Đaković Marijana

Članovi suradnici II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti
Đaković Marijana

Datum rođenja:

  • 1972

E-mail adrese:

Đaković Marijana

Članovi suradnici II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti

Akademske titule:

  • doktor znanosti

Institucije:

  • – Zavod za opću i anorgansku kemiju PMF Sveučilišta u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik – Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (16.11.2020. – …)

Marijana Đaković rođena 1972., doktorirala je na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je zaposlena od 1997. Ostvarila je iznimno značajne međunarodno prepoznatljive znanstvene rezultate. Vodi domaće i međunarodne projekte. Njezin su znanstveni interes kristalografija, kristalokemija i koordinacijska kemija. Objavila je 54 znanstvena rada u časopisima navedenim u bazama Current Contents, Web of Science i Scopus: 19 radova u časopisima prve, a 20 radova u časopisima druge vrijednosne skupine. Održala je 58 usmenih i 50 posterskih priopćenja te 9 pozvanih predavanja na međunarodnim skupovima.

Potpredsjednica je Europske kristalografske zajednice (EKZ). Bila je tajnica Sekcije EKZ za molekulsku strukturu i kemijska svojstva te Sekcije EKZ za edukaciju. Tajnica je Odbora Znanstvenoga vijeća za kristalografiju HAZU. Članica je Američkoga kemijskog društva i Kraljevskoga kemijskog društva te Američke kristalografske zajednice. Bila je dopredsjednica Odbora za pripremu 29. Europskoga kristalografskog skupa (Rovinj, 2015.), članica Programskog odbora nekoliko europskih kristalografskih skupova, predsjednica Znanstvenog odbora 25. Hrvatskog skupa kemičara i kemijskih inženjera, članica Savjetodavnog odbora Međunarodnih simpozija o vodikovoj vezi. Obnaša počasnu dužnost članice Programskog odbora Kongresa Međunarodne unije za kristalografiju. Predsjednica je Odbora za pripremu 28. hrvatsko-slovenskoga kristalografskog sastanka.

Iz: NOVI ČLANOVI HAZU 2020.


Popis radova u bazu CROSBI