. Periodicum Biologorum 2013; 115: 499-503.
 3. Duraković Z, Vitezić D. Pharmacodynamics and pharmacokinetics in the elderly, Periodicum Biologorum 2013; 115: 517-520.
 4. Tomek Roksandić S, Tomasović Mrčela N, Smolej Narančić N, Šostar Z, Lukić M, Duraković Z, Ljubičić M. Gerontology public health management in Croatia. Periodicum Biologorum 2013; 115: 469-474.
 5. Tomek Roksandić S, Tomasović Mrčela N, Smolej Narančić N, Šostar Z, Lukić M, Duraković Z, Ljubičić M, Vučevac V. Program of primary, secondary and tertiary prevention for the elderly. Periodicum Biologorum 2013; 115: 475-481.
 6. Marjeta Mišigoj Duraković, Zijad Duraković, Ivan Prskalo. QT and JT intervals in the ECG in healthy physically fit students, in statu nascendi 2014

Znanstveni naslovi objavljeni u časopisima CCI, SCI exp

 1. Durakovic Z, Durakovic S. The comparative-studies of several methods for rapid evaluation of creatinine clearance in the elderly. Age. 1987;10(3):121-.
 2. Durakovic Z, Misigoj Durakovic M, Ceric B, Pisl Z. Epidemiological study of arterial hypertension and electrocardiographic changes: A 15-year follow-up. Journal of Hypertension 2004;22:S405-S.

Članci s međunarodnog kongresa objavljeni u cijelosti u proceedings ili časopisu koji se citira u Current Contents

 1. Čorović N, Duraković Z, Pavlović M. S-T segment depression in the electrocardiogram and mortality in the populationA prospective study, 4th International Congress on Coronary Artery Disease, Prague, October 21-24, 2001., Proceedings, ured. Lewis BS, Halon DA, Flugelman MY, Hradec J., str.497-500.
 2. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M, Čorović N, Škavić J. Sudden cardiac death due to recreational exercise in physicians. 5th International Congress on Coronary Heart Disease, Firenza, Italia, October 19-22,2003, Proceedings, str. 531-534.
 3. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M, Škavić J. Acute cardiovascular complications due to physical exercise in the elderly, 6th International Congress on Coronary Heart Disease, Istanbul, Turkey, Medimond, October 29-November 1, 2005, Proceedings, ed. Lewis BS, Ongen Z, Flugelman MY, Halon DA, pp. 97-101.

Znanstveni radovi objavljeni u međunarodnim časopisima koji se citiraju u Index Medicus ili sličnim indexima

 1. Bakran I jr, Penzar B, Duraković Z, Radošević Z, Maljevac I, Vrhovac B, Gjurašin M. The comparison of subjective complaints and pulmonary function in patients with severe bronchial asthma during sojourn in the town of Rab and city of Zagreb, 16-ieme Congres International de Thallasothrapie, Opatija-Poreč, 8-13.05.1975, str.40-48.
 2. Bakran I jr, Penzar B, Duraković Z, Radošević Z, Maljevac I, Vrhovac B, Gjurašin M. The influence of the climate in the town of Rab on subjective complaints on pulmonary function of patients with severe bronchial asthma, 16-ieme Congres International de Thalasotherapie, Opatija-Poreč, 8-13.05.1975, str. 49-55.
 3. Duraković Z, Mimica M. The prevalence and variability of electrocardiographic changes indicating ischemic heart disease – a population survey and follow-up, Pakistan Heart Journal 1980;13:14-20.
 4. Duraković Z, Duraković S. The effect of Rosemary oil on Candida albicans, Journal of the Indian Medical Association 1979;72:175-176.
 5. Duraković Z, Mimica M. The electrocardiogram according to age and sex in population, Indian Heart Journal 1982;34:221-234.
 6. Duraković Z, Mohaček I. Evaluation of working capacity by bicycle-ergometry in persons with pre-excitation syndrome, u knjizi: New frontiers in electrocardiology, ed. De Padua, F. Macfarlane, P.W. Research studies press, Chichester-New York­ Brisbane­ Toronto 1981., str.435-437.
 7. Duraković S, Duraković Z, Beritić T, Delaš F, Pospišil O. Effect of molds growth in mixed cultures on production of aflatoxins on maize hybrid. Zbornik radova, 2-nd World Congress Foodborne Infections and Intoxications, West Berlin 26.-30. 5.1986, str. 929-932.
 8. Duraković S, Duraković Z, Beritić T, Delaš F, Pospišil O. Biosynthesis and biodegradation of aflatoxins on green coffe beans contaminated with aflatoxigenous mold. Proceedings book, 2-nd World Congress Foodborne Infections and Intoxications, West Berlin 26.-30. 5.1986, str. 933-937.
 9. Duraković Z. The characteristics of acute renal failure in cardiogenic shock in the elderly, Zeitschrift für Alternsforschung 1986;41:301-305.
 10. Duraković Z. The characteristics of acute failure in older persons, Zeitschrift für Alternforschung 1986;41:85-89.
 11. Duraković Z, Duraković S. The parameters indicating acute renal failure in the elderly with normal serum creatinine values, Zeitschrift für Alternsforschung 1987;42:179-182.
 12. Duraković Z, Duraković A, Duraković S. The influence of hemodialysis on concentration of serum digoxin-like substance, Pakistan Heart Journal 1988;21:85-88.
 13. Gašparović V, Ivanović D, Duraković Z, Gjurašin M, Radonić R. Nierenfunktionserholung bei patienten nach akuten nierenversagen. Donausymposium fur Nephrologie, Wien 5-7 rujna 1985, Zbornik radova, str. 305-308.
 14. Gašparović V, Kuzman I, Duraković Z, Gjurašin M. Akute niereninsuffizienz bei patienten mit leptospirose, ibidem, str. 293-296.
 15. Mišigoj M, Medved R, Heimer S, Duraković Z. Morphological and functional characteristics of Yugoslav fencers, Acta Biologiae et Medicinae Experimentalis 1989;14:77-93.
 16. Duraković Z. Does correlation exist between the electrocardiogram and high plasma digoxin levels in the elderly, Geriatrie Forschung 1992;2:163-168.
 17. Duraković Z, Duraković A, Koršić M, Gregurić S. The electrocardiogram in anorexia nervosa. Il Cuore 1992;9:601-606.
 18. Mišigoj-Duraković M, Medved R, Duraković Z, Delladio J. The corrected Q-T interval in the electrocardiograms of athletes. Internartional Journal of Sports Cardiology, 1992;1:83-87.
 19. Duraković Z, Šmalcelj A, Duraković A, Duraković S, Čorović N, Golem FV, Martinović K, Ramić I. Electrocardiogram in coma due to intoxication.  Pakistan Heart Journal l993;26:45-47.
 20. Durakovic Z. Ethylene glycol poisoning treated by hemodialysis. J Indian Med. Assoc 1993;91: 182-183.
 21. Duraković Z. Combined hemoperfusion and hemodialysis treatment of poisoning with cholinesterase inhibitors. The Korean Journal of Internal Medicine 1993;8:99-l02.
 22. Duraković Z, Hotujac Lj. Acute psychosis due to digoxin intoxication in an elderly patient. Geriatrie Forschung 1994;4:149-152.
 23. Durakovic Z, Durakovic A, Durakovic S, Corovic N, Ramic I. A trap in measuring of plasma digoxin level after stopping of a treatment. Pakistan Heart J 1994; 28: 50-52.
 24. Duraković Z, Duraković A, Duraković S. Cardiogenic shock and acute renal failure­ is there any difference between older and younger patients. Geriatrie Forschung 1995;5:165-171.
 25. Duraković Z, Čerič B, Pišl Z. Arterial hypertension and exercise electrocardiograma fifteen year follow-up, Il Cuore 1995;10:373-380.
 26. Durakovic Z, Durakovic A, Durakovic S. Oleander poisoning treated by resin hemoperfusion. J Inadian Med Assoc 1996;94(4):149-150.
 27. Duraković Z. Does arterial hypotension due to cardiogenic shock in older patients lead to functional oliguria or to acute renal failure? Korean Journal of Internal Medicine 1997;12:39-44.
 28. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M, Medved R, Škavić J. Cardiovascular risks during physical exercise-sudden death. Kinesiology 1999;31:68-73.
 29. Duraković Z. Acute poisoning in the elderly. European Journal of Geriatrics 2000; 2: 135-139.
 30. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M, Medved R, Škavić J. Recreative exercise and cardiovascular complications in older persons. Neurologia Croatica 2002; 51(suppl.3): 239-243.
 31. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M, Škavić J. Sudden cardiac death associated with recreational physical exercise in elderly men. European Journal of Geriatrics 2004; 3: 135-139.
 32. Mišigoj-Duraković M, Duraković Z, Baršić B. To exercise or not to exercise in acute upper respiratory tract infections? Kinesiology 2005; 37: 5-12.
 33. Mišigoj-Duraković M, Duraković Z. Tjelesna aktivnost i tjelovježba u prevenciji i liječenju pretilosti. Homo Sporticus (Sarajevo) 2005; 8(2): 50-52.
 34. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M, Kuvalja S, Kuvalja D. Iznenadna smrt za vrijeme tjelovježbe – može li se spriječiti? Homo Sporticus (Sarajevo) 2005;8(2):74-77.
 35. Kuvalja S, Kuvalja D, Mišigoj-Duraković M, Duraković Z. Izokinetika-kompjutorizirano ispitivanje i korekcija funkcijskih sposobnosti mišića i zglobova u postizanju optimalne fizičke spremnosti i prevencije ozljeda sportaša. Homo Sporticus (Sarajevo) 2005;8(2):89-90.

Znanstveni radovi u domaćim časopisima

 1. Duraković Z, Šarić M. Prilog epidemiološkom proučavanju koronarne bolesti u  industriji, Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1971;22:297-307.
 2. Duraković Z, Šarić. Odnos pušenja prema koronarnoj bolesti u grupi aktivnog stanovništva, Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1971;22:309-316.
 3. Štilinović L, Duraković Z, Vukadinović Đ, Beritić T. Utjecaj Arctona 12 (CCl2F2) na srce štakora, Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1972;23:19-27.
 4. Vrhovac B, Gjurašin M, Bakran I ml, Bubanj Dj, Čustović F, Duraković Z. Kontrolirani klinički terapijski pokus beta metil digoksina, Liječnički vjesnik 1975;97:299-306.
 5. Duraković Z, Šarić M. Odnos navika pušenja prema krvnom tlaku u uzorku industrijskog stanovništva srednje životne dobi, Acta medica iugoslavica 1976;30:39-51.
 6. Mimica M, Malinar M, Duraković Z. Uživanje kave u odnosu na bolesti u našoj populaciji, Acta medica iugoslavica 1978;32:19-32.
 7. Bakran I ml, Pavičić F, Duraković Z, Vrhovac B. Racionalna dijagnostika stupnja bronhokonstrikcije u ambulantnoj praksi, Plućne bolesti i tuberkuloza 1978;30:77-80.
 8. Duraković Z, Duraković S, Čepelja Z, Grgić Z. Djelovanje ružmarinova ulja na kandidijazu usne šupljine, Medicina 1978;15:128-131.
 9. Duraković Z, Mimica M. Kronična ishemička bolest srca u populaciji Hrvatske, Liječnički vjesnik 1979;101:193-197.
 10. Duraković Z, Mimica M. Atrioventricular block, short P-Q interval, frequent extrasystole an sinus tachycardia in the population of Croatia, Acta medica iugoslavica 1979;33:93-193.
 11. Duraković Z, Bakran I,ml, Mohaček I. Radna sposobnost u osoba sa sindromom  Wolff-Parkinson-White, Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1979;30:241-250.
 12. Mimica M, Duraković Z. Zanimanje i promjene u elektrokardiogramu, Arhiv za higijenu rada i toksikologiju  1979;30:313-321.
 13. Duraković Z, Čulig J, Vrhovac B, Plavšić F. Postoji li korelacija kvantitativnih promjena u elektrokardiogramu i koncentracije digoksina u plazmi, Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 1979;107:1055-1064.
 14. Duraković Z, Mimica M. Hipertrofija lijeve klijetke u elektrokardiogramu u prospektivnom populacijskom istraživanju, Liječnički vjesnik 1980;102;6-10.
 15. Mimica M, Duraković Z, Pavlović M, Malinar M. Elektrokardiogram i kronična nespecifična bolest pluća u slučajnom uzorku osoba u populaciji Hrvatske, Plućne bolesti i tuberkuloza 1980;32:5-10.
 16. Duraković Z, Vrhovac B, Plavišić F. Odnos kliničke slike i elektrokardiograma prema koncentraciji digoksina u serumu, Liječnički vjesnik 1980;102:567-570.
 17. Bakran I ml, Duraković Z. Utjecaj načina inhalacije bronhodilalatora na reverzibilnost bronhokonstrikcije, Plućne bolesti i tuberkuloza 1980;32:95-98.
 18. Mimica M, Duraković Z, Malinar M. Promjene u elektrokardiogramu u osoba visoke životne dobi iz opće populacije, Acta medica iugoslavica, 1980;34:243-249.
 19. Mimica M, Duraković Z, Malinar M. Promjene elektrokardiograma u mlađih osoba iz opće populacije, Acta medica iugoslavica 1980;34:29l-297.
 20. Mimica M, Duraković Z, Čorović N, Malinar M. Uživanje alkoholnih pića i promjene u elektrokardiogramu, Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1981;32:173-180.
 21. Duraković Z, Mimica M. Dekstrokruralni blokovi u elektrokardiogramu u prospektivnom istraživanju, Liječnički vjesnik 1981;103:323-326.
 22. Mimica M, Duraković Z, Prica L, Bule Lj. Proteinurija u uzorcima mladih i starih osoba iz populacije, Acta medica Iugoslavica 1981;35:165-172.
 23. Duraković Z, Vrhovac B, Plavšić F. Visoka koncentracija digitalisa u krvi i elektrokardiogram, Saopćenja, Pliva l980;26:185-192.
 24. Duraković Z. A follow-up study of the high T vave amplitude in the electrocardiogram, Acta medica iugoslavica 1982;36:197-200.
 25. Duraković Z, Mimica M. Navika pušenja i promjene u elektrokardiogramu, Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1982;33:307-313.
 26. Duraković Z, Gjurašin M, Ivanović D, Gašparović V, Čvoriščec D. Znaci bubrežnog oštećenja u bolesnika s akutnim zatajenjem bubrega, Acta medica iugoslavica 1983;37:363-372.
 27. Pavelić Lj, Orešković B, Duraković Z, Marković M, Sever B. Promjene u elektrokardiogramu tijekom bronhoskopije, Liječnički vjesnik 1985;107:6-10.
 28. Duraković Z, Ivanović D, Gašparović V, Gjurašin M. Istodobna primjena hemodijalize i hemoperfuzije u liječenju otrovanja inhibitorima acetilkolinesteraze. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1985;36:26-32.
 29. Duraković Z. Parametri bubrežnog zatajivanja u starijih bolesnika s normalnom vrijednosti kreatinina u serumu, Acta medica iugoslavica 1985;39:125-134.
 30. Duraković S, Duraković Z, Lalić LjM, Pospišil O, Radić B. Influence of selected cultivation parameters on the growth of the toxigenic mold Aspergillus parasiticus on coffee beans and the biosynthesis of aflatoxins, Acta Biologica Iugoslavica 1985;22:1-9.
 31. Duraković S, Pospišil O, Delaš F, Jurač J, Beritić T, Duraković Z. Primjena dehidriranih jaja Artemia salina u utvrdjivanju toksičnosti aflatoksina. Hrana i ishrana l986;4:199-203.
 32. Duraković S, Piljac I, Pospišil O, Beritić T, Radić B, Duraković Z, Delaš F. Inhibitory effect of O,O-Dimethyl-O-(2,2-Dichlorovinyl) phosphate(Dichlorvos) on the growth of Aspergillus parasiticus and Aflatoxin synthesis. PTBREK l987;25:29-34.
 33. Duraković S, Duraković Z, Beritić T, Delaš F, Pospišil O. Effect of molds growth in mixed cultures on production of aflatoxine on maize hybrid, ibidem, str. 933-936.
 34. Duraković Z, Duraković S. Usporedba četiri metode za procjenu klirensa kreatinina u bolesnika starije dobi, Acta medica Iugoslavica 1987;41:139-150.
 35. Duraković Z. Osobitosti akutnog zatajenja bubrega u starijih osoba, Acta medica Iugoslavica 1985;39:209-216.
 36. Gašparović V, Duraković Z, Ivanović D, Bosnić D, Gjurašin M. Potpuna anurija u kliničkom sindromu akutnog zatajenja bubrega, Acta med iug 1987;41:197-204.
 37. Ivanović D, Duraković Z, Gjurašin M, Gašparović V, Plavšić F. Lažna koncentracija dogiksina u serumu bolesnika sa zatajenjem bubrega prije i poslije hemodijalize, Liječnički vjesnik 1986;108:245-247.
 38. Čorović N, Mimica M, Duraković Z, Opačić M. Elektrokardiogram alkoholičara u mirovanju i nakon testa opterećenja, Liječ vjesn 1987;109:11-13.
 39. Duraković S, Radić B, Duraković Z, Brečević LJ. Pospišil O. The relationship between Trichothecium roseum and Aspergillus parasiticus and the production of aflatoxins, Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1986;37:3-17.
 40. Duraković Z. Osobitosti akutnog zatajenja bubrega u bolesnika u kardiogenom šoku, Acta medica Iugoslavica 1986;40:167-175.
 41. Duraković A, Duraković Z. Hepatobilijarna kinetika u pasa nakon zračenja cijelog tijela gama-zrakama, Medicina (Rijeka) 1986;22:123-125.
 42. Duraković S, Duraković Z, Duraković A, Beritić T, Pospišil O, Radić B. Larve Artemia salina kao test organizam u istrazivanju sinergizma mikotoksina, Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1987;38:307-313.
 43. Tkalčević K, Duraković S, Sušnik-Ribarsky I, Duraković Z, Pospišil O, Radić B, Brečević L. Mould growth and aflatoxin accumulation in the presence of newly synthetized analogues of dehydroacetic acid. Arh hig rada toksikol 1987;38:299-305.
 44. Duraković S, Piljac I, Pospišil O, Beritić T, Radić B, Duraković Z, Delaš F. Inhibitory effect of 0,0-dimethyl-0 (2,2-dichlorovinyl) phosphate (Dichlorvos) on the growthm of Aspergillus parasiticus and aflatoxin synthesis. Prehrambeno-biotehnološka revija 1987;25:29-34.
 45. Duraković A, Duraković Z. Promjene bilijarne kinetike nakon zračenja jetre gama-zrakama, Radiologia Iugoslavica 1988;22:68-71.
 46. Duraković A, Duraković Z. Studije funkcije srca nakon akutog zračenja prekordija gama-zrakama, Radiologia Iugoslavica 1988;22:171-174.
 47. Sarapa N, Duraković Z, Gjurašin M. Komatozna stanja zbog otrovanja, Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1988;39:241-254.
 48. Duraković Z, Šmalcelj A, Ivanović D. Osobitosti akutnog zatajenja bubrega u starijih bolesnika u kardiogenom šoku, Liječnički vjesnik 1988;110:299-302.
 49. Duraković Z. Preekscitacija-epidemiološko, kliničko i genetsko istraživanje, Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 1988;436:65-105.
 50. Šmalcelj A, Duraković Z, Čulig J, Mohaček I, Grgić V, Kuzmanić D. Doppler ehokardiografska analiza hemodinamskih promjena u hipertoničara nakon sublingvalne primjene nifedipina, XII kongres internista Slavonije, Zbornik radova, ožujka 1988, str. 221-230.
 51. Bogdan I, Duraković Z, Šmalcelj A. Doppler ehokardiografsko određivanje minutnog volumena srca iz protoka kroz plućnu arteriju, Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu 1989;30:121-129.
 52. Duraković Z, Bagić A. Promjene elektrokardiograma u komatoznih bolesnika zbog otrovanja. Acta medica Iugoslavica 1989;43:287-294.
 53. Mišigoj M, Medved R, Heimer S, Duraković Z. Neke morfološke i funkcionalne karakteristike jugoslavenskih mačevalaca, Športskomedicinski glasnik 1987;24:27-33.
 54. Duraković A, Duraković Z. Effects of whole body irradiation. Medicinski anali 1988;29:83-89.
 55. Duraković Z, Gašparović V. Primjena metoda ekstrakorporalne cirkulacije u liječenju otrovanja s 2,4­ diklorfenoksioctenom kiselinom. Acta medica iugoslavica 1990;44:65-73.
 56. Šmalcelj A, Duraković Z, Hrustek N, Radonić R, Bogdan I, Grgić V. Medikamentozna konverzija fibrilacije atrija u sinus ritam-doprinos klasičnoj temi, Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu 1990;31:17-23.
 57. Duraković Z, Koršić M, Gregurić S, Zimonja-Krišković J, Korigirani Q-T interval u elektrokardiogramu u bolesnika s anoreksijom nervozom. Liječnički vjesnik 1989; 111: 374-377.
 58. Duraković Z, Šmalcelj A, Radonić R, Ivanović D, Gašparović V, Gjurašin M, Bosnić D, Ljubojević B, Bogdan I, Grgić V. Ocjena streptokinaze u akutnom infarktu miokarda s obzirom na pumpnu funkciju srca. Acta medica iugoslavica 1990;44:185-196.
 59. Bogdan I, Duraković Z, Brida V, Šmalcelj A. Kvantifikacija mitralne regurgitacije Dopplerovom ehokardiografijom. Acta medica Iugoslavica 1990;44:147-161.
 60. Bogdan I, Duraković Z, Šmalcelj A, Špoljar S. Doppler ehokardiografska procjena funkcije umjetnih mitralnih zalistaka. Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu 1990;31:107-117.
 61. Duraković Z, Šmalcelj A, Kvaratan M, Plavšić F, Bogdan I, Grgić V, Radonić R. Postoji li povezanost promjena u elektrokardiogramu i visoke koncentracije digoksina u serumu u starijih osoba? Liječnički vjesnik  1990;112:208-211.
 62. Šmalcelj A, Duraković Z, Čukušić I, Bogdan I, Grgić V. Ehokardiografska analiza promjena na srcu bolesnika sa sistemskim lupusom eritematodesom, Acta medica Iugoslavica 1990; 44: 513-519.
 63. Šmalcelj A, Duraković Z, Batinić Z, Bogdan I, Grgić V. Odnos pomagačkih i supresijskih / citotoksičnih limfocita T periferne krvi u bolesnika s dilatativnom kardiomiopatijom, Acta medica Iugoslavica 1990;45:3-13.
 64. Duraković Z. Osobitosti bolesti bubrega u tzv. starijih osoba, Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti  1991; 453 (25):7-35.
 65. Mišigoj-Duraković M, Medved R, Duraković Z, Zabiti A, Delladio J. The corrected QT interval in the electrocardiogram of male and female athletes, Hrvatski športsko- medicinski vjesnik 1991;6:8-14.
 66. Duraković S, Duraković Z, Golem FV, Beritić T, Sušnik I, Radić B, Colić I. Growth and biosynthesis of Aflatoxin A by Aspergillus ochraceus in the presence of potassium sorbate. Kemija u Industriji 1993;42:233-238.
 67. Duraković S, Colić I, Radić B, Duraković Z, Golem FV, Lalić Lj M. Relation of Aspergillus parasiticus and Fusarium Graminearum biomass to the acumulation of Aflatoxins in wheat. Progress of Food Fermentation 1993;2:558-563.
 68. Duraković S, Duraković Z, Golem FV, Filipović-Kovačević Z, Beritić T, Radić B, Lalić Lj M. Inhibicija sinteze zearalenona (F-2 toksina) u prisutnosti diklorvosa. Kemija u Industriji 1993;42:435-439.
 69. Duraković S, Sušnik I, Golem FV, Duraković Z, Beritić T, Radić B, Filipović-Kovačević Z, Pavlaković Z. Dehydtroacetic acid and the newly synthesized schiff base to control aflatoxin acumulation. Kemija u industriji 1994;43:7-12.
 70. Duraković S, Radić B, Golem FV, Duraković Z, Beritić T, Lalić Lj M. Analiza patulina u jabučnom soku. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1993;44:263-268.
 71. Duraković Z. Electrocardiogram in anorexia nervosa. Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti  l996;469;49-57.
 72. Duraković Z. Does correlation exist between an electrocardiogram and high plasma digoxin levels in the elderly. Rad HAZU 1996;469:59-65.
 73. Puljević D, Mittermayer R, Duraković Z, Goldner V. Is Q-T dispersion a risk marker for complex ventricular arrhythmia? Neurologia Croatica 1998;47:67-70.
 74. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M, Čorović N, Čubrilo-Turek M, Gjurašin M, Gašparović V, Ivanović D. Urban hypothermia and acute respiratory failure in the elderly. Neurologia Croatica 1999;48:55-61.
 75. Šakić K, Duraković Z, Šakić Š. Prophylactic digitalization before hip arthroplasty in so called elderly and middle-aged patients. Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 2000;479:41-50.
 76. Duraković Z, Čerič B, Pišl Z. Functional ability in patients with arterial hypertension – a follow-up. Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 2000;479:51-58.
 77. Čubrilo-Turek M, Sertić J, Duraković Z. Angiotenzin-converting enzyme gene polymorphism, lipids, and apolipoproteins in menopausal women on hormone replacement therapy. Acta Med Croatica 2001;55:161-167.
 78. Žuškin E, Duraković Z, Tomek-Roksandić S, Mustajbegović J, Perko G, Bogadi-Šare A, Zavalić M, Turčić N. Zdravo starenje i produktivno umirovljenje, Liječnički vjesnik 2005;127:231-237.
 79. Mišigoj Duraković M, Duraković Z, Matković BR. Trening jakosti u starijih osoba. Hrvat Športskomed Vjesn 2008;23:18-24.
 80. Duraković L, Delaš F, Blažinkov M, Šećerkadić L, Frece J, Redžepović S, Bošnjak M, Skelin A, Duraković Z, Duraković S. Aflatoxin accumulation during the growth of mould Aspergillus flavus ATCC 26949 on corn in pure and mixed culture as related to various temperature and moisture content. Croatian Journal of Food Technology, Biotechnology and Nutrition 2010;5(1-2):10-17.
 81. Duraković Z, Mišigoj Duraković M, Škavić J. Sudden cardiac death due to physical exercise in Croatia in a 27-year period. Rad HAZU Medical Sciences. 2012; 511 (37): 19-51.

Stručni tekstovi

U međunarodnim časopisima i publikacijama

 1. Damjanov I, Duraković Z, Radonić M. Lymphomatoid granulomatosis of the lung associated with active tuberculosis, Zeitschrift fur Erkrankungen Atmungsorgane, l975;l43:56-60.
 2. Bakran I jr, Mohaček I, Duraković Z. Congenital insufficiency of the pulmonaly valve, Rev Roum Med- Med Int l977;l5:l87-l90.
 3. Duraković Z. Intoxication with medigoxin, verapamil, insulin, benzodiazepines and diuretics simultaneously, Pakistan Heart Journal 1984;17:67-69.
 4. Duraković Z. Pseudomyocardial infarction, digitalis intoxication and hyperkalemia, Pakistan Heart Journal l984;l7:35-36.
 5. Duraković Z. Poisoning with a large dose of digitalis, Indian Heart Journal 1985;37:113.
 6. Duraković Z. Poisoning with a high dose of morphine in a patient of old age, Romanian Journal of Gerontology and Geriatrics 1986;7:63-66.
 7. Duraković Z, Šmalcelj A, Duraković S. Malignant ventricular arrhythmia due to hyperkalemia in an elderly patient, Romanian Journal of Gerontology and Geriatrics l988;9:57-60.
 8. Duraković Z, Marinković M. Deterioration of dilatative cardiomyopathy as a result of therapy withdrawal in the prisoners camp in Serbia, Collegium Antropologicum l993;l7:359-36l.
 9. Duraković Z. Poisoning with potassium by using potassium salt, amiloride and captopril followed by malignant ventricular arrhythmia. Il Cuore 1995;12:315-317.
 10. Durakovic Z, Durakovic A, Durakovic S, Corovic N, Ramic I. A trap in measuring of plasma digoxin level after stopping of a treatment. Pakistan Heart J 1994;28:50-52.
 11. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M, Medved R, Delladio J. The corrected Q-T interval in the electrocardiograms of male and female athletes. Frontiers in sport science, Nice 1996, str.686-687
 12. Duraković Z, Duraković A, Duraković S. Oleander poisoning treated by resin hemoperfusion. Journal of the Indian Medical Association 1996;94:149-150.
 13. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M, Medved R. A review of cardiovascular risks during exercise. Kinesiology 1996;28:78-83.
 14. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M., Medved R, Škavić J. Sudden cardiac death during exercise, 2. Annual congress of the European College of Sport Sciences, Copenhagen, August 20-23 1997, zbornik radova, str.689-690.
 15. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M, Čorović N, Čubrilo-Turek M, Gjurašin M, Gašparović V, Ivanović D. Hyperglycemia due to urban hypothermia in the elderly. Neurologia Croatica 2000;49:101-107.
 16. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M, Medved R, Gašparović V. Physical exercise and cardiovascular complications. Neurologia Croatica 2001;50 (suppl.3):183-192.
 17. Čajavec R, Škrabl Močnik F, Voga G, Mišigoj-Duraković M, Duraković Z, Heimer S, Osredkar J, Kozmelj M.  Preventiva, U: Čajavec R in sodelavci: Medicina športa, priročnik, Gracer, Celje 2006, str.109-143.
 18. Čajavec R, Podbregar Marš A, Podbregar M, Mišigoj-Duraković M, Duraković Z, Buhanec B, Turk Z. Prva pomoć, ibidem, str.165-191.
 19. Mišigoj Duraković M, Duraković Z. The role of physical activity in the prevention of overweight and obesity, 4. International symposium: Youth sport 2008, The Heart of Europe, Ljubljana November 14-16, 2008.
 20. Duraković Z, Mišigoj Duraković M. Physiological aging and physical exercise, U: Kondrič M ed. International science congress, Table tennis and the aging population, Faculty of Kinesiology University of Zagreb and Ljubljana, Poreč 13-14 June 2009, Proceeding book, pp. 36-43.
 21. Mišigoj Duraković M, Duraković Z. Biological and health characteristics of female athletes. III International symposium of new technologies in sports, Sarajevo April 16-17, 2009, Proceedings book, pp. 119-122.
 22. Duraković Z, Mišigoj Duraković M. Physical exercise in the prevention and treatment of metabolic diseases, ibidem, pp. 155-159.

U domaćim časopisima

 1. Duraković Z. Pušenje i koronarna srčana bolest, Medicinar 1972;23:179-187.
 2. Duraković Z. Dopuna raspravi o značenju pušenja u razvitku koronarne bolesti, Liječnički vjesnik 1975;97:418-422.
 3. Gjurašin M, Duraković Z, Mihelčić N. Akutna bubrežna insuficijencija i hemodijaliza, Medicinar 1973;24:227-237.
 4. Bakran I ml, Vrhovac B, Gjurašin M, Duraković Z. Elaborat o vrijednosti antihipertenzivne supstancije diazoksida Hyperstat (Belupo – Schering) s rezultatima kliničkog ispitivanja, Institut za klinička medicinska istraživanja Medicinskog fakulteta i Kliničkog bolničkog centra u Zagrebu 1973 (završni elaborat), str. 1-22.
 5. Vrhovac B, Duraković Z. Izvještaj o rezultatima dvostruko slijepog pokusa preparata Contac 12 (Pliva-SKF), ponovno ispitivanje, Inst. Klin. Med. Istraž. Medicinskog fakulteta i KBC, Zagreb, 1973 (završni elaborat) str. 1-16.
 6. Duraković Z, Štilinović L. Probem kardiotoksičnosti potisnih plinova, Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1974;25:349-358.
 7. Gjurašin M, Vrhovac B, Duraković Z. Praktički aspekti određivanja koronarne rezerve u kardiologiji, Liječnički vjesnik 1974;96:693-699.
 8. Duraković Z. Kanada: specifičnost studija medicine u Hamiltonu(McMaster University), Medicinar 1974;25:387-388.
 9. Duraković S, Duraković Z, Pospišil O. Aflatoksini i jetra, Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1975;26:283-295.
 10. Duraković Z, Damjanov I, Dominis M. Limfomatoidna granulomatoza pluća (Liebow). Liječnički vjesnik 1976;98:425-429.
 11. Bakran I ml, Vrhovac B, Duraković Z, Gjurašin M, Francetić I. Elaborat o djelovanju beklometazon dipropionata, Institut za klinička medicinska istraživanja Medicinskog fakulteta i KBC Zagreb, l975, (završni elaborat) str. 1-63.
 12. Bakran I ml, Vrhovac B, Duraković Z, Gjurašin M, Francetić I. Aerosoli kortikosteroida u liječenju bronhalne astme, Pharmaca 1976;14:15-26.
 13. Gjurašin M, Vrhovac B, Duraković Z, Bakran Iml, Francetić I. Elaborat o kombinaciji hidroklorotijazida I triamterena (Pliva – SKF s rezultatima usporednog kliničkog terapijskog pokusa njegove djelotvornosti, Institut za klinička medicinska istraživanja Medicinskog  fakulteta i KBC, Zagreb l975.(završni elaborat) str 1-40.
 14. Gjurašin M, Vrhovac B, Duraković Z. Dvostruko slijepi klinički terapijski pokus lidoflazina – “Clinium” (Jansen-Krka), Inst klin med istraž Med fak i KBC Zagreb 1975 (završni elaborat), str. 1-14.
 15. 2.8.15. Mohaček I, Roder V, Bakran I ml, Duraković Z, Čerič B. Elektrokardiogram u bolesnika s preboljelim infarktom miokarda, VI Zbornik radova internista Slavonije, Osijek, 17-18 siječnja 1975, str.263-265.
 16. Mohaček I, Bakran I ml, Duraković Z, Čerič B, Roder V. Atrijski septalni defekt u odraslih osoba, VI Zbornik radova internista Slavonije, Osijek, 17-18.siječnja 1975, str.7-14.
 17. Duraković Z, Markulin-Grgić L, Markulin D, Kožić B. Djelovanje ionizantnog zračenja na organizam, Medicinar 1975;26:173-186.
 18. 2.8.18. Mohaček I, Čerič B, Duraković Z, Bakran I ml, Roder V, Šarić S. Atrijski septalni defekt u odrasloj dobi, II. Jug. kongres o kongenitalnim anomalijama, Zbornik radova, Beograd, 19-21.travnja 1976, str. 357-364.
 19. Gjurašin M, Vrhovac B, Bakran I ml, Duraković Z, Francetić I. Racionalna farmakoterapija u odjelu intenzivne skrbi, Liječnički vjesnik 1976;97:113-121.
 20. Duraković Z, Štilinović L, Bakran I ml, Duraković S. Novija istraživanja kardiotoksičnosti potisnih plinova, Liječnički vjesnik 1976;98:374-378.
 21. Mohaček I, Čerič B, Duraković Z, Bratković V. Hiperlipoproteinemija – kada i kako liječiti, 7. stručni sastanak internista Slavonije, Osijek, siječnja l976, zbornik radova, str. 301-407.
 22. Duraković Z: Francuska- studij medicine u Lyonu. Medicinar 1976;27:265-266.
 23. Čepelja Z, Duraković Z, Grgić Z, Luetić V, Kružić Z. Hematološke indikacije za splenektomiju, uz prikaz 51 bolesnika. Liječnički vjesnik 1977;99:373-376.
 24. Čepelja Z, Grgić Z, Duraković Z, Piškorić S. Imunosupresivna terapija imunotrombocitopenije i autoimune hemolitičke anemije. Liječnički vjesnik 1977;99: 436-440.
 25. Mohaček I, Duraković Z. Antesistolija i infarkt miokarda, problem dijagnoze i diferencijalne dijagnoze, Zbornik radova, Kardiološka sekcija ZLH 1977, str. 282-286.
 26. Duraković Z. Ispitivanje plućne funkcije jednostavnim dinamičnim ventilacijskim testovima. Medicinar 1977;2:143-154.
 27. Bakran I ml, Pavičić F, Duraković Z, Vrhovac B. Kontrolirana primjena salbutamola u astmatičara pomoću “airflometera”. Liječnički vjesnik  1977;99:567-570.
 28. Duraković Z, Bakran I ml, Vrhovac B, Gjurašin M. Liječenje hipertenzivne krize diazoksidom i furosemidom. Liječnički vjesnik 1978;100:244-248.
 29. Duraković Z. Još o lijekovima protiv angine pektoris, Liječnički vjesnik 1978;100:364-366.
 30. Gjurašin M, Duraković Z, Vrhovac B, Drinković N, Bakran I ml. Liječenje šoka, Pharmaca 1978;16:179-193.
 31. Duraković Z i sur. Diazoksid i hipertenzivna kriza, Liječnički vjesnik 1978;100:570.
 32. Bakran I ml, Duraković Z, Vrhovac B, Gjurašin M. Primjena kortikosteroida u odjelu intenzivne skrbi, Liječnički vjesnik 1978;100:668-672.
 33. Mohaček I, Duraković Z, Čukušić I. Multifokalna atrijska tahikardija, Zbornik radova 9. kongresa internista Slavonije, Osijek, ožujka 1978, str.196-204.
 34. Gjurašin M, Ivanović D, Radošević Z, Duraković Z. Problemi zbrinjavanja urgentnih internističkih bolesnika u bolnicama i klinikama grada Zagreba, Zdravstvo 1979;2l:45-66.
 35. Duraković Z, Vrhovac B, Fališevac V, Gjurašin M. Klinički terapijski pokus djelotvornosti cimetidina u erozivnom gastritisu. Liječnički vjesnik 1979;101:289-293.
 36. Duraković Z. Aritmogeno djelovanje potisnih plinova iz aerosola, Liječnički vjesnik 1979; 101: 388-389.
 37. Duraković Z. Osobitosti primjene lijekova u starosti, Pharmaca 1979;17:205-215.
 38. Duraković Z, Vrhovac B. Racionalno liječenje insuficijencije miokarda, Pharmaca 1979; 17: 217-231.
 39. Duraković Z. Intoksikacija digitalisom, hemodijaliza i hemoperfuzija, Liječnički vjesnik 1979: 101:444.
 40. Drinković N, Vrhovac B, Gjurašin M, Duraković Z. Klinička farmakologija akutnog infarkta miokarda, Pharmaca 1979;17:323-343.
 41. Gjurašin M, Duraković Z. Akutno zatajenje bubrega, Liječnički vjesnik 1979;101:592-596.
 42. Duraković Z, Gjurašin M. Primjena hemodijalize u liječenju otrovanja octenom kiselinom i parakvatom, Srpski arhiv za celukupno lekarstvo 1979;107:631-638.
 43. Duraković Z, Plavšić F, Čulig J. Teškoće u interpretaciji vrijednosti koncentracije digoksina u plazmi, Liječnički vjesnik 1980;102:93-95.
 44. Duraković Z. Recenzija knjige. Julian DG: Cardiology, Liječnički vjesnik 1980:102:106.
 45. Duraković Z. Recenzija knjige. Crooks J, Stevenson I eds: Drugs and the elderly, Liječnički vjesnik 1980;102:515.
 46. Duraković Z. Sjedinjene Američke Države: studij medicine u Rochesteru, Medicinar 1980;29:79-80.
 47. Duraković Z, Vrhovac B, Plavšić F. Hipersaturacija digitalisom u starijih osoba, Zbornik radova znanstveno-radnog skupa. Preventivni aspekti zaštite zdravlja starijih osoba, Zbor liječnika Hrvatske, Zagreb 1981, str. 55-60.
 48. Čiček J, Duraković Z, Gašparović V, Ivanović D, Gjurašin M. Starija dob i intenzivno liječenje, Zbornik radova. Preventivni aspekti zaštite zdravlja starijih osoba, Zbor liječnika Hrvatske, Zagreb 1981, str. 37-40.
 49. Ivanović D, Duraković Z, Gašparović V, Gjurašin M. Hiperkalemija kao posljedica terapije spironolaktonom, Pharmaca 1981;19;137:142.
 50. Duraković Z. Recenzija knjige. Mimica M: Uvod u medicinska istraživanja, Srpski arhiv za celukupno lekarstvo 1981;109:l426-l427.
 51. Duraković Z. prijevod. Dekompenzacija srca uzrokovana lijekovima, Pharmaca 1981; 19: 318-320.
 52. Duraković Z. Nuspojave lijekova u starijih osoba. Pharmaca 1981;19:195-198.
 53. Duraković Z, Gašparović V, Ivanović D, Plavšić F, Gjurašin M, Čiček J. Primjena hemoperfuzije u liječenju otrovanja psihofarmacima, Liječnički vjesnik 1982;104:16-18.
 54. Duraković Z. Recenzija knjige: Antonin B. Lijevi prednji fascikularni blok, Liječnički vjesnik 1982;104:334-335.
 55. Duraković Z. Neki aspekti kardiotonične terapije, Sekcija opće medicine ZLH, Stubičke Toplice,svibanj 1982, zbornik radova, str. 37-42.
 56. Šmalcelj A, Duraković Z, Drinković N. Prognostička zapažanja lokalizacije infarkta miokarda i poremećaja ritma i provodljivosti u bolesnika s kardiogenim šokom uz recentni infarkt miokarda, Zbornik radova XIII stručnog sastanka internista Slavonije, Osijek, ožujak 1982.
 57. Duraković Z. Ocjena vrijednosti lijekova, prijevod s engleskog jezika u knjizi. Vrhovac B ured jug izdanja. Laurence-Bennett. Klinička farmakologija, JUMENA, Zagreb 1982, str. 67-79.
 58. Duraković Z, Gjurašin M, Gašparović V, Ivanović D, Plavšić F. Istodobna intoksikacija medigoksinom, verapamilom, inzulinom, medazepamom, diazepamom, butamiratom, triamterenom i hidroklorotiazidom, Liječnički vjesnik 1983;105:365-369.
 59. Duraković Z. Recenzija knjige. Kenney, R A: Physiology of aging. Year book med. publishers, Chicago-London 1982, Liječnički vjesnik 1983;105:334-335.
 60. Duraković Z. Recenzija knjige. Hocutt JE jr. Emergency medicine, Arco publ, New York 1982, Liječnički vjesnik 1983;105:132.
 61. Duraković Z, Vrhovac B. Recenzija knjige. Čatipović – Veselica K. : Ergometrija opterećenja i angina pektoris, Liječnički vjesnik 1983;105:177-178.
 62. Duraković Z, Vrhovac B. Racionalno liječenje kardijalne dekompenzacije danas, Liječnički vjesnik 1983;105:491-493.
 63. Duraković Z, Vrhovac B. Današnji stavovi u liječenju kardijalne dekompenzacije, Medicinski vjesnik 1983;15:137-142.
 64. Duraković Z. Osobitosti primjene lijekova u starijih osoba, Pharmaca 1984;22:25-35.
 65. Duraković Z. Pseudoinfarkt miokarda, Liječnički vjesnik 1985;107:121-124.
 66. Duraković Z. Primjena lijekova u starijoj dobi, Liječnički vjesnik 1984;106:482-485.
 67. Duraković Z. Otrovanje herbicidom 2,4-D praćeno stanjem kome i produženim Q-T intervalom u elektrokardiogramu, Radovi Med fak Zagrebu 1985;26:51-54.
 68. Duraković Z, Gjurašin M, Plavšić F. Otrovanje visokom dozom digitalisa, Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1984;35:277-284.
 69. Duraković Z. Prikaz knjige. Intensive Care Medicine, Liječnički vjesnik 1985;107:37.
 70. Duraković Z, Ivanović D, Gjurašin M, Jasprica-Hrelec V, Plavšić F. Otrovanje morfinom u visokoj dobi, Liječnički vjesnik 1985;107:296-299.
 71. Duraković Z, Dujmić S, Dujmić Lj, Plavšić F. Otrovanje metiprilonom, Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1985;36:195-199.
 72. Duraković A, Duraković Z. Diagnostic imaging in renal disease, Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu 1987;28:5-31.
 73. Duraković A, Duraković Z. Medicinski postupci u slučaju interne radioaktivne kontaminacije, Medicina (Rijeka) 1987;23:105-110.
 74. Duraković Z, Gašparović V, Mikuličić V. Otrovanje s parakvatom uspješno liječeno hemoperfuzijom, Liječnički vjesnik 1987;109.224-227.
 75. Duraković Z. Prikaz knjige. Drugs for the elderly, Pharmaca 1986;24:137-138.
 76. Duraković Z. Prikaz knjige. Prostacyclin-a clinical trial, Liječnički vjesnik 1986;108:403.
 77. Duraković Z, Plavšić F. Primjena hemodijalize u liječenju otrovanja s fenobarbitonom i fenitoinom, Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1986;37:59-66.
 78. Duraković Z, Plavšić F, Duraković S, Beritić T. Otrovanje oleanderom, Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1985;36:387-393.
 79. Duraković Z, Vrhovac B. Osobitosti primjene lijekova u gerijatrijskoj praksi, izabrana poglavlja iz Gerijatrije za liječnike opće medicine, Zadar 1986, Zbornik radova, str.161-180.
 80. Duraković Z, Vrhovac B. Antiagregacijska terapija i drugi antitrombotički lijekovi, U: Vrhovac B ured. Novosti u farmakoterapiji, Izabrana poglavlja iz kliničke farmakologije, Medicinski fakultet, Zagreb 1986, str.123-131.
 81. Duraković Z, Vrhovac B. Kardiotonici, liječenje dekompenzacije srca, ibidem, str.117-122.
 82. Duraković Z. Osobitosti primjene lijekova u starosti, ibidem, str.74-79.
 83. Duraković Z. Neki praktički aspekti kardiotonične terapije, Novine za praktičnu medicinu, LEK Ljubljana l986:9-17.
 84. Duraković Z. Prikaz knjige. Principles of geriatric medicine, Liječnički vjesnik 1987;109-112.
 85. Gašparović V, Duraković Z, Ivanović D, Gjurašin M. Teška anemija s kardijalnom i cerebralnom simptomatologijom zbog nedovoljne prehrane, Liječnički vjesnik 1987;107:78-80.
 86. Duraković Z, Goldner V, Šesto M. Racionalna primjena fibrinolitičke terapije, Bilten Komisije za lijekove KBC Zagreb 1987;12:21-22.
 87. Gašparović V, Duraković Z. Racionalni pristup i liječenje akutnih otrovanja, Zdravstvo 1987;29:291-300.
 88. Duraković Z. Prikaz knjige. Manual of cardiovascular diagnosis and therapy, Liječnički vjesnik 1987;109:181.
 89. Duraković A, Duraković Z. Liječenje akutne radijacijske bolesti, Medicinski Anali 1987; 13: 255-266.
 90. Duraković A, Duraković Z. Akutni radijacijski sindrom, Medicinski Anali 1987;13:5-17.
 91. Gjurašin M, Duraković Z, Ivanović D, Gašparović V, Ljubojević B, Bosnić D. Hitna interna medicina u Klinici za unutrašnje bolesti, Zdravstvo 1987; 4:521-525.
 92. Kovač S, Duraković Z, Beritić T. Kardiotoksičnost požarnih plinova, Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1987;38: 37:44.
 93. Duraković Z, Šmalcelj A. Maligna aritmija srca zbog hiperkalemije u starije osobe, Kardiologija 1987;8:105-107.
 94. Gjurašin M, Duraković Z, Gašparović V, Ivanović D, Ljubojević B, Bosnić D. Liječenje akutnog zatajenja bubrega nekada i danas, Liječnički vjesnik 1988;110:347-353.
 95. Duraković Z, Gašparović V, Bosnić D. Otrovanje etanolom liječeno hemodijalizom, Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1988;39:47-50.
 96. Gašparović V, Kuzman I, Duraković Z, Ivanović D, Gjurašin M. Akutno zatajenje bubrega u bolesnika s leptospirozom, III kongres nefrologa Jugoslavije, zbornik radova, Ljubljana 4. prosinca 1985, str.53-54.
 97. Gjurašin M, Gašparović V, Bosnić D, Ivanović D, Duraković Z. Subakutno zatajenje bubrega, ibidem, str.150-151.
 98. Duraković Z, Gašparović V. Otrovanje 2,4-diklorfenoksioctenom kiselinom praćeno stanjem kome u bolesnika starije dobi, Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1988;39:255-258.
 99. Duraković A, Duraković Z. Još o akutnom radijacijskom sindromu, Medicinski Anali 1988;29:83-99.
 100. Duraković Z, Gjurašin M, Ivanović D, Gašparović V, Bosnić D, Ljubojević B, Šmalcelj A, Banić M, Badrić S. Internistička intenzivna skrb s osvrtom na udio starijih bolesnika, Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu 1988;29:229-233.
 101. Duraković Z, Šmalcelj A, Goldner V, Šesto M, Bogdan I, Grgić V. Suvremena primjena fibrinolitičke terapije, Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu 1989;30:201-206.
 102. Duraković Z, Šmalcelj A, Bogdan I, Grgić V. Specifičnosti liječenja starijih osoba. Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu 1990;31:99-106.
 103. Duraković Z, Gašparović V, Plavšić F. Otrovanje etilen glikolom liječeno hemodijalizom, Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1990;41:201-207.
 104. Duraković Z. Vrijednost parametara akutnog zatajenja bubrega u kliničkoj procjeni. Liječnički vjesnik 1986;108:21-25.
 105. Duraković Z, Šmalcelj A. Sinkopa zbog ijatrogene hiperkalemije, Liječnički vjesnik 1990;112:384-387.
 106. Duraković Z, Plavšić F, Kuzmanić D. Porast koncentracije digoksina u plazmi nakon prekida terapije, Liječnički vjesnik 1991;113:121-123.
 107. Duraković Z, Vucelić B, Plavšić F. Akutna psihoza kao posljedica intoksikacije digitalisom, Liječnički vjesnik 1991;113:417-419.
 108. Šmalcelj A, Duraković Z, Batinić Z. Atrioventrikulski blok Mobitz II u zdravog muškarca, Liječnički vjesnik 1992;114:40-42.
 109. Duraković Z, Šmalcelj A, Čvorišćec D. Visoka vrijednost kreatin-kinaze, MB-izoenzima i laktičke dehidrogenaze u serumu bolesnika s karcinomom prostate, Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu 1991; 32:169-173.
 110. Duraković Z, Čorović N, Šmalcelj A. Neke osobitosti organizma starije dobi. Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu 1992; 32:179-186.
 111. Duraković Z, Šmalcelj A, Martinović K, Ramić I. Pseudoinfarkt miokarda u bolesnika s netipičnom stenokardijom. Medicina 1992;28:122-125.
 112. Duraković Z, Plavšić F, Šmalcelj A, Grgić V. Cijanopsija kao znak intoksikacije digitalisom. Liječnički vjesnik 1992; 114:132-134.
 113. Duraković Z. Fiziološki aspekti neaktivnog i aktivnog starenja, u: Civilizacijski trendovi i biotički opstanak čovjeka, Škola pedagoga fizičke kulture Hrvatske, Rovinj 1994, zbornik radova, str.65-66.
 114. Duraković Z, Škavić J, Mišigoj-Duraković M. Iznenadna srčana smrt tijekom tjelesne aktivnosti u mladih i starijih osoba­ može li se spriječiti? Tjelesno vježbanje i zdravlje, Škola pedagoga fizičke kulture Hrvatske, Zbornik radova, Rovinj 1995, str.87-90.
 115. Duraković Z. Gerijatrijski problemi u starijih žena s rakom dojke, Zbornik radova 5. znanstvenog sastanka HAZU. Bolesti dojke, Prpić I, Unušić J urednici, Zagreb 1995, str.35-40.
 116. Duraković Z. Lovastatin­ clinical expert opinion (elaborat), KRKA Novo Mesto, listopad l995, str.1-21.
 117. Duraković Z, Mišigoj Duraković M, Medved R. Kardiovaskularne opasnosti tijekom tjelesne aktivnosti. Kineziologija 1996;28:78-83.
 118. Krpan A, Šmalcelj A, Tomičić D, Urek R, Nadinić B, Duraković Z, Božikov J, Oršanić-Brčić D. Hipertenzija i hipertrofija lijeve klijetke u uremičnih bolesnika. Liječnički vjesnik 1996;118:61-63.
 119. Mišigoj-Duraković M, Heimer S, Duraković Z. Tjelesno vježbanje i gojaznost, U: Milanović D. ured. Fitness, FFK, Zagreb 1996, str.43-45.
 120. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M. Tjelesno vježbanje i povišen krvni tlak, U: Društveni status tjelesne i zdravstvene kulture, športa i športske rekreacije, Rovinj 25-29 lipnja 1996, zbornik radova, str.28-33.
 121. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M. Zdravstveni aspekti praćenja i vrednovanja tjelesnog vježbanja. VI. Stručni sastanak pedagoga fizičke kulture Hrvatske, zbornik radova, Rovinj 24-26 lipnja 1997, str.15-18.
 122. Duraković Z. Bisoprolol: kliničko-farmakološko mišljenje, Merck Darmstadt, listopad 1997, str.1-29.
 123. Medved R, Duraković Z, Mišigoj-Duraković M. Kardiovaskularni sustav i šport, Liječnički vjesnik 1998;120:228-236.
 124. Duraković Z. Plućna embolija. Medix 1998; 4:77-80.
 125. Duraković Z. Starenje i promjene ustroja i funkcija organa I. Medix 1999;27/28:53-56.
 126. Mišigoj-Duraković M, Medved R, Duraković Z. Influence of physical exercising and sports on growth, maturation and health-related habits in adolescence. 2. International scientific conference, Kinesiology for 21th century, UNESCO, Paris, Croatian academy od science and art, Dubrovnik, 2000, Proceedings book, pp.342.347.
 127. Duraković Z. Posebnosti hipersaturacije i otrovanja lijekovima u bolesnika tzv. starije dobi, Medix 2000;32:43-48.
 128. Duraković Z. Starenje i promjene ustroja i funkcija organa II. Medix 2000;29/30:94-95.
 129. Duraković Z. Osobitosti primjene lijekova u liječenju kroničnih bolesti. Medicus Pliva 2000;9:89-93.
 130. Duraković Z. Kliničko-farmakološko mišljenje indapamid – Amoron, AD Jaka, Radoviš, R . Makedonija, 2000, str.1-18 (elaborat).
 131. Duraković Z. Antitrombocitni lijekovi danas, Medix 2000;33:29-34.
 132. Duraković Z. Indikacije za intenzivno liječenje otrovanog bolesnika. Medix 2001;34:53-57.
 133. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M. Neki aspekti suvremene medicinske dijagnostike u procjeni sposobnosti za tjelesno vježbanje. Medix 2001;35:76-80.
 134. Mišigoj-Duraković M, Duraković Z. Koronarna bolest srca i tjelovježba. Medix 2001; 35: 81-85.
 135. Duraković Z. Bolesti srca i krvnih žila kao posljedice otrovanja. Medix 2001;36:101-104.
 136. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M. Suvremena medicinska dijagnostika u procjeni sposobnosti za sportsko-rekreativno vježbanje, Zbornik radova 9. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture Hrvatske, Poreč 24-28 lipnja 2000, str.28-33.
 137. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M. Zdravstveni aspekti programiranog opterećenja u rekreativnom vježbanju, Sport za sve 2001;27:23-27.
 138. Duraković Z. Bolesti bubrega kao posljedice otrovanja 1. Medix 2001;7:102-107.
 139. Duraković Z. Kronične bolesti bubrega kao posljedice otrovanja 2. Medix 2001; 39: 142-143.
 140. Duraković Z. Problemi zbrinjavanja akutno otrovanih etanolom. Medix 2002;43:50-52.
 141. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M. Zdravstveni pogledi na rizične čimbenike pri programiranju rekreativnog tjelesnog vježbanja. 11. škola kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj 22-26 lipnja 2002, zbornik radova, str.34-41.
 142. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M. Zdravstveni pogledi na rizične čimbenike pri programiranju rekreativnog tjelesnog vježbanja. Medix 2002;44:68-72.
 143. Duraković Z, Reiner Ž. Promjene endokrinih organa kao posljedice otrovanja. Medix 2003; 46-47:162-163.
 144. Mišigoj-Duraković M, Duraković Z,  Xiukun S, Petronović L. Tjelesno vježbanje u prevenciji kroničnih nezaraznih bolesti. Sport za sve 2003;33-34:25-28.
 145. Duraković Z, Labar B. Hematološke promjene kao posljedice otrovanja. Medix 2003;50:83-87.
 146. Mišigoj-Duraković M, Duraković Z, Kuvalja S, Kuvalja D. Medicinski aspekti hodanja u prevenciji nekih kroničnih bolesti. Medix 2004;52:124-125.
 147. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M. Mijenja li nužno kronološka dob radnu sposobnost? Medix 2004;52:94-96.
 148. Mišigoj-Duraković M, Duraković Z. Tjelesna aktivnost u ranoj prevenciji kroničnih bolesti srčanožilnog sustava, Medix 2004;56-57:83-86.
 149. Duraković Z. Hipersaturacija i otrovanje lijekovima u starijoj dobi. Medicus (Pliva) 2005;14(2):261-272.
 150. Mišigoj-Duraković M, Duraković Z, Baršić B. To exercise or not to exercise in acute upper respiratory tract infections. Kinesiology 2005;37:5-12.
 151. Mišigoj-Duraković M, Duraković Z, Baršić B, Kuvalja S, Kuvalja D. Kada vježbati tijekom akutnih infekcijskih bolesti gornjih dišnih putova. Medix 2006;62/63:134-136.
 152. Mišigoj-Duraković M, Duraković Z, Podolski P. Uloga tjelesne aktivnosti i tjelesnog vježbanja u sprječavanju obolijevanja od karcinoma dojke u žena. Medix 2006;12(64):105-107.
 153. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M. Arterijska hipertenzija kao čimbenik opasnosti ateroskleroze u tzv. starijoj životnoj dobi, Zbornik radova sa znanstvenog skupa 23. svibnja 2006: Prevencija ateroskleroze-starija životna dob, ured. Reiner Ž., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 2007; 25-35.
 154. Mišigoj-Duraković M, Duraković Z. Tjelesna aktivnost u starijoj životnoj dobi i ateroskleroza, Zbornik radova sa znanstvenog skupa 23. svibnja 2006: Prevencija ateroskleroze-starija životna dob, ured. Reiner Ž, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 2007;73-82.
 155. Duraković Z. Smanjuje li se nužno radna sposobnost povisivanjem kronološke dobi? Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 2006;496(30):9-19.
 156. Duraković Z. Gerijatrijske posebnosti ustroja i funkcije nutarnjih organa – 1. dio. Medix 2008;74:161-163.
 157. Duraković Z. Gerijatrijske posebnosti ustroja i funkcije nutarnjih organa – 2.dio. Medix 2008;75/76:175-180.
 158. Duraković Z. Posebnosti primjene lijekova u starijoj dobi, 1. dio. Medix 2008;77:133-138.
 159. Duraković Z. Posebnosti primjene lijekova u starijoj dobi, 2. dio. Medix 2008;78:199-206.
 160. Duraković Z. Posebnosti primjene lijekova u starijoj dobi, 3. dio, Medix 2008;79:167-170.
 161. Mišigoj-Duraković M, Duraković Z, Matković Br. Zdravstvene koristi treninga jakosti u odraslih i starijih osoba. 6. Međunarodna konferencija: Kondicijska priprema sportaša, pozvano predavanje, Zagreb, Kineziološki fakultet, 22-23 veljače 2008.
 162. Tomek Roksandić S, Žuškin E, Duraković Z, Smolej Narančić N, Mustajbegović J, Pucarin Cvetković J, Mišigoj Duraković M, Doko Jelinić J, Turčić N, Milošević M. Ljudski vijek: doživjeti i nadživjeti 100 godina. Arh hig rada toksikol 2009;60:375-385.
 163. Mišigoj Duraković M, Duraković Z. Zdravlje žena, tjelovježba i sport, U: 8. Konferencija o športu Alpe Jadran, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Opatija 4-6 lipnja 2009, str.126-134.
 164. Vranešić Bender D, Krznarić Ž, Reiner Ž, Tomek Roksandić S, Duraković Z, Kaić Rak A, Smolej Narančić N, Bošnir J. Hrvatske smjernice za prehranu osoba starije dobi, 1. dio, Liječ vjesn 2011;133:231-240.
 165. Duraković Z. Interakcije lijekova u starijoj dobi, Medix 2011; 94/95: 280-284.
 166. Mišigoj Duraković M, Duraković Z. Učinak tjelovježbe na razinu serumskih triglicerida, Zbornik radova sa znanstvenog skupa 7. travnja 2011, 23. svibnja 2006: Prevencija ateroskleroze-Hipertrigliceridemija kao čimbenik rizika, ured. Reiner Ž, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2011: 61-70.
 167. Duraković Z. Primjena antiagregacijskih lijekova u starijoj dobi, Medix 2011;17:255-259.
 168. Duraković Z. Promjene organa i organskih sustava tijekom starenja. Medix 2013; 19 (107/108): 84-85.
 169. Mišigoj Duraković M, Sorić M, Duraković Z. Antropometrija u procjeni kardio-metaboličkog rizika. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 2014; 65: 19-27.2.8.168.

Pregledni naslovi

 1. Duraković Z. Stvarno stanje antiagregacijske terapije danas, Bilten Komisije za lijekove KBC u Zagrebu l984;7:27-30.
 2. Duraković Z. Stvarno stanje antiagregacijske terapije danas, Pharmaca 1985;22:119-123.
 3. Duraković Z, Vrhovac B. What is the real status of antiplatelet therapy today, Drug Bulletins l984; 9:2-6.
 4. Duraković Z. Zašto čovjek stari? Medix 2000;29/30:90-93.
 5. Duraković Z. Elaborat o kliničkom djelovanju telmisartana, Zagreb 2006.
 6. Duraković Z. Geroprofilaksa – može li se produljiti život? Medix 2009;84:73-79.
 7. Duraković L, Duraković Z, Blažinkov M, Bošnjak M, Sikora S, Delaš F, Markov K, Skelin A, Čvek D. Miokrobne zajednice i biofilmovi. Hrv čas prehramb tehnol, biotehnol, nutric, 2009;4(3-4):92-97
 8. Mišigoj Duraković M, Sorić M, Duraković Z. Tjelesna aktivnost u prevenciji, liječenju i rehabilitaciji srčanožilnih bolesti. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 2012; 63 (suppl.3): 13-22.
 9. Sorić M, Mišiogj Duraković M, Duraković Z. Kardiovaskularni rizici vezani uz vježbanje. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 2012: 63 (suppl.3): 95-102.
 10. Duraković Z. Introductionkao i: guest editor of the issue 2013; 115: 463-464.
 11. Mišigoj Duraković M, Sorić M, Duraković Z. Antropometrija u procjeni kardio-metaboličkog rizika, Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 2014;

Uredništvo udžbenika

 1. Mimica M, Duraković Z ured. Interna medicina u praksi, 3, izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 1984.
 2. Mimica M, Duraković Z ured. Interna medicina u praksi, 4. izdanje, Školska knjiga, Zagreb 1989.
 3. Mimica M, Duraković Z. Interna medicina u praksi, 5. izdanje, Školska knjiga,Zagreb 1990.
 4. Duraković Z ured. Medicina starije dobi, Naprijed, Zagreb 1990.
 5. Duraković Z ured. Primjena lijekova u starijoj dobi, Naprijed, Zagreb 1991.
 6. Duraković Z ured. Elektrokardiogram za studente i liječnike, Naprijed, Zagreb 1993.
 7. Duraković Z ured. Klinička toksikologija, Grafos, Zagreb 2000.
 8. Duraković Z. ured. Elektrokardiogram, 2. izdanje, Grafos, Zagreb 2003.
 9. Gašparović V, Duraković Z ured. XVI. Bolesti uzrokovane fizičkim i kemijskim činiocima, U: Vrhovac B. ured. Interna medicina, 3. izdanje, Naklada Ljevak, Zagreb 2003.
 10. Duraković Z i suradnici. Gerijatrija-Medicina starije dobi, CT poslovne informacije, Zagreb 2007.
 11. Duraković Z i suradnici: Farmakoterapija u gerijatriji / Geriatric Pharmacotherapy, C.T.- Poslovne informacije, Zagreb 2011.
 12. Duraković Z. Gost – urednik tematskog broja međunarodnog časopisa Periodicum Biologorum 2013

Naslovi u udžbenicima i monografijama

 1. Dekanić D, Duraković Z, Grgić Z, Gomzi M, Harmut M, Maver H, Rudan P, Žuškin E. Fiziološke metode I, Praktikum biološke antropologije, Republička samoupravna zajednica za zapošljavanje i Sekcija za biološku antropologiju ZLH, Zagreb l979, str.1-112.
 2. Duraković Z, Grgić Z, Gomzi M, Maver H, Rudan P, Žuškin E. Fiziološke metode II, praktikum biološke antropologije, Republička samoupravna zajednica za zapošljavanje i Sekcija za biološku antropologiju ZLH, Zagreb l979, str. 1-94.
 3. Duraković Z, Grgić Z, Heimer S, Maver H, Rudan P, Smolej N. Fiziološke metode III, Republička samoupravna zajednica za zapošljavanje i Sekcija za biološku antropologiju Zbora liječnika Hrvatske, Zagreb 1980.
 4. Duraković Z, Grgić Z, Harmut M, Maver H, Prpić-Majić D, Rudan P, Skender Lj. Sustav međunarodnih mjernih jedinica u antropološkim i fiziološkim istraživanjima, Republ samoupr int zaj za zapošljavanje i Sekcija za biol antropol ZLH, Zagreb 1981, str. 1-68.
 5. Duraković Z. Urična dijateza, u knjizi: Šarić M, Pleština R ured. Bolovanja – priručnik za ocjenu privremene nesposobnosti za rad, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb 1982, str. 76-79.
 6. Duraković Z. Sideropenična anemija, ibidem, str. 86-89.
 7. Duraković Z. Arterijska hipertenzija, ibidem, str.141-146.
 8. Duraković Z, Hemoroidi, ibidem, str. 147-148.
 9. Duraković Z. Bolesti vena, ibidem, str. 149-150.
 10. Duraković Z. Kardiomiopatije, ibidem, str. 151-155.
 11. Duraković Z. Kronična koronarna ishemija i infarkt srca, ibidem, str. 156-161.
 12. Duraković Z. Akutne, subakutne i recidicirajuće bolesti urinarnog sustava, ibidem, str. 253-260.
 13. Duraković Z. Nefrolitijaza, ibidem, str. 261-263.
 14. Duraković Z. Zatajivanje srca, u. Hadžić N. i sur. Priručnik Interne medicine, JUMENA, Zagreb l983, str.169-181.
 15. Duraković Z. Plućna embolija, ibidem, str. 13-185.
 16. Duraković Z. Iznenadna smrt, ibidem, str. 136-139.
 17. Duraković Z. Iritantni plinovi i pluća, ibidem, str.423-424.
 18. Duraković Z. Primarna plućna hipertenzija, ibidem, str.l85-186.
 19. Duraković Z. Osobitosti primjene lijekova u starijoj dobi, u knjizi. Vrhovac B ured. Farmakoterapijski priručnik, 2. izdanje 1985, str.36-39.
 20. Duraković Z. Sredstva za nadomještanje krvi i otapala, ibidem, str. 961-978.
 21. Duraković Z. Tjelesne tekućine i elektroliti, ibidem, str.979-987.
 22. Duraković Z. Liječenje hitnih stanja (lijekovi za hitne intervencije) ibidem, str. 23-27.
 23. Duraković Z. Zatajivanje srca, U: Čustović F, Goldner V, Čikeš I i sur. Klinička kardiologija, Medicinska naklada, Zagreb l995, str.119-142.
 24. Duraković Z, Gašparović V, Ivanović D, Gjurašin M. Akutno i kronično zatajivanje bubrega, u. Gamulin S, Marušić M, Krvavica S. Udžbenik Patofiziologije, JUMENA, Zagreb 1989,str.932-942.
 25. Šmalcelj A, Duraković Z. Poremećaji koronarnog krvotoka, ibidem, str. 817-825.
 26. Duraković Z. Osobitosti primjene lijekova u starosti, u knjizi. Vrhovac B. Novosti u farmakoterapiji, Med. fakultet, Zagreb 1986., str. 74-79.
 27. Duraković Z, Vrhovac B. Kardiotonici, liječenje dekompenzacije srca, ibidem, str. 117-122.
 28. Duraković Z, Vrhovac B. Antiagregacijska terapija i drugi antitrombotički lijekovi, ibidem, str. 123-131.
 29. Duraković Z. Kardiotonici i drugi lijekovi za suzbijanje insuficijencije miokarda, U: Vrhovac B ured. Kliničko ispitivanje lijekova, JUMENA, Zagreb 1984, str.261-290.
 30. Stanulović M, Duraković Z. Karakteristike ispitivanja lijekova u trudnica, djece i starijih osoba, ibidem, str.208-231.
 31. Škrabalo Z, Mimica M, Duraković Z. Bolesti endokrinog sistema, metabolizma i imuniteta, U: Mimica M, Duraković Z ured. Interna medicina u praksi, 3.,4. i 5. izdanje, Školska knjiga, Zagreb 1984, 1987 i 1990, str.20l-270.
 32. Mimica M, Duraković Z. Bolesti urogenitalnog sistema, str.899-950.
 33. Duraković Z. Smjernice u liječenju osoba visoke dobi života, ibidem, str.1065-1071.
 34. Duraković Z, Mimica M. Fiziološki testovi i vrijednosti, ibidem, str.1157-1172.
 35. Duraković Z, Mimica M. Klasifikacija EKG promjena pomoću Minnesota kôda, ibidem, str.1189-1201.
 36. Šmalcelj A, Duraković Z. Poremećaji koronarnog krvotoka, U: Gamulin S, Krvavica S, Marušić M. Udzbenik patofiziologije, JUMENA, Zagreb 1989, str.817-825.
 37. Duraković Z, Duraković A, Duraković S. Uvod, povijesne napomene, teorije starenja, U: Duraković Z i sur. Medicina starije dobi, Naprijed, Zagreb 1990, str.1-5.
 38. Duraković Z. Funkcijske i somatske promjene u organizmu starije osobe, ibidem, str. 15-22.
 39. Duraković Z. Učestalost bolesti srca u starijih osoba u nas, ibidem, str. 35-37.
 40. Duraković Z, Šmalcelj A. Osobitosti kardiovaskularnog sustava u starijih bolesnikasimptomatologija i fizikalni pregled, ibidem, str. 37-38.
 41. Duraković Z, Duraković A, Šmalcelj A, Bogdan I, Grgić V. Metode dijagnostike u kardiologiji, ibidem, str. 38-42.
 42. Duraković Z. Zatajivanje srca, ibidem, str. 42-49.
 43. Šmalcelj A, Duraković Z. Koronarna bolest, ibidem, str.65-69.
 44. Duraković Z. Plućna embolija, ibidem, str. 72-75.
 45. Duraković Z. Arterijska hipertenzija, ibidem, str.80-91.
 46. Harambašić H, Duraković Z. Bolesti dišnih putova i plućnog tkiva, ibidem, str. 93-96,102-110.
 47. Duraković Z. Bolesti bubrega, ibidem, str. 151-167.
 48. Duraković Z. Promjene koagulacije krvi u starijih osoba, ibidem, str. 195-197.
 49. Duraković Z, Vrhovac B. Upotreba lijekova, ibidem, str.207-219.
 50. Duraković Z. Intenzivno liječenje, ibidem, str.224-232.
 51. Duraković Z. Promjena organizma osobe starije osobe, U: Duraković Z i sur. Primjena lijekova u starijoj dobi, Naprijed, Zagreb 1991, str.3-14.
 52. Duraković Z, Duraković A, Duraković S. Promjene sudbine lijeka u organizmu osobe starije dobi, ibidem, str.15-30.
 53. Duraković Z. Kardiotonici, ibidem, str.75-96.
 54. Duraković Z. Antikoagulansi, ibidem, str.97-106.
 55. Duraković Z. Fibrinolitici, ibidem, str.107-114.
 56. Duraković Z. Antiagregansi, ibidem, str.115-127.
 57. Duraković Z. Interakcije, ibidem, str.333-339.
 58. Duraković Z. Nuspojave lijekova, ibidem, str.340-344.
 59. Duraković Z. Polipragmazija, ibidem, str.345-347.
 60. Duraković Z. Ispitivanje lijekova, ibidem, str.348-356.
 61. Duraković Z. Načela primjene lijekova u starijoj dobi, ibidem, str.357-359.
 62. Duraković Z. Elektrofiziologija, u. Vrhovac B. i sur. Udžbenik interne medicine, Naprijed Zagreb 1991. str.287-300.
 63. Duraković Z. Miokarditisi, ibidem, 671.
 64. Duraković Z. Iznenadna smrt, ibidem, 634-638.
 65. Duraković Z. Gerijatrija, ibidem, str.97-102.
 66. Duraković Z. Osnove elektrokardiograma, U: Duraković Z ured.Elektrokardiogram za studente i liječnike, Naprijed, Zagreb 1993, str.13-31.
 67. Duraković Z. Hipertrofija pretklijetki, ibidem, str.36-39.
 68. Duraković Z. Hipertrofija klijetki, ibidem, str.39-46.
 69. Duraković Z. Preekscitacija, antesistolija ili ubrzano provođenje, ibidem, str.131-142.
 70. Šmalcelj A, Duraković Z. Angina pektoris, intermedijarni koronarni sindrom, infarkt miokarda, ishemijska miokardiopatija, poremećaji ritma srca, nagla smrt, ibidem, str.162-198.
 71. Duraković Z, Čulig J. Utjecaj lijekova na elektrokardiogram, ibidem, str.263-269.
 72. Duraković Z, Šmalcelj A. Pseudoinfarkt miokarda, anoreksija nervoza, komatozna stanja, neurološke bolesti, ibidem, 278-282.
 73. Duraković Z, Duraković A. Miksedem, hipertireoza, pretilost, hipotermija, ionizantno zračenje, ibidem, str.282-286.
 74. Duraković Z. Osobitosti elektrokardiograma u osoba starije dobi, ibidem, str.324-334.
 75. Duraković Z. Učestalost promjena u elektrokardiogramu u hrvatskoj populaciji, ibidem, str.335-353.
 76. Duraković Z. Umijeće očitavanja i vrednovanje promjena u elektrokardiogramu, ibidem, str.353-358.
 77. Duraković Z, Šmalcelj A. Osnove polikardiograma, ibidem, str.375-378.
 78. Duraković Z. Zatajivanje srca, U: Čustović F, Goldner V, Čikeš I. Klinička kardiologija, Medicinska naklada, Zagreb l995, str.119-142.
 79. Duraković Z, Janjić I. Oživljavanje, u. Čustović F, Goldner V. Čikeš I urednici. Klinička kardiologija, Medicinska naklada, Zagreb l995, str.72l-730.
 80. Duraković Z. Psihijatrija i interna medicina, U: Muačević V urednik. Psihijatrija, Medicinska naklada, Zagreb 1995, str.60l-609.
 81. Šmalcelj A, Duraković Z. Poremećaji koronarnog krvotoka, u. Gamulin S i sur. Patofiziologija,III obnovljeno i dopunjeno izdanje, Medicinska Naklada, Zagreb 1995, str.589-597.
 82. Duraković Z, Gamulin S. Zatajivanje srca, ibidem, str.604-609.
 83. Duraković Z, Gašparović V, Ivanović D, Gjurašin M, Radošević-Stašić B. Bubrežna insuficijencija (zatjenje bubrega), ibidem, str.679-685.
 84. Mišigoj Duraković M, Geimer S, Duraković Z. Tjelesno vježbanje i gojaznost, U: Milanović D ured. Fitness, Fakultet za fizičku kuklturu u Zagrebu 1996, str. 45-47.
 85. Duraković Z. Gerijatrija, U: Vrhovac B ured. Interna medicine, 2.izdanje, Naprijed, Zagreb 1997, str.105-109.
 86. Duraković Z. Elektrofiziološke metode, ibidem, str.280-294.
 87. Duraković Z. Iznenadna smrt, ibidem, str.626-630.
 88. Duraković Z. Miokarditisi, ibidem, str.673-676.
 89. Mišigoj-Duraković M, Duraković Z. Starija životna dob, U: Mišigoj-Duraković M. Tjelesno vježbanje i zdravlje, Grafos, Zagreb 1999, str.75-96.
 90. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M. Ateroskleroza, ibidem, str.118-126.
 91. Medved R, Duraković Z, Mišigoj-Duraković M. Sportsko srce i indikacije za ograničenje tjelesnog vježbanja i sportskog treninga, ibidem, str.161-186.
 92. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M. Arterijska hipertenzija, ibidem, str.195-204.
 93. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M, Medved R, Škavić J. Kardiovaskularne opasnosti, ibidem, str. 218-230.
 94. Duraković Z. Tjelesno vježbanje i kronične bolesti dišnih puteva, ibidem, str.231-246.
 95. Duraković Z. Propisivanje lijekova starijim osobama, U: Vrhovac B, Reiner Ž ured. Farmakoterapijski priručnik, Medicinska ekonomija, Zagreb 2000, str.12-15.
 96. Duraković Z, Beritić T, Plavšić F. Uvod, U: Duraković Z ured. Klinička toksikologija, Grafos, Zagreb 2000, str.15-19.
 97. Duraković Z, Beritić T. Dijagnostički i terapijski postupci u akutnom otrovanju, ibidem, str.30-47.
 98. Duraković Z. Osobitosti intenzivnog liječenja otrovanog bolesnika, ibidem, str.48-61.
 99. Duraković Z. Uvod-zagušljivci, ibidem, str.109-110.
 100. Duraković Z. Ugljik monoksid, ibidem, str.110-112.
 101. Duraković Z. Sumporovodik, ibidem, str.112-113.
 102. Duraković Z, Beritić T. Cijanovodik, ibidem, str.114-117.
 103. Duraković Z. Sumporni oksidi, ibidem, str.118.
 104. Duraković Z. Amonijak, ibidem, str.118-119.
 105. Duraković Z. Fozgen, ibidem, str.119.
 106. Duraković Z. Ozon, ibidem, str.119.
 107. Duraković Z. Dušikovi oksidi, ibidem, str.120-121.
 108. Duraković Z. Etanol, ibidem, str.122-126.
 109. Duraković Z. Metanol, ibidem, str.126-127.
 110. Duraković Z. Etilen glikol, ibidem, str.127-131.
 111. Duraković Z. Izopropanol, ibidem, str.131-132.
 112. Duraković Z. Ugljikovodici, ibidem, str.132-141.
 113. Duraković Z. Kardiotoksičnost potisnih plinova, ibidem, str.144-146.
 114. Beritić T, Duraković Z. Kardiotoksičnost požarnih plinova, ibidem, 146-148.
 115. Beritić T, Duraković Z. Olovo, ibidem, str.168-177.
 116. Beritić T, Duraković Z. Živa, ibidem, str.177-181.
 117. Duraković Z. Cink, ibidem, str.181-182.
 118. Beritić T, Duraković Z. Krom, ibidem, str.183-185.
 119. Beritić T, Duraković Z. Nikalj, ibidem, str.185-187.
 120. Duraković Z. Magnezij, ibidem, str.188.
 121. Duraković Z. Kadmij, ibidem, str.188-190.
 122. Duraković Z. Mangan, ibidem, str.190-191.
 123. Duraković Z. Berilij, ibidem, str.191-193.
 124. Duraković Z. Kobalt, ibidem, str.193-194.
 125. Duraković Z. Kositar, ibidem, str.194-194.
 126. Duraković Z. Bakar, Ibidem, str.195-197.
 127. Beritić T, Duraković Z. Talij, ibidem, str.197-198.
 128. Duraković Z, Čubrilo-Turek M, Turek S. Aluminij, ibidem, str.198-200.
 129. Duraković Z. Srebro, ibidem, str.200-201.
 130. Duraković Z. Antimon, ibidem, str.201-202.
 131. Duraković Z, Čorović N. Selen, ibidem, str.202-203.
 132. Duraković Z, Beritić T. Arsen, ibidem, str.203-208.
 133. Duraković Z. Fosfor, ibidem, str.208-210.
 134. Duraković Z. Korozivi, ibidem, str.211-215.
 135. Duraković Z. Organskoklorni insekticidi, ibidem, str.220-222.
 136. Duraković Z. Rodenticidi, ibidem, str.222-224.
 137. Duraković Z. Parakvat i dikvat, ibidem, str.224-228.
 138. Duraković Z. 2,4-diklorfenoksioctena kiselina, ibidem, str.228-231.
 139. Duraković Z. Duraković Z. Dioksin, ibidem, str.232.
 140. Duraković Z. Biljke, ibidem, str.233-235.
 141. Duraković Z. Oleandar, ibidem, str.235-238.
 142. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M. Nikotin, ibidem, str.238-240.
 143. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M. Kofein, ibidem, str.240-243.
 144. Duraković Z. Polihalogenirani bifenili, ibidem, str.262-263.
 145. Duraković Z. Antiseptička sredstva, ibidem, str.264-266.
 146. Duraković Z. Dezinfekcijska sredstva, ibidem, str.266-268.
 147. Duraković Z. Sterilizirajuća sredstva, ibidem, str.268-269.
 148. Duraković Z. Glikozidi digitalisa, ibidem, str.273-280.
 149. Duraković Z. Antikoagulacijski lijekovi, ibidem, str.280-284.
 150. Duraković Z. Fibrinolitici, ibidem, str.284-287.
 151. Duraković Z, Čulig J. Antagonisti kalcijevih kanala, ibidem, str. 291-293.
 152. Duraković Z. Teofilin, ibidem, str.298-300.
 153. Duraković Z, Reiner Ž. Lijekovi za bolesti štitnjače, ibidem, str.305-307.
 154. Duraković Z. Željezo, ibidem, str.314-316.
 155. Duraković Z. Zlato, ibidem, 327-329.
 156. Duraković Z, Plavšić F. Prikaz bolesnika: otrovanje antikonvulzivima liječeno hemodijalizom, ibidem, 341-343.
 157. Duraković Z. Prikaz bolesnika: otrovanje visokom dozom morfina u tzv. starijoj dobi, ibidem, str.387-389.
 158. Duraković Z. Osobitosti otrovanja u trudnica, ibidem, str. 393-397.
 159. Duraković Z. Osobitosti otrovanja u bolesnika tzv. starije dobi, ibidem, str.414-420.
 160. Duraković A, Duraković Z. Akutni radijacijski sindrom, ibidem, str.439-451.
 161. Duraković A, Duraković Z. Interna kontaminacija medicinski značajnim radionuklidima, ibidem, str.452-465.
 162. Duraković Z. Antidoti i terapijski postupci, ibidem, str.525-528.
 163. Duraković Z. Kazalo pojmova, ibidem, str.529-545.
 164. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M. Srce i krvne žile, u Šarić M, Žuškin E. i sur. Medicina rada i okoliša, Med. naklada, Zagreb 2002, str. 455-463.
 165. Duraković Z. Bubreg i mokraćni mjehur, ibidem, str. 484-497.
 166. Duraković Z.  Endokrini sustav, ibidem, str. 521-524.
 167. Duraković Z. Krvotvorni organi, ibidem, str. 498-506.
 168. Šmalcelj A, Duraković Z. Poremećaji koronarnog krvotoka, U: Gamulin S, Marušić M, Kovač Z i sur. Patofiziologija, 5. izdanje, Med. naklada, Zagreb 2002, str. 771-780.
 169. Duraković Z, Gamulin S. Zatajivanje srca, ibidem, str. 788-795.
 170. Radošević-Stašić B, Duraković Z, Gašparović V, Ivanović D, Gjurašin M. Prerenalni poremećaji bubrežne funkcije, ibidem, str.858-861.
 171. Duraković Z, Gašparović V, Ivanović D, Gjurašin M, Radošević-Stašić B. Bubrežna insuficijencija (zatajenje bubrega), ibidem, str. 877-885.
 172. Duraković Z. Gerijatrija, U: Vrhovac B i sur. Interna medicina, 3. izdanje, Naklada Ljevak, Zagreb 2003, str.80-83.
 173. Duraković Z, Šoštarko M, Nesek-Mađarić V. Elektrofiziološke metode, U: Vrhovac B i sur. Interna medicina, 3. izdanje, Naklada Ljevak, Zagreb 2003, str.227-232.
 174. Duraković Z. Iznenadna smrt, U: Vrhovac B i sur. Interna medicina, 3. izdanje, Naklada Ljevak, Zagreb 2003, str.496-498.
 175. Planinc D, Duraković Z. Miokarditis, U: Vrhovac B i sur. Interna medicina, 3. izdanje, Naklada Ljevak, Zagreb 2003, str.539-543.
 176. Duraković Z. Otrovanje nikotinom, U: Vrhovac B i sur. Interna medicina, 3. izdanje, Naklada Ljevak, Zagreb 2003, str.1595.
 177. Duraković Z. Otrovanje etanolom i disulfiramska reakcija, U: Vrhovac B i sur. Interna medicina, 3. izdanje, Naklada Ljevak, Zagreb 2003, str.1595-1596.
 178. Duraković Z. Otrovanje olovom, U: Vrhovac B i sur. Interna medicina, 3. izdanje, Naklada Ljevak, Zagreb 2003, str. 1596-1597.
 179. Duraković Z. Bolesti bubrega i trudnoća, U: Kurjak A ured. Ginekologija i perinatologija, Tonimir, Varaždinske Toplice 2003., str. 486-502.
 180. Duraković Z. Osnove elektrokardiograma, U: Duraković Z ured. Elektrokardiogram, 2. izdanje, Grafos, Zagreb 2003., str.17-37.
 181. Duraković Z. Hipertrofije pretklijetki, ibidem, str.42-45.
 182. Duraković Z. Hipertrofije klijetki, ibidem, str.45-52.
 183. Duraković Z. Preekscitacija, ibidem, str.137-148.
 184. Šmalcelj A, Duraković Z. Angina pektoris, intermedijarni koronarni sindrom, infarkt miokarda, ishemijska miokardiopatija, poremećaji ritma srca, nagla smrt, ibidem, str.168-203.
 185. Duraković Z, Čulig J, Utjecaj lijekova na elektrokardiogram, ibidem, str.268-274.
 186. Duraković Z, Šmalcelj A, Čorović N. Pseudoinfarkt miokarda, anoreksija nervoza, komatozna stanja, neurološke bolesti, ibidem, str.283-286.
 187. Duraković Z, Duraković A. Miksedem, hipertireoza, pretilost, hipotermija, ionizirajuće zračenje, ibidem, str.287-291.
 188. Duraković Z. Osobitosti elektrokardiograma u osoba starije dobi, ibidem, str.329-339.
 189. Duraković Z. Učestalost promjena u elektrokardiogramu u Hrvatskoj populaciji, ibidem, ibidem, str. 340-358.
 190. Duraković Z. Umijeće očitavanja i vrednovanje promjena u elektrokardiogramu, ibidem, str.38-363.
 191. Duraković Z, Šmalcelj A. Osnove polikardiograma, ibidem, str.380-383.
 192. Mišigoj-Duraković M, Duraković Z, Medved R. Starejše življensko obdobje, U: Mišigoj-Duraković M in sodelavci: Telesna vadba in zdravje, Zveza društev športnih pedagogov Slovenije, Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani, Kineziološka fakulteta Univerze v Zagrebu in Zavod za šport Slovenije, Ljubljana 2003, str.85-106.
 193. Duraković Z, Mišigoj-Duraković Z. Ateroskleroza, ibidem, str.128-136.
 194. Medved R, Duraković Z, Mišigoj-Duraković M. Športno srce in indikacije za omejitev telesne vadbe in športnega treninga, ibidem, str.172-196.
 195. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M. Arterijska hipertenzija, ibidem, str. 205-214.
 196. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M, Medved R, Škavić J. Srčano-žilne nevarnosti, ibidem, str.228-240.
 197. Duraković Z. Telesna vadba in kronične bolezni dihalnih poti, ibidem, str.241-256.
 198. Duraković Z. Lijekovi i starije osobe, Vrhovac B i sur. Farmakoterapijski priručnik, 4. izdanje, Medicinska naklada, Zagreb 2003, str.18-22.
 199. Duraković Z. Osobitosti primjene lijekova osobama starije dobi, U: Šimunić M. ured. Liječnici u trećoj dobi, Hrvatski liječnički zbor 2004, str.168-170.
 200. Čajavec R, Malinar R, Škrabl Močnik F, Voga G, Mišigoj-Duraković M, Duraković Z, Bizjak Slemenšek B. Preventiva, pregledi, antropometrija, ergometrija, EKG, UZV srca, U: Čajavec R, Heimar S ured. Medicina športa, CETIS, Celje 2004, str.105-129.
 201. Čajavec R, Podbregar Marš A, Mirela I, Kešpert B, Buhanec B, Mišigoj-Duraković M, Duraković Z. Prva pomoč, Nujna medicinska pomoč, Kirirška oskrba rane, Nenadna smrt med telesno vadbo, ibidem, str. 249-278.
 202. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M. Indikacije za ograničenje tjelesnog vježbanja pri sportskom treningu i rekreaciji. Poslijediplomski tečaj Športsko-rekreacijske medicine, Varaždin 7-9 svibnja 2004.
 203. Čajavec R, Škrabl Močnik F, Voga G, Mišigoj-Duraković M, Duraković Z, Heimer S, Osredkar J, Kozmelj M. Preventiva, U: Čajavec R in sodelavci: Medicina športa, priročnik, Diagnostični center Celje, Celje 2006, str.109-143.
 204. Čajavec R, Podbregar A, Podbregar M, Mišigoj-Duraković M, Duraković Z, Buhanec B, Turk Z. Prva pomoč, ibidem, str.165-191.
 205. Mišigoj-Duraković M, Duraković Z. Iznenadna srčana smrt tijekom sportske aktivnosti, U: Heimer S, Čajavec R ured. Medicina sporta, Kineziološki fakultet u Zagrebu, 2006, str.375-383.
 206. Šmalcelj A, Duraković Z. Poremećaji koronarnog krvotoka, U: Gamulin S, Marušić M, Kovač Z i sur. Patofiziologija. 6. izdanje, Medicinska naklada, Zagreb 2005, str.839-848.
 207. Duraković Z, Gamulin S. Zatajivanje srca, ibidem, str.856-863.
 208. Radošević-Stašić B, Duraković Z, Gašparović V, Ivanović D, Gjurašin M. Prerenalni poremećaji bubrežne funkcije, ibidem, str.930-933.
 209. Duraković Z, Gašparović V, Ivanović D, Gjurašin M, Radošević-Stašić B. Bubrežna insuficijencija (zatajenje bubrega), ibidem, str. 949-957.
 210. Duraković Z. Lijekovi u starijoj dobi, U: Vrhovac B ured. Farmakoterapijski priručnik, 5. izd., Medicinska naklada, Zagreb 2007, str.21-24.
 211. Duraković Z. Uvod, U: Duraković Z i sur. Gerijatrija-Medicina starije dobi, CT poslovne informacije, Zagreb 2007., str.1-2.
 212. Duraković Z, Duraković S. Povijesne napomene, ibidem, str. 2-3.
 213. Duraković Z. Teorije starenja, ibidem, str.3-5.
 214. Duraković Z. Funkcijske i somatske promjene, ibidem, str.14-21.
 215. Duraković Z, Čorović N. Učestalost bolesti srca i krvnih žila, ibidem, str.45-47.
 216. Duraković Z, Šmalcelj A. Posebnosti kardiovaskularnog sustava: simptomi i fizikalni pregled, ibidem, str. 47-48.
 217. Duraković Z, Šmalcelj A, Duraković Z, Bogdan I, Grgić V. Metode dijagnostike u kardiologiji, ibidem, str. 48-53.
 218. Duraković Z. Zatajivanje srca, ibidem, str.53-59.
 219. Šmalcelj A, Duraković Z. Koronarna bolest, ibidem, str.75-80.
 220. Duraković Z. Plućna tromboembolija, ibidem, str.87-90.
 221. Duraković Z. Arterijska hipertenzija, ibidem, str.99-108.
 222. Harambašić H, Duraković Z. Bolesti dišnih putova i plućnog tkiva u starijoj dobi, ibidem, str.113-134.
 223. Duraković Z. Bolesti bubrega, ibidem, str.201-217.
 224. Duraković Z. Promjene koagulacije krvi, ibidem, str.248-249.
 225. Duraković Z. Posebnosti primjene lijekova, ibidem, str.257-278.
 226. Duraković Z. Otrovanje lijekovima, ibidem, str.283-289.
 227. Duraković Z. Intenzivno liječenje, ibidem, str.290-298.
 228. Mimica M, Duraković Z. Geroprofilaksa, ibidem, str.569-579.
 229. Mišigoj Duraković M, Duraković Z. Starija životna dob, U: Mišigoj Duraković M. Kinantropologija – biološki aspekti tjelesnog vježbanja, Kineziološki fakultet, Zagreb 2008, str.243-264.
 230. Duraković Z, Žarković N. Biologija starenja i gerijatrija, 4. izd., B. Vrhovac i sur. Naklada Ljevak, 2008, str.69-77.
 231. Jelaković B, Duraković Z. Arterijska hipertenzija i hipotenzija, ibidem, str.550-568.
 232. Gašparović V, Duraković Z. Česta akutna otrovanja, ibidem, str.1542-1549.
 233. Šmalcelj A, Duraković Z. Poremećaji koronarnog krvotoka, U: Gamulin S, Marušić M, Kovač Z i sur. Patofiziologija, 7. izdanje, Medicinska naklada, Zagreb 2011, str.891-901.
 234. Duraković Z, Gamulin S. Zatajivanje srca, ibidem, str. 909-918.
 235. Radošević Stašić B, Duraković Z, Gašparović V, Ivanović D, Gjurašin M. Prerenalni poremećaji bubrežne funkcije, ibidem, str.987-990.
 236. Duraković Z, Gašparović V, Ivanović D, Gjurašin M, Radošević Stašić B. Etiopatogeneza nefrotičkog sindroma, ibidem, str. 1004-1005.
 237. Duraković Z, Gašparović V, Ivanović D, Gjurašin M, Radošević Stašić B. Bubrežna insuficijencija (zatajenje bubrega), ibidem, str.1005-1014.
 238. Duraković Z. Lijekovi u starijoj dobi, U: Francetić I i suradnici. Farmakoterapijski priručnik, 6. izdanje. Medicinska naklada 2010., str.24-26.
 239. Duraković Z. Fiziologija starenja, U: Duraković Z i suradnici: Farmakoterapija u gerijatriji, CT Poslovne informacije, Zagreb 2011., str.1-9.
 240. Duraković Z. Promjene farmakinetike u starijoj dobi, ibidem, str.9-17.
 241. Duraković Z, Koršić M. Lijekovi u endokrinologiji, ibidem, str.42-48.
 242. Duraković Z. Kardiotonici, ibidem, str. 49-61.
 243. Duraković Z. Antikoagulansi,ibidem, str.62-70.
 244. Duraković Z. Fibrinolitici, ibidem, str. 71-75.
 245. Duraković Z. Antiagregacijski lijekovi, ibidem, str.76-82.
 246. Duraković Z. Može li se životni vijek produljiti geroprofilaktičkim postupcima uključujući primjenu lijekova? ibidem, str. 253-258.
 247. Duraković Z. Interakcije lijekova, ibidem, str.259-262.
 248. Duraković Z. Najčešće nuspojave lijekova, ibidem, str. 262-265.
 249. Duraković Z. Polipragmazija, ibidem, str. 268-269.
 250. Duraković Z. Načela ispitivanja lijekova, ibidem, str.270-274.
 251. Duraković Z. Načela primjene lijekova, ibidem, str. 275-276.
 252. Duraković Z. The Physiology of aging, In: Duraković Z et al. Geriatric Pharmacotherapy, CT-Poslovne informacije, Zagreb 2011., pp.289-300.
 253. Duraković Z. The changes of pharmacokinetics in the elderly, ibidem, pp. 300-303.
 254. Duraković Z, Koršić M. Drugs in endocrinology, ibidem, pp. 310-313.
 255. Duraković Z. Cardiotonic drugs, ibidem, pp. 314-320.
 256. Duraković Z. Anticoagulants, ibidem, pp. 320-321.
 257. Duraković Z. Fibrinolytic drugs, ibidem, pp. 321-322.
 258. Duraković Z. Antiplatelet drugs, ibidem, pp. 322-323.
 259. Duraković Z. Can lifespan be prolonged by geroprohylactic measures including drugs? ibidem, pp. 389-394.
 260. Duraković Z. Drug interactions, ibidem, p.395.
 261. Duraković Z. Frequent side effects and polypharmacy, ibidem, pp. 396-399.
 262. Duraković Z. Principles of drug evaluation, ibidem, pp. 402-403.
 263. Duraković Z. Principles of drug use in the elderly, ibidem, pp. 403-404.
 264. Duraković Z. Index, ibidem, str.423-431.

Naslovi u popularnim medicinskim knjigama

 1. Duraković Z. Bolesti srca i krvnih žila, U: Keros P ured. Veliki zdravstveni savjetnik,  Novi Liber, Zagreb l995, str. 403-420.

Naslovi s domaćih znanstvenih i stručnih skupova

 1. Gjurašin M, Vrhovac B, Radonić M, Duraković Z. Zbrinjavanje bolesnika s akutnim zatajenjem bubrega, ref.br.3, 15. znanstveni sastanak internista Hrvatske i Slovenije, Osijek 12-14 listopada 1972.
 2. Gjurašin M, Vrhovac B, Duraković Z, Radonić M. Akutne renalne insuficijencije liječene hemodijalizom u Internoj klinici Rebro od 1967 do 1972 godine, ref.br.27, sastanak internista Hrvatske, Opatija, 21 i 22 svibnja 1972.
 3. Mohaček I, Duraković Z, Bakran I ml. Wolff-Parkinson-White sindrom­ dijagnostički i terapijski problem (uz vlastita iskustva), 4. kongres internista jug. s međunarodnim udjelom, Ohrid, 25-31 svibnja 1973, ref.br.156.
 4. Mohaček I, Bakran Iml, Duraković Z. Poremetnje ritma i provođenja u antesistoliji, 6. kongres jug. kardiol. društva s medjunarodnim udjelom, Opatija, 30. rujna do 4. listopada 1973.
 5. Mohaček I, Roder V, Duraković Z, Bakran I ml, Čerič B. Elektrokardiogram u bolesnika s preboljelim infarktom miokarda, ref. br.2, V stručni sastanak internista Slavonije, Osijek, l8-11. siječnja 1974.
 6. Gjurašin M, Bakran I ml, Vrhovac B, Radonić M, Duraković Z.Učinak velikih doza diuretika u akutnoj bubrežnoj insuficijenciji (vlastita iskustva), 16. strokovni sestanek internistov Slovenije in Hrvatske, Bled 22-23 svibnja 1974.,ref.br.2.
 7. Gjurašin M, Miočka O, Vrhovac B, Bakran I ml, Radonić M, Duraković Z. Visoke doze furosemida i koncentracija renina u plazmi u bolesnika s akutnim zatajenjem bubrega, ibidem, ref.br.3.
 8. Bakran I ml, Mohaček I, Duraković Z, Gjurašin M, Vrhovac B. Podnošenje napora u osoba s antesistolijom, ibidem, ref.br.8.
 9. Vrhovac B, Gjurašin M, Bakran I ml, Bubanj Dj, Čustović F, Duraković Z. Kontrolirani klinički terapijski pokus beta metil digoksina, ibidem, ref.br.9.
 10. Bakran I ml, Gjurašin M, Duraković Z, Vrhovac B. Kontrolirani klinički terapijski pokus djelotvornosti beklometazon dipropionata u bronhalnoj astmi, 5. znanstveni sastanak alergologa Jugoslavije, Hvar 24-26 listopada 1974, ref. br. 15.
 11. Bakran I ml, Koršić M, Duraković Z, Gjurašin M, Grgić Z. Kako i kada primijeniti kortikosteroide u liječenju bronhalne astme, 4. znanstveni sastanak internista Hrvatske, Split 13-14 studenog 1975.
 12. Mimica M, Duraković Z, Čerič B, Madjarić M. Visina i tjelesna težina u odnosu na neke medicinske karakteristike, 14. kongres antropologa Jugoslavije s međunarodnim udjelom, Zagreb l7-21 studeni 1975.
 13. Mimica M, Čerič B, Duraković Z, Madjarić M. Tjelesna temperatura u populaciji u odnosu na neke varijable, ibidem.
 14. Mohaček I, Bakran I ml, Duraković Z, Čerič B, Roder V. Atrijski septalni defekt u odraslih osoba. VI stručni sastanak internista Slavonije, Osijek 17-18 siječnja 1975, ref.br.3.
 15. Mohaček I, Bakran I ml, Duraković Z. Respiratorne i hemodinamske funkcije u primarne i sekundarne pulmonalne hipertenzije, 17. znanstveni sastanak internista Hrvatske i Slovenije, Karlovac, 3­5 lipnja 1976, ref.br.43.
 16. Gjurašin M, Duraković Z, Vrhovac B, Bakran I ml. Frusemid, renin i akutno zatajenje bubrega, ibidem, ref.br.72.
 17. Mohaček I, Čerič B, Duraković Z, Bakran I ml, Roder V, Šarić S. Atrijski septalni defekt u odraslih osoba, 2. jugoslavenski kongres o kongenitalnim anomalijama, Beograd, 19-21 travnja 1976.
 18. Bakran I ml, Duraković Z, Vrhovac B. Racionalna dijagnostika stupnja i reverzibilnosti bronhokonstrikcije u ambulantnoj praksi, 5-i znanstveni sastanak internista Hrvatske, Varaždin,17-18 lipnja 1977, ref.br.35.
 19. Gjurašin M, Duraković Z. Racionalna primjena akutne hemodijalize, ibidem, ref.br.44.
 20. Mimica M, Duraković Z. EKG znakovi koronarne bolesti u populaciji Hrvatske, 7. kongres jug.kardiološkog društva, Ljubljana, 20-22 lipanj 1977.,ref.br.78.
 21. Duraković Z, Mimica M. Test opterećenja u dijagnostici koronarne bolesti u populaciji, ibidem, ref.br.340.
 22. Mohaček I, Bakran I ml, Duraković Z. Primarna pulmonalna hipertenzija, kliničke i laboratorijske značajke, ibidem, ref.br.374.
 23. Duraković Z, Bakran I ml. Naša iskustva s kortikosteroidima u bronhalnoj astmi, seminar o respiracijskim alergozama, ZLH, Zagreb 28-29 rujna 1979.
 24. Francetić I, Vrhovac B, Duraković Z. Racionalna terapija antibioticima, I. stručni sastanak Medicinskog centra Bjelovar, 28.rujna 1979.
 25. Duraković Z, Bakran I ml, Čulig J. Ušteda oralnih kortikosteroida aerosolom beklometazon dipropionata u astmatičara, VII kongres farmakologa jug, Zadar 8-11 listopada 1979, ref.br.-61.
 26. Čulig J, Duraković Z, Plavšić F. Korelacija kvantitativnih promjena EKG-a i koncentracije digoksina u plazmi, ibidem, ref.br.63.
 27. Duraković Z, Čulig J, Plavšić F. Teškoće u interpretaciji vrijednosti koncentracija digoksina u plazmi, ibidem ref.br.64.
 28. Duraković Z, Vrhovac B, Plavšić F. Hipersaturacija digitalisom u starijih osoba, Simpozij: Preventivni aspekti zaštite zdravlja starijih osoba, Zagreb, ZLH, 25-26 ožujka 1981.
 29. Čiček J, Duraković Z, Gašparović V, Gjurašin M, Ivanović D. Intenzivno liječenje starijih osoba, ibidem.
 30. Vrhovac B, Bulat M, Duraković Z, Francetić I, Grizelj V, Papić D, Profozić V, Zurak N. Značajke medikamentoznog liječenja u starijoj dobi, ibidem.
 31. Duraković Z. Racionalna upotreba kardiotonika, stručno savjetovanje: Racionalna upotreba i propisivanje lijekova, Stubičke toplice, 21-22 svibnja 1982.
 32. Čiček J, Duraković Z, Gjurašin M, Ivanović D, Gašparović V, Bosnić D. Prikaz bolesnika s krvarenjem iz gornjeg dijela probavnog sustava u Intenzivnoj skrbi Zavoda za hitnu internu medicinu u Zagrebu, I. znanstveni sastanak gastroenterologa Hrvatske, Zagreb 18-20 studenog 1982, ref.br.E 2/12.
 33. Duraković Z. Digitalis, stručni sastanak o kliničkoj farmakologiji, Vukovar, 13. svibnja 1982.
 34. Čiček J, Duraković Z, Gjurašin M, Ivanović D, Gašparović V, Bosnić D. Prikaz bolesnika s krvarenjem iz gornjeg dijela probavnog sustava u Intenzivnoj skrbi Zavoda za hitnu internu medicinu, I znanstveni sastanak gastroenterologa Hrvatske, Zagreb 18-20 studenog 1982, ref.br.E 2/12.
 35. Duraković Z, Gjurašin M, Gašparović V, Ivanović D, Plavšić F. Istovremena intoksikacija s medigoksinom, verapamilom, insulinom, medazepamom, diazepamom, butamiratom, triamterenom i hidroklorotiazidom, 14. stručni sastanak internista Osijek 25¸ ožujka 1983, ref.br.5.
 36. Duraković Z. Terapijski pristup u liječenju akutnog infarkta srca, 4. poslijediplomski seminar iz kliničke farmakologije, Tuzla 21-22 svibnja 1983.
 37. Duraković Z, Ivanović D. Otrovanje visokom dozom morfina s komplikacijama srca, pluća, jetre i  bubrega u bolesnika visoke dobi, 1.stručni sastanak kliničkih farmakologa Jugoslavije, Zagreb, Medicinski fakultet, 16 veljače 1984.
 38. Gjurašin M, Duraković Z. Mehanizmi i patofiziologija aresta srca, seminar iz kardiopulmonalno cerebralne reanimacije, Tuheljske toplice, 19-20 listopada 1984.
 39. Duraković Z. Specifičnosti terapije u starijih osoba, 6. majski zdravstveni dani, Karlovac 11-12 svibnja 1984.
 40. Duraković Z. Antiagregacijska terapija – kada i kako, 7. poslijediplomski tečaj povodom 10-godišnjice Zavoda za bolesti srca i krvnih zila Rebro, Medicinski fakultet u Zagrebu, 8-9 studenog 1985.
 41. Duraković Z. Antagregacijska terapija, Medicinski fakultet u Zagrebu, tečaj trajne izobrazbe, 30.svibnja do 1.lipnja 1985.
 42. Duraković Z. Osobitosti primjene lijekova u starosti, 2. tečaj trajne izobrazbe, Medicinski fakultet u Zagrebu, 19-21 prosinca 1985.
 43. Duraković Z. Kardiotonici, ibidem.
 44. Duraković Z. Značenje antiagregacijske terapije danas, ibidem.
 45. Duraković Z, Relja M. Fiziološki i biokemijski aspekti starenja, tečaj trajne izobrazbe Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Suvremeni pristup dijagnostici i liječenju poremećaja spavanja i budnosti, Zagreb, 4-5 travnja 1985.
 46. Gašparović V, Kuzman I, Ivanović D, Duraković Z, Gjurašin M, Radonić M. Učestalost akutnog zatajenja bubrega kod bolesnika s leptospirozom, 3. kongres nefrologov Jugoslavije, Ljubljana 4-5 prosinca 1985.
 47. Gašparović V, Duraković Z, Ivanović D, Gjurašin M, Bosnić D. Potpuna anurija u akutnom zatajenju bubrega,  ibidem, ref.br.4.
 48. Ivanović D, Duraković Z, Gašparović V, Gjurašin M, Bosnić D. Osobitosti akutnog zatajenja bubrega u bolesnika u kardiogenom šoku, ibidem,ref.br.5.
 49. Bosnić D, Gašparović V, Duraković Z, Gjurašin M, Ivanović D. Akutno zatajenje bubrega u ginekološko- opstetričkoj patologiji, ibidem, ref.br.26.
 50. Ivanović D, Gašparović V, Duraković Z, Gjurašin M, Bosnić D. Praćenje bolesnika sa subakutnim tijekom zatajenja bubrega, ibidem, ref.br.38.
 51. Duraković Z, Ivanović D, Gašparović V, Gjurašin M. Vrijednost parametara akutnog zatajenja bubrega u kliničkoj procjeni, ibidem, ref.br.39.
 52. Duraković Z, Vrhovac B. Usporedba klirensa kreatinina određenog biokemijskim načinom i brzim metodama u starijih osoba, ibidem, ref.br.60.
 53. Ivanović D, Duraković Z, Gjurašin M, Gašparović V, Plavšić F. Lažna koncentracija digoksina u zatajivanju bubrega prije i poslije dijalize, ibidem, ref.174.
 54. Tomašković M, Duraković Z, Gerenčer M, Brkljačić Lj, Kaštelan A. HLA antigeni u sindromu preekscitacije, 1. kongres imunologa jug., Opatija 21-22 listopada 1985.
 55. Duraković Z. Kardiovaskularne bolesti­ razlog hitne hospitalizacije bolesnika starije dobi, 3. gerontološki kongres Jugoslavije, Zagreb, 13-14 studeni 1986.
 56. Duraković Z. Intoksikacija digitalisom u starijih osoba, ibidem.
 57. Duraković Z. Osobitosti akutnog zatajenja bubrega u starijih osoba, ibidem.
 58. Duraković Z. Parametri bubrežnog oštećenja u starijih osoba s normalnom vrijednosti kreatinina u serumu, ibidem.
 59. Duraković Z. Analiza brzih metoda za procjenu klirensa kreatinina u starijih osoba, ibidem.
 60. Duraković Z. Osobitosti akutnog zatajenja bubrega u starijih osoba u kardiogenom šoku, ibidem.
 61. Duraković Z. Antiagregacijska terapija, Novosti iz kliničke farmakologije, Tečaj trajne izobrazbe, Medicinski fakultet u Zagrebu, Zagreb 30 svibnja-1 lipnja 1985.
 62. Duraković Z, Vrhovac B, Plavšić F. Elektrokardiogram i visoka koncentracija digoksina u plazmi, 10. kongres kardiologa Jugoslavije, Skopje 24-26 lipnja 1985, ref.br.358.
 63. Duraković Z, Vrhovac B, Plavšić F. Intoksikacija visokom dozom digoksina, ibidem,  ref. br.359.
 64. Duraković Z, Kovač S. Kardiotoksičnost požarnih plinova, 1. Jugoslavensko savjetovanje. Zdravstvena zaštita kod požara, Beograd 1-3 listopada 1986, ref.br.4.
 65. Vrhovac B, Duraković Z. Osobitosti primjene lijekova u gerijatrijskoj praksi, 12. stručno savjetovanje – izabrana poglavlja iz gerijatrije, Zadar 16-17 listopada 1986.
 66. Duraković Z. Antiagregacijska terapija danas, Tečaj trajne izobrazbe liječnika, Med.fakultet u Zagrebu, Racionalna terapija u kardioangiologiji, Split 14-15 studeni 1986.
 67. Duraković Z. Specifičnosti liječenja starijih osoba, 8. kongres liječnika Hrvatske, Zagreb, 11-13 studenog 1987.
 68. Duraković Z. Morfološke promjene u akutnom zatajenju bubrega, Medicinski fakultet u Zagrebu, Trajno usavršavanje liječnika: Hitna stanja u internoj medicini, Zagreb 28- 29 svibnja 1987.
 69. Duraković Z. Uvod u raspravu, ibidem.
 70. Duraković Z. Kardiogeni šok, ibidem.
 71. Duraković Z, Vnuk V. Oživljavanje, uvodno predavanje, ibidem.
 72. Duraković Z, Gašparović V. Racionalni pristup i liječenje akutnih otrovanja, 2. jug. seminar iz farmakoterapije, Zagreb 26-28 svibnja l987.
 73. Duraković Z. Osobitosti i racionalna primjena antimikrobnih lijekova kod osoba starije životne dobi, Stručno savjetovanje: Racionalna upotreba antimikrobnih lijekova, Stubičke toplice, 16-17 svibnja 1986.
 74. Duraković Z. Neke osobitosti bolesti bubrega u tzv. starijih osoba, 26. kongres antropološkog društva Jugoslavije, Prijepolje 26-31 svibnja 1987.
 75. Duraković Z. član lokalnog organizacijskog odbora. Recent advances in cardiology, Zagreb, June 14, 1988. (European Society of Cardiology).
 76. Duraković Z, Beritić T, Plavšić F, Gašparović V. Otrovanje alkoholima liječeno hemodijalizom, 6. radni sastanak udruženja toksikologa jug., Vukovar, 24-26 rujna 1987.
 77. Duraković Z, Šmalcelj A, Radonić R, Ivanović D, Gašparović V, Gjurašin M, Bosnić D, Ljubojević B. Ocjena djelotvornosti streptokinaze u akutnom infarktu miokarda s obzirom na pumpnu funkciju srca, 10. stručno-znanstveni sastanak internista Slavonije i Baranje, Osijek 30 ožujka do 1. travnja 1989., ref.br. 2.
 78. Duraković Z, Šmalcelj A, Kaštelan A, Tomašković M. Preekscitacija­ epidemiološko i genetsko istraživanje, ibidem, ref.br.14.
 79. Duraković Z, Koršić M, Gregurić S, Zimonja – Krišković J, Mišigoj-Duraković M, Šmalcelj A, Bogdan I, Grgić V. Korigirani Q-T interval u elektrokardiogramu u bolesnika s anoreksijom nervozom, ibidem, ref.br. 79.
 80. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M, Šmalcelj A, Bogdan I, Grgić V. Učestalost atrijskih i ventrikulskih aritmija u našoj populaciji, jug.simpozij. Asimptomatska ishemija, infarkt miokarda miokarda i nagla srčana smrt, Ohrid 5-7 listopada 1989.
 81. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M. Učestalost atrijskih aritmija u populaciji, ibidem.
 82. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M, Šmalcelj A. Podnošenje napora u osoba s preekscitacijom, ibidem.
 83. Duraković Z, Gašparović V, Gjurašin M, Ivanović D. Otrovanja s 2,4-D liječena hemodijalizom, 5. kongres toksikologa jugoslavije, Brijuni 22-24 listopada 1990.
 84. Duraković Z, Šmalcelj A. Otrovanje digitalisom, 22. stručno-znanstveni sastanak internista Slavonije i Baranje, Osijek 22-23 ožujka 1991., ref.br.70.
 85. Duraković Z. Otrovanje s 2,4-diklorfenoksioctenom  kiselinom liječeno izvantjelesnim metodama odstranjenja otrova, Simpozij: Medicina rada u obnovi Domovine, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb 29-30 listopada 1992.
 86. Šmalcelj A, Samardžija M, Duraković Z, Bogdan I, Grgić V, Husedžinović I. Visoka pulmonalna vaskularna rezistencija uz mitralnu stenozu ili cor triatriatum sinistrum: “kontraindikacija” za operaciju, l. kongres Hrvatskog kardiološkog društva, Opatija 22-24 travnja 1993, ref.br. 142.
 87. Duraković Z, Duraković A, Koršić M, Gregurić S, Šmalcelj A, Grgić V, Bogdan I, Škorak I. Promjene korigiranog Q-T intervala u elektrokardiogramu u bolesnika s anoreksijom nervozom, ibidem, ref.br. 167.
 88. Čorovič N, Duraković Z. Prospektivna studija promjena ST segmenta u elektrokardiogramu u hrvatskoj populaciji tijekom l3-godišnjeg razdoblja, kongres internista Slavonije, Osijek 6. svibnja 1994.
 89. Duraković Z. Da li laboratorijski parametri odjeljuju tip akutnog zatajenja bubrega tijekom kardiogenog šoka u starijih bolesnika, l. Hrvatski kongres za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju, Zagreb 12-14 listopada 1994., ref.br. 26.
 90. Duraković Z, Koršić M, Mišigoj-Duraković M. Promjene u elektrokardiogramu u bolesnika s anoreksijom nervozom, I. Hrvatski endokrinološki kongres, Trakošćan 1-3 lipnja 1995., ref.br.P-117.
 91. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M, Golem AZ, Golem H, Brinar V, Ivanović D, Gašparović V, Gjurašin M, Martinović K, Radonić R. Promjene u elektrokardiogramu u komatoznim stanjima, 2. stručni skup iz intenzivne medicine s međunarodnim sudjelovanjem, Brijuni, 26-28 lipnja 1995.
 92. Duraković Z. Gerijatrijski problemi u starijih žena s rakom dojke, 5. znanstveni sastanak. Bolesti dojke, HAZU, Zagreb 11.listopada 1995.
 93. Duraković Z, Škavić J, Mišigoj-Duraković M. Iznenadna srčana smrt tijekom tjelesne aktivnosti u mladih i starijih osoba, Simpozij pedagoga fizičke kulture Hrvatske. Tjelesno vježbanje i zdravlje, Rovinj, 26. lipnja do 1. srpnja 1995.
 94. Duraković Z. Starenje i promjene funkcija unutrašnjih organa, okrugli stol. Zdravstvena njega starijih osoba, Ministarstvo prosvjete Hrvatske, Zagreb, 6.srpnja 1995.
 95. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M, Čorović N, Gjurašin M, Gašparović V, Ivanović D, Brinar V, Golem AZ, Golem H. Komatozna stanja zbog otrovanja i opasnost aritmije srca. 1. Hrvatski toksikološki kongres, Zagreb 17-19 travnja 1996, ref.br.SL 5/3.
 96. Duraković Z. Značajke liječenja starijih osoba. Stručni sastanak bolničkih komisija za lijekove Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Zagreb, 10. travnja 1996. (Klinička bolnica Dubrava).
 97. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M, Ivanović D, Gašparović V, Gjurašin M, Mikulandra S. Hipotermija i promjene u elektrokardiogramu, 3. Stručni skup iz intenzivne medicine Hrvatske, Brijuni 24-26 lipnja 1996.
 98. Duraković Z. Neke promjene organizma tijekom starenja, 2. skup HDKK, Zbornik radova, Brijuni 25-27 rujna 1996, str. 23-29.
 99. Duraković Z. Tjelesno vježbanje i proces starenja, Sport za sve, Rovinj 13-16 ožujka 1997.
 100. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M, Gjurašin M, Gašparović V, Ivanović D, Čubrilo-Turek M. Akutno zatajenje bubrega u starijih bolesnika s hipotermijom, 4. Hrvatski kongres intenzivne medicine, Brijuni 9-11 lipnja 1997.
 101. Duraković Z., Mišigoj-Duraković M. Zdravstveni aspekti praćenja i vrednovanja tjelesnog vježbanja, 6. Stručni sastanak pedagoga fizičke kulture Hrvatske, Rovinj 24-28 lipnja 1997.
 102. Čorović N, Duraković Z. A prospective study of S-T segment depression in the electrocardiogram and mortality in the population. 1. hrvatski kongres o aterosklerozi, Brijuni 30 rujna-3 listopada 1997.
 103. Duraković Z, Mišigoj Duraković M. Tjelesno vježbanje i starenje. 1. Međunarodna znanstvena konferencija: Kineziologija – sadašnjost i budućnost, Fakultet za Fizičku kulturu, Dubrovnik 25-28 rujna 1997, zbornik radova, str. 204-206.
 104. Čubrilo-Turek M, Stavljenić-Rukavina A, Zrinski R, Škalko D, Duraković Z. Apoporotein E i hormonska nadomjestna terapija kod žena u perimenopauzi, ibidem.
 105. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M. Uloga tjelesnog vježbanja u prevenciji ateroskleroze. Zbornik radova 7. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske, Rovinj 23-27 lipnja 1998, str.39-46 (zbornik radova).
 106. Duraković Z. Načela primjene lijekova u starijoj dobi, 1. Hrvatski projekt zdravstva, Suvremeni pristup u dijagnostici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, zbornik radova, Medicinski fakultet u Zagrebu 1998, str.121-123.
 107. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M, Medved R, Škavić J. Iznenadna smrt za vrijeme tjelovježbe. 1. Hrvatski internistički kongres, Dubrovnik 17-21 listopada 1998, tiskano u Liječnički vjesnik 1998:128:supp.1:59.
 108. Mišigoj-Duraković M, Medved R, Duraković Z. Utjecaj tjelesnog vježbanja i športa na rast, sazrijevanje i zdravstvene navike u mladenačkoj dobi, Alpe Adria 4. Konferencija o športu, Rovinj 23-26 lipnja 1999, zbornik radova, str.88-93.
 109. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M. Utjecaj tjelovježbe u prevenciji ateroskleroze, 2. Hrvatski kongres o aterosklerozi s međunarodnim udjelom, Opatija 21-24 svibnja 1999, knjiga sažetaka, str.66.
 110. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M. Koronarna bolest srca i tjelovježba, zbornik radova 8. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske, Rovinj 26-30 lipnja 1999, str.32.37.
 111. Duraković Z. Najčešće grješke u propisivanju lijekova u svakodnevnoj internističkoj praksi u starijoj dobi, Hrvatski internistički dani, Opatija 22. listopada 1999.
 112. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M. Suvremena medicinska dijagnostika u procjeni sposobnosti za sportsko-rekreativno vježbanje, 9. ljetna škola pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske, Poreč, 24-28 lipnja 2001.
 113. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M, Medved R, Gašparović V. Physical exercise and cardiovascular complications, 8-th Symposium on Intensive care medicine, Brijuni June 18-21, 2001, zbornik radova, str.183-192.
 114. Kuzmanović Lj, Lovrić H, Radonić R, Merkler M, Ivanović D, Gašparović V, Gjurašin M, Duraković Z. Fibrinolytic therapy with streptokinase in acute myocardial infarction in the Division of Emergency and Intensive care medicine, ibidem, str.263.
 115. Čorović N, Duraković Z. S-T segment depression in the electrocardiogram and mortality in population : A prospective Croatian study. ibidem, str.265.
 116. Čubrilo-Turek M, Zrinski R, Stavljenić-Rukavina A, Duraković Z, Pilaš V, Urek R. Evaluation of the effect of hormonal replacement therapy on coronary risk factors in women, ibidem, str.266.
 117. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M, Medved R, Škavić J. Recreative exercise and cardiovascular complications in older persons, stručni sastanak intenzivne medicine Hrvatske, Brijuni, lipanj 2002.
 118. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M. Zdravstveni pogledi na rizične čimbenike pri programiranju rekreativnog tjelesnog vježbanja, 11. Kongres kineziologa Hrvatske, Rovinj, 22-26 lipnja 2002.
 119. Duraković Z. Osobitosti dijagnostike i terapije akutnih otrovanja, kongres internista Hrvatske, Opatija, listopada 2002.
 120. Mišigoj-Duraković M, Duraković Z, Ružić L, Findak V, Delija K. Rizični čimbenici za aterosklerozu u kineziologa. 12. ljetna škola kineziologa Hrvatske, Rovinj, 22-26 lipnja 2003, zbornik radova, str.7-11.
 121. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M. Indikacije za ograničenje tjelesnog vježbanja pri sportskom treningu i rekreaciji. Poslijediplomski tečaj Sportsko-rekreacijske medicine, Varaždin 7-9 svibnja 2004.
 122. Duraković Z. Osobitosti farmakoterapije u bolesnika starije dobi, 2. Simpozij iz psihogerijatrije s međunarodnim sudjelovanjem, Rab 13-15 svibnja 2004.
 123. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M. Kada vježbati, a kada ne vježbati u akutnim respiratornim bolestima? Zbornik radova 13. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj 19-23 lipnja 2004., str.69-76.
 124. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M, Čerič B, Pišl Z. Arterial hypertension and exercise electrocardiogram. A 15-year follow up. 3. Hrvatski internistički kongres s međunarodnim udjelom, Opatija, 7-10 listopada 2004.
 125. Duraković Z. Radna sposobnost i kronološka dob, ibidem.
 126. Mišigoj-Duraković M, Duraković Z. Zdravstveni aspekti korištenja kompjutora, gledanja TV i videa u školske djece i mladeži. 14. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj 22-25 lipnja 2005, zbornik radova, str.49-53.
 127. Durakovic Z. Hipersaturacija i otrovanje lijekovima u starijoj dobi. 2. Hrvatski gerontološki kongres s međunarodnim udjelom. Opatija 9-12 ožujka 2006., str.45.
 128. Mišigoj-Duraković M, Duraković Z, Kasović M. Tjelesna aktivnost i vježbanje u starijoj životnoj dobi. ibidem, str.62.
 129. Kasović M, Mišigoj-Duraković M, Duraković Z. Gerontokineziologija : pregled novog izbornog predmeta na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, ibidem, str.138.
 130. Duraković Z. Elderly, comorbidity and digestive diseases, 4th Congress of the Croatian Society of Gastroenterology with international participation, Zagreb March 23-25, 2006.
 131. Mišigoj-Duraković M, Duraković Z. Uloga tjelesne aktivnosti u prevenciji i liječenju pretilosti. II Hrvatski kongres o debljini s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija 7-9 travnja 2006.
 132. Duraković Z. Polipragmazija. 3-i Simpozij iz Psihogerijatrije – multidisciplinarni pristup psihogerijatrijskom bolesniku (s međunarodnim sudjelovanjem). Rab 11-13 svibnja 2006.
 133. Duraković Z. HEPA (health enhanced physical activity) i kvaliteta života starijih osoba. Međunarodni seminar: Značaj, stanje i perspektive zdravstveno-preventivne tjelesne aktivnosti, Min zdravstva i soc skrbi RH, Međunarodno udruiženje ISCA, Međunarodna akademija Sport za sve: IASFA, Europska konfederacija Sport i zdravlje CESS, Čakovec 22-24 rujna 2006.
 134. Mišigoj-Duraković M, Duraković Z. Poznavanje razine tjelesne aktivnosti i njezinih komponenti u funkciji kvalitete rada. Zbornik radova 15. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj 20-24 lipnja 2006, Hrvatski kineziološki savez, str.53-59.
 135. Mišigoj-Duraković M, Duraković Z. Antropološke i zdravstvene pretpostavke rada u kineziološkoj edukaciji, sportu i rekreaciji. Zbornik radova 16. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč 19-23 lipnja 2007., str.55-59.
 136. Mišigoj Duraković M, Duraković Z. Pojačana tjelesna aktivnost u liječenju debljine. 3. hrvatski kongres o debljini, Opatija 4-6 travnja 2008.
 137. Duraković Z, Mišigoj Duraković M. Starenje i debljina, ibidem.
 138. Mišigoj Duraković M, Duraković Z. Tjelesna aktivnost, debljina i ateroskleroza, Znanstveni sastanak HAZU: Prevencija ateroskleroze – uloga tjelesne aktivnosti, Zagreb 3. travnja 2008.
 139. Duraković Z, Mišigoj Duraković M. Biološka dob i radna sposobnost (Starenje, tjelovježba i kvaliteta života). Zbornik radova 17. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč 24-28 lipnja 2008, str.72-79.
 140. Duraković Z, Mišigoj Duraković M, Škavić J. Recreational exercise and sudden cardiac death in elders: A report of fourteen cases. 5. Hrvatski internistički kongres s međunarodnim sudjelovanjem. Opatija 25-28 rujna 2008, Liječnički vjesnik 2008;130(suppl.2)17.
 141. Duraković Z, Mišigoj Duraković M. Prevencija metaboličkog sindroma tjelovježbom. Zbornik radova 18. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč 2009, str.37-43.
 142. Mišigoj-Duraković M, Duraković Z. Povezanost tjelesne spremnosti i rizika za razvoj srčano-žilnih bolesti. Zbornik radova 19. ljetne škole Kineziologa Hrvatske, Poreč 22-26 lipnja 2010, str.61-68.
 143. Duraković Z, Grgić M. Osvrt na rak dojke u starijih žena s gledišta geriatrijske medicine, Zbornik radova XX. znanstvenog sastanka: Bolesti dojke, ur. akademik I. Prpić, HAZU, Odbor za tumore, Zagreb 2010, str. 167-185.
 144. Tomek Roksandić S, Ljubičić M, Smolej Narančić N, Fortuna V, Vuletić S, Škarić Jurić T, Lukić M, Vračan S, Županić M, Šimunec D, Duraković Z, Štimac D, Majić T, Šostar Z. Produljenje radnog vijeka, geroprofilaksa i gospodarski razvoj Hrvatske. 18. tradicionalno savjetovanje: Ekonomska politika Hrvatske u 2011. godini, Zbornik radova, Opatija 2010, str.481-504.
 145. Tomek Roksandić S, Ljubičić M, Smolej Narančić N, Perko G, Lukić M, Marasović Šušnjara I, Županić M, Deucht A, Šimunec D, Vračan S, Blažeković Milaković S, Katić M, Vuletić S, Kovačić L, Duraković Z. Geroprofilaksa i kardiovaskularno zdravlje. Preventivna aktivnost-karike koje nedostaju, Medicinski fakultet u Zagrebu, knjiga sažetaka, str.12-13.
 146. Mišigoj Duraković M, Duraković Z. Jesu li liječnički pregledi i dijagnostičke metode obvezne prethodnice tjelesnom vježbanju? 20. Ljetna škola kineziologa Hrvatske, Poreč 21-25 lipnja 2011, zbornik radova, str.64-70.
 147. Mišigoj Duraković M, Duraković Z. Kako možemo tjelesnom aktivnošću i vježbanjem povećati HDL-kolesterol? Zbornik radova znanstvenog skupa: Prevencija ateroskleroze – smanjeni HDL-kolesterol kao čimbenik rizika, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 13. travnja 2010, str.57-66.
 148. Mišigoj Duraković M, Sorić M, Duraković Z. Utjecaj fizičkih aktivnosti i vežbanja na kardiovaskularne rizike kod dece i adolescenata. Međunarodna naučna konferencija: Efekti primene fizičke aktivnosti na antropološki status dece, omladine i odraslih. Beograd 10-11 decembra 2011, knjiga sažetaka, str.19.
 149. Mišigoj Duraković M, Duraković Z. Učinci redovite tjelesne aktivnosti i vježbanja na razinu masnoća u krvi. 21. Ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, Poreč 26-30 lipnja 2012, Hrvatski kineziološki savez, zbornik radova, str.64-72.
 150. Duraković Z, Mišigoj Duraković M. Akutni srčanožilni incidenti u hrvatskih sportaša i rekreativaca tijekom 28-godišnjeg razdoblja, 22. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, Poreč 25-29 lipnja 2013, Hrvatski kineziološki savez, zbornik radova 2013, str. 64-68.
 151. Tomek Roksandić S, Tomasović Mrčela N, Smolej Narančić N, Duraković Z, Ljubičić M, Šostar Z, Fortuna V, Lukić M, Perko G, Šimunec D, Hlatki Matijević S, Jurišić S. Značenje stalne edukacije o osnovama iz Gerontologije i Gerijatrije za razvoj Hrvatskog gospodarstva, Zbornik radova 21. Tradicionalnog savjetovanja „Ekonomska politika Hrvatske u 2014”, Opatija 14-15 studeni 2013, Zbornik radova, str. 343-386.

Naslovi s međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova

 1. Maljevac I, Bakran I jr, Duraković Z, Gjurašin M, Radošević Z. Der Vergleich von subjektiven Beschwerden und der Lungenfunktion bei Kranken mit Bronchial Astma auf der Insel Rab und in Zagreb, l2-ieme Congres international de Thalassotherapie, Opatija­-Poreč, 8-l3 mai l975.
 2. Maljevac I, Bakran I jr, Duraković Z, Gjurašin M, Radošević Z. Die Wirkung des Klimas der Insel Rab auf die subjektiven Beschwerden und Lungenfunktion bei patienten mit kronischen obstruktiven Lungenkrankheiten, ibidem.
 3. Mohaček I, Duraković Z, Bakran I jr. Natural history of preexcitation syndrome. European Congress of Cardiology, Amsterdam, June 1976.
 4. Gjurašin M, Radonić M, Duraković Z. Functional or organic acute renal failure, possibilities for clinical differentiation­ preliminary experiences, Symposium on dialysis and transplantation, Bled 8-10 February 1978.
 5. Duraković Z, Gjurašin M, Radonić M. Therapeutic approach to the patients with acute renal failure, ibidem.
 6. Duraković Z, Mohaček I. Cycloergometer test in the evaluation of persons with preexcitation syndrome. 7-th International Congress of Electrocardiology, Lisbon, Portugal, June 1980.
 7. Bakran I ml, Čvoriščec B, Duraković Z. Ketotifen vesus disodium cromoglicate (DSCG) in allergic bronchial asthma. Respiration 1981;42:115-116.
 8. Gašparović V, Gjurašin M, Bosnić D, Ivanović D, Duraković Z, Čiček J, Ljubojević B. Acute renal failure as a complication during the treatment of the surgical illness, 6-th International Congress of emergency surgery, Dubrovnik 6-10 june 1983, ref.br.7/12.
 9. Čiček J, Duraković Z, Gjurašin M, Ivanović D, Gašparović V, Ljubojević B, Bosnić D. Report on a patients with bleeding from the esophageal veins treated in Intensive care, Department of Emergency Medicine with the special reference to the treatment procedure, ibidem, ref.br.11-02.
 10. Ivanović D, Gjurašin M, Bosnić D, Ljubojević B, Gašparović V, Duraković Z, Čiček J. Complications in the curing of acute pancreatitis, ibidem, ref.br. 14. D2-15.
 11. Gašparović V, Ivanović D, Duraković Z, Bosnić D, Gjurašin M. Recovery of renal function in patients with acute renal failure, 7th Danubesymposium on Nephrology, Baden/Wien, March 15, 1985.
 12. Gašparović V, Kuzman I, Duraković Z, Ivanović D, Gjurašin M. Acute renal insufficiency in patients with leptospirosis, ibidem.
 13. Gašparović V, Duraković Z, Ivanović D, Gjurašin M. The use of plasmapheresis or hemoperfusion in the treatment of Amanita phaloides poisoning, World Congress of Artificial Organs, Amsterdam, kolovoz 1987.
 14. Duraković Z, Duraković A, Ivanović D. Digoxin-like substance in serum of uremic patients before and after hemodialysis, 2-nd Cardiovascular Pharmacology International Symposium, San Francisco, USA, October 1987.
 15. Duraković S, Duraković Z, Beritić T, Pospišil O, Radić B. Effect of temperature and water activity on growth on Aflatoxin accumulation by Aspergillus parasiticus, International symposium. Progress in food preservation processes, Ceria, Brussels, 12-16 April 1988., ref.br.27.
 16. Duraković Z, Ivanović D, Gjurašin M, Gašparović V, Bosnić D. Influence of hemodialysis on concentration of serum digoxin-like substance. World Congress of Cardiology, Washington,D.C., 14-18 September l986, ref.no.1075.
 17. Duraković Z, Duraković A. The effect of nifedipine sl. in the treatment of hypertensive crisis in the elderly, 28. symposium. Calcium antagonists in hypertension, Basel, Switzerland, February 11-12, 1988.
 18. Duraković Z, Duraković S. The comparative studies of several methods for rapid evaluation of creatinine clearance in the elderly, 2-nd International Congress of Biomedical Gerontology, Hamburg, July 15-17, 1987.
 19. Duraković Z, Duraković A. Cardiovascular diseases in the elderly – epidemiological and genetic study, 3-rd International Congress of Biomedical Gerontology, Acapulco, Mexico, June 16-17, 1989.
 20. Duraković Z. Electrocardiogram and high plasma digoxin concentration in the elderly, 3-rd Cardiovascular Pharmacotherapy international Symposium, Kyoto, Japan, October 1989.
 21. Bogdan I, Duraković Z, Šmalcelj A, Grgić V. Determination of cardiac output with Doppler echocardiography adjusted to pulmonary blood flow, 2-nd International Conference on cardiac Doppler, echo doppler and color Doppler flow imaging, Dubrovnik May 27-31, 1990.
 22. Bogdan I, Šmalcelj A, Duraković Z, Grgić V, Brida V. Doppler quantification of prosthetic valve parameters, ibidem.
 23. Hamuda AM, Duraković Z. Doppler echocardiography in aortic and mitral valve diseases, ibidem.
 24. Duraković A, Duraković Z, Šmalcelj A, Kaštelan A. The preexcitation syndrome. epidemiological and genetic study, XII-th Congress of the European Society of Cardiology, Stockholm, September 16-20, 1990.
 25. Duraković Z, Duraković A. Comatose states due to intoxication and electrocardiographic changes, Annual meeting, Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, Antalya, Turkey, September 23-27, 1990, ref.br. P-205.
 26. Duraković Z, Duraković A, Koršić M, Šmalcelj A, Bogdan I, Grgić V. Changes of the corrected Q-T interval in the electrocardiogram of patients with anorexia nervosa, ibidem, ref.no. P-225.
 27. Duraković Z. Does the correlation between the electrocardiogram and the high plasma digoxin level exist in the elderly? Annual Meeting, Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, Cairo, September 23-27, 1991.
 28. Aganović I, Barilar N, Lovrić M, Duraković Z. Diabetes in the elderly, l4-th International Federation Congress on Diabetes, Washington, D.C., June 23-28, 1991.,ref.br.1509.
 29. Duraković Z. Does any correlation exist between high digoxin levels and the changes in the electrocardiogram in the elderly? 5-th Congress of International Association of Biomedical Gerontology, Budapest, July l-3, 1993.
 30. Duraković Z. Cardiovascular diseases in the elderly, ibidem.
 31. Duraković Z, Duraković A, Šmalcelj A. Does any correlation exist between a high plasma digoxin concentration and an electrocardiogram in younger and older patients, 5-th International Symposium on Cardiovascular Pharmacotherapy, Minneapolis, Minnesota, August l6-20, 1993.
 32. Duraković Z, Koršić M, Šmalcelj A. Anorexia nervosa and changes in the electrocardiogram, l. Alpe Adria Cardiology Meeting, Radenci, Slovenia, May 2l-22, 1993.
 33. Duraković Z. The use of extracorporeal methods of circulation in the treatment of poisoning by 2,4- dichlorophenoxyacetic acid, The l99l. Eurotox Congress Maastricht, The Netherlands. 1-4 September 1991.
 34. Duraković S, Sušnik I, Colić I, Golem FV, Duraković Z. Radić B. Growth and biosynthesis of Aflatoxins by Aspergillus parasiticus in the presence of newly synthetized derivates of dehydroacetic acid, 2-nd European Congress on biotechnology, Firenze, 1993.
 35. Colić I, Duraković S, Filipović-Marinić N, Šarac- Arneri R. Golem FV, Duraković Z. Antifungal and antiochratoxigenic properties of newly synthetized derivatives of tetraketone, ibidem.
 36. Šmalcelj A, Duraković Z, Bogdan I, Grgić V. Congenital valvular aortic stenosis combined with two obstructive membranes in aneurysmatically dilated asending aorta in the patient with Turner syndrome, 2-nd Alpe Adria Cardiology meeting, Brijuni June 22-25, 1994. ref.br.108.
 37. Mišigoj-Duraković M, Duraković Z. The corrected Q-T interval in the electrocardiogram of athletes, 17. European Congress on Noninvasive Cardiovascular Dynamics, Ljubljana, Slovenia, May 28-31, l995. ref.br.49.
 38. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M, Golem AZ, Golem H, Brinar V. Electrocardiogram in coma due to intoxication and due to stroke, 4. International Symposium on Intensive Care Medicine, Bled, Slovenia, September 25-27, 1995.
 39. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M, Ivanović D, Brinar V. Comatose states and changes in the electrocardiogram, 36-th International Gerald Grinschl Neurological symposium, Pula, June 5-7, 1996.
 40. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M, Heimer S. Does any correlation exist between high plasma digoxin level and an electrocardiogram in older and younger patients? 4-th World congress of heart failure, Jerusalem May 26-29, 1996.
 41. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M, Medved R, Delladio J. The corrected Q-T interval in the electrocardiograms of male and female athletes. 1. Annual congress: Frontiers in sport science, The European perspective, Nice, May 28-31, 1996, ref.no.F 31.
 42. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M. Does arterial hypertension due to cardiogenic shock in older patients leads to functional oliguria or to acute renal failure? 33-rd Congress of the European Renal Association, Amsterdam, June 18-21, 1996.
 43. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M. Acute renal failure due to cardiogenic shock-is there any difference between older and younger patients? 13-th Danube Symposium on Nephrology, Cracow, Poland, 18-22 September 1996, ref.no.P-138.
 44. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M, Ivanović D, Brinar V. The electrocardiogram in coma due to intoxication and due to stroke. 2-nd International conference: Neurology update, Athene, Greece 24-26 October 1996.
 45. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M, Brinar V. Corrected Q-T interval in a coma due to intoxication and due to stroke. 9-th Annual meeting of the Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac surgery, Tel Aviv, October 20-23, 1996.
 46. Čorović N, Duraković Z. Mortality and S-T segment depression in a prospective population study, ibidem.
 47. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M, Medved R, Škavić J. Sudden cardiac death during exercise. 2- Annual congress of the European College of Sport Sciences, Copenhagen, August 20-23 1997, zbornik radova, str.689-690.
 48. Mišigoj-Duraković M, Medved R, Duraković Z. The value of echocardiography as a part of a general medical examination of athletes, ibidem, str.691-692.
 49. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M. Physical activity and aging, 1. International Scientific conference on Kinesiology: The present and the future, Dubrovnik, September 25-28,1997, zbornik radova, str.204-206.
 50. Čorović N, Duraković Z. Mortality and S-T segment depression in a prospective population study, 1-st International Congress on Coronary Artery Disease, Prague, September 21-24, 1997.
 51. Puljević D, Duraković Z, Šmalcelj A, Goldner V. Infarction size, cardiac function, Q-T dispersion, 20-th Congress of the European Society of Cardiology, Vienna, August 22-26, 1998, objavljeno u European Heart Journal 1998;19:427 (abstract).
 52. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M, Medved R, Škavić J. Sudden cardiac death during physical exercise, 2-nd International Congress on Coronary Artery Disease-from prevention to intervention, Florence, Italy, October 18-21, 1988, str.119 (abstract).
 53. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M, Medved R, Škavić J. Sudden cardiac death during exercise, 5-th Symposium on Intensive care medicine, Brijuni 15-18 June 1998, Neurologia Croatica 1998;47:271(abstract).
 54. Puljević D, Mitermayer R, Duraković Z, Goldner V. Is Q-T dispersion risk marker for complex ventricular arrhythmia, ibidem.
 55. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M, Čorović N, Gašparović V, Ivanović D, Gjurašin M, Pezerović Dž, Čubrilo-Turek M. Hypothermia and acute renal failure in old age, 2. Hrvatski kongres nefrologije, dijalize i transplantacije, Dubrovnik, 21-25 listopada 1998, tiskano u knjizi sažetaka, str. 42.
 56. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M. Učinci tjelesnog vježbanja u prevenciji ateroskleroze, 2. Međunarodna znanstvena konferencija: Kinesiology for the 21-st Century, Proceeding book, Dubrovnik 22-26 rujna 1999, zbornik radova, str.356-359.
 57. Mišigoj-Duraković M, Medved R, Duraković Z. Influence of physical exercing and sports on growth, maturation and health related habits in adolescence, ibidem, str. 342-345.
 58. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M., Medved R, Škavić J. Physical exercise and cardiovascular risks-sudden death. European Conference: Health-related physical activity in adults, Proceedings, Poreč 22-25 June 2000, str.1-6.
 59. Mišigoj-Duraković M  Duraković Z. Cardiovascular risks during physical exercise, International Congress of Sport Science, Dublin, September 25-28 2001., proceedings, str.41-42.
 60. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M, Vuori I, Škavić J. Sudden cardiac death due to physical exercise in male adolescents, abstract, proceedings book, The European Congress of Sports Medicine, Hasselt, Belgium, May 14-16, 2003.
 61. Mišigoj-Duraković M, Duraković Z. Utjecaj biološkog i kulturnog nasljeđa na razinu tjelesne aktivnosti i njen značaj u ranoj prevenciji kroničnih bolesti, 5. Alpen Adria Sportkonferenz, Rovinj 5-7 lipnja 2003, zbornik radova, str. 237-239.
 62. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M, Škavić J, Čorović N. Sudden cardiac death due to recreational exercise in physicians. 5th International Congress on Coronary Artery Disease – from Prevention to Intervention, Florence, Italy, October 19-22, 2003, abstract No.204,pp.55-56.
 63. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M. Da li kronološka dob određuje radnu sposobnost? Međunarodni simpozij: Chronological ages-do it determine work ability? Zdravlje na radu nužan čimbenik gospodarstva- Occupational Helath Basis Factor of the Economy, Hrvatska gospodarska komora, Zagreb, December 12-13, 2003., zbornik radova, str.32-38.
 64. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M, Vuori I, Škavić J, Belicza M. Iznenadna srčana smrt za vrijeme tjelovježbe u adolescenata – Sudden cardiac death due to physical exercise in adolescents, Međunarodni kongres pedijatrijske kardiologije, Zagreb, November 13-15, 2003.
 65. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M, Čerič B, Pišl Z. Epidemiological study of arterial hypertension and electrocardiographic changes – a 15 year follow-up. 14-th European Congress on Arterial Hypertension, Paris, June 13-17, 2004., No. 3,408, p.S 405.
 66. Mišigoj-Duraković M, Heimer S, Duraković Z, Matković Br, Ružić L, Prskalo I. Physical activity level, BMI, WHR and body fat percentage in urban vs. rural female population. 10. World Congress: Sport for all, Roma 11-14 November 2004., Book of abstracts, str. 159.
 67. Duraković Z, Mišigoj-Duraković M, Škavić J. Sudden cardiac death due to physical exercise in male adolescents. 13-th Congress of the European Union for School and University Health and Medicine: Health Youth Investment for Future. Dubrovnik. October 12-15,2005, Abstract book, str.65, abstract br. 17.
 68. Misigoj-Durakovic M, Durakovic Z, Skavic J. Cardiovascular complications due to physical exercise in adolescents. 9-th International Scientific Conference: International Association of Sport Kinetics 2005, Book of Abstracts, Rimini-Bologna.
 69. Durakovic Z, Misigoj-Durakovic M, Skavic J. Acute cardiovascular complications due to physical exercise in the elderly. 6-th International Congress on Coronary Artery Disease: from Prevention to Intervention, Istanbul, October 29-November 2, 2005, The Journal of Coronary Artery Disease 2005:6(1):52.
 70. Cubrilo-Turek M, Reiner Z, Durakovic Z, Turek S. The assessment of minor myocardial damage in the critically ill patients, Abstract of the XIV International Symposium on Atherosclerosis. Rome, Italy June 18-22,2006., abstract (No. Tu-P7:91) Atherosclerosis; Supplements 2006;7(3):205. (časopis se citira u CC).
 71. Mišigoj-Duraković M, Sorić M, Duraković Z. Tjelesna aktivnost i sport u prevenciji rastuće pojavnosti pretilosti u djece i omladine. 7. Konferencija o športu RZ Alpe-Jadran, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Opatija 31.svibnja-3.lipnja 2007, zbornik radova, str.235-241.
 72. Mišigoj-Duraković M, Sorić M, Duraković Z. Dietary mineral intakes in female premenarcheal aesthetic sports athletes. 12th Annual Congress of the European College of Sport Science. Javaskyla, Finland July 11-14, 2007, ed. Kallio J, Komi PV, Komulainen J, Avela J, University of Javaskila, LIKES-Research Center for Sport and Health Sciences, City of Javaskyla, Book of Abstracts, str.14:30.
 73. Durakovic Z, Misigoj-Durakovic M. Hypersaturation and intoxication with drugs in the elderly. XI. International Congress of Toxicology, Toxicology: Discovery Serving Society, Montreal, Canada, July 15-19, 2007., PT 13.338 (330), p.77.
 74. Mišigoj-Duraković M, Duraković Z. Physical activity in the early prevention of chronic cardiovascular and metabolic diseases. 4th International Symposium: A Child in Motion. Abstracts and Proceedings, ed. Pišot R, Kropej VL, Zurc J, Volmut T, Obid A. Portorož, Slovenia October 2006, p.25.
 75. Mišigoj Duraković M, Duraković Z. Zdravstvene koristi treninga jakosti u odraslih i starijih osoba. 6. godišnja međunarodna konferencija: Kondicijska priprema sportaša, Zagreb 22-23. veljače 2008.
 76. Mišigoj Duraković M, Duraković Z, Sorić M. Sexual dimorphism in energy expenditure and time spent in physical activity in urban school children. 13. Annual Congress of the European College of Sport Science, 9.12 July 2008, Estoril, Portugal, Book of Abstracts, ed. Cabri J, Alves F, Araujo D, Barreiros J, Diniz J, Veloso A, Faculdade de Matricidade Humana, p. 146.
 77. Mišigoj Duraković M, Duraković Z. The role of physical activity in the prevention of overweight and obesity. 4-th International Symposium Youth in Sport 2008, The Heart of Europe, Ljubljana 14-16 November 2008, proceedings, pp.27-33.
 78. Mišigoj Duraković M, Duraković Z. The importance of physical exercise in the prevention and treatment of obesity. Proceedings of the 1. International congress study of Physiotherapy, eds. Rađenović O, Schuster S, University applied studies in Zagreb, Zadar April 1-4, 2009, pp. 124-125.
 79. Misigoj Durakovic M, Durakovic Z. Biological and health characteristics of female athletes, u: NTS: New Technologies in Sport, 3. International Symposium, Sarajevo April 16-18, 2009, Proceedings, ed. Radjo I, str.119-122.
 80. Durakovic Z, Misigoj Durakovic M. Physical exercise in the prevention and treatment of metabolic diseases, ibidem, str.155-158.
 81. Mišigoj Duraković M, Duraković Z. Zdravlje žena, tjelovježba i sport, 8. Konferencija o športu RZ Alpe Jadran, Opatija 4-6 lipnja 2009, zbornik radova, str. 126-134.
 82. Duraković Z, Mišigoj Duraković M. Physiological aging and physical exercise, Table tennins and the aging population, International Science Congress, Proceedings, ed. Kondrič M et al., Poreč June 13-14, 2009, National University Library of Croatia No. 712178.
 83. Misigoj Durakovic M, Durakovic Z, Soric M. Gender differences of physical activity patterns in middle aged adults. 11 International Conference of Sport Kinetics, ICSSPE, Kallithea, Chalkidiki, Greece September 25-27, 2009, PB 14, p.277.
 84. Duraković Z. The early prevention of metabolic syndrome, Workshop of the 35th School of Biological Anthropology, Dubrovnik, Croatia, June 12-13, 2009.
 85. Karns R, Ziang G, Jeran N, Havas D, Missoni S, Cheng H, Indigola S, Malik J, Durakovic Z, Chakraborty R, Rudan P, Deka R. Genetic variation in PPARG, TCF7L2, and FTO are associated with plasma calcium, fasting glucose and obesity in an island population of the Eastern Adriatic. 59-th Annual Congress of the Am Soc Hum Gen, Honolulu, October 20-24, 2009.
 86. Zhang G, Sun G, Karns R, Indugula S, Wen N, Cheng H, Narancic N, Jeran N, Havas D, Missoni S, Durakovic Z, Chakraborty R, Rudan P, Deka R. Genome-wide association analysis of Metabolic Syndrome and related quantitative traits in a Croatian island population. Congress of the American Society of human Genetics, 2010.
 87. Mišigoj Duraković M, Duraković Z, Gošnik J. Sodobna zdravstvena stališća in priporočila za telesno aktivnost in rekreativno vadbo za preprečevanje ateroskleroze. Zbornik 8. kongresa športne rekreacije, Rogla 1-3.10.2010., str.35-39.
 88. Zhang G, Sun G, Karns R, Indugula S, Nui W, Cheng H, Smolej Narancic N, Jeran N, Havas D, Missoni S, Durakovic Z, Rudan P, Chakraborty R, Deka R. Genome-wide association analysis of Metabolic Syndrome and related quantitative traits in a Croatian island population. 60-th Annual Meeting of the American Society of Human Genetic, Washington, D.C., November 2-6, 2010.
 89. Duraković Z, Mišigoj Duraković M. Metabolic syndrome in adolescence: an early prevention by physical exercise, Youth Sport 2010, Ljubljana, Fakulteta za sport, book of abstracts, p. 20.
 90. Mišigoj Duraković M, Milanović D, Andrijašević M, Duraković Z. Doctoral study of Kinesiology – the implementation of biomedical subjects in the study curriculum. 6th FIEP European Congress, Poreč June 18-21, 2011, Proceedings, p.-327.
 91. Deka R, Zhang G, Karns R, Sun G, Cheng H, Havas Augustin D, Novokmet N, Durakovic Z, Missoni S, Chakraborty R, Rudan P. Additional variance of serum lipid levels explained by incorporating less significant genetic variants and allelic heterogenity, Am Soc Hum Gen meeting 2012.
 92. Misigoj Durakovic M, Soric M, Durakovic Z. The associations of various sedentary behaviours, physical activity and body fatness in children. ICSEMIS (International Convention on Science, Education and Medicine in Sport), Glasgow, United Kingdom, July 19-24, 2012.
 93. Mišigoj Duraković M, Bok D, Dizdar D, Duraković Z, Sorić M, Jukić I, Matika D. The relationship between physical readiness and cardiovascular risk factors, World Congress of Performance Analysis of Sport IX, Univ. of Worcester, United Kingdom, 25-28 July, 2012.
 94. Mišigoj Duraković M, Duraković Z. Congress Malaysia, September 2013.

Recenzije udžbenika i monografija

 1. Barac B i sur. Neurologija, Naprijed, Zagreb 1992.
 2. Muačević V i sur. Psihijatrija, Medicinska naklada, Zagreb 1995.
 3. Dobrić I i sur. Dermatovenerologija, 1. izdanje, Grafoplast, Zagreb 1994.
 4. Dobrić I i sur. Dermatovenerologija, 2. izdanje, Grafoplast, Zagreb 1999.
 5. Mijatović I, Turek S ured. Priprema vode za hemodijalizu, Hrvatska gospodarska komora, Zagreb 2004.
 6. Dobrić I i sur. Dermatovenerologija, 3. izdanje, Grafoplast, Zagreb 2005.
 7. Tahirović H. ured. Pedijatrijska toksikologija, Medicinski fakultet u Tuzli, Tuzla 2002.
 8. Malčić I i sur. Odabrana poglavlja iz pedijatrijske kardiologije 2. dio, Med.naklada, Zagreb 2003.
 9. Mirić D, Giunio L, Vuković I i sur. Koronarna bolest, Hrvatsko kardiološko društvo ogranak Split, Slobodna Dalmacija, Split 2006.
 10. Srebočan V, Srebočan E. Veterinarska toksikologija, Zagreb 2008.
 11. Pećina M, Fatović-Ferenčić S ured. Karlobaške ljekaruše iz 1603. i 1707.godine, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 2009.
 12. Duraković Z, Rudan P, Sujoldžić A ured. Missoni S: Međuodnos prehrambenih navika i kompleksnih fenotipskih svojstava stanovništva otoka Visa. Hrvatsko antropološko društvo, Antropološka biblioteka. Radovi Instituta za antropologiju, knjiga 2, 2009.
 13. Duraković Z, Rudan P, Sujoldžić A ured. Janković I: Neandertal lateral midface, A morphometric analysis. Hrvatsko antropološko društvo, Antropološka biblioteka. Radovi Instituta za antropologiju, knjiga 1, 2009.

Mentorstva

Mentorstvo diplomskih radova

 1. Sušac A. Elektrokardiografska dijagnostika plućne embolije, diplomski rad, poslijediplomski studij iz pulmologije, Medicinski fakultet Sveučilišta u Ljubljani, Ljubljana l980.(mentor Z.Duraković)
 2. Franjković T. Ulkusna bolest­ – zadaća medicinske sestre prije i poslije operativnog zahvata na zelucu, diplomski rad, Viša škola za za medicinske sestre u Zagrebu, Zagreb l980. (mentor Z. Duraković)
 3. Bišćan M. Plućna embolija kao dijagnostički i terapijski problem, diplomski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb,l985.(mentor Z.Duraković)
 4. Badrić S. Kardiovaskularne bolesti kao razlog hitne hospitalizacije bolesnika dobi 65 i više godina, diplomski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb l986.(mentor Z. Duraković)
 5. Bagić A. Promjene u elektrokardiogramu u komatoznih bolesnika, diplomski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb l987.(mentor Z.Duraković)
 6. Alujević A. Patofiziologija srčane dekompenzacije ­ racionalna terapija, diplomski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb l989. (mentor Z. Duraković)
 7. Gall K. Otrovanja organofosfornim insekticidima kao dijagnostički i terapijski problem, diplomski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb l989.(mentor Z. Duraković)
 8. Manitašević A. Razlozi hospitalizacije bolesnika starije dobi na odjelu za unutarnje bolesti, diplomski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb l995.(mentor Z. Duraković)
 9. Burek H. Ijatrogena hiperkalemija, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb l996. (mentor Z.Duraković)

Mentorstvo studentskih radova

 1. Markeljević J. Razlikovanje tipa akutnog zatajenja bubrega prema kliničkim i laboratorijskim parametrima, Medicinar l983-l984;32:3l-40 (mentor Z.Duraković)
 2. Mitak M, Mrsić M. Prikaz dviju bolesnica s bolovima u abdomenu, Medicinar l983-l984;32:4l-49.(mentori Z. Duraković i M. Gjurašin)
 3. Sarapa N, Radaković S. Komatozna stanja, Medicinar l984-l985;33:39-51 (mentori Z.Duraković i D.Božičević)

Mentorstvo magistarskih radova

 1. Zdravčević-Šakić K. Preoperativna priprema bolesnika s latentnom insuficijencijom miokarda za veliki kirurški zahvat, magistarski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb l984.(mentor Z.Duraković)
 2. Čubrilo M. Poremećaji lipoproteina u shizofrenih bolesnika liječenih neurolepticima, magistarski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb l988., obranjeno 30. lipnja 1988. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (mentor Z. Duraković)
 3. Baraković-Đugum N. N-acetil-beta-D-glukozaminidaza u urinu kao indikator ranih oštećenja bubrega kod hepatitisa i ciroze jetre, magistarski rad, Prirodoslovno-Matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb l993., obranjena 16. prosinca 1993. na Prirodoslovno-matematičkom fakzultetu u Zagrebu (mentor Z. Duraković)
 4. Grgić V. Neki aspekti prognoze i kvalitete života kardijalno dekompenziranih bolesnika, magistarski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb l994., obranjeno 12. srpnja 1994, na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (mentor Z. Duraković)

Mentorstvo doktorskih disertacija

 1. Čubrilo-Turek M. Kvantitativna analiza serumskog lipoproteina Lp(a) u procjeni opasnosti koronarne bolesti, doktorska disertacija, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb l993., obranjena 8. lipnja 1994. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (mentor Z. Duraković)
 2. Krpan A. Usporedba arterijske hipertenzije i kardio-vaskularnih komplikacija u bolesnika s kroničnim zatajenjem bubrega liječenih hemodijalizom i peritonejskom dijalizom, doktorska disertacija, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb l995., obranjena 19. lipnja 1997. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (mentor Z. Duraković)
 3. Puljević D. Utjecaj veličine postinfarktnog ožiljka na disperziju Q-T intervala kao mogućeg predispozicijskog činitelja maligne aritmije, doktorska disertacija, obranjena 1. listopada 1996 na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (mentor Z. Duraković)