Duda Bonaventura

Preminuli članovi I. Razred za društvene znanosti
Duda Bonaventura

Datum rođenja:

  • 14.01.1924

Mjesto rođenja:

  • Rijeka

Datum smrti:

  • 03.08.2017

Mjesto smrti:

  • Varaždin

Duda Bonaventura

Preminuli članovi I. Razred za društvene znanosti

Akademske titule:

  • professor emeritus

Institucije:

  • profesor emeritus – Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu (09.10.2001. – 03.08.2017)

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za društvene znanosti (20.05.2010. – 03.08.2017)

IZ: KANDIDATI ZA NOVE ČLANOVE HAZU – IZBORNA SKUPŠTINA 20. svibnja 2010.

Fra Bonaventura DUDA rođen je 14. siječnja 1924. u Rijeci kao Roko. Zavičajem je iz Krasa (o. Krk). Franjevac je od 1941. u Franjevačkoj gimnaziji u Varaždinu. Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1950. i postao svećenikom. Ima dva magisterija/licencijata, a doktorat teologije stekao je na Antonianumu u Rimu.

Od 1957. predaje na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, potom i na Filozofsko-teološkom učilištu Hrvatske franjevačke provincije te drugdje. Od 1993. redoviti je profesor u miru, a od 2001. professor emeritus.

Znanstvenik je i stručnjak te kulturni djelatnik: filozof i povjesničar, napose hrvatske teologije i školskih institucija, etnolog, glazbenik, književnik, prevoditelj, urednik, osnivač i suosnivač institucija, društava, edicija, skupova itd. U svjetskim je razmjerima istaknuti biblijski ekumenist te kao praktičar i pisac realizator obnove u Katoličkoj crkvi.

Od 1946. objavio je više tisuća znanstvenih, stručnih i kulturnih priloga te više od 40 knjiga (po više ponovljenih i dopunjenih izdanja), između kojih je kapitalno izdanje Zagrebačke Biblije, u suradnji s J. Kaštelanom i drugima (od 1968. 15 izd.), koje je utjecalo na tiskanje desetak svezaka Hrvatskoga lekcionara (1973. – 1991.). Prijevodima s latinskoga, hebrejskoga, aramejskoga i grčkog jezika bitno je utjecao na pozitivan razvoj hrvatske književnosti i kulture. Vrijedni su i rezultati njegovih istraživanja povijesnih znanosti. Takav je već doktorat odmah objavljen 1958. u znamenitome nizu Studia Antoniana o dominikancu I. Stojkoviću iz Dubrovnika, čije je teološko djelo u 15. st. te aktivno sudioništvo u političkim i drugim prijelomnim europskim i maloazijskim vremenima i danas veoma aktualno.

Rezultati su mu donijeli niz hrvatskih i stranih nagrada i priznanja. Ističemo tri – najviše odlikovanje Katoličke crkve Pro Ecclesia et Pontifice, pa Red Danice s likom Marulića Republike Hrvatske te Povelju Grada Zagreba.

Nagrade i priznanja te zvanja professora emeritusa i redovitoga sveučilišnoga profesora govore o izvrsnim rezultatima djela B. Dude kao znanstvenika i stručnjaka, veoma uspješnoga istraživača, velikoga poznavatelja razvoja i suštine kršćanstva, ali i tekuće stvarnosti u svijetu i utjecaja u domovini.