Devidé Vladimir, akademik

Preminuli članovi II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti
Devidé Vladimir

Datum rođenja:

  • 03.05.1925.

Mjesto rođenja:

  • Zagreb

Preminuo:

  • 22.kolovoza 2010. u Zagrebu

Devidé Vladimir, akademik

Preminuli članovi II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti

Akademske titule:

  • akademik
  • professor emeritus
  • doktor znanosti

Institucije:

  • redoviti profesor u miru – Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
  • professor emeritus – Sveučilište u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član – Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (17.05.1990. – 22.08.2010.)
  • izvanredni član – Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (26.01.1973. – 17.05.1990.)

Spomenica Vladimir Devidé : 1925.-2010. / uredio Sibe Mardešić

 

Životopis

Akademik Vladimir Devidé, hrvatski matematičar, japanolog i književnik, rođen je 3. svibnja 1925. godine u Zagrebu gdje je polazio Realnu gimnaziju i maturirao 1944. godine. Na Građevinskom odsjeku, konstruktorski smjer b. Tehničkog fakulteta u Zagrebu diplomirao je 1951. godine, a doktorsku disertaciju iz područja matematičkih znanosti Jedna klasa grupoida obranio je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1956. godine. Od 1951. do 1957. bio je asistent, a od tada do 1958. docent na Katedri za matematiku Elektrotehničkog fakulteta u Zagrebu. Od 1958. do 1960. docent, od 1960. do 1965 izvanredni profesor, a od tada do umirovljenja 1990. godine bio je redoviti profesor i predstojnik Katedre za matematiku Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

Godine 1973. postao je izvanredni član, a od 1990. bio je redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za matematičke, fizičke i kemijske znanosti.

U svom znanstvenom radu u matematici Vladimir Devidé se prvenstveno bavio matematičkom logikom i zasnivanjem matematike, teorijom skupova, apstraktnom algebrom i geometrijom u višedimenzionalnim euklidskim prostorima. Najzaslužniji je za pokretanje znanstvenog rada na matematičkoj logici u Hrvatskoj. Objavio je prvi udžbenik iz matematičke logike na hrvatskom jeziku “Matematička logika”. Njegovi kolegiji “Matematička logika” i “Turingovi strojevi i rekurzivne funkcije” održani na postdiplomskom studiju zagrebačkog PMF-a prvi su takvi kolegiji u Hrvatskoj. Osnovao je i niz godina vodio Seminar za osnove matematike (teoriju skupova i matematičku logiku) Instituta za matematiku Sveučilišta u Zagrebu te bio predstojnik odgovarajućeg odjela Instituta. Time je znatno pridonio da se veći broj mlađih matematičara u Hrvatskoj usmjeri na područja matematike koja su bitna u informatici, računalnim strojevima, kibernetici i sl.

Akademik Vladimir Devidé je objavio četrdeset i jedan znanstveni rad iz područja matematike i to u dva domaća (Glasnik Matematički, Rad JAZU) i trinaest inozemnih matematičkih časopisa (u Australiji, Nizozemskoj, DR Njemačkoj, SR Njemačkoj, Švicarskoj, Mađarskoj, Češkoj, Poljskoj, Portugalu, SAD). O njima je u američkim, njemačkim, francuskim i ruskim referativnim matematičkim časopisima objavljeno više od 120 prikaza. U našim i inozemnim knjigama i časopisima objavio je oko 300 stručnih i popularnih članaka iz područja matematike.

Sudjelovao je na više od 20 matematičkih kongresa i simpozija u nas i u inozemstvu (Austrija, Sovjetski savez, Češka, Slovačka, Nizozemska, Australija, Izrael, Francuska, Mađarska, Poljska, SAD i Japan). Prilikom tih boravaka održao je oko 60 javnih predavanja iz područja svog znanstvenog rada. Bio je član Association for Symbolic Logic, SAD, zatim Odbora za Orijentalne studije JAZU, od 1970. član Društva hrvatskih književnika, od 1981. P.E.N. Centra Hrvatske, od 1991. član Haiku International Association, Japan, od 2000. član i savjetnik World Haiku Association te od 1999. počasni predsjednik Društva hrvatskih haiku pjesnika i počasni član Njemačkog haiku društva.

Akademik Vladimir Devidé za svoj rad dobio je brojna priznanja u zemlji i inozemstvu: Orden rada sa zlatnim vijencem 1965. godine, Nagrada „Ruđer Bošković“ za znanstveni rad na području matematičkih znanosti 1969. godine, Međunarodna nagrada “Le Prix C.I.D.A.L.C” za TV nastavni film “Matematika i umjetnost” 1977. godine, Nagrada grada Zagreba za matematički i literarni rad 1982. godine, Odlikovanje vlade Japana Zuhôshô (Svetoga blaga) za zasluge u razvitku prijateljskih odnosa Japana i Jugoslavije na području kulture 1983. godine, Državna nagrada Republike Hrvatske za za životno djelo iz područja prirodnih znanosti (matematika) 2003. godine i Priznanje japanskog Ministarstva prosvjete, kulture, športa, znanosti i tehnologije za istaknuti doprinos i međunarodno promicanje razumijevanja između Japana i Istočne Europe 2004. godine.

Akademik Devidé bio je u Hrvatskoj najpoznatiji prevoditelj i proučavatelj japanske književnosti. U nizu hrvatskih gradova održao je oko 250 popularnih i stručnih predavanja iz područja japanske kulture, povijesti i umjetnosti. Objavio je ukupno 17 knjiga poezije, esejistike i prikaza nekih područja japanologije. Sudjelovao je na međunarodnim natjecanjima haiku poezije i primio deset uglednih nagrada. Pojedine od spomenutih knjiga vrlo su povoljno ocijenjene u nas i u inozemstvu, među ostalim i od japanskoga Dvora. Godine 1977. napisao je sinopsise za 8 polusatnih TV-emisija o japanskog povijesti kulture. Svojim je člancima i javnim predavanjima bio glavni poticatelj velikog razvoja našeg haiku pjesništva.