Đaković Marijana

Članovi suradnici II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti
Đaković Marijana

Datum rođenja:

  • 1972

E-mail adrese:

Đaković Marijana

Članovi suradnici II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti

Akademske titule:

  • doktor znanosti

Institucije:

  • Zavod za opću i anorgansku kemiju PMF Sveučilišta u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik – Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (16.11.2020. – …)

Životopis

Marijana Đaković rođena 1972., doktorirala je na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je zaposlena od 1997. Ostvarila je iznimno značajne međunarodno prepoznatljive znanstvene rezultate. Vodi domaće i međunarodne projekte. Njezin znanstveni interes obuhvaća kristalografiju, kristalokemiju, koordinacijsku kemiju te fleksibilnost kristalnih materijala, poglavito mehaničkim putem izazvanu savitljivost kristala. Objavila je poglavlje u knjizi i 65 znanstvenih radova u časopisima navedenim u bazama Current Contents, Web of Science i Scopus: 25 radova u časopisima prve, a 22 rada u časopisima druge vrijednosne skupine. Održala je 68 usmenih i 70 posterskih priopćenja te 12 pozvanih predavanja na međunarodnim skupovima.

Predsjednica je Europske kristalografske zajednice (EKZ) te Prodekanica za znanost Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Bila je podpredsjednica EKZ, članica Izvršnog odbora EKZ, tajnica Sekcije EKZ za molekulsku strukturu i kemijska svojstva te Sekcije EKZ za edukaciju. Tajnica je Odbora Znanstvenoga vijeća za kristalografiju HAZU, članica Komisije za strukturnu kemiju Međunarodne unije za kristalografiju (IUCr) te članica Savjetodavnog odbora Međunarodnih simpozija o halogenskoj vezi (IAB ISXB). Članica je Američkoga kemijskog društva i Kraljevskoga kemijskog društva te Američke kristalografske zajednice. Bila je dopredsjednica Odbora za pripremu 29. Europskoga kristalografskog skupa (ECM29, Rovinj, 2015.), članica Programskog odbora nekoliko europskih kristalografskih skupova, predsjednica Znanstvenog odbora 25. Hrvatskog skupa kemičara i kemijskih inženjera (25HSKIKI), te je obnašala počasnu dužnost članice Programskog odbora 25. kongresa Međunarodne unije za kristalografiju (IUCr25). Predsjednica je Odbora za pripremu 28. hrvatsko-slovenskoga kristalografskog sastanka.


Bibliografija

Marijana Đaković – Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI