Devidé Zvonimir, akademik

Preminuli članovi III. Razred za prirodne znanosti
Devidé Zvonimir

Datum rođenja:

  • 06.08.1921.

Mjesto rođenja:

  • Lenart u Slovenskim goricama

Preminuo:

  • 10. rujna 2011. u Zagrebu

Devidé Zvonimir, akademik

Preminuli članovi III. Razred za prirodne znanosti

Akademske titule:

  • akademik
  • doktor znanosti

Institucije:

  • redoviti profesor u miru – Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

  • voditelj – Zavod za ornitologiju u Zagrebu (26.11.2008. – 10.09.2011.)

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član – Razred za prirodne znanosti (24.07.1991. – 10.09.2011.)
  • izvanredni član – Razred za prirodne znanosti (26.01.1973. – 24.07.1991.)

Spomenica Zvonimir Devidé : 1921.-2011. / uredio Ivan Gušić

 

Životopis

Akademik Zvonimir Devidé, istaknuti biolog i botaničar, rodio se 6. kolovoza 1921. godine u Lenartu u Slovenskim goricama. Gimnaziju je završio u Mariboru, a biologiju je studirao u Zagrebu i Beču. Nakon diplome 1944. godine radio je na Biološkoj stanici u Lunzu. Od 1948. godine radio je kao asistent u Botaničkom zavodu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Doktorirao je 1954., a iste je godine preuzeo rukovođenje Laboratorijem za elektronsku mikroskopiju u Institutu „Ruđer Bošković“. Od 1970. godine kada je postao redoviti profesor, predavao je citološke i biljno-fiziološke kolegije na II. i III. stupnju nastave Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, sve do umirovljenja.

Akademik Zvonimir Devidé sudjelovao je pri osnivanju postdiplomskog studija Instituta „Ruđer Bošković“ 1957. godine. Od 1960. bio je voditelj postdiplomskog studija struke botanika i struke eksperimentalna biologija, a 1970. nakon osnivanja Centra za postdiplomski studij Sveučilišta postao je voditeljem čitave struke biologija s 5 smjerova. Posebna je zasluga akademika Z. Devidéa što je osnovao struku eksperimentalna biologija te okupio suradnike specijaliste iz mnogih znanstvenih ustanova u Zagrebu i izvan njega.

Za izvanrednog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti izabran je 1973. godine, a redovitim članom, u Razredu za prirodne znanosti, postao je 1991. godine.

Akademik Zvonimir Devidé obavljao je brojne funkcije u znanstvenim, kulturnim i društvenim institucijama: bio je potpredsjednik Hrvatskog društva za biljnu fiziologiju, prvi predsjednik Hrvatskog biološkog društva osnovanog 1975., član upravnih odbora Jugoslavenskog biofizičkog društva, Hrvatskog genetičkog društva, dugogodišnji voditelj Zavoda za ornitologiju te urednik časopisa Acta biologica. Sudjelovao je aktivno na većem broju međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Za znanstvenu djelatnost dobio je 1976. Nagradu »Ruđer Bošković«, a 1988. Nagradu za životno djelo. Izabran je za počasnog savjetnika Instituta »Ruđer Bošković« (1981) i počasnog člana Hrvatskoga biološkog društva (1985).