Duda Bonaventura

Preminuli članovi I. Razred za društvene znanosti
Duda Bonaventura

Datum rođenja:

  • 14.01.1924.

Mjesto rođenja:

  • Rijeka

Preminuo:

  • 03. kolovoza 2017. u Varaždinu

Duda Bonaventura

Preminuli članovi I. Razred za društvene znanosti

Akademske titule:

  • professor emeritus

Institucije:

  • profesor emeritus – Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu (09.10.2001. – 03.08.2017.)

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za društvene znanosti (20.05.2010. – 03.08.2017.)

Životopis

Fra Bonaventura Duda rođen je 14. siječnja 1924. u Rijeci kao Roko. Zavičajem je iz Krasa (o. Krk). Franjevac je od 1941. u Franjevačkoj gimnaziji u Varaždinu. Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1950. i postao svećenikom. Ima dva magisterija/licencijata, a doktorat teologije stekao je na Antonianumu u Rimu.

Bonaventura Duda, svjetovnim imenom Roko, rodio se u Rijeci 14. siječnja 1924., a rano djetinjstvo proveo je u selu Krasu na otoku Krku gdje je s pet i pol godina krenuo u pučku školu. Pohađao ju je do 1933., a nakon toga školovanje nastavlja na Sušaku u građanskoj školi. Od 1935. pohađao je franjevačku gimnaziju u Varaždinu, a u Franjevački red ušao je 1941. Nakon mature 1944. započeo je studij teologije u Zagrebu gdje je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu diplomirao 1950., a iste godine zaređen je za svećenika. Doktorirao je 1954. u Rimu na Franjevačkom sveučilištu Antonianum, zatim je na Papinskom biblijskom institutu položio biblijski licencijat, a u Zagreb se vratio 1957. i postao asistent na Katoličkom bogoslovnom fakultetu. Od 1964. do 1969. bio je redoviti profesor i pročelnik Katedre Svetoga pisma Novoga zavjeta. Više puta bio je prodekan, a od 1982. do 1986. dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta. Predavao je i na različitim institutima, a uz profesorski i nastavni rad, često je sudjelovao na brojnim znanstvenim skupovima i objavljivao radove u stručnim časopisima i znanstvenim zbornicima. Umirovljen je 1993., a 2001. izabran je za profesora emeritusa Sveučilišta u Zagrebu.

Bio je glavni urednik Zagrebačke Biblije, kapitalnog prijevoda Svetog pisma iz 1968., iznimnog zagrebačkog i hrvatskog biblijskog pothvata, zajedno s ostalim vrhunskim zagrebačkim i hrvatskim književnicima i jezikoslovcima, teolozima i prevoditeljima. Biblija je bila tiskana u 400.000 primjeraka. Bio je i jedan od pokretača Glasa Koncila 1962. te širitelj je misli Drugog vatikanskog koncila. Za potrebe izdanja Hrvatskog lekcionara u deset svezaka s fra Jerkom Fućakom preveo je Novi zavjet, a sudjelovao je i u prijevodu Rimskog misala i Časoslova. Prijevodima s latinskog, hebrejskog, aramejskog i grčkog jezika bitno je utjecao na pozitivan razvoj hrvatske književnosti i kulture. Vrijedni su i rezultati njegovih istraživanja povijesnih znanosti.

Od 1946. objavio je više tisuća znanstvenih, stručnih i kulturnih priloga te više od 40 knjiga. Većinu života živio je i djelovao u Franjevačkom samostanu svetog Franje na Kaptolu u Zagrebu, a kao neumoran pastoralni djelatnik, istaknuti propovjednik i publicist bio je smatran najuglednijim hrvatskim franjevcem.

Za dopisnog člana Hrvatske akademije u Razredu za društvene znanosti bio je izabran 2010.

Fra Bonaventura Duda, franjevac-svećenik, član Hrvatske franjevačke provincije svetih Ćirila i Metoda, teolog, bibličar, profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu, prevoditelj, poliglot, pisac i pjesnik, kateheta, pedagog i skladatelj umro je u četvrtak 3. kolovoza 2017. u Varaždinu, u 94. godini života, 76. redovništva i 68. svećeništva.