Denegri Danijel

Dopisni članovi II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti
Denegri Danijel

Datum rođenja:

  • 01.10.1940

Mjesto rođenja:

  • Split

E-mail adrese:

Denegri Danijel

Dopisni članovi II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti

Akademske titule:

  • doktor znanosti

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (30.01.1997. – …)

Životopis

Danijel Denegri, hrvatski fizičar, rođen je u Splitu 1. srpnja 1940. Diplomirao fiziku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu (1964), doktorirao (1969) na Sveučilištu Johns Hopkins u Baltimoreu, SAD. Radio na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu (1964–66), na Sveučilištu Johns Hopkins (1969–71), u Francuskoj u CEN-u (Centre d’études nucléaires, 1971–75) i CNRS-u (Centre national de la recherche scientifique, 1975–86) u Saclayu, suradnik u CERN-u (od 1986) u Ženevi. Od 1983. predaje fiziku elementarnih čestica na Sveučilištu u Splitu, redoviti profesor (od 1986).

Bavi se fizikom elementarnih čestica. Sudionik je poznatog eksperimenta UA1 u CERN-u pa je pridonio otkriću i istraživanju W-bozona i Z-bozona, za što su Nobelovu nagradu za fiziku dobili Carlo Rubbia i Simon van der Meer. Radio na eksperimentalnom pronalasku top-kvarkova i Higgsovih čestica na LHC-u. Pridonio je izgradnji kalorimetrijskoga detektora čestica i uvođenju novog pristupa za odvajanje rijetkih proučavanih događaja od složene pozadine.

Dobitnik je nagrade »Joliot-Curie« (1989).

Za dopisnog člana HAZU izabran je 1997.